Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT ADÓZÓK BEJELENTKEZÉSE, VÁLTOZÁSBEJELENTÉSE, ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 2012. október 30. Ujjady Enikő NAV Heves Megyei Adóigazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT ADÓZÓK BEJELENTKEZÉSE, VÁLTOZÁSBEJELENTÉSE, ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 2012. október 30. Ujjady Enikő NAV Heves Megyei Adóigazgatósága."— Előadás másolata:

1 CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT ADÓZÓK BEJELENTKEZÉSE, VÁLTOZÁSBEJELENTÉSE, ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 2012. október 30. Ujjady Enikő NAV Heves Megyei Adóigazgatósága

2 Cégbejegyzésre kötelezett adózók: cégbejegyzéshez kötött jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság cégbejegyzésre kötelezett egyéb szervezet egyéni cég (2010-től)

3 BEJELENTKEZÉS – adószám kérés Egyablakos rendszer Cégbejegyzési kérelem a cégbírósághoz Bejegyzési kérelem adatait rögzítik, és küldik NAV felé –Cég nevét –Székhelyét –Cégjegyzékszámát –Áfa nyilatkozatot, közösségi adószám kérést –Vezető tisztségviselőt, képviseletre jogosult tagot –Adott cégtípusnál a tagokat (jogi sz.nélküli GT, Kft, egyesülés, közös vállalat, ZRT-ha minősített részvényes) –50%-ot meghaladó szavazati jog, minősített többségű befolyás tényét

4 Adóregisztrációs eljárás Art. 24/C. § Adószám megállapítást megelőzően a cégeknél kötelező NAV megvizsgálja, fennáll-e az adószám megállapításának valamely – jogszabályban meghatározott – akadálya Akadályok: Art. 24/C. § (2) bekezdés

5 Kire terjed ki a vizsgálat: Az alakuló cég vezető tisztségviselőjére képviseletre jogosult tagjára Kft, Zrt 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjára, részvényesére ( továbbiakban: tag )

6 Az akadályok – I. 1.) Az adott vezető tisztségviselő vagy tag olyan MÁS cégbejegyzésre kötelezett adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője vagy tagja, amely a) a kérelem benyújtásának napján 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 MFt-ot (30MFt-ot) meghaladó adótartozással rendelkezett, FELTÉVE, hogy a MÁS adózóban fennálló vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. napon vagy azt követő bármely napon fennállt

7 Az akadályok – II. b) kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül 15 MFt-ot (30MFt-ot) meghaladó adótartozással jogutód nélkül megszűnt, FELTÉVE, hogy a MÁS adózóban fennálló vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszonya a felszámolás kezdő napját megelőző 180. napon vagy azt követő bármely napon fennállt

8 Az akadályok – III. c) adószámát az adóhatóság a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen törölte, FELTÉVE, hogy a MÁS adózóban fennálló vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján vagy azt követő bármely napon fennállt

9 Az akadályok – IV. 2.) Az adott vezető tisztségviselő vagy tag a kérelem benyújtásának napján 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15MFt-ot (30 MFt-ot) meghaladó adótartozással rendelkezik.

10 Adóhatóság eljárása adószám- kérés esetén Az adóhatóság az adószámot 1 munkanapon belül megállapítja Vagy 8 munkanapon belül dönt, hogy - megállapítja az adószámot, vagy - megtagadja az adószám megállapítását.

11 Technikai azonosító szám A bejegyzési kérelem benyújtásától az adószám megállapításáig, vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításáig Áfa kód=9 Előtársaság a technikai azonosító számon teljesíti adókötelezettségeit

12 Adószám megtagadása Határozat Megküldésre kerül az adózónak és az ’érintett’ vezetőnek, tagnak Fellebbezési határidő: 8 nap Kimentési kérelem – 8 napon belül (jogvesztő) Az érintett vezető illetve tag terjesztheti elő Tartalma kötött (Art. 24/C. § (5)-(6) bekezdés)

13 Ha nem merült fel akadály a bejegyzési kérelem kapcsán, a cégíróság további adatokat küld a NAV felé („egyablak”) rövidített elnevezés telephely, fióktelep alapító okirat kelte tevékenységek (fő és egyéb – TEÁOR – 2012.03.01-től) kézbesítési meghatalmazott könyvvizsgáló gazdálkodási formakód naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja jogelőd neve, cégjegyzékszáma egyéni cég: felelősség mértéke cégbejegyzés napja

14 Közvetlenül a NAV-hoz bejelentendő adatok Bejegyzési kérelem benyújtásától számított 15 napon belül ’T201T adatlapon 1-es bejelentés típussal Papír alapon vagy elektronikus úton (T180 kell) Technikai azonosítón is teljesíthető

15 NAV-hoz bejelentendő – I. iratőrzési cím tevékenységekhez működési engedély száma, kelte székhelyhez, telephelyhez működési engedély száma, kelte cégbírósághoz be nem jelentett telephely alakulás módja (jogelőd nélkül, társasági formaváltás, összeolvadás, különválás, kiválás) jogelőd neve, adószáma közös vállalat tulajdonosának adóazonosító száma külföldi vállalkozás más magyarországi fióktelepe(i)

16 NAV-hoz bejelentendő – II. szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként, társaságként való nyilvántartásba vétel (2011.07.27-től) ~ tulajdonába került projekttársaság bejelentése (2011.07.27-től) tényleges üzletvezetési hely külföldre történő áthelyezése (2012-től) jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzése (2012-től) VPID kérelmezése (2012-től) MNB árfolyam alkalmazása 2012.03.01-től székhely biztosításra új szerződés nem köthető

17 Bankszámla nyitási kötelezettség Legalább 1 pénzforgalmi számlával kell rendelkezni Bejelentési kötelezettség nincs Elsőt az adószám közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni

18 VÁLTOZÁSBEJELENTÉS 15 napon belül (főszabály) Cégbírósághoz – egyablakos rendszer Adóhatósághoz közvetlenül - ’T201T adatlapon 2-es bejelentés típussal - Papír alapon vagy elektronikusan

19 Vezető, tag változása esetén adóregisztrációs eljárás Art. 24/D. § Tudomásszerzést követő 30 napon belül Ha akadályt állapítunk meg, felszólítjuk, hogy 15 napon belül hárítsa el 8 napon belül kimentési kérelem terjeszthető elő Ha nem hárítja el az akadályt, az adószámot törölni kell Határozatot közvetlenül az adózóval kell közölni Nem törölhető, ha a kimentési kérelemnek helyt adott az adóhatóság

20 ISMÉTELT BEJELENTKEZÉS Törölt adószámú cég kérheti, ha a cégjegyzékből még nem törölték ’T201T jelű adatlapon 3-as bejelentés típussal Az adatlap benyújtásának napjával állapítjuk meg ismét az adószámot (ugyanazt) Áfa nyilatkozatot kell tenni (evásnak nem) Csak meghatározott esetben adható vissza az adószám - Pl. ha felfüggesztést követően töröltük Nem adható vissza a cégeknek az adószám, ha adóregisztrációs eljárás kapcsán töröltük azt

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT ADÓZÓK BEJELENTKEZÉSE, VÁLTOZÁSBEJELENTÉSE, ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 2012. október 30. Ujjady Enikő NAV Heves Megyei Adóigazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések