Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészség- károsodások megelőzéséről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészség- károsodások megelőzéséről."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészség- károsodások megelőzéséről

2 Jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM e. r. a munkahelyek kémiai biztonságáról 26/2000. (IX. 30.) EüM r.a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

3 Jogszabályok 12/2006. (III. 23.) EüM. r. az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 89/1995. (VII. 14.) korm. r. a foglalkozás- egészségügyi szolgálatról 27/1995. (VII. 25.) NM. r.a foglalkozás- egészségügyi szolgáltatásról

4 Jogszabályok 27/1996. (VIII. 28.) NM. r. a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 33/1998. (VI. 24.) NM. r. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

5 A rendelet célja A kockázatok minimálisra csökkentésével elősegíteni a munkavállalók védelmét a rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, daganatos megbetegedésekkel szemben.

6 Fogalom meghatározások Rákkeltő anyag:  A jogszabály mellékletben felsorolt anyag  Az a készítmény, amely egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmaz  Keményfa porok

7 Fogalom meghatározások Expozíció: a munkahelyen jelen lévő rákkeltő(k) hatásának való kitettség, amely a munkavállalót egyéni védőfelszerelés nélkül éri

8 Fogalom meghatározások Expozíciós idő: a munkavállaló által, a rákkeltővel szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti, éves időtartam

9 Fogalom meghatározások Expozíciós koncentráció: a munkahelyi légtérszennyezettség, amelyben a munkavállaló egyéni védőeszközök viselése nélkül végez munkát

10 Fogalom meghatározások Expozíciós út: ahogy a rákkeltő a munkavállaló szervezetébe jut  belégzéssel tüdőbe,  érintkezéssel a bőrön át,  a száj nyálkahártyán át

11 Fogalom meghatározások Terhelés: a munkavállaló szervezetébe jutó rákkeltő mennyisége, dózisa, függetlenül attól, hogy milyen expozíciós úton jutott a szervezetbe

12 Fogalom meghatározások Biológiai vizsgálatok:  biológiai monitorozás,  citogenetikai vizsgálat,  tumor-marker meghatározás

13 Fogalom meghatározások Citogenetikai vizsgálat: az emberi szervezetben a rákkeltők által okozott mutációk kimutatására alkalmas vizsgálat

14 Fogalom meghatározások Tumor-marker vizsgálat: egyes szervek daganatos megbetegedése esetén a vérben megjelenő, jellemző anyagok kimutatása, meghatározása

15 Fogalom meghatározások Egyéni kockázati szint: foglalkozási eredetű daganatos megbetegedésnek egy adott munkavállalót érintő előfordulásának valószínűsége

16 Fogalom meghatározások Populációs szintű kockázat: foglalkozási eredetű daganatos megbetegedéseknek, egy meghatározott népességcsoportban való előfordulásának a valószínűsége

17 Fogalom meghatározások Határérték: az eltűrhető legmagasabb kockázati szint, amely a munkatér eltűrhető szennyezettségi szintjével fejezhető ki (jele: MK, mértéke: mg/m 3 ). A határérték 8 órás referencia időre vonatkozik

18 Fogalom meghatározások Etűrhető szennyezettség: az a koncentráció, amelyben a rákkeltő okozta daganatos megbetegedés kockázata valószínűleg nem nagyobb, mint 10 mikrorizikó.

19 Fogalom meghatározások Dekontaminálás: a rákkeltő szennyeződés hatástalanítása, vagy eltávolítása

20 Fogalom meghatározások Egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határértéket, vagy határérték hiányában a kockázatbecslés az eltűrhetőnél (10 mikrorizikó) nagyobb kockázatot jelez.

21 Fogalom meghatározások Mutagén anyag: Amely a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoz, vagy megnöveli a genetikai károsodások gyakoriságát

22 A rendelet hatálya Kiterjed:  szervezett munkavégzésre, amelynek során a munkavállaló rákkeltőknek van, vagy lehet kitéve,  valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre

23 A rendelet hatálya Nem terjed ki:  Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre, illetve személyekre  Az azbesztre vonatkozó előírások tekintetében a tengeri hajózásra és a légi közlekedésre

24 Munkáltató kötelezettségei Kockázatbecslés és –meghatározás:  a veszély azonosítása  az expozíció-hatás összefüggés elemezése  expozíció becslés végezése  a kockázat értékelése

25 Veszélyes anyag életciklusa IMPORT TERMELÉS HULLADÉK RAKTÁROZÁS SZÁLLÍTÁS ÁRUSÍTÁS FELHASZNÁLÁS EXPORT ÚJRAHASZNOSÍTÁS

26 Munkáltató kötelezettségei Belépés tiltása a veszélyeztetett területre A rákkeltő kockázatával járó munkaterületre csak azok léphetnek be, akik ott munkát végeznek

27 Munkáltató kötelezettségei Személyi higiéné, egyéni védelem a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyen a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon, ne dohányozzon, kozmetikai szereket ne alkalmazzon

28 Munkáltató kötelezettségei Személyi higiéne, egyéni védelem Elegendő számú, fekete-fehér rendszerű öltöző-mosdó-zuhanyzót, WC-t, tartózkodót biztosítani az épületen belül

29 Munkáltató kötelezettségei A munkavállalók tájékoztatása és oktatása a rákkeltő(k) hatásairól, kockázatairól, valamint a dohányzás, az alkohol- fogyasztás és az életmód okozta kockázatnövelő hatásokról és többletkockázatokról

30 Munkáltató kötelezettségei Nyilvántartás vezetése A munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltővel tevékenységet végeztek

31 Munkavállaló kötelezettségei Egészségügyi ellenőrzés A rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló köteles  Előzetes  Időszakos  Soron kívüli  Záró orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni

32 Dokumentációk A munkavállalóról készített nyilvántartást a munkáltatónak, és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak az expozíció utolsó napját követő 50 évig kell megőrizni

33 Tájékoztatás A munkáltató a rákkeltő felhasználásáról tájékoztatja az OMMF illetékes intézetét (éves jelentés)

34 Munkaegészségügyi szaktevékenység Munka védelmi szempontú előzetes vizsgálat Soron kívüli ellenőrzés Megelőzési stratégia kidolgozása Oktatás Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje kidolgozásában részvétel


Letölteni ppt "A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészség- károsodások megelőzéséről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések