Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos földhivatali hálózat A TakarNet24 szerepe a földügyi infrastruktúra fejlődésében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos földhivatali hálózat A TakarNet24 szerepe a földügyi infrastruktúra fejlődésében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 országos földhivatali hálózat A TakarNet24 szerepe a földügyi infrastruktúra fejlődésében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

2 Magyarországi sajátosságok 150 éves múlt, folyamatos működés 1972: telekkönyv + kataszter n Rendszerváltás: kárpótlás, részaránykiadás lakásprivatizáció n 3 millió új földrészélet, 2 millió új lakásingatlan n Földhivatali ügyiratforgalom 50%-kal, adatszolgáltatási igény 60%-kal növekedett n 1991: 136 db földhivatalban összesen 21 db számítógép n Ingatlan-nyilvántartás szerepe felértékelődött

3 Fejlesztés igénye 1993-2003: jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. Földhivatalok  Komplex földügyi feladatok n földhivatalok működésének korszerűsítése n ügyintézési idő csökkentése n tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése n földügyek komplex irányítása n földügyi információs szolgáltató rendszer SZOLGÁLTATÓ HIVATAL

4 A földügyi igazgatás szerkezete Átfogó modernizációs program IT rendszerek bevezetésével. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei földhivatalok 19 hivatal Földügyi és Térinformatikai Főosztály Fővárosi Földhivatal 1 hivatal Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Körzeti földhivatalok 118 hivatal 1., 2., 3. budapesti körzeti fh. 3 hivatal

5 A korszerűsítés főbb lépései n Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban n Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen n BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere n FKFH térképi rendszere (svájci projekt) n TAKARNET: országos hozzáférés n META: értéknövelt termékek előállítása n Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia 1990: EU PHARE támogatás “Földhivatalok számítógépesítése”

6 TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések  Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei) E-kormányzás, e-közigazgatás Ügyviteli és intézményi terv Intézményi és szervezeti felépítés Humán erőforrás irányítás Pénzügyi, kereskedelmi irányítás Marketing és értékesítés IT, inf. rendszerek Információ- kezelés Belső és külső kommunikáció Ingatlan- gazdálkodás Auditálás és minőség- biztosítás Kutatás és fejlesztés Változásokat irányító program Jogi keretek Eljárások Megvalósítási terv Kül- detés Jövőkép Operatív célok Stratégia Stratégiai célok • Ügyfél-orientált szervezet • Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán • Fenntartható finanszírozás, reális ár • E-kormányzás és EU elveinek megfelelően  Digitális Földhivatal program kidolgozása

7 Digitális Földhivatal program távlati célkitűzései E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása n Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás n Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is n 0-24 órás elektronikus szolgáltatás n A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása n Környezetkímélő, hatékony technológia és architektúra alkalmazása n Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása n Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal

8 Digitális Földhivatal terv fő elemei Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése  e-szolgáltatás, e-ügyintézés  Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!! EKOP-1.1.3

9 Megvalósítás ütemezése n 2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról n 2008. november 28. Szerződéskötés n 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye n 2008 év vége - 2009. március vége: Részletes projektterv, rendszerterv n 2010. június 30: Szoftverfejlesztések, adattisztítás befejezése n 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése

10 A földhivatali e-szolgáltatások felhasználói

11 Földhivatali elektronikus szolgáltatások

12 Tulajdoni lap lekérdezések változása Papír alapú TAKARNET Összesen db 200390%10% 4 025 026 200478%22% 4 094 134 200572%28% 4 890 197 200654%46% 5 268 291 200742%58% 5 821 023 200832%68% 6 652 059 A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele: - földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes - TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes

13 Digitális Földhivatal program első lépése Közvetlen célok: n Központi adattárház elektronikus adatszolgáltatásokhoz n 0-24 órás elektronikus szolgáltatás n E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése az Ügyfélkapun keresztül n Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben n Statisztikai adatok szolgáltatása központilag n Adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén n Elektronikus fizetési rendszer bevezetése Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP-1.1.3.

14 • Inytv.-ben meghatározott nyilvánosságnak új fórum biztosítása • A nyilvánosságnak, mint biztonságot teremtő eszköznek kiterjesztése az elektronikus médiára • Az ingatlan-nyilvántartás tartalma bárki számára közvetlenül megismerhető Esélyegyenlőség a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben Elektronikus dokumentumok  Tulajdoni lap másolat: nem hiteles, e-hiteles, szemle/teljes  Térkép másolat  E-hiteles földhasználati lap másolat Keresési szolgáltatások  Ingatlan hrsz. alapján  Ingatlan postai címe alapján  Térkép alapján: cím, EOV/WGS koordináta szerint

15 Térkép alapú keresés

16 Ingatlan cím szerinti keresés

17 Ügyfelek WEB szerver Ügyfélkapu Webes alkalmazások Szolgáltató adatbázisok Központi adatbázis Körzeti földhivatali adatbázisok replikációja KFH1 KFHN A TakarNet24 szolgáltató rendszer felépítése

18 A fejlesztés lényeges ismérvei n FÖMI adottságai u saját informatikai erőforrások u országosan üzemelő rendszerek fejlesztésében, támogatásában szerzett gyakorlat n Külső szakértők szerepe u a fejlesztés módszertani támogatása, speciális ismereteket igénylő részfeladatokhoz szakértői háttér biztosítása n Sokszereplős történet u FÖMI, FVM, Földhivatalok, VÁTI, Külső szállítók, kapcsolódó rendszerek üzemeltetői (Ügyfélkapu, EFER)

19 Tapasztalatok A rendszer terjedelme az összes földhivatali rendszer adatbázisának online replikációja és abból szolgáltatások nyújtása u új minőségi szintet képvisel u új tervezési szemléletet igényel u a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához kapcsolódó folyamatok megerősítése Projektszerű működés szükségessége u a Támogatási Szerződés szigorú feltételeket szab u az előrehaladás tervezése, nyomon követése nagy jelentőséggel bír u az aktuális helyzethez igazodó döntések meghozatala (pl. EFER helyzete) u ki kell alakítani a szervezet sajátosságait figyelembe vevő projektszerű működést  nem lebecsülendő feladat!

20 Földhivatali Portál: www.foldhivatal.hu

21 Földhivatali Információs Rendszer


Letölteni ppt "Országos földhivatali hálózat A TakarNet24 szerepe a földügyi infrastruktúra fejlődésében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések