Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMPETENCIA SZÁMVITELI ALAPOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMPETENCIA SZÁMVITELI ALAPOK"— Előadás másolata:

1 KOMPETENCIA SZÁMVITELI ALAPOK
dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elérhetőség: AZ ELŐADÁS ELÉRRHETŐ:

2 A LÁTHATATLAN VAGYONELEMEK ARÁNYA EGYRE NAGYOBB!
Egyes tapasztalati adatok szerint azok a láthatatlan vagyonelemek – amelyeket a vállalat pénzügyi rendszere nem képes mérni – a vállalatok értékének mintegy 75 százalékát teszik ki. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos vállalat kézzelfogható javai – azaz az eszközök nettó értéke csökkentve a kötelezettségekkel – a piaci érték kevesebb, mint 25 százalékát adják! (Robert S. Kaplan – David P. Norton [2005] „Stratégiai térképek – hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?– ” Panem Kiadó)

3 A SZELLEMI VAGYON FELBECSÜLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÍSÉRLETEK
Nem a forrás, hanem az eszköz oldal felől közelítik azt meg s így csupán a hasznosított szellemi vagyonnal foglalkoznak! Nem is lenne ez baj, ha a szellemi vagyon forrása – hasonlóan a hagyományos vagyonelemekhez – biztosan megegyezne a hasznosított, erőforrásokban megtestesülő szellemi vagyontömeggel, azaz az eszköz oldallal. Ez azonban – és ez a szellemi vagyon legfontosabb sajátossága – nem így van!

4 MIÉRT PROBLÉMA EZ? A szellemi vagyon esetében az eszköz oldal felöli értékbecslés elkendőzi a veszteséges gazdálkodást, kevesebb vagyont mutatva, mint amekkora a vállalkozás számára valójában rendelkezésre áll, s így nem tudjuk feltárni azokat a károkat, amelyek e vagyon parlagon heveréséből vagy rablógazdálkodásából keletkeznek, akár az egyes emberek vagy a vállalat esetében, akár társadalmi méretekben.

5 A SZELLEMI VAGYONELEMEK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HASZNOSSÁGA
CÉGSZINTEN  munkaerő gazdasági-társadalmi értéke általában attól függ, hogy a cég dolgozói mennyire hajlandóak elkötelezni magukat a szervezet céljai mellett, mekkora haszonra tud szert tenni a cég a rendelkezésérére álló munkaerő állomány azon kompetenciáiból amelyek számára piacképességet, versenyelőnyt biztosítanak, illetve mit tud tenni e kompetenciák fejlesztése érdekében. EGYES EMBEREK VONATKOZÁSÁBAN  személyiség gazdasági-társadalmi értéke jelentős mértékben attól függ, hogy valaki mennyire képes és kész az egyedi, csak őrá jellemző kulcsképességeiből kompetenciákat kifejleszteni, minél magasabb színvonalon hasznosítani, mennyire tudja továbbá ezeket szinten tartani, folyamatosan megújítani, fejleszteni.

6 KI NE TAPASZTALTA VOLNA MÁR, HOGY…
Hiába tehetséges valaki, ha nincs kedve, módja vagy lehetősége dolgozni. Az igyekezet dicséretes. Ám önmagában kevés, ha a feladat ellátásához hiányzik a szükséges ismeret, esetleg tapasztalat. Szándék, tudás és tapasztalat sem elegendő akkor, ha a feladat nem „egyszemélyes” bonyolultsága vagy a megoldásra szűkösen rendelkezésre álló idő miatt És/vagy a közös munkavégzéshez hiányzik a résztvevők együttműködési, kommunikációs vagy konfliktuskezelő képessége.

7 KI NE TAPASZTALTA VOLNA MÁR, HOGY…
Akadály lehet az is, ha az egyéni törekvések megakadályozzák a csapatszinergia létrejöttét. Akkor is kárba vész a befektetett tudás és tapasztalat vagy a ragyogó képesség, ha az egyén önpusztító módon mindent megtesz saját fizikai és szellemi állóképessége elhasználása érdekében. A cégnek a legtöbbet az ellenérdekelt ember árthat, különösen akkor, ha erős pozícióban van a cégnél. Annál több kárt okozhat a cégétől elfordult ember, minél nagyobb hasznot hozott, amikor még a cég javára fejtette ki képességeit.

8 MEKKORA A MUNKAERŐ GAZDASÁGI TÁRSADALMI ÉRTÉKE CÉGE SZÁMÁRA?
Általában két meghatározó faktortól függ: Mekkora haszonra tud szert tenni a cég a számára piacképességet, versenyelőnyt biztosító munkaerők meglévő kompetenciáiból, és várható fejlődésükből, Mennyire hajlandó elkötelezni magát a munkavállaló a szervezet céljai mellett.

9 VÁLLALKOZÁSSAL AZONOSULÓK
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG VÁLLALKOZÁSSAL AZONOSULÓK UTITÁRSAK ÖTÖDIK HADOSZLOP BÉRRABSZOLGÁK LEADOTT TELJESÍTMÉNY

10 MI SZÁMÍT MA VERSENYKÉPES KOMPETENCIÁNAK?
Kreativitás Problémamegoldó készség Ismeretátadó képesség Lelkesedés, sikerbe vetett bizalom Új iránti fogékonyság P. F. Drucker: Önmagunk menedzselése HARVARD BUSINESS manager 2/2000

11 SZELLEMI VAGYON FOGALMI ZŰRZAVAR SZELLEMI ERŐFORRÁS SZELLEMI TŐKE
KÉSZSÉGEK, BEGYAKORLOTTSÁG, TAPASZTALAT, +FELHATALMAZÁS KOMPETENCIÁK HUMÁN ERŐFORRÁS KÉPESSÉGEK HUMÁN TŐKE EMBERI ERŐFORRÁS EMBERI TŐKE ADOTTSÁGOK IMMATERIÁLIS JAVAK TUDÁS TŐKE NEM-TÁRGYI ESZKÖZÖK (INTANGIBLE ASSETS) INTELLEKTUÁLIS TŐKE

12 KÉPESSÉGEK A SZELLEMI TŐKE RÉSZEI, AMELYEK MÉG CSAK POTENCIÁLIS VAGYONELEMEK, EZÉRT HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN A PASSZÍVÁK KÖZÖTT, A FORRÁS OLDALON FELFOGHATÓK A SZUNNYADÓ LEHETŐSÉGEK HALMAZAKÉNT. ALAPVETŐ VAGY KULCSKÉPESSÉGEK MUNKAADÓ SZÁMÁRA: AZOK A KÉPESSÉGEK, AMELYEK A GYORSAN VÁLTOZÓ MUNKAERŐPIACON TARTÓS ÉRTÉKET HORDOZNAK A MUNKAVÁLLALÓ SZÁMÁRA: A SAJÁT SZEMÉLYES BOLDOGULÁS SZEMPONTJÁBÓL KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGEK, AMELYEKBEN ELEVE TEHETSÉGESEBB MÁSOKNÁL ÉS KIBONTÁSUKKAL NEM KÖZÉPSZERŰVÉ, VAGY JÓVÁ, HANEM KIVÁLÓVÁ VÁLHAT

13 ADOTTSÁGOK SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK, SAJÁTOSSÁGOK
SZEMÉLYISÉGVONÁSOK ATTITÜDÖK VISELKEDÉSI MINTÁK SZOKÁSOK ÉRTÉKREND MOTIVÁCIÓ HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN A PASSZÍVÁK KÖZÖTT, A TŐKE OLDALON VAN. MIVEL EZEK TARTÓSAN MEGHATÁROZZÁK ÉS JELLEMZIK AZ EMBERT, ÉS MEGVÁLTOZTATÁSUKRA KEVÉS REÁLIS ESÉLY VAN. VISZONYULÁS AZ ADOTTSÁGOKHOZ: A MUNKAADÓ RÉSZÉRŐL: FELADAT AZ ÁTLAGOSTÓL ELTÉRŐ TOLERÁLÁSA, HISZEN PONT AZ ILYEN SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK JELENTHETNEK VERSENYELŐNYT A CÉG SZÁMÁRA EGYEDISÉGÜK ÉS UTÁNOZHATATLANSÁGUK MIATT. A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL: FELADAT A MEGISMERÉS, A MEGÉRTÉS ÉS AZ ELFOGADÁS, MERT CSAK EZÁLTAL ÁLLÍTHATÓK SZOLGÁLATBA, VÁLNAK VALÓDI ERŐFORRÁSSÁ

14 KÉSZSÉGEK AZOK A KÉPESSÉGEK, AMELYEK KELLŐ GYAKORLÁSSAL, TAPASZTALATSZERZÉSSEL MÁR KIBONTAKOZTÁSRA KERÜLTEK, AUTOMATIKUSAN, MAGAS RUTINNAL HASZNOSÍTHATÓK A MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN AZ AKTÍVÁK, AZ ERŐFORRÁSOK OLDALÁN VAN A KÉSZSÉGEKBEN A GYAKORLÁS ÉS A TAPASZTALAT ÖTVÖZŐDIK A KÉPESSÉGGEL

15 KOMPETENCIÁK AZOKBÓL AZ ALAPVETŐ ADOTTSÁGOKBÓL ÉS KÉSZSÉGSZINTRE FEJLESZTETT KÉPESSÉGEKBŐL RAJZOLÓDNAK KI, AMELYEK EREDMÉNYEKÉNT EGY SZEMÉLYISÉG A RÁ JELLEMZŐ EGYEDI ÉS MEGISMÉTELHETELEN MÓDON KIALAKUL ÉS FEJLŐDIK A KOMPETENCIÁK ENNEK MEGFELELŐEN AZ ADOTTSÁGOK ÉS KÉSZSÉGEK SAJÁTOS KOMBINÁCIÓINAK ÖTVÖZETEIBŐL ÁLLNAK, HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN AZ AKTÍVÁK, AZ ERŐFORRÁSOK OLDALON VAN. FONTOS FELTÉTEL A HASZNOSÍTÁSRA JOGOSÍTÓ FELHATALMAZÁS KOMPETENCIÁRÓL CSAK A FOLYAMATOS HASZNOSÍTÁS ESETÉN BESZÉLHETÜNK. AZOK A KOMPETENCIÁK, AMELYEKET TARTÓSAN NEM HASZNÁLNAK, PUSZTULNAK, SORVADNAK.

16 MIÉRT PONT KOMPETENCIA SZÁMVITEL?
Kompetenciáról csak a folyamatos hasznosítás esetén beszélhetünk A létrehozott kompetenciáik hasznosítása során nem kell attól félni, hogy elkopnak, vagy hogy kevesebb marad attól, ha megosztjuk másokkal. A szellemi vagyon nagysága és főként minősége a kulcsképességekből kifejlesztett kompetenciák minőségén, valamint együtthatásán, szinergiáján múlik.

17 NYELVTUDÁS MÉRLEG HASZNOSÍTÁS NÉLKÜL
ESZKÖZÖK FORRÁSOK HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE - 100 NYELVTUDÁS MÉRLEG HASZNOSÍTÁS ESETÉN NYELVTUDÁS MÉRLEG RÉSZLEGES HASZNOSÍTÁS ESETÉN ESZKÖZÖK FORRÁSOK ESZKÖZÖK FORRÁSOK HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA 100 NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA 40 NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 FELEDÉSBE MENT NYELVTUDÁS, MINT VESZTESÉG - 60

18 MIÉRT KIMERÍTHETETLEN, KORLÁTLAN ÉS FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ A SZELLEMI TŐKE?

19 INDULÓ SZELLEMI TŐKEPOTENCIÁL (TETT) KORLÁTLAN!
A „TETT” ELEMEK KOPÁTSYNÁL: TEHETSÉG ERKÖCS TUDÁS(SZOMJ) TÖREKVÉS ÉRTÉKTARTOMÁNYOK: 0 → ∞ - ∞ → + ∞ E VAGYONELEMEK NEM ÖSSZEGZŐDNEK, HANEM ÖSSZESZORZÓDNAK: SZELLEMI TŐKE = ERKÖLCS * TEHETSÉG * TUDÁS * TÖREKVÉS KÖVETKEZMÉNY: POZITÍV TARTOMÁNYBAN AZ ELEMEK MEGSOKSZOROZÓDNAK! BÁRMELY ELEM 0, AKKOR AZ ÖSSZÉRTÉK IS 0! HA NINCS ERKÖLCSI TARTÁS, AZ ÖSSZÉRTÉK NEGATÍV KISUGÁRZÁSÚ LESZ, MINDEN TEHETSÉG, TUDÁS ÉS TÖREKVÉS ELLENÉRE…

20 MIKOR VÁLIK NEGATÍVVÁ A SZELLEMI TŐKE?
A szellemi tőke csak akkor lehet pozitív, azaz társadalmi érték, ha jóra való hajlammal, azaz erkölcsösséggel párosul. A jóra való restség erkölcstelen: arra hajlamosítja az embert, hogy tehetségét, szorgalmát, tudását olyan erőkifejtésre fordítsa, amellyel rongálja, pusztítja, megsemmisíti önmagát vagy a környezetében élő embereket, élőlényeket, kizsákmányolja, károsítja a természetet, megbontja az ökológiai egyensúlyt vagy még nagyobb természeti-társadalmi katasztrófát okoz. A rossz erkölcsből tehát annál nagyobb társadalmi-gazdasági kár származhat, minél képzettebb, okosabb és szorgalmasabb az, akinek szellemi tőkepotenciáljában az erkölcs negatív előjelű!

21 AZ ERKÖLCSI TŐKE VIZSGÁLATI SZINTJEI
Tudatos szintek Kevésbé tudatos vagy tudattalan szintek OPTIMIZMUS/PESSZIMIZMUS BIZALOM/BIZALMATLANSÁG alakíthatóság BIOFÍLIA/NEKROIFÍLIA

22 MITŐL FÜGG A SZELLEMI VAGYON NAGYSÁGA ÉS MINŐSÉGE?
EGY SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN: AZ OTT DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK TELJESÍTMÉNYE A KÖZÖS MUNKAVÉGZÉSBEN MEGSOKSZOROZÓDHAT, DE KI IS OLTHATJA EGYMÁST. AZ EGYES EMBEREK VONATKOZÁSÁBAN: A KULCSKÉPESSÉGEIBŐL KIFEJLESZTETT KOMPETENCIÁI MINŐSÉGÉN, VALAMINT EGYÜTTHATÁSÁN, SZINERGIÁJÁN KULCSKÉPESSÉGEI MENTÉN KOMPETENCIÁI SIKERES FEJLESZTÉSE NAGYRÉSZT ÖNISMERET ÉS REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS FÜGGVÉNYE MINDKÉT VONATKOZÁSBAN GAZDÁLKODUNK-E, AZAZ A SZELLEMI VAGYON KITELJESÍTÉSÉRE TÖREKSZÜNK-E? GARÁZDÁLKODUNK-E, AZAZ A SZELLEMI VAGYONT PUSZTÍTJUK ROMBOJUK?

23 SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET KEZDETÉN -
SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET VÉGÉN - ESZKÖZÖK FORRÁSOK ESZKÖZÖK FORRÁSOK INDULÓ SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1000) SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) INDULÓ SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1) SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (- 999) SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (-999) EREDMÉNY TARTALÉK (+999)

24 SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET KEZDETÉN -
SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - VESZTESÉGES MŰKÖDÉS MIATTI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET VÉGÉN - ESZKÖZÖK FORRÁSOK ESZKÖZÖK FORRÁSOK INDULÓ SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) SZELLEMI ERŐFORRÁS (+10) SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) INDULÓ SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1) SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (- 999) SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (-1000) EREDMÉNY TARTALÉK (-1000) IDEGEN FORRÁS (+1010)

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KOMPETENCIA SZÁMVITELI ALAPOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések