Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. M Egyetemi prezentációs sablon 1. Vállalkozás innováció - KTI 2013.10.18. Katona Viktória.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. M Egyetemi prezentációs sablon 1. Vállalkozás innováció - KTI 2013.10.18. Katona Viktória."— Előadás másolata:

1 Dr. M Egyetemi prezentációs sablon 1

2 Vállalkozás innováció - KTI 2013.10.18. Katona Viktória

3 Folyamatinnováció, Technológiamenedzsment, csúcstechnológiák

4 MOTTÓ: „Ha a fogkrém már kibújt a tubusból, nehéz visszanyomni.” (H. l. Haldeman amerikai politikus)

5 Folyamatinnováció A folyamatinnováció egy új, vagy jelentősen fejlesztett termelési vagy szállítási mód megvalósítása. Magában foglalja a technikákban, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat. (OECD, 2005) 5

6 A folyamatinnováció szintjei 6

7 A TECHNOLÓGIA..A fizikai, élet- és magatartástudományok tartalma céltudatos alkalmazásának széles területét jelenti. Ez magába foglalja a műszaki értelemben vett technikai (technics) fogalmának egészét, valamint az orvosi, mezőgazdasági, menedzsment- és egyéb szakterületeket, azok teljes hardver és szoftver tartalmával. (Jantsch, 1967)

8 A TECHNOLÓGIA „Bármely eszköz, vagy technika, bármely termék, vagy folyamat, valaminek az elvégzésére, vagy megcsinálására szolgáló bármely fizikai berendezés, vagy módszer, amellyel az ember lehetőségei kiterjeszthetőek.” (Simon, 1973)

9 A technológia …  Arra vonatkozó gyakorlati tudás, hogy mit, hogyan kell megcsinálni, elvégezni.  Ez termékek, eljárási hardverek (eszközök), és szoftverek (módszerek) formájában ölthet testet. (Littler, 1998) 9

10 A TECHNOLÓGIA A TECHNOLÓGIA SZÜKSÉGLETEK KIELEGÍTÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ SZAKTUDÁS ÉS ESZKÖZRENDSZER

11 TECHNOLÓGIÁK CSOPORTOSÍTÁSA I. (STEEL ALAPJÁN)  Terméktechnológia  Folyamattechnológia  Információ-technológia

12 TERMÉKTECHNOLÓGIA  Elvi terméktervezés (koncepció, specifikáció)  Gyakorlati terméktervezés (konstrukció)  Alkalmazás kidolgozása  Szerviz (üzembe helyezés, karbantartás, javítás)

13 FOLYAMATTECHNOLÓGIA (GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA)  Anyagkezelés (elhelyezés, tárolás, keresés, azonosítás, orientálás, mozgatás)  Gyártórendszerek  Minőségszabályozás  Karbantartás  Anyagok: kiválasztás, beszállító értékelés, feldolgozás, megmunkálás  Berendezés és felszerszámozás

14 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIA  Informatikai hardver és szoftver  Alkalmazott információrendszerek  Kapcsolat a fizikai és kognitív folyamatok között  Vállalati döntéstámogató rendszerek  Új, informatikán alapuló üzletágak

15 TECHNOLÓGIÁK CSOPORTOSÍTÁSA I. (A TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGÉHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS SZOROSSÁGA ALAPJÁN – Trott, 1998  Magtechnológiák  Kiegészítő technológiák  Periférikus technológiák

16 TECHNOLÓGIÁK CSOPORTOSÍTÁSA I. (A PIACI VERSENYKÉPESSÉGBEN BETÖLTÖTT SZEREP ALAPJÁN - Littler, 1981  Alaptechnológiák (cipő)  Kulcstechnológiák (zselés talp, gyöngyvászon)  Iramtechnológiák

17 A TECHNOLÓGIA RÉSZEI  Tudományos elvek és törvények  Alkalmazások összefüggő csoportja  Műtárgyak specifikus halmaza  Vizsgálati, mérési, alkalmazási technikák klasztereiben kifejezett specialista tudás  Operacionális tapasztalati tudás és know-how  Struktúrákban és rendszerekben kifejeződő szervezet (Love, 1995)

18 TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Az a keresztfunkcionális tevékenység, amely a szervezet eredményes és hatékony működése szolgálatába állítja a technológiát.

19 A TECHNOLÓGIA-MENEDZSEMENT FŐ TERÜLETEI TECHNOLÓGIA- MENEDZSMENT STRATÉGIA OPERÁCIÓINNOVÁCIÓ AZ OPERÁCIÓ TERÜLETÉN:  A meglévő technológiai rendszerek működtetése  A meglévő technológiák szüntelen tökéletesítése  Az egyes funkcionális technológiai tevékenységek integrálása AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETÉN:  Új technológiai lehetőségek keresése, azonosítása, értékelése  A k+f menedzselése  Technológia elavulásakor annak lecserélése

20 A technológiai életciklus S görbéje  Adott technológia teljesítőképességének alakulását mutatja az idő függvényében  Feltételezzük a fejlesztés folyamatosságát.  Létezik az a fizikai határ, amely egyben a technológia korlátját is jelenti. 20

21

22

23 RÉGEBBI ÉS ÚJABB TECHNOLÓGIÁK S GÖRBÉI teljesítőképesség idő fizikai korlát

24 Az S görbe alakulása hosszú távon  Kérdés: új technológiával állunk- e szemben, vagy pedig egy korábbi technológia újabb változata.  A hosszabb időtávot lefedő S görbe felfogható a szűkebb értelemben vett technológiák rövidebb időtávú S görbéinek burkológörbéjeként is.  Az újabb technológia teljesítőképességének fizikai korlátja mindig magasabb, mint a régié 24

25

26 RÉGEBBI ÉS ÚJABB TECHNOLÓGIÁK S GÖRBÉI teljesítőképesség idő fizikai korlát

27 TECNOLÓGIÁK DOMINANCIÁJA ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁSA teljesítő- képesség idő

28 Megjegyzések  Nem törvényszerű, hogy az új technológia jobbnak bizonyul, mint a régi;  Nem törvényszerű, hogy a jobb teljesítőképességű technológia mindenképpen kiszorítja a rosszabb teljesítőképességűt;  Nem biztos az sem, hogy az új technológia megjelenése hatást gyakorolhat a régi továbbfejlesztésére. 28

29 A TECHNOLÓGIAI ÉLETCIKLUS SZAKASZAI teljesítő-képesség idő fizikai korlát 1. 2. 3. 4.

30 30 1. Szakasz Járatlan út Optimizmus, az időigény alábecsülése Nagy beruházás, magas kockázat Csak egy speciális alkalmazás

31 31

32 32 2. Szakasz Teljesítőképesség gyorsan javul Burjánzó alkalmazási próbálkozások Széleskörű piaci alkalmazás Rövid termék életgörbék Új verseny lehetőségek A gyorsaság fontosabb, mint a költség Üzleti siker a k+f függvénye Új vállalkozások, akik az új technológiára alapozzák létüket

33 33

34 34 3. Szakasz Domináns technológiák kialakulása, esetleg azon belül technológiai alapú differenciálódás A piac még nő, de fontos a differenciálódás Hosszabb termék életgörbék A költségek fontosabbak, mint a gyorsaság

35 35

36 36 4. Szakasz Közel a fizikai korlát Kis javuláshoz is nagy beruházás kell Kiélezett piaci verseny, koncentrálódás Árverseny Minőségverseny

37 37

38 A technológiai életciklus szakaszainak üzleti jellemzői 38

39 TECHNOSTRATÉGIA ALAPELVEI  A technológia fejlődésének iránya és időbeli lefolyása előre látható  A technológiát tőkének, vagyonnak kell tekinteni  A technológiai beruházás és az üzleti stratégia összhangja alapvetően a fontos a sikeres technológiamenedzsmenthez

40 TECHNOSTRATÉGIAI ASPEKTUSOK TARTALOM  Széles Frontú – Specializált  Termékközpontú – Folyamatközpontú  Vezető - Követő KONTEXTUS  A cég mérete  A felgyülemlett technológiai kompetencia FOLYAMAT  Meghatározása és megvalósítása egyformán fontos  Nem képzelhető el kizárólag műszaki szakemberekkel  A vállalati kompetenciák kumulatívak és az innováció bizonytalan -> siker a jól működő kommunikációs rendszeren múlik

41 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1.A technológiai helyzetelemzés 2.A technológiai portfólió felvázolása 3.A technológiai és a vállalati stratégia integrálása 4.A technológiai beruházások prioritásainak meghatározása

42 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1.TECHNOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS 1.AZ ÖSSZES MEGLÉVŐ TECHNOLÓGIA ELEMZÉSE, ÜZLETI FONTOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 2.A TECHNOLÓGIAI BERUHÁZÁSOK PRIORITÁSAINAK FELÜLVIZSGÁLATA, ÚJRAGONDOLÁSA 3.A VÁLLALAT KÖRNYEZETÉNEK TECHNOLÓGIAI VÉGIGPÁSZTÁZÁSA

43 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 2. A technológiai portfólió felvázolása lutritipp bukottkasszírozó nagy kicsi gyengeerős RELATÍV POZÍCIÓ FONTOSSÁGFONTOSSÁG

44 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 3. A technológiai és a vállalati stratégia integrálása nagy kicsi gyeng e erős VERSENYPOZÍCIÓ VONZERŐVONZERŐ

45 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 3. A technológiai és a vállalati stratégia integrálása Ha nem illeszkednek:  Elszigetelt üzleti portfólió – üzleti stratégiák a megvalósításhoz szükséges technológiák nélkül  Elszigetelt technológiai portfólió – torz kép a piac vonzerejéről és a versenypozícióról

46 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 3. A technológiai és a vállalati stratégia integrálása Ha illeszkednek:  Egységes tervezési alapul szolgál a technológiai prioritások meghatározásához  Áttekinthető a helyzet, a technológiai beruházások időzítése szinkronban van az üzleti tervvel  Kimutatja a technológiai erősségeket, gyengeségeket és hiányokat  Alapul szolgál a meglévő technológiai erősségekre építhető új üzleti lehetőségek kiaknázásához

47 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 4. Technológiai beruházások prioritásainak meghatározása Megválaszolandó:  Milyen erőforrásokra van szükség?  Milyen szintű és ütemű legyen a technológiai beruházás?  Milyen járulékos beruházásokra van szükség?

48 A TECHNOSTRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 4. TECHNOLÓGIAI BERUHÁZÁSOK PRIORITÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA tipp lutri optimum kasszírozó RELATÍV FONTOSSÁG bukott alacsonymagas

49 TECHNOSTRATÉGIAI TÍPUSHIBÁK  Nincsenek tisztában az alaptechnológiák és a kulcstechnológiák közötti különbséggel.  Csak a terméktechnológiákra összpontosítanak, nem törődve a folyamattechnológiákkal.  Képtelenek felmérni a technológiai nyomás piaci húzássá való átalakításának nehézségeit.

50 Hype cycle 50

51 Dr. M Egyetemi prezentációs sablon 51

52 52 INTENZÍV VAGY EXTENZÍV FEJLESZTÉS Extenzív  Rendelkezésre álló technológia és kapcsolódó erőforrás változatlan színvonalon történő bővítése Intenzív  Új, nagyobb hatékonyságú technológiák beszerzése, integrálása  Meglévő technológiák fejlesztése

53 53

54 CSÚCSTECHNOLÓGIÁK RELATÍV VS. ABSZOLÚT ÚJDONSÁG

55 CSÚCSTECHNOLÓGIÁK KORAI BEVEZETÉSE Előnyök  Versenyelőny kiépítése  Jobb hírnév az új technika alkalmazása révén  Know-how előny kiépítése  Alkalmazóra szabott rendszer  A szakemberek jó motiváltsága a kísérleti program esetében  Intenzív támogatás az előállító részéről (referenciaüzem)

56 CSÚCSTECHNOLÓGIÁK KORAI BEVEZETÉSE Hátrányok  Rossz ár/teljesítmény viszony  A bevezetés sikere bizonytalan  Az eszközök korai kiválasztása  Szabványos rendszerek hiányában bizonytalan a modulelv alkalmazása  A műszaki fejlesztés bizonytalansága

57 A CSÚCSTECHNOLÓGIÁK KÉSŐI BEVEZETÉSE Előnyök  Kedvezőbb ár/teljesítmény viszony  Kockázatok csökkentése  Várható a technika ugrásszerű tökéletesedése  Típustervek újrahasznosítása  Modulelv alkalmazása  Külsők tapasztalatainak felhasználása

58 A CSÚCSTECHNOLÓGIÁK KÉSŐI BEVEZETÉSE Hátrányok  Romlik a viszonylagos versenyhelyzet  Kevesebb új know-how  Kisebb előnyös hatás a vállalat hírnevére

59 59

60 Köszönöm a figyelmet! 60


Letölteni ppt "Dr. M Egyetemi prezentációs sablon 1. Vállalkozás innováció - KTI 2013.10.18. Katona Viktória."

Hasonló előadás


Google Hirdetések