Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR?"— Előadás másolata:

1

2 MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR?
Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, március 27.

3 Fiktív számla

4 Szabad forrás − számla nélküli vásárlásra − fekete foglalkoztatáshoz − korrupcióra

5 Fontosabb ismertető jegyek
− általában készpénzes − év végi teljesítés − nehezen (?) ellenőrizhető szolgáltatásról

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Megtévesztéses számla altípusai

15 Megtévesztéses számla altípusai

16 képtelen elvárások: - alvállalkozó telephelyén szemle, - alvállalkozó dolgozói munkaviszonyának ellenőrzése, stb.

17

18

19

20

21

22 minden kiegyenlítés előtt

23

24

25 a teljesítés igazolása
Számlát alátámasztó okiratok - banki dokumentumok, - adószám érvényesítés, - adóalanyiság ellenőrzése - szerződés - üzleti levelezés - fuvarokmányok, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok - átvételi igazolások, - vámokmányok a lényeg: a teljesítés igazolása

26 Valódiság elve A könyvvitelben rögzített tételeknek a valóságban is:
megtalálhatónak, bizonyíthatóknak, kívülállók számára is megállapíthatónak kell lenniük.

27 Számlabefogadáskor figyelni kell
Számlakibocsátó (adóalanyiság, adószám, képviselő), Gazdasági esemény adatai valóságnak megfelelnek, Számla kötelező tartalmi elemei, Számla formailag megfelelő, Ügylet adójogi minősítése helyes

28 A fiktív számla kiszűrése

29 Offshore cég

30 EXPORT

31 EXPORT

32 EXPORT

33 EXPORT

34 EXPORT

35 EXPORT

36 Hiányzik: a gazdasági cél
EXPORT Hiányzik: a gazdasági cél

37 IMPORT

38 IMPORT

39 IMPORT

40 IMPORT

41 IMPORT

42 IMPORT

43 Hiányzik: a gazdasági cél
IMPORT Hiányzik: a gazdasági cél

44

45 Tilos a magyar bankszámla!

46 Osztalék útja

47 Osztalék útja

48 Osztalék útja

49 Osztalék útja

50 Osztalék útja

51 Osztalék útja

52 Osztalék útja

53 A jogsértés határpontja

54 A jogsértés határpontja

55 A jogsértés határpontja

56 A jogsértés határpontja

57 A jogsértés határpontja

58 A jogsértés határpontja

59 A jogsértés határpontja

60 A jogsértés határpontja

61 A jogsértés határpontja

62 avagy az offshore halála?
OFFSHORE AMNESZTIA avagy az offshore halála?

63

64 Pénz hazahozatala Tárgyi feltétel:
offshore április 31-ig a pénzt bevételként elszámolta, vagy április 31-ig a bankszámláján szerepel

65 Alanyi feltétel: a saját nevén közeli hozzátartozója nevén élettársa nevén vezetett külföldi bankszámláról fentiek által EKT, külföldi vagyonkezelő EKT, külföldi vagyonkezelő közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló külföldi társaság nevén vezetett külföldi bankszámláról, értékpapírszámláról vagy biztosítási számláról

66 10 % szja osztalék jogcímén
kedvezményezettet megillető osztalék jogcímén kijelölt hitelintézetnél vezetett bankszámlára 10 % szja

67 Nem alkalmazható: ha a olyan társaság fizeti, aki nem működik együtt az OECD-vel (Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Vanuatu) ha olyan jövedelemből fizeti, ami bűncselekményből származik

68 Btk 310. § Adócsalás Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti

69 Adókötelezettség teljesítése

70 Következmények: a bevétel vagyongyarapodásnak nem minősül
nem vélelmezhető nem állapítható meg adókötelezettség utólagos adómegállapítás keretében nem tehető büntetőjogi felelősség nem állapítható meg

71

72 Cégmagyarosítás Alanyi feltétel: belföldi illetőségű magánszemély
EKT vagy alacsony adókulcsú államban rezidens társaságban legalább 10 %-ban tulajdonos vagy vagyonkezelő kedvezményezettje Tárgyi feltétel: 2010. , és adóévben belföldi társaságban átruházással szerez részesedést

73 A részesedés szerzést 2012. december 31-ig a Cégbíróság bejegyezte
az adóhatóságnak bejelentette nem minősíthető színleltnek, nem alkalmazható az Szja tv. 77/A § nem minősíthető vagyongyarapodásnak büntetőjogi felelősség nem állapítható meg

74 Ha a vételár fedezetét: a külföldi társaság jutatta a magánszemélynek
2012. december 31-ig bármilyen jogcímen mentes az adó alól a vételár erejéig

75

76 Nem indulhat büntető eljárás
Vagyon nevesítés Belföldi ingatlan, hozzá kapcsolódó jog, Jármű (légi, vízi, szállító), Részesedés Mentes adó alól, visszterhes vagyonátruházási illeték alól is, ha feltételek teljesülnek, Nem indulhat büntető eljárás

77 Nem mentesül Vám, ÁFA, Regisztrációs adó, Eljárási illeték,
Igazgatási és bírósági szolgáltatási díj

78 Alanyi feltételek Eladó:
Megszerző belföldi magánszemély által ellenőrzött külföldi társaság vagy megszerző társaság tagja, által ellenőrzött külföldi társaság Megszerző: Belföldi magánszemély, Belföldi társaság magánszemély tagokkal

79 Tárgyi feltételek Szerződést 2012. június 30-ig írásban,
Megjelölt eszköz visszterhesen, Ellenérték kifizetése kijelölt hitelintézeten keresztül, Ellenértéket december 31-ig kifizetik, Szerződés meghatározott feltételeknek megfelel

80 Szerződés Magyar nyelven,
Magyar jog vonatkozik rá, magyar bíróság, VB kikötve (vagy igazolásokkal külföldi), Természetes adatokat tartalmazza, Eszköz egyértelmű azonosítása, Teljesítés határidejét és teljesítés módját (kijelölt hitelintézeten keresztül) tartalmazza, Átruházó kijelenti, hogy nem bűncselekményből szerezte, Kelte, aláírás

81 Amnesztia Részleges adómentesség,
Nem ellentétes a szerződés a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, no Art. 1. § (7), Ellenérték megfelel a szokásos piaci árnak, Adókötelezettség kizárt, Büntetőeljárás nem indítható

82 ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS
Art. és Ctv. kapcsolódó szabályai

83 MIKOR kerülhet rá sor: a) adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásakor b) adószám megállapítását követő 1 éven belül c) vtv / spec. tag változása

84 EREDMÉNYE lehet: a) adószám megadása / adószám megállapításának megtagadása b) adószám törlése

85

86

87 I. ADÓSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR (Cégalapítás)

88 SZEMÉLYI KÖRÜLMÉNYEK = akikre hivatkozással az adóhatóság megtagadhatja az adószám megállapítását: Az adószámot kérő adózó vezető tisztségviselője kft., zrt. 50% feletti szavazati jogos vagy minősített többségi befolyású tagja (továbbiakban tag)

89 AKADÁLYOK a) olyan más adózó jelenlegi / volt vezető tisztségviselője / tagja, amely aa) adótartozással rendelkezik ab) adótartozással jogutód nélkül szűnt meg ac) adószámát jogerősen törölték b) adótartozással rendelkezik

90 FENNÁLLÓ ADÓTARTOZÁS HA a másik adózó
az adószám iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott (- túlfizetés), 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot (legnagyobb adótelj. adózók: 30 millió forintot) meghaladó adótartozással rendelkezik ÉS a vezető tisztségviselői / tagi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. napon / azt követően bármelyik napon fennállt

91

92 ADÓTARTOZÁSSAL SZŰNT MEG JOGUTÓD NÉLKÜL
HA a másik adózó az adószám iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott (- túlfizetés), 15 millió forintot (legnagyobb adótelj. adózók: 30 millió forintot) meghaladó adótartozással szűnt meg jogutód nélkül ÉS a vezető tisztségviselői / tagi jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt

93

94 ADÓSZÁMÁT JOGERŐSEN TÖRÖLTÉK
A másik adózónak az adószámát az adószám iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül jogerősen törölték ÉS a vezető tisztségviselői / tagi jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján / azt követően bármelyik nap fennállt

95

96 Nem tekinthető jogerősnek a törlő határozat, HA
Nem tekinthető jogerősnek a törlő határozat, HA a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, az adózó által kezdeményezett bírósági eljárás jogerősen nem zárult le

97 ADÓTARTOZÁS Az okszemély az adószám iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott (- túlfizetés), 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot (legnagyobb adótelj. adózók: 30 millió forintot ) meghaladó adótartozással rendelkezik.

98

99 II. HA MEG KELLETT VOLNA TAGADNI AZ ADÓSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁT

100 ha a megállapítást követő 1 éven belül
az adóhatóság tudomására jut: az adószám megadására valamely akadály fennállása ellenére került sor ld. Art. 24/D. § /köv. III. pont/

101 Fokozott adóhatósági felügyelet

102

103 Később felmerülő akadály
III. Később felmerülő akadály (cégmódosítás)

104 HA vtv / spec. tag személyében változás a tudomásszerzést követő 30 napon belül MEGVIZSGÁLJA, hogy a változás miatt bekövetkezett-e valamely akadály 2. akadály megállapítása esetén FELSZÓLÍTJA az adózót, hogy 15 napon belül hárítsa el HA nem tesz eleget a felszólításnak + mulasztását nem menti ki, Art. 24/B. § TÖRLI AZ ADÓSZÁMOT (De: törlő határozatot közvetlenül az adózóval közli)

105 jogorvoslat KIMENTÉSI KÉRELEM
Ha: az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja Ki: okszemély (= az, akire tekintettel megtagadták) Határidő: 8 nap a megtagadó határozat adózóval történő közlésétől (jogvesztő!)

106 Eredménye: megtagadó határozat visszavonása + adószám megállapítása, HA az okszemély bizonyítja, hogy

107 adótartozásos esetek a tartozást az adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés / szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy / több vevő, ill. megrendelő részben / egészben nem egyenlítette ki, és a fennálló követelések összege az adótartozás összegét eléri / meghaladja (ill. a felszámolás kezdő időpontjában elérte / meghaladta), és az adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható

108 adószám-törléses esetek
a törölt adószámú adózóban tagi jogviszonnyal nem rendelkezett, és okirattal bizonyítja, hogy vezető tisztségviselőként a törölt adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható

109 Adóhatóság eszközei: a kérelemben foglaltak valódiságát az adótartozással rendelkező adózónál, illetőleg a vevőnél, megrendelőnél vizsgálhatja, korábbi ellenőrzések eredményeit felhasználhatja

110 Kimentési kérelem ELUTASÍTÁSA ═►fellebbezés (+ bírósági felülvizsgálat)

111 A megtagadás tárgyában NEM hozható addig jogerős határozat, AMÍG
a kimentési kérelemről nem születik jogerős, bíróság által felülvizsgált/felülvizsgálni nem kért határozat

112 A) HELYT AD ═► megállapítja az adószámot B) ELUTASÍT, és a ► fellebbezés, majd ► bírósági felülvizsgálat is eredménytelen ═► az adószám megtagadásáról jogerős határozatot hoz

113 Jogorvoslat FELLEBBEZÉS
a) az adószám megállapítását megtagadó határozat b) a kimentési kérelmet elutasító határozat Határidő: 8 nap Felterjesztési határidő: 5 nap Elbírálási határidő: 15 nap

114 Nem tekinthető jogerősnek az adószám megadását megtagadó határozat, HA
Nem tekinthető jogerősnek az adószám megadását megtagadó határozat, HA a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, az adózó által kezdeményezett bírósági eljárás jogerősen nem zárult le

115 TAGOK FELELŐSSÉGE MEGTAGADÁS ESETÉN
az előtársaság adókötelezettségeinek teljesítéséért az előtársaság tagjai egyetemlegesen mulasztás esetén az állami adóhatóság a mulasztási bírságot valamennyi tagra kiszabhatja

116 Köszönöm a figyelmet

117 Az előadás képei letölthetőek:
Főmenű Előadások


Letölteni ppt "MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések