Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális változások a Földhivatal tevékenységében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális változások a Földhivatal tevékenységében"— Előadás másolata:

1 Aktuális változások a Földhivatal tevékenységében
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Aktuális változások a Földhivatal tevékenységében Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Előadó: Dr. Sóvári Tibor Tel: 20/

2 Az előadás témakörei: „Egységes díjtörvény”
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Az előadás témakörei: „Egységes díjtörvény” 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet TakarNet ellenőrzés Adók módjára behajtandó köztartozások Rendezetlen jogállású ingatlanok A földmérési szakterület

3 I. „Egységes díjtörvény”
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba I. „Egységes díjtörvény” 2011. évi … törvény az ingatlanügyi hatósági eljárások és szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjáról 1994. évi LV. törvény, 1996. évi LXXXV. törvény, 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet, 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet, 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet, Valamennyi ingatlanügyi hatósági eljárási díj egy törvényben Várható: I. félév „MINDENKI FIZET” elv kivéve egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, NATO

4 Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal 2011. december 9
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba II. 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól Termőföld (Tft 3.§ a), vagy tanya (Tft 3.§ b) eladása esetén (Tft., Ptk.) a vételi ajánlatot → szerződés megkötése előtt ki kell függeszteni az ajánlat teljes terjedelmében Az ajánlat közlése: az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a körjegyzőség hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, a körjegyzőséghez tartozó többi településen pedig a helyben szokásos módon történik Tájékoztató a kormányzati portálon: 2. § (3)-(6) bek.

5 Beérkezéstől, átvételtől számított 8 napon belül → 15 munkanapra
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Kifüggesztés ideje Beérkezéstől, átvételtől számított 8 napon belül → 15 munkanapra Nem kell kifüggeszteni: ha az elővásárlási jog nem a Tft. és a Ptk. alapján áll fenn ha az ajánlat a Magyar Államtól (tulajdonosi jog gyakorlón keresztül) származik ha az ajánlat tulajdonostárstól származik ( től) → itt csak az NFA-t kell ttv-vel értesíteni Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet árverezése esetén Fontos → kifüggesztés köteles a termőföldre vagy tanyára vonatkozó vételi jog jogosultjának joggyakorlására vonatkozó nyilatkozata is. NFA értesítése →tértivevényes postai küldeményként Budapest, Bosnyák tér 5. a kifüggesztéssel egyidejűleg

6 Elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő:
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő: kifüggesztés kezdőnapját követő 15 munkanap Magyar Állam nevében az NFA a kifüggesztés ideje alatt gyakorolhatja elővásárlási jogát, függetlenül az átvétel idejétől ha a jogosult nem nyilatkozik, elővásárlási jogról való lemondásnak minősül tulajdonostársak egymás közötti adásvétele esetén az NFA részére történő közlés napját (ttv. átvétel napja) követő 15 munkanap → itt nincs kifüggesztés (2011. nov. 19-től) Nem köti az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn túl, illetve az ajánlattól eltérő tartalommal tesz meg. Fontos: A kormányrendelet a kifüggesztést az adásvételi szerződés megkötése előtt a vételi ajánlatra vonatkozóan írja elő. Amennyiben adásvételi szerződés kerül kifüggesztésre, fontos, hogy az tartalmazza, hogy a felek között létrejött szerződés csak a kifüggesztés megtörténtét követően hatályosul.

7 III. TakarNet ellenőrzés
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba III. TakarNet ellenőrzés

8 A felhasználók körzeti földhivatalonkénti megoszlása
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A felhasználók körzeti földhivatalonkénti megoszlása

9 A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai I.
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai I. 2009. év: nagyon sok hiányosság, ez azonban a csatlakozáskor elmaradt oktatás, illetve az elégtelen tájékoztatás következménye volt (FÖMI) 2010. év: a tulajdoni lap kiadás jogi szabályozásának változása miatt nagyszámú új felhasználó, továbbra is elégtelen tájékoztatással (FÖMI) Megoldás: minden felhasználó ellenőrzése, ennek során a szükséges tájékoztatás biztosítása, „enyhe szankció” a tapasztalt hiányosságok miatt

10 A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai II.
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai II. 2011. év: minden felhasználó ellenőrzése Jellemző hiányosságok: nem minden lekérdezés szerepel a naplóban a Díjtörvényre utalás hiánya a napló tartalmi elemei hiányosak olyan esetben is díjmentesen kérdeznek le, amikor az nem jogszerű a nem hiteles tulajdoni lapot adják be pályázathoz, ez jogszerűtlen továbbadásnak minősül

11 A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai III.
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai III. Javaslatok: Jegyzői utasításban, belső szabályzatban rögzíteni a felhasználásra vonatkozó szabályokat Biztonsági előírások betartása érdekében zárolni a számítógépeket Az évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 31. § (1) bekezdésében foglaltak betartása Az ellenőrzés során kapott tájékoztatóban felsorolt jogszabályok változásainak figyelemmel követése

12 A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai IV.
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A polgármesteri hivataloknál végzett ellenőrzések tapasztalatai IV. Fontos: Díjmentes lekérdezés esetén annak jogszerűségét a felhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni Ez akkor valósul meg, ha a naplóban egyértelműen rögzítették a lekérdezés célját, és a díjmentességet alátámasztó jogszabályi hivatkozást

13 5 év őrzési kötelezettség a lekérdezés időpontja,
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A napló: ÁSZF és az Inytv. 75. § (2) bekezdése 5 év őrzési kötelezettség a lekérdezés időpontja, a lekérdezést végző személy neve, a lekérdezett ingatlan pontos megjelölése (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célja, valamint a Díjtörvény díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezése, bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószáma, amelyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték.

14 Okmányiroda által történő tulajdoni lap-másolat szolgáltatása
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba A napló: az Inytv. 75. § (3) bekezdése Okmányiroda által történő tulajdoni lap-másolat szolgáltatása 5 év őrzési kötelezettség Adatigénylő: természetes személyazonosító adatai jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a név és a képviselő természetes személyazonosító adatai

15 IV. Adók módjára behajtandó köztartozások
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba IV. Adók módjára behajtandó köztartozások Összesen: Ft (140 kolléga 1 havi bére)

16 Végrehajtási eljárások 2007 - 2011
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Végrehajtási eljárások Megindított végrehajtási eljárások: Ft Befizetés: Ft Fizetési hajlandóság: 46,36 %

17 V. Rendezetlen jogállású ingatlanok
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba V. Rendezetlen jogállású ingatlanok Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv) 5. § (1) bek: Az ingatlan-nyilvántartás - ha törvény kivételt nem tesz - a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 112.§ (2) bek: Az ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet. közel 1000 db ingatlan → hagyaték/póthagyaték 2012. január 01-től: Inytv 27. § (6) bek: Az ingatlanügyi hatóság a lakcímre is kiterjedő adatfelhasználás esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadatot - az adatfelhasználást megelőzően - összeveti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság nyilvántartásában szereplő adattal. Ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadat nem egyezik meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal, az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatot használja fel, és az adatváltozást az ingatlan-nyilvántartáson hivatalból átvezeti.

18 VI. Földmérési szakterület
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba VI. Földmérési szakterület 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről A technika és a kor változásai megkövetelik az új törvény megalkotását Várható: II. félév 3 D kataszter (pl: hidak, felüljárók térképi ábrázolása)

19 VI. Földmérési szakterület
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba VI. Földmérési szakterület Kiemelt feladat: a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése 7052 db új földrészlet, ha 2012 - 1974 kérelem, ha Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díjak: 24/2011. (VII.21.) BM rendelet 2.§ (1) bek. ac): telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Jegyzői értekezlet Békés Megyei Kormányhivatal december 9. Békéscsaba Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális változások a Földhivatal tevékenységében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések