Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ingatlan-nyilvántartási rendszer. Ingatlan-nyilvántartás Földhivatalok vezetik Földhivatalok vezetik Településenként tartalmazza Településenként tartalmazza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ingatlan-nyilvántartási rendszer. Ingatlan-nyilvántartás Földhivatalok vezetik Földhivatalok vezetik Településenként tartalmazza Településenként tartalmazza."— Előadás másolata:

1 Ingatlan-nyilvántartási rendszer

2 Ingatlan-nyilvántartás Földhivatalok vezetik Földhivatalok vezetik Településenként tartalmazza Településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatát az ország valamennyi ingatlanának adatát Kapcsolódó jogokat, tényeket Kapcsolódó jogokat, tényeket Bejegyzett személyek személyazonosító és lakcím adatait Bejegyzett személyek személyazonosító és lakcím adatait

3 Ingatlan-nyilvántartás Eljárás indulhat Eljárás indulhat Kérelemre Kérelemre Megkeresésre Megkeresésre Kérelemre indulóban kötelező a jogi képviselet. (Ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző) Kérelemre indulóban kötelező a jogi képviselet. (Ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző) A szerződést keltétől számított 30 napon belül be kell nyújtani a földhivatalhoz. A szerződést keltétől számított 30 napon belül be kell nyújtani a földhivatalhoz.

4 Ingatlan-nyilvántartás Jogok bejegyzéséhez szükséges Jogok bejegyzéséhez szükséges Közokirat Közokirat Teljes bizonyító erejű magánokirat Teljes bizonyító erejű magánokirat Fentiek másolata, amit közjegyző hitelesít Fentiek másolata, amit közjegyző hitelesít

5 Ingatlan-nyilvántartás Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használati jog, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálog jog keletkezése, módosulása, megszüntetése esetén Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használati jog, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálog jog keletkezése, módosulása, megszüntetése esetén Közokirat vagy Közokirat vagy Ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat Ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratszükséges

6 Számítógépes nyilvántartás 1997-től gépi adatfeldolgozással 1997-től gépi adatfeldolgozással TAKAROS  Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítésével TAKAROS  Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítésével Szöveges bejegyzések, ingatlan- nyilvántartási térképek együttes kezelése Szöveges bejegyzések, ingatlan- nyilvántartási térképek együttes kezelése Decentralizált földhivatali adatbázisok hálózatba kapcsolása  Takaros NETwork Decentralizált földhivatali adatbázisok hálózatba kapcsolása  Takaros NETwork Rövidített elnevezés: TakarNet Rövidített elnevezés: TakarNet

7 Ingatlan-nyilvántartás elvei A bejegyzés A bejegyzés A nyilvánosság A nyilvánosság A közhitelesség A közhitelesség A kérelemhez kötöttség A kérelemhez kötöttség A rangsor A rangsor Az okirati elv Az okirati elv

8 A bejegyzési elv A jogokat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hozza létre, keletkezteti. A jogokat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hozza létre, keletkezteti. Tulajdonjog megszerezhető bejegyzés nélkül is: Tulajdonjog megszerezhető bejegyzés nélkül is: Hatósági határozat Hatósági határozat Elbirtoklás Elbirtoklás Ráépítés, öröklés esetén Ráépítés, öröklés esetén

9 A nyilvánosság elve Tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető Tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető Tulajdoni lapról hiteles másolat kérhető Tulajdoni lapról hiteles másolat kérhető Teljes másolat Teljes másolat Kivonatos másolat Kivonatos másolat Részleges másolat Részleges másolat A jogosult engedélyével ismerhető meg: A jogosult engedélyével ismerhető meg: Okiratok, személyi azonosító Okiratok, személyi azonosító

10 Nyilvánosság elve Tulajdoni lapról hiteles másolatot adhat ki: Tulajdoni lapról hiteles másolatot adhat ki: Bármelyik körzeti földhivatal Bármelyik körzeti földhivatal Közjegyző Közjegyző Nem hiteles másolatot adhat ki: Nem hiteles másolatot adhat ki: Bármely körzeti földhivatal Bármely körzeti földhivatal Ingatlan fekvése szerinti jegyző Ingatlan fekvése szerinti jegyző

11 Nyilvánosság elve Számítógépes rendszerből a személyi azonosító alapján nem lehet lekérdezni Számítógépes rendszerből a személyi azonosító alapján nem lehet lekérdezni Kivétel: Kivétel: Bíróság, bírósági végrehajtó, nemzetbiztonsági szolgálat, nyomozó hatóság, ügyészség, közjegyző hagyatéki eljárásban Bíróság, bírósági végrehajtó, nemzetbiztonsági szolgálat, nyomozó hatóság, ügyészség, közjegyző hagyatéki eljárásban Számítógépes rendszerhez való csatlakozás lehetősége Számítógépes rendszerhez való csatlakozás lehetősége

12 A közhitelesség elve Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Kivételek: Kivételek: Ellenkező állapot bizonyítása Ellenkező állapot bizonyítása Törvény kizárhatja érvényesülését Törvény kizárhatja érvényesülését Jog ingatlan-nyilvántartáson kívül is szerezhető Jog ingatlan-nyilvántartáson kívül is szerezhető Informatív tények bejegyzésének elmaradása Informatív tények bejegyzésének elmaradása

13 A kérelemhez kötöttség A földhivatal csak kérelemre jár el. A földhivatal csak kérelemre jár el. A bejegyzésnek, feljegyzésnek meg kell felelni a kérelem tartalmának. A bejegyzésnek, feljegyzésnek meg kell felelni a kérelem tartalmának.

14 A rangsor elve A bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. A bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghely előzetes biztosítása legfeljebb egy évi időtartamra. Ranghely előzetes biztosítása legfeljebb egy évi időtartamra.

15 Az okirati elv Ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére csak jogszabályban meghatározott alakiságoknak megfelelő okirat, vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor. Ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére csak jogszabályban meghatározott alakiságoknak megfelelő okirat, vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor.

16 Ingatlan-nyilvántartás tárgya Ingatlan-nyilvántartás fizikai és jogi alapegysége az önálló ingatlan ill. a földrészlet. Ingatlan-nyilvántartás fizikai és jogi alapegysége az önálló ingatlan ill. a földrészlet. Jogokat bejegyezni csak az egész ingatlanra, vagy annak eszmei hányadára lehet. Jogokat bejegyezni csak az egész ingatlanra, vagy annak eszmei hányadára lehet.

17 Ingatlan-nyilvántartás tárgya Földrészlet: Földrészlet: Föld felszín természetben összefüggő területe amelynek minden részén azonosak a tulajdon viszonyok Föld felszín természetben összefüggő területe amelynek minden részén azonosak a tulajdon viszonyok Építési telek Építési telek Utak, terek, vasutak csatornák Utak, terek, vasutak csatornák Önálló ingatlan: Önálló ingatlan: Épület, pince, garázs, öröklakás társasházban, szövetkezeti lakás Épület, pince, garázs, öröklakás társasházban, szövetkezeti lakás

18 Ingatlan-nyilvántartás tartalma Ingatlan adatai: Ingatlan adatai: Település neve, ingatlan fekvése (külterület, belterület), utca nevét, házszám, helyrajzi szám, területnagyság Település neve, ingatlan fekvése (külterület, belterület), utca nevét, házszám, helyrajzi szám, területnagyság Művelési ágát, Művelési ágát, Minőségi osztályát, kataszteri tiszta jövedelmét Minőségi osztályát, kataszteri tiszta jövedelmét Egyéb adatok Egyéb adatok

19 Ingatlan-nyilvántartás tartalma Személyek adatai: Személyek adatai: Családi és utónév, leánykori név, anyja neve Családi és utónév, leánykori név, anyja neve Születési évét Születési évét Lakcímét Lakcímét Személyi azonosítót Személyi azonosítót Személyi azonosítót a tulajdoni lapon feltüntetni nem szabad Személyi azonosítót a tulajdoni lapon feltüntetni nem szabad

20 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogok Csak a jogszabályban meghatározott jogok jegyezhetők be. Csak a jogszabályban meghatározott jogok jegyezhetők be. Nem lehet bejegyezni a bérleti jogot, haszonbérleti jogot. Nem lehet bejegyezni a bérleti jogot, haszonbérleti jogot.

21 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogok Bejegyezhető jogok: Bejegyezhető jogok: Tulajdonjog Tulajdonjog Földhasználati jog Földhasználati jog Haszonélvezeti jog és használat joga Haszonélvezeti jog és használat joga Telki szolgalmi jog Telki szolgalmi jog Elő- és visszavásárlási valamint vételi jog Elő- és visszavásárlási valamint vételi jog Tartási és életjáradéki jog Tartási és életjáradéki jog Jelzálog jog Jelzálog jog Végrehajtási jog Végrehajtási jog

22 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tények A tények önmagukban jogot nem adnak, nem szüntetnek meg, de különböző joghatásokat idézhetnek elő. A tények önmagukban jogot nem adnak, nem szüntetnek meg, de különböző joghatásokat idézhetnek elő. Kizárja, hogy valaki jogszerzésnél arra hivatkozhasson, hogy a feljegyzett tényt nem ismerte. Kizárja, hogy valaki jogszerzésnél arra hivatkozhasson, hogy a feljegyzett tényt nem ismerte.

23 Ingatlan-nyilvántartásban feljegyezhető tények Tulajdoni korlátozás Tulajdoni korlátozás Telekalakítási és építési tilalom Telekalakítási és építési tilalom Elidegenítési és terhelési tilalom Elidegenítési és terhelési tilalom Árverés Árverés Zárlat, zár alá vétel Zárlat, zár alá vétel Tulajdon jog fenntartással történt eladás Tulajdon jog fenntartással történt eladás Jelzálogjog ranghelyének biztosítása Jelzálogjog ranghelyének biztosítása Jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezése Jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezése Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás megindítása Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás megindítása Bejegyzési kérelem elutasítása Bejegyzési kérelem elutasítása

24 Ingatlan-nyilvántartás szerkezete Ingatlan-nyilvántartás számítógépen megjeleníthető Ingatlan-nyilvántartás számítógépen megjeleníthető Tulajdoni lapból Tulajdoni lapból Megszűnt bejegyzések jegyzékéből Megszűnt bejegyzések jegyzékéből Térképből Térképből Okiratokból áll. Okiratokból áll.

25 A tulajdoni lap Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések a tulajdoni lapra kerülnek. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések a tulajdoni lapra kerülnek. Településenként egytől kezdődően számoznak Településenként egytől kezdődően számoznak Tulajdoni lap száma megegyezik a helyrajzi számmal Tulajdoni lap száma megegyezik a helyrajzi számmal A tulajdoni lap három részből áll. A tulajdoni lap három részből áll.

26 A tulajdoni lap I. rész tartalma Település neve Település neve Helyrajzi szám, terület nagyság, fekvés megjelölés Helyrajzi szám, terület nagyság, fekvés megjelölés Belterületen utca, házszám Belterületen utca, házszám Művelési ág, Művelési ág, Minőségi osztály Minőségi osztály Épület fő rendeltetését (lakóház, üdülő stb.) Épület fő rendeltetését (lakóház, üdülő stb.) Tulajdonost megillető telki szolgalmi jogot Tulajdonost megillető telki szolgalmi jogot Ingatlan jogi jellegét (társasház, műemlék, tanya, bányatelek stb.) Ingatlan jogi jellegét (társasház, műemlék, tanya, bányatelek stb.)

27 A tulajdoni lap II. rész tartalma Az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, azok jogosultjait, ezekre vonatkozó tényeket Az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, azok jogosultjait, ezekre vonatkozó tényeket A tulajdonjogot, tulajdonos kiskorúságát, gondnokság alá helyezését A tulajdonjogot, tulajdonos kiskorúságát, gondnokság alá helyezését Állami tulajdonnál a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezését Állami tulajdonnál a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezését A vagyonkezelői jogot A vagyonkezelői jogot

28 A tulajdoni lap III. rész tartalma Földhasználati, haszonélvezeti jogot, használat jogát Földhasználati, haszonélvezeti jogot, használat jogát Telki szolgalmi jogot Telki szolgalmi jogot Elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot Elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot Tartási és életjáradéki jogot Tartási és életjáradéki jogot Jelzálogjogot Jelzálogjogot Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárást Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárást Kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítását Kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítását Árverés kitűzését Árverés kitűzését Tulajdonjog-fenntartással történt eladást Tulajdonjog-fenntartással történt eladást Épület létesítés vagy lebontás tényét Épület létesítés vagy lebontás tényét

29 Az okirattár A bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, azok hitelesített másolatát, bejegyzési kérelmeket, megkereséseket tartalmazza. A bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, azok hitelesített másolatát, bejegyzési kérelmeket, megkereséseket tartalmazza.

30 A térkép Az állami földmérési alaptérkép szolgál ingatlan-nyilvántartási célokra. Az állami földmérési alaptérkép szolgál ingatlan-nyilvántartási célokra. Térkép tartalmazza: Térkép tartalmazza: Település nevét, térképszelvény számát, bel- és külterület és a földrészlet határvonalát Település nevét, térképszelvény számát, bel- és külterület és a földrészlet határvonalát Épületeket, építményeket Épületeket, építményeket

31 Csatlakozás a TakarNet rendszerhez Csatlakozási engedély kérelem az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályához Csatlakozási engedély kérelem az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályához Csatlakozási engedély birtokában szolgáltatási szerződés kötése a Földmérési és Távérzékelési Intézettel Csatlakozási engedély birtokában szolgáltatási szerződés kötése a Földmérési és Távérzékelési Intézettel Hozzáférési jogosultság formája: Hozzáférési jogosultság formája: Digitális igazolvány  fokozott biztonságú elektronikus aláírás Digitális igazolvány  fokozott biztonságú elektronikus aláírás

32 TakarNet rendszer használata 1 db digitális igazolvány ára 1 db digitális igazolvány ára 3 éves időtartamra 40.000 Ft + ÁFA 3 éves időtartamra 40.000 Ft + ÁFA 6 éves időtartamra 70.000 Ft + ÁFA 6 éves időtartamra 70.000 Ft + ÁFA Egy digitális igazolvánnyal egy időben csak egy hozzáférés valósítható meg. Egy digitális igazolvánnyal egy időben csak egy hozzáférés valósítható meg.

33 TakarNet rendszer használata Adatszolgáltatási díj Adatszolgáltatási díj Földhivatali szolgáltatás Hálózat használati díja Adat/ szolgáltatás díja Nem hiteles tulajdoni lap másolat 500 Ft + 10 Ft/találat 2000 Ft Térképmásolat 500 Ft + 10 Ft/találat 3000 Ft Változásfigyelés regisztráció 1800 Ft/ingatlan/év Változásról e-mail értesítés 16 Ft/értesítés


Letölteni ppt "Ingatlan-nyilvántartási rendszer. Ingatlan-nyilvántartás Földhivatalok vezetik Földhivatalok vezetik Településenként tartalmazza Településenként tartalmazza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések