Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és."— Előadás másolata:

1 országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

2 Bevezetés Elmúlt 10-15 évben jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. n földhivatalok működésének korszerűsítése n ügyintézési idő csökkentése n tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése n földügyek komplex irányítása n földügyi információs szolgáltató rendszer SZOLGÁLTATÓ HIVATAL

3 A korszerűsítés főbb lépései n Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban n Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen n BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere n FKFH térképi rendszere (svájci projekt) n TAKARNET: országos hozzáférés n META: értéknövelt termékek előállítása n Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia 1990: EU PHARE támogatás “Földhivatalok számítógépesítése”

4 TAKAROS információtechnológiai koncepció TAKAROS: Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése u BIIR és a TAKAROS - FKFH és a körzeti földhivatalok rendszerei u TAKARNET földhivatalokat összekötő hálózat, infrastruktúra u META megyei földhivatalok informatikai rendszere Cél: u Ingatlan-nyilvántartás hatékony vezetése, anomáliák felszámolása u Biztonságos és egyszerűbb ingatlanforgalom, tulajdonbiztonság u Információ biztosítása kormányzati, gazdaságpolitikai döntésekhez

5 TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések  Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei) E-kormányzás, e-közigazgatás Ügyviteli és intézményi terv Intézményi és szervezeti felépítés Humán erőforrás irányítás Pénzügyi, kereskedelmi irányítás Marketing és értékesítés IT, inf. rendszerek Információ- kezelés Belső és külső kommunikáció Ingatlan- gazdálkodás Auditálás és minőség- biztosítás Kutatás és fejlesztés Változásokat irányító program Jogi keretek Eljárások Megvalósítási terv Kül- detés Jövőkép Operatív célok Stratégia Stratégiai célok • Ügyfél-orientált szervezet • Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán • Fenntartható finanszírozás, reális ár • E-kormányzás és EU elveinek megfelelően  Digitális Földhivatal program kidolgozása

6 Elektronikus ügyintézés A Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek A Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként Az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival 2008: elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat - keretrendszer, feltételek, követelmények - egyetemes elérhetőség biztosítása a kormányzati közszolgáltatási központ útján központ útján - ügyintézést támogató lehetőségek biztosítása - kötelező csatlakozás az ügynethez (elektronikus közszolgáltatások infrastruktúrája) a közigazgatási szervek számára infrastruktúrája) a közigazgatási szervek számára - e-Magyarország, e-ügynetpontok kialakítása - az alapszolgáltatások alanyi jogként díjmentesek

7 Digitális Földhivatal program távlati célkitűzései E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása n Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás n Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is n 0-24 órás elektronikus szolgáltatás n A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása n Környezetkímélő, hatékony technológia és architektúra alkalmazása n Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása n Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal

8 Digitális Földhivatal koncepció Stratégiai célok Kettős: • az elektronikus földhivatali nyilvántartás továbbfejlesztésével az ingatlan- nyilvántartás hatékonyságának növelése - ügyfél-orientáltabb ügyintézés biztosítása, - a szolgáltatások minőségének javítása • másrészt a digitális földhivatal megépítésével a nemzeti téradat-infrastruktúra felügyelt alapjainak kidolgozása és biztosítása egyéb célra történő felhasználáshoz (EU Kataszteri Bizottság alapelveivel összhangban) ”Az egyes tagországokban a kataszterért felelős hatóságok hangsúlyozzák a kataszteri információ növekvő hasznát, és kerüljék el a kataszteri szervezetektől független, területi célú, újabb adatbázisok létrehozását. Úgy kell együttműködniük, hogy a területi információ felhasználható legyen az Európai Unió intézkedéseinek alkalmazásával összhangban.”

9 Digitális Földhivatal terv fő elemei Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése  e-szolgáltatás, e-ügyintézés  Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!! EKOP-1.1.3

10 A földhivatali e-szolgáltatások felhasználói

11 Földhivatali elektronikus szolgáltatások

12 Térképmásolat

13 Tulajdoni lap másolat szolgáltatás alakulása

14 Tulajdoni lap lekérdezések változása Papír alapú TAKARNET Összesen db 200390%10% 4 025 026 200478%22% 4 094 134 200572%28% 4 890 197 200654%46% 5 268 291 200742%58% 5 821 023 200832%68% 6 652 059 A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele: - földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes - TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes

15 Földhivatali kihelyezett ügyfélszolgálatok bevásárló központokban Speciális TAKARNET alkalmazás – jobb ügyfél-elégedettség: n Budapest: Lurdy-Ház n Székesfehérvár: Auchan

16 Digitális Földhivatal program első lépése n Központi adattárház kialakítása az elektronikus adatszolgáltatásokhoz n Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is n 0-24 órás elektronikus szolgáltatás n Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben n Statisztikai adatok szolgáltatása központilag n Egységes kódállomány kialakítása, adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén n Elektronikus fizetési rendszer bevezetése Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP-1.1.3.

17 Azonosítási módszer: Engedélyezési eljárás, szolgáltatási szerződés Hozzáféréshez digitális aláírás Rendelkezésre állás: Munkaidőben Fizetési módszer: Hónap végén számla postán kiküldve Az állampolgárok saját ügyeiket nem intézhetik közvetlenül. Regisztrált TAKARNET felhasználók Hivatalok, ügyvédek, közjegyzők, bankok, ingatlan forgalmazók, bíróságok, önkormányzatok stb.

18 Azonosítási módszer: Központi ügyfélkapu Rendelkezésre állás: 24 órában Fizetési módszer: A szolgáltatás nyújtása előtti e-fizetés e-hiteles tulajdoni lap, tulajdoni lap változás figyelése, alapszolgáltatások Állampolgárok Az állampolgárok saját ügyeiket otthonról, és közvetlenül intézhetik, illetve ellenőrizhetik az ügyeiket intéző ügyvédeket, bankokat, hivatalokat. Otthoni felhasználók interneten

19 TakarNet24 projekt szerkezete A projekteredmény cél/funkció struktúrája

20 Megvalósítás ütemezése n 2008. április: Egyeztető tárgyalások az EKOP projektek lebonyolításáért felelős szervezetekkel (NFÜ, VÁTI) n 2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról n 2008. november 28. Szerződéskötés n 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye n 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése

21 A szolgáltató állam koncepció érvényesülése Információ szabad áramlásának biztosítása Hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatás Idő és költségigényt befolyásoló tényezők: - Szolgáltatás iránti igény felismerését befolyásoló információk rendelkezésre állása - Lakóhely és intézmény elhelyezkedése - Közlekedési lehetőségek - Intézmény nyitva tartása Tevékenység TAKARNETTakarNet24 Idő (óra) Költség (Ft) Idő (óra) Költség (Ft) FelismerésEsetleges Böngészés közben Tervezés 1 óra 0Azonnal Utazás 500 Ft 00 Intézés 1,5 óra 2510 Ft 0,5 óra 2510 Ft Utazás vissza 1 óra 500 Ft 00 Összesen 4,5 óra 3510 Ft 0,5 óra 2510 Ft

22 Tervezett e-szolgáltatások n Elektronikusan aláírt térképmásolat n Földhasználati lapok n E-űrlapok bevezetése n EKOP-1.1.3 kiemelt projekt: - non-stop üzemeltetés a teljes TAKARNET rendszerben - szolgáltatások állampolgároknak is Ügyfélkapun keresztül n E-ügyintézés lehetőségeinek feltárása n E-archiválás, újabb szolgáltatások, belső ügymenet továbbfejlesztése

23 Földhivatali Portál: www.foldhivatal.hu

24 Földhivatali Információs Rendszer


Letölteni ppt "Országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések