Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2014. évi hatósági irányelvei, hatósági ellenőrzési terve Emődi Ferencné 2014. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2014. évi hatósági irányelvei, hatósági ellenőrzési terve Emődi Ferencné 2014. január."— Előadás másolata:

1 KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2014. évi hatósági irányelvei, hatósági ellenőrzési terve Emődi Ferencné 2014. január

2 Munkafelügyeleti rendszer Munkavédelem(munkabiztonság+munkaegészségügy)Munkaügy

3 Általános alapelvek TTTTörekedni kell a munkahelyeken előforduló valamennyi szabálytalanság feltárására MUNKABIZTONSÁG+MUNKAEGÉSZSÉGÜGY+ MUNKAÜGY AAAA jogalkalmazásban érvényesüljön a törvényesség és az azonos megítélés EGYSÉGES, FOKOZATOS, ARÁNYOS FFFFokozott figyelmet kell fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak betartására

4 2014. január 1-től 21 nap! Kivétel: 1993. évi XCIII. tv. és 1996. évi LXXV tv. -m-m-m-munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek, -m-m-m-munkabalesetté minősítés, -s-s-s-szervezett munkavégzéssé minősítés, -j-j-j-jognyilatkozat alakszerűségére, életkori feltételek, munkaszerződés tartalmi elemeire, munkáltatói írásbeli tájékoztatási kötelezettségre, -m-m-m-munka- és pihenőidőre, -m-m-m-munkabér mértékére, védelmére, -m-m-m-munkaerő kölcsönzésre vonatkozó előírások betartására irányuló eljárás két hónap

5 A hatósági ellenőrzés típusai KKKKomplex vizsgálat CCCCélvizsgálat (1 célpont, felügyelők többsége, legalább 3 hét) AAAAkcióellenőrzés (1 célpont, felügyelők többsége, max. 3 hét) KKKKözérdekű és panaszbejelentések vizsgálata (soron kívül) EEEElőre bejelentett ellenőrzés (30 nappal előbb kiértesítés) SSSSaját tervezésű akció vagy célvizsgálat (megyei sajátosságra reagáló) UUUUtóellenőrzés

6 2014 évi munkavédelmi ellenőrzési irányelvek AAAA munkavédelmi hatóság célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. AAAA munkavédelmi felügyelőségek fokozottan vizsgálják a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit. AAAA munkavédelmi felügyelőségek fokozott figyelmet fordítanak a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy.

7 2014 évi munkavédelmi hatósági ellenőrzési terv FOLYAMATOS (komplex) AAAA munkavédelmi felügyelőségek a legtöbb ellenőrzést olyan munkahelyen folytatják le, ahol veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak, porral, zajjal, kéz–karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységet végeznek. AAAA munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálata

8 CÉLVIZSGÁLATOK 2222014. I. félév: Egészségügyi szolgáltatók célvizsgálata 51/2013. (VII.15. EMMI rendelet, 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 2222014. II-III. negyedév: Építőipari kivitelezési célvizsgálat 4/2002. (II.20.) SzCsM rendelet 2222014. II. félév: Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata 25/1998. (XII.27.) EüM. Rendelet 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet 2222014. II. félév: Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata társhatósággal Egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozó külön jogszabályok

9 2014 évi munkavédelmi hatósági ellenőrzési terve AKCIÓELLENŐRZÉS 2222014. nyár: Hőségriasztástól függően rendkívüli időjárási körülmények miatti akcióellenőrzés 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet SAJÁT TERVEZÉSŰ AKCIÓ VAGY CÉLVIZSGÁLAT 2222014. I-III. negyedév: Rákkeltő anyaggal/készítménnyel tevékenységet végzők ellenőrzése

10 2014 évi munkaügyi ellenőrzési irányelvek  A munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység további megerősítése,  Annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését,  a közigazgatás szolgáltató elvének erősítése,  a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben a  prevenciót szolgáló intézkedések alkalmazása

11 2014 évi munkaügyi hatósági ellenőrzési terv FOLYAMATOS LLLLegalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról KKKKiemelt feladat a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása AAAAz ellenőrzések arányos ágazati elosztása (legalább 10%-a a személy- és vagyonvédelem, továbbá 5%-a a javítási tevékenységet folytató munkáltatóknál) BBBBejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén utóellenőrzés

12 CÉLVIZSGÁLATOK 2222014.március-április: védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése - nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vizsgálata (az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, ill. a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatok szerzése) 2222014. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés 2222014. október-november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében

13 SAJÁT TERVEZÉSŰ AKCIÓ VAGY CÉLVIZSGÁLAT aaaaz illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére reagáló akcióellenőrzés, célvizsgálat (előzetes terv szerint: kereskedelem)

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Emődi Ferencné (34) 512-470, 512-476)


Letölteni ppt "KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2014. évi hatósági irányelvei, hatósági ellenőrzési terve Emődi Ferencné 2014. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések