Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Berényi László Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet PD 71685 A k ö rnyezettudatoss á g ö sszetevői é s m é r é si lehetős é geik 2008-2011 Kutat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Berényi László Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet PD 71685 A k ö rnyezettudatoss á g ö sszetevői é s m é r é si lehetős é geik 2008-2011 Kutat."— Előadás másolata:

1 Dr. Berényi László Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet PD 71685 A k ö rnyezettudatoss á g ö sszetevői é s m é r é si lehetős é geik 2008-2011 Kutat á svezető: Dr. Ber é nyi L á szl ó

2 Környezeti és gazdasági érdek  Jelen és jövőbeli szükségletek  Fogyasztás és megtakarítás  Egyéni és csoportos tényezők  Áldozatvállalási hajlam  Méretgazdaságosság  Nyer-nyer típusú helyzetek  Információk elérhetősége  Pénzügyi lehetőségek

3 Fenntarthatóság integrálása

4

5 Szervezeti modell

6 Környezeti menedzsment A környezetmenedzsment tartalmazza az értékeket, attitűdöket, eszközöket és módszereket, amelyeket egy szervezet irányítása szempontjából – a környezeti érdekek figyelembe vétele mellett – alkalmaznak. Feltételek:  Stratégiai személet: a szervezet és környezetének kapcsolatrendszerét stratégiai szinten kell kezelni - beleértve a tervezhetőség és a visszacsatolások megoldását is;  Priorált fenntarthatósági célok: magas prioritással kell integrálni a fenntarthatósági célokat a szervezeti célrendszerbe;  Humánorientáció: a humán elemekre teljes körűen építeni kell, azaz vezetőként, munkavállalóként és magánemberként egyszerre;  Elfogadhatóság: rugalmasan kell illeszkednie a menedzsmentnek a szervezeti sajátosságokhoz;  Mérhetőség: mérhetővé és reprezentálhatóvá kell tenni a környezettel kapcsolatos cselekedetek hatásait;  Hatékonyság: bevezethetőnek és fenntarthatónak kell lenni a ráfordítások tekintetében.

7 Szervezeti jellemzők K OORDINÁCIÓS ESZKÖZ TÍPUSA K OORDINÁCIÓS ESZKÖZ S TRUKTURÁLIS ­ hierarchia (vertikális, horizontális, ­ ad-hoc és állandó bizottság, ­ team, projekt, ­ közvetlen kapcsolat, ­ termékmenedzserek, ­ mátrix típusú megoldások T ECHNOKRATIKUS ­ szabályok, szabályzatok, ­ eljárások, ­ tervek, programok, menetrendek, ­ költségkeretek, pénzügyi tervek, ­ elszámoló árak S ZEMÉLYORIENTÁLT ­ konfliktusfeloldás, ­ vezető-kiválasztás, ­ szervezeti kultúra, belső értékrend, ­ képzés

8 Környezeti menedzsment (ISO) A menedzsment rendszer azon részterülete, amely magában foglalja azon  szervezeti funkciókat,  tervezési tevékenységeket,  felelősségi köröket,  gyakorlati alkalmazásokat,  eljárásokat, folyamatokat és  erőforrásokat, melyek a környezeti politika  kidolgozására,  bevezetésére,  megvalósítására,  felülvizsgálatára és  fenntartására irányulnak.

9 Környezeti menedzsment átfogó modellje

10 Környezeti menedzsment eszközök K ÖRNYEZET - MENEDZSMENT TERÜLETE D OMINÁNS ESZKÖZÖK V EZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE Környezeti politikaalkotás. Célok kitűzése természeti és társadalmi dimenziókban is. Szabályozási rendszer fejlesztése. ISO és/vagy más irányítási rendszerek bevezetése. B ELSŐ PARTNERSÉG Emberi-erőforrás menedzsment. Oktatás-képzés, tréningek. Alkalmazottak bevonása, empowerment. T ERMÉKEK ÉS F OLYAMATOK ISO és/vagy más irányítási rendszerek működtetése Környezeti tervezés (ökodesign). Tisztább termelés, ipari ökológia, környezetbarát iroda megoldásainak alkalmazása. Környezeti hatásvizsgálat. Környezeti teljesítményértékelés egyes módszereinek alkalmazása. Különböző típusú auditok a rendszer fejlesztésének érdekében. K ÜLSŐ PARTNERSÉG Környezeti marketing. Környezeti/fenntarthatósági jelentések készítése. Különböző típusú auditok, felülvizsgálatok.

11 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

12 Valóban felelős vállalat H AGYOMÁNYOS VÁLLALAT V ALÓBAN F ELELŐS V ÁLLALAT S ZÁLLÍTÁS A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac. Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésére, piacokra. I GAZSÁGOSSÁG Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazságosság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalanságot. Méltányos kereskedelem, munkabérek és – körülmények. Ö KONOMIZMUS A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdasági mánia között. A gazdaságosság fontos feltétel, de nem fő cél. M ÉRET Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növekedéssel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszútávon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem növekvő jövedelem kell. T ERMÉK Az állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenységet keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.


Letölteni ppt "Dr. Berényi László Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet PD 71685 A k ö rnyezettudatoss á g ö sszetevői é s m é r é si lehetős é geik 2008-2011 Kutat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések