Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© HOGYAN ÉRTÉKELI FEL A SZELLEMI VAGYON A CÉG ÉRTÉKÉT? dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség: AZ ELŐADÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© HOGYAN ÉRTÉKELI FEL A SZELLEMI VAGYON A CÉG ÉRTÉKÉT? dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség: AZ ELŐADÁS."— Előadás másolata:

1 © HOGYAN ÉRTÉKELI FEL A SZELLEMI VAGYON A CÉG ÉRTÉKÉT? dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus e-mail elé r hetőség: laabagnes@gmail.hu AZ ELŐADÁS FORRÁSANYAGA: LAÁB ÁGNES: GA(RÁ)ZDÁLKODÁS A SZELLEMI VAGYONNAL TYPOTEX KFT 2007

2 © KI NE TAPASZTALTA VOLNA MÁR, HOGY… •HIÁBA TEHETSÉGES VALAKI, HA NINCS KEDVE, MÓDJA VAGY LEHETŐSÉGE DOLGOZNI. •AZ IGYEKEZET DICSÉRETES. ÁM ÖNMAGÁBAN KEVÉS, HA A FELADAT ELLÁTÁSÁHOZ HIÁNYZIK A SZÜKSÉGES ISMERET, ESETLEG TAPASZTALAT. •SZÁNDÉK, TUDÁS ÉS TAPASZTALAT SEM ELEGENDŐ AKKOR, HA A FELADAT NEM „EGYSZEMÉLYES” BONYOLULTSÁGA VAGY A MEGOLDÁSRA SZŰKÖSEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ MIATT •ÉS/VAGY A KÖZÖS MUNKAVÉGZÉSHEZ HIÁNYZIK A RÉSZTVEVŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSI, KOMMUNIKÁCIÓS VAGY KONFLIKTUSKEZELŐ KÉPESSÉGE.

3 © •AKADÁLY LEHET AZ IS, HA AZ EGYÉNI TÖREKVÉSEK MEGAKADÁLYOZZÁK A CSAPATSZINERGIA LÉTREJÖTTÉT. •AKKOR IS KÁRBA VÉSZ A BEFEKTETETT TUDÁS ÉS TAPASZTALAT VAGY A RAGYOGÓ KÉPESSÉG, HA AZ EGYÉN ÖNPUSZTÍTÓ MÓDON MINDENT MEGTESZ SAJÁT FIZIKAI ÉS SZELLEMI ÁLLÓKÉPESSÉGE ELHASZNÁLÁSA ÉRDEKÉBEN. •A CÉGNEK A LEGTÖBBET AZ ELLENÉRDEKELT EMBER ÁRTHAT, KÜLÖNÖSEN AKKOR, HA ERŐS POZÍCIÓBAN VAN A CÉGNÉL. •ANNÁL TÖBB KÁRT OKOZHAT A CÉGÉTŐL ELFORDULT EMBER, MINÉL NAGYOBB HASZNOT HOZOTT, AMIKOR MÉG A CÉG JAVÁRA FEJTETTE KI KÉPESSÉGEIT. KI NE TAPASZTALTA VOLNA MÁR, HOGY…

4 © MEKKORA A MUNKAERŐ GAZDASÁGI TÁRSADALMI ÉRTÉKE CÉGE SZÁMÁRA? •ÁLTALÁBAN KÉT MEGHATÁROZÓ FAKTORTÓL FÜGG: 1.MEKKORA HASZONRA TUD SZERT TENNI A CÉG A SZÁMÁRA PIACKÉPESSÉGET, VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ MUNKAERŐK MEGLÉVŐ KOMPETENCIÁIBÓL, ÉS VÁRHATÓ FEJLŐDÉSÜKBŐL, 2.MENNYIRE HAJLANDÓ ELKÖTELEZNI MAGÁT A MUNKAVÁLLALÓ A SZERVEZET CÉLJAI MELLETT.

5 © UTITÁRSAK ÖTÖDIK HADOSZLOP BÉRRABSZOLGÁK VÁLLALKOZÁSSAL AZONOSULÓK LEADOTT TELJESÍTMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG

6 © MI SZÁMÍT MA VERSENYKÉPES KOMPETENCIÁNAK? 1.KREATIVITÁS 2.PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉG 3.ISMERETÁTADÓ KÉPESSÉG 4.LELKESEDÉS, SIKERBE VETETT BIZALOM 5.ÚJ IRÁNTI FOGÉKONYSÁG P. F. Drucker: Önmagunk menedzselése HARVARD BUSINESS manager 2/2000

7 © MEKKORA A SZEMÉLYISÉG GAZDASÁGI- TÁRSADALMI ÉRTÉKE •JELENTŐS MÉRTÉKBEN ATTÓL FÜGG, HOGY AZ EGYÉN MENNYIRE KÉPES ÉS KÉSZ EGYEDI, CSAK RÁ JELLEMZŐ KULCSKÉPESSÉGEIBŐL  KOMPETENCIÁKAT KIFEJLESZTENI,  AZOKAT MINÉL MAGASABB SZÍNVONALON HASZNOSÍTANI,  SZINTEN TARTANI,  FOLYAMATOSAN MEGÚJÍTANI, FEJLESZTENI.

8 © FOGALMI ZŰRZAVAR NEM-TÁRGYI ESZKÖZÖK (INTANGIBLE ASSETS) NEM-TÁRGYI ESZKÖZÖK (INTANGIBLE ASSETS) IMMATERIÁLIS JAVAK INTELLEKTUÁLIS TŐKE TUDÁS TŐKE EMBERI TŐKE HUMÁN TŐKE SZELLEMI ERŐFORRÁS HUMÁN ERŐFORRÁS EMBERI ERŐFORRÁS SZELLEMI TŐKE SZELLEMI VAGYON

9 © INDULÓ SZELLEMI TŐKEPOTENCIÁL (TETT) KORLÁTLAN! A „TETT” ELEMEK: •T EHETSÉG •E RKÖCS •T UDÁS(SZOMJ) •T ÖREKVÉS ÉRTÉKTARTOMÁNYOK: •0 → ∞ •- ∞ → + ∞ •0 → ∞ E VAGYONELEMEK NEM ÖSSZEGZŐDNEK, HANEM ÖSSZESZORZÓDNAK: SZELLEMI TŐKE = ERKÖLCS * TEHETSÉG * TUDÁS * TÖREKVÉS KÖVETKEZMÉNY: 1.POZITÍV TARTOMÁNYBAN AZ ELEMEK MEGSOKSZOROZÓDNAK! 2.BÁRMELY ELEM 0, AKKOR AZ ÖSSZÉRTÉK IS 0! 3.HA NINCS ERKÖLCSI TARTÁS, AZ ÖSSZÉRTÉK NEGATÍV KISUGÁRZÁSÚ LESZ, MINDEN TEHETSÉG, TUDÁS ÉS TÖREKVÉS ELLENÉRE…

10 © KÉPESSÉGEK •A SZELLEMI TŐKE RÉSZEI, AMELYEK MÉG CSAK POTENCIÁLIS VAGYONELEMEK, EZÉRT HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN A PASSZÍVÁK KÖZÖTT, A FORRÁS OLDALON •FELFOGHATÓK A SZUNNYADÓ LEHETŐSÉGEK HALMAZAKÉNT. •ALAPVETŐ VAGY KULCSKÉPESSÉGEK  MUNKAADÓ SZÁMÁRA: AZOK A KÉPESSÉGEK, AMELYEK A GYORSAN VÁLTOZÓ MUNKAERŐPIACON TARTÓS ÉRTÉKET HORDOZNAK  A MUNKAVÁLLALÓ SZÁMÁRA: A SAJÁT SZEMÉLYES BOLDOGULÁS SZEMPONTJÁBÓL KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGEK, AMELYEKBEN ELEVE TEHETSÉGESEBB MÁSOKNÁL ÉS KIBONTÁSUKKAL NEM KÖZÉPSZERŰVÉ, VAGY JÓVÁ, HANEM KIVÁLÓVÁ VÁLHAT

11 © KÉSZSÉGEK •AZOK A KÉPESSÉGEK, AMELYEK KELLŐ GYAKORLÁSSAL, TAPASZTALATSZERZÉSSEL MÁR KIBONTAKOZTÁSRA KERÜLTEK, AUTOMATIKUSAN, MAGAS RUTINNAL HASZNOSÍTHATÓK A MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN •HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN AZ AKTÍVÁK, AZ ERŐFORRÁSOK OLDALÁN VAN •A KÉSZSÉGEKBEN A GYAKORLÁS ÉS A TAPASZTALAT ÖTVÖZŐDIK A KÉPESSÉGGEL

12 © ADOTTSÁGOK •SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK, SAJÁTOSSÁGOK  SZEMÉLYISÉGVONÁSOK  ATTITÜDÖK  VISELKEDÉSI MINTÁK  SZOKÁSOK  ÉRTÉKREND  MOTIVÁCIÓ •HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN AZ AKTÍVÁK KÖZÖTT, AZ ERŐFORRÁS OLDALON VAN. MIVEL EZEK TARTÓSAN MEGHATÁROZZÁK ÉS JELLEMZIK AZ EMBERT, ÉS MEGVÁLTOZTATÁSUKRA KEVÉS REÁLIS ESÉLY VAN •VISZONYULÁS AZ ADOTTSÁGOKHOZ:  A MUNKAADÓ RÉSZÉRŐL: FELADAT AZ ÁTLAGOSTÓL ELTÉRŐ TOLERÁLÁSA, HISZEN PONT AZ ILYEN SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK JELENTHETNEK VERSENYELŐNYT A CÉG SZÁMÁRA EGYEDISÉGÜK ÉS UTÁNOZHATATLANSÁGUK MIATT.  A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL: FELADAT A MEGISMERÉS, A MEGÉRTÉS ÉS AZ ELFOGADÁS, MERT CSAK EZÁLTAL ÁLLÍTHATÓK SZOLGÁLATBA, VÁLNAK VALÓDI ERŐFORRÁSSÁ

13 © KOMPETENCIÁK •AZOKBÓL AZ ALAPVETŐ ADOTTSÁGOKBÓL ÉS KÉSZSÉGSZINTRE FEJLESZTETT KÉPESSÉGEKBŐL RAJZOLÓDNAK KI, AMELYEK EREDMÉNYEKÉNT EGY SZEMÉLYISÉG A RÁ JELLEMZŐ EGYEDI ÉS MEGISMÉTELHETELEN MÓDON KIALAKUL ÉS FEJLŐDIK •A KOMPETENCIÁK ENNEK MEGFELELŐEN AZ ADOTTSÁGOK ÉS KÉSZSÉGEK SAJÁTOS KOMBINÁCIÓINAK ÖTVÖZETEIBŐL ÁLLNAK, HELYÜK A SZELLEMI VAGYONMÉRLEGBEN AZ AKTÍVÁK, AZ ERŐFORRÁSOK OLDALON VAN. •FONTOS FELTÉTEL  A HASZNOSÍTÁSRA JOGOSÍTÓ FELHATALMAZÁS  KOMPETENCIÁRÓL CSAK A FOLYAMATOS HASZNOSÍTÁS ESETÉN BESZÉLHETÜNK. AZOK A KOMPETENCIÁK, AMELYEKET TARTÓSAN NEM HASZNÁLNAK, PUSZTULNAK, SORVADNAK.

14 © KOMPETENECIÁK KÉPESSÉGEK SZELLEMI VAGYON ADOTTSÁGOK KÉSZSÉGEKKÉSZSÉGEK BEGYAKORLÁS, TAPASZTALAT TÖREKVÉS TEHETSÉG ERKÖLCS TUDÁS (SZOMJ) (+ FELHATALMAZÁS)

15 © NYELVTUDÁS MÉRLEG HASZNOSÍTÁS ESETÉN NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 FORRÁSOK ESZKÖZÖK FORRÁSOK FELEDÉSBE MENT NYELVTUDÁS, MINT VESZTESÉG - 60 ESZKÖZÖK HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA 100 HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA 40 NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 NYELVTUDÁS MÉRLEG RÉSZLEGES HASZNOSÍTÁS ESETÉN NYELVTUDÁS MÉRLEG HASZNOSÍTÁS NÉLKÜL NYELVÉRZÉK, MINT TŐKEPOTENCIÁL 100 FORRÁSOK ESZKÖZÖK SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE - 100 HASZNOSÍTOTT NYELVTUDÁS, MINT KOMPETENCIA 0

16 © GYENGESÉGEK ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK CÉL: KOMPETENCIA FEJLESZTÉS AZ ERŐSSÉGEK MENTÉN!

17 © GYENGESÉGEK ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK MINÉL KEVESEBB ENERGIÁT SZABAD FORDÍTANI A GYENGESÉGEK LEKÜZDÉSÉRE!

18 © Tudatos szintek Kevésbé tudatos vagy tudattalan szintek ismeretek, tudás szociális szerepek, én-kép személyiségvonások alakíthatóság motivációk készségek, jártasságok KOMPETENCIÁK JÉGYHEGY MODELLJE

19 ©

20 © MITŐL FÜGG A SZELLEMI VAGYON NAGYSÁGA ÉS MINŐSÉGE? •EGY SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN:  AZ OTT DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK TELJESÍTMÉNYE A KÖZÖS MUNKAVÉGZÉSBEN MEGSOKSZOROZÓDHAT, DE KI IS OLTHATJA EGYMÁST. •AZ EGYES EMBEREK VONATKOZÁSÁBAN:  A KULCSKÉPESSÉGEIBŐL KIFEJLESZTETT KOMPETENCIÁI MINŐSÉGÉN, VALAMINT EGYÜTTHATÁSÁN, SZINERGIÁJÁN  KULCSKÉPESSÉGEI MENTÉN KOMPETENCIÁI SIKERES FEJLESZTÉSE NAGYRÉSZT ÖNISMERET ÉS REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS FÜGGVÉNYE •MINDKÉT VONATKOZÁSBAN  GAZDÁLKODUNK-E, AZAZ A SZELLEMI VAGYON KITELJESÍTÉSÉRE TÖREKSZÜNK-E?  GARÁZDÁLKODUNK-E, AZAZ A SZELLEMI VAGYONT PUSZTÍTJUK ROMBOJUK?

21 © SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET KEZDETÉN - INDULÓ SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) FORRÁSOK SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (- 999) SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET VÉGÉN - SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) ESZKÖZÖK FORRÁSOK SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (-999) SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1000) ESZKÖZÖK EREDMÉNY TARTALÉK (+999) INDULÓ SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1)

22 © SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - EGYENSÚLYI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET KEZDETÉN - INDULÓ SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) FORRÁSOK SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (- 999) SZELLEMI VAGYON MÉRLEG - VESZTESÉGES MŰKÖDÉS MIATTI ÁLLAPOTBAN AZ ÉLET VÉGÉN - SZELLEMI TŐKE POTENCIÁL (+1000) ESZKÖZÖK FORRÁSOK SZUNNYADÓ SZELLEMI TŐKE (-1000) SZELLEMI ERŐFORRÁS (+10) ESZKÖZÖK EREDMÉNY TARTALÉK (-1000) INDULÓ SZELLEMI ERŐFORRÁS (+1) IDEGEN FORRÁS (+1010)

23 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "© HOGYAN ÉRTÉKELI FEL A SZELLEMI VAGYON A CÉG ÉRTÉKÉT? dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség: AZ ELŐADÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések