Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Nemzeti Földalap és Földtörvény nemzeti kincsünk, a magyar föld védelmében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Nemzeti Földalap és Földtörvény nemzeti kincsünk, a magyar föld védelmében."— Előadás másolata:

1 Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Nemzeti Földalap és Földtörvény nemzeti kincsünk, a magyar föld védelmében

2 A Nemzeti Földalap kezelésében jelenleg 370 000 hektár termőföld van. Ebből mintegy: 330 000 hektár szántó, rét, legelő 10 000 hektár szőlő, kert, gyümölcsös 30 000 hektár nádas, erdő, halastó Természetvédelmi terület: 15 000 hektár Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A Nemzeti Földalap jelenlegi vagyona

3 az állami földvagyon átlátható kezelése és védelme, a versenyképes birtokszerkezet kialakulásának támogatása, a mezőgazdaság modernizációjának elősegítése, ellenőrizhető, nyilvános, az érintettekkel együttműködő gazdálkodás a köz vagyonával. Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért A módosítás céljai:

4 A Nemzeti Földalap vagyonkezelését és hasznosítását meghatározó Földbirtokpolitikai Irányelveket kormányhatározat helyett Országgyűlési határozat rögzíti. Az új földbirtokpolitika céljai többek között: –családi gazdaságok kialakítása,erősítése –racionális tulajdonosi és bérleti rendszer elősegítése –földpiac élénkítése és szabályozása –versenyképes birtokméret elősegítése –termelési struktúra átalakításának ösztönzése –környezetbarát hasznosítás –szociális földprogram támogatása Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Konszenzus keresés a termőföld hasznosításában

5 Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Parlamenti ellenőrzés Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság létrehozása, melynek tagjait az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága választja meg. Az öt tagú bizottság egy-egy tagjára az egyéni, a társas, az erdőgazdasági termelők érdekképviseletei illetve az országos önkormányzati szövetségek és a Magyar Agrárkamara tesz javaslatot. A miniszter évente beszámol az Országgyűlésnek a földbirtokpolitikai irányelvek érvényesüléséről és a Földalap helyzetéről. A beszámolóhoz csatolni kell az ellenőrző testület észrevételeit.

6 Cselekedni most és mindenkiért Együttműködés a gazdálkodókkal Helyi birtokhasznosítási tanácsok megalakítása. Tagjai a földtulajdonosok és gazdálkodók köréből kerülnek ki, a helyi érdekképviseletek és önkormányzatok jelölése alapján. A termőföld értékesítésekor, illetve haszonbérbe adásakor kötelezően ki kell kéri a helyi birtokhasznosítási tanácsok véleményét.

7 A Nemzeti Földalap tulajdonosi jogait a jövőben átlátható, ellenőrizhető központi költségvetési szerv, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja. (A jelenlegi közhasznú társaság helyett) A védett természeti területek kivételével a teljes állami termőföld és erdőterület a Nemzeti Földalap részét képezi. Cselekedni most és mindenkiért Átlátható gazdálkodás az állami földtulajdonnal

8 Cselekedni most és mindenkiért Nyilvánosság biztosítása A föld értékesítésére és hasznosítására versenytárgyalás helyett a jövőben nyilvános pályázat útján kerülhet sor. A pályázati feltételeket az ellenőrző bizottság véleményének figyelembevételével kell meghatározni. A megkötött szerződések legfontosabb adatai közérdekűnek minősülnek és így nyilvánosságra hozható a vevő, haszonbérlő neve, székhelye, termőföld helyrajzi száma, a vételár vagy bérleti díj.

9 Cselekedni most és mindenkiért Az idős emberek érdekében A törvény lehetővé teszi, hogy a nyugdíjasok termőföldjüket a Nemzeti Földalapnak életjáradékért adhassák el. A törvényi felhatalmazás alapján ennek részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.

10 a földet ténylegesen használók tulajdonszerzésének elősegítése, a termőföld magyar tulajdonának biztosítása, a külföldiek közvetlen és közvetett tulajdonszerzésének megakadályozása, a tartós földbérlet ösztönzése, a leghosszabb haszonbérleti idő 20 évre történő kiterjesztésével Cselekedni most és mindenkiért A Földtörvény módosítás céljai:

11 A tulajdonnal való rendelkezés alkotmányellenes korlátainak megszüntetése és a földet ténylegesen használók érdekében az elővásárlási sorrend megváltoztatása: 1. Közvetlen hozzátartozó elsőbbsége 2. Tulajdonostárs 3. Földet használó bérlő, részművelő,. Amennyiben a használó gazdasági szervezet, úgy kizárólag annak magyar állampolgárságú tagja vásárolhat földet. 4. Helyben lakó szomszéd, illetve helyben lakó. Közülük elsőbbsége a családi gazdálkodónak van. 5. A magyar állam, a Nemzeti Földalap útján. Cselekedni most és mindenkiért A tulajdonszerzés lehetőségének módosítása

12 Külföldi állampolgár sem közvetlenül, sem gazdasági társaságon keresztül nem vásárolhat földet. A túlzott birtokkoncentráció megakadályozására magánszemély és közeli hozzátartozói tulajdonában egy adott településen legfeljebb a termőföld egynegyede, maximum ezer hektár lehet. Cselekedni most és mindenkiért A tulajdonszerzés korlátai

13 Haszonbérleti idő kiterjesztése legfeljebb 20 évre a mai 10-ről. Az előhaszonbérleti sorrend megváltoztatása: 1. Közvetlen hozzátartozó elsőbbsége. 2. Földet használó bérlő, ültetvény, halastó esetén az általa megjelölt személy is. 3. Helyben lakó szomszéd, illetve helyben lakó. Közülük elsőbbsége a családi gazdálkodónak van. Cselekedni most és mindenkiért A haszonbérlet szabályainak módosítása

14 Cselekedni most és mindenkiért Első 100 nap - Változások a magyar gazdák érdekében A Földről szóló törvénynek a földhöz jutás és a földhasználat biztonságát szolgáló módosítása. A Nemzeti Földalap átlátható, nyilvános, ellenőrzött működésére vonatkozó szabályok megalkotása. Új földbirtokpolitikai irányelvek kidolgozása.


Letölteni ppt "Kormányszóvivői tájékoztató Cselekedni most és mindenkiért Nemzeti Földalap és Földtörvény nemzeti kincsünk, a magyar föld védelmében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések