Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zalaba Piroska Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zalaba Piroska Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Zalaba Piroska Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
országos földhivatali hálózat A TakarNet24 szerepe a földügyi infrastruktúra fejlődésében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

2 Magyarországi sajátosságok
150 éves múlt, folyamatos működés 1972: telekkönyv + kataszter Rendszerváltás: kárpótlás, részaránykiadás lakásprivatizáció 3 millió új földrészélet, 2 millió új lakásingatlan Földhivatali ügyiratforgalom 50%-kal, adatszolgáltatási igény 60%-kal növekedett 1991: 136 db földhivatalban összesen 21 db számítógép Ingatlan-nyilvántartás szerepe felértékelődött

3 Fejlesztés igénye földhivatalok működésének korszerűsítése
: jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. Földhivatalok  Komplex földügyi feladatok földhivatalok működésének korszerűsítése ügyintézési idő csökkentése tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése földügyek komplex irányítása földügyi információs szolgáltató rendszer SZOLGÁLTATÓ HIVATAL

4 A földügyi igazgatás szerkezete
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei földhivatalok 19 hivatal Földügyi és Térinformatikai Főosztály Fővárosi Földhivatal 1 hivatal Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Körzeti földhivatalok 118 hivatal 1., 2., 3. budapesti körzeti fh. 3 hivatal Átfogó modernizációs program IT rendszerek bevezetésével.

5 A korszerűsítés főbb lépései
1990: EU PHARE támogatás “Földhivatalok számítógépesítése” Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere FKFH térképi rendszere (svájci projekt) TAKARNET: országos hozzáférés META: értéknövelt termékek előállítása Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia

6 TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések
 Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei) E-kormányzás, e-közigazgatás Ügyviteli és intézményi terv Intézményi és szervezeti felépítés Humán erőforrás irányítás Pénzügyi, kereskedelmi irányítás Marketing és értékesítés IT, inf. rendszerek Információ-kezelés Belső és külső kommunikáció Ingatlan-gazdálkodás Auditálás és minőség-biztosítás Kutatás és fejlesztés Változásokat irányító program Jogi keretek Eljárások Kül- detés Jövőkép Stratégia Stratégiai célok Operatív célok Megvalósítási terv Ügyfél-orientált szervezet Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán Fenntartható finanszírozás, reális ár E-kormányzás és EU elveinek megfelelően  Digitális Földhivatal program kidolgozása

7 Digitális Földhivatal program távlati célkitűzései
E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is 0-24 órás elektronikus szolgáltatás A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása Környezetkímélő, hatékony technológia és architektúra alkalmazása Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal

8 Digitális Földhivatal terv fő elemei
EKOP-1.1.3 Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése e-szolgáltatás, e-ügyintézés Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!!

9 Megvalósítás ütemezése
2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról 2008. november 28. Szerződéskötés 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye 2008 év vége március vége: Részletes projektterv, rendszerterv 2010. június 30: Szoftverfejlesztések, adattisztítás befejezése 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése

10 A földhivatali e-szolgáltatások felhasználói

11 Földhivatali elektronikus szolgáltatások

12 Tulajdoni lap lekérdezések változása
A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele: Papír alapú TAKARNET Összesen db 2003 90% 10% 2004 78% 22% 2005 72% 28% 2006 54% 46% 2007 42% 58% 2008 32% 68% földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes

13 Digitális Földhivatal program első lépése
Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP Közvetlen célok: Központi adattárház elektronikus adatszolgáltatásokhoz 0-24 órás elektronikus szolgáltatás E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése az Ügyfélkapun keresztül Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben Statisztikai adatok szolgáltatása központilag Adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén Elektronikus fizetési rendszer bevezetése

14 Esélyegyenlőség a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
Inytv.-ben meghatározott nyilvánosságnak új fórum biztosítása A nyilvánosságnak, mint biztonságot teremtő eszköznek kiterjesztése az elektronikus médiára Az ingatlan-nyilvántartás tartalma bárki számára közvetlenül megismerhető Elektronikus dokumentumok  Tulajdoni lap másolat: nem hiteles, e-hiteles, szemle/teljes  Térkép másolat  E-hiteles földhasználati lap másolat Keresési szolgáltatások  Ingatlan hrsz. alapján  Ingatlan postai címe alapján  Térkép alapján: cím, EOV/WGS koordináta szerint

15 Térkép alapú keresés

16 Ingatlan cím szerinti keresés

17 Szolgáltató adatbázisok
A TakarNet24 szolgáltató rendszer felépítése Ügyfelek WEB szerver Ügyfélkapu Webes alkalmazások Szolgáltató adatbázisok Központi adatbázis Körzeti földhivatali adatbázisok replikációja KFH1 KFHN

18 A fejlesztés lényeges ismérvei
FÖMI adottságai saját informatikai erőforrások országosan üzemelő rendszerek fejlesztésében, támogatásában szerzett gyakorlat Külső szakértők szerepe a fejlesztés módszertani támogatása, speciális ismereteket igénylő részfeladatokhoz szakértői háttér biztosítása Sokszereplős történet FÖMI, FVM, Földhivatalok, VÁTI, Külső szállítók, kapcsolódó rendszerek üzemeltetői (Ügyfélkapu, EFER)

19 Tapasztalatok A rendszer terjedelme az összes földhivatali rendszer adatbázisának online replikációja és abból szolgáltatások nyújtása új minőségi szintet képvisel új tervezési szemléletet igényel a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához kapcsolódó folyamatok megerősítése Projektszerű működés szükségessége a Támogatási Szerződés szigorú feltételeket szab az előrehaladás tervezése, nyomon követése nagy jelentőséggel bír az aktuális helyzethez igazodó döntések meghozatala (pl. EFER helyzete) ki kell alakítani a szervezet sajátosságait figyelembe vevő projektszerű működést  nem lebecsülendő feladat!

20 Földhivatali Portál: www.foldhivatal.hu

21 Földhivatali Információs Rendszer


Letölteni ppt "Zalaba Piroska Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések