Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

2 A termőföldtörvény kialakulása  1949-1990 a termőföld speciális szabályok alapján kivétel a tulajdonszerzési szabályok alól  1990-1994 szabad földforgalom – elkülönített szabályok külföldi természetes személyre, gazdasági társaságokra, belföldi természetes személyekre  1994-2003 korlátozott tulajdonszerzés

3 A termőföldtörvény fejlődése  1994-1997 –szigorú szabályok, ám jelentős kivételek  1997- szocialista kísérlet a jogi személyek tulajdonszerzésének biztosítására  1999-”zsebszerződések” elleni fellépések- földhasználati nyilvántartás  2001- kivételi lista csökkentése, elővásárlási sorrend, kötelező nyilatkozat, családi gazdálkodás  2002- elővásárlási sorrend változása, új fogalmak

4 Termőföld törvény alapfogalmai  Termőföld, talaj, tanya- a szabályozás közvetett tárgyai  Külföldi magánszemély, jogi személy, családi gazdálkodó, gazdálkodó család tagja, helyben lakó, helyben lakó szomszéd,- a tulajdonszerzés alanyai  mezőgazdasági tevékenység, kiegészítő tevékenység – a szabályozás közvetlen tárgya

5 A tulajdonszerzés fogalma  Tft. 4§  Negatív tartalmú meghatározás  Más jogcímen történő tulajdonszerzések mind a Tft. hatálya alatt  Törvényes öröklés, elbirtoklás, ráépítés, kisajátítás, kárpótlási célú árverés – csak a Ptk. Szerinti korlátozások érvényesek a Tft.-beliek nem

6 Belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése  Tft. 5§  Birtokmaximum: 300 ha v. 6000 Ak  Nem számít bele: tanya  Nem szerezhet: – maga és hozzátartozója 1000ha-nál többet –a település külterületének ¼-ét, ha ez 1000 ha-nál kisebb  A birtokmaximum a Tft. hatályba lépése előtt megszerzett terület, ennél több nem lehet –Csere –Kisajátításból származó kártalanítási összeg –Közös tulajdon magához váltása

7 Belföldi jogi személyek tulajdonszerzése  Tft. 6§  Főszabály: nem szerezhetnek  Kivétel: –Bárhol, bármennyi termőföldet szerezhet: magyar állam, önkormányzat, közalapítvány –Csak végrendelet, tartási, gondozási, ajándékozási szerződés alapján: egyházi jogi személy –3 év után elidenegenítési kötelezettséggel - jelzáloghitelintézet

8 Külföldiek tulajdonszerzése  Főszabály: termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg  Kivéve: tanya- megyei Közigazgatási Hivatal engedélye alapján –Megtagadható- ha a tulajdonszerzés önkormányzati érdeket sért

9 Elővásárlási jogok  Igazolni kell hogy a jogosult nem él vele: –Önkormányzat- kifüggesztés 15 napra- ha élnek vele - alanyváltozás-ha nem –záradék- csatolni az iratokhoz  Elővásárlásra jogosultak: –1, haszonbérlő, felesbérlő, részes művelő ha jogi személy, ennek természetes sz. tagja vagy részvényese(3éve gyakorolja) –2, helyben lakó szomszéd, –3, helyen lakó  A 2., 3. kategórián belül: bejegyzett családi gazdálkodó, regisztrált mezőgazdasági vállalkozó, őstermelő, jogi személy tagja v. részvényese –4. magyar állam – a nem hozzátartozók közötti ingyenes ügyleteknél is (a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja) Kivétel: közeli hozzátartozók, tulajdonostársak, zártkerti ingatlan

10 Tulajdonszerzés ellenőrzése  Csatoni kell:  adásvételi szerződés, jegyzői záradékkal ellátott vételi ajánlat, vevő nyilatkozata, hogy szerzése nem ütközik tulajdonszerzési korlátozás alá  Ha valamely anyag hiányzik:  érvénytelen az ügylet, a bejegyzési kérelmet a Földhivatal elutasítja  semmisség megállapítására az ügyész pert indíthat, –ha jövőbeli felfüggesztő feltételhez kötötték, jövőbeli időponthoz, vagy 3.személy nyilatkozatához kötötték, akkor is.

11 Birtoktagok kialakítására vonatkozó rendelkezések  Általános birtokrendezés: másnéven tagosítás-célja: kedvezőbb üzemi méret, együttesen művelhető családi birtok –Állam rendeli el, közérdekből, egy település minden földjét érinti, nyugat-Eu.- méltányolható magánérdekből is -Történelmi előzményei: úrbérrendezés – vetésforgó miatt a földek különböző területen- összevonása egy birtoktagba -1951 kollektivizálás első szakasza

12 Birtoktagok kialakítása 2. Földcsere: a csere egy speciális esete- a tárgya termőföld, mely bizonyos körülmények között helyettesíthető egymással- különbségek- földértékelés Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere: –Cél: birtokok összevonása, tárgya termőföld elj. szabályai Tft.  Csere: Ptk- célja nem birtokösszevonás, tárgya nem termőföld

13 Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere  Megállapodás a cserét illetően –Két vagy több fél, birtoktagok nagysága, becsértéke, a kiegyenlítés módja  Földhivatal- igazolja a birtokösszevonási célt –valamely addig össze nem tartozó birtoktag egy tagba vonása  Végleges földcserére vonatkozó ajánlat – a Földhivatal felbecsüli a birtoktagok értékét  Földmérési munkák, birtokba adás –az új határok rögzítése a térképen is- határbejárás

14 Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere  Bele kell egyezni az alábbi jogok jogosultjainak:  (1) elidegenítési és terhelési tilalom, (2) haszonélvezeti, tartási és életjáradéki jog esetén a föld csak a tilalom, illetőleg a jog jogosultjának hozzájárulásával vonható be az önkéntes földcserébe.  Az alábbi jogokat nem érinti:  Az önkéntes földcserét a termőföldön fennálló (1) telki szolgalmi jog, (2) a földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, (3) vezeték-, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, továbbá (4) egyéb közérdekű használati jog

15 A Tft. és az EU csatlakozási tárgyalások  1992.évi I. törvény-  Ellentétes a tőke szabad áramlásának elvével, ugyanis belföldi és külföldi magánszemélyek között különbséget tett  Magyarország „örökös fenntartással” élt- az EU csatlakozásig nem változik  2001- tárgyalások a tőke szabad áramlásáról- 4 évre marad a szabályozás, –ha utána érezteti a hatását a CARPE- megváltoztatható –ha nem még 3 évig maradhat hatályban

16 Termőföld tulajdonszerzés KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!  Következő előadás: Nemzeti Földalap, termőföldek állami felvásárlása


Letölteni ppt "A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések