Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 1 ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 1 ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi."— Előadás másolata:

1 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 1 ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi főorvos Vasútegészségügyi Kht - Pécs

2 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 2

3 3 T. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest A napokban tudtam meg, hogy az ORSZI vizsgálatokhoz a munkavállalók esetében az üzemorvosnak jelentős doku- mentációt szükséges adnia. Miután a foglalkozás-egészségügyi tevékenység nem OEP finanszirozott (89/1995.Korm.r.), ezen dokumentum elkészi- téséért mely intézmény fog díjat fizetni? és mennyit? A dokumentáció olyan mennyiségű munkáltatói adatot is igényel, aminek a kiadása nem lesz egyszerü ! (A munkáltató ugyanis nem fog hozzájárulni) Várom szives válaszukat. Üdvözlettel: dr.Kopjár Gábor foglalkozás-egészségügyi főorvos

4 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 4 Az ORSZI hatáskörébe nem tartozik az Ön által felvetett finanszírozási probléma megoldása, azonban a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alakalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM rendelet 7. §-a előírja, hogy soron kívüli munkaköri, vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni abban az esetben, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az általa jelenleg betöltött munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, illetve gyakorlására. Véleményem szerint a megoldást az adott joghely adja, melynek értelmében a soron kívüli vizsgálat elvégzésére a munkáltató köteles a "foglalkoztatott munkavállalója" vonatkozásában. Dr.Juhász Ferenc ORSZI főigazgató válasza

5 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 5 A rehabilitációs eljárás 2007. évi LXXXIV. Törvény (a rehabilitációs járadékról) 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a komplex rehabilitációról) 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (az Orszá- gos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Inté- zetről, valamint eljárásának részletes szabálya- iról

6 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 6 A rehabilitációs eljárás ORSZI szakhatósági eljárásához szükséges ( a : ORSZI szakhatósági eljárásához szükséges ( a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rend. 7§.(2) bek.: – az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, reha- bilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó házior- vosi, kezelőorvosi vélemény, – ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakvéle- mény kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alap- szolgáltatás orvosának tájékoztatója az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyai- ról, arról, hogy az érintett személy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

7 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 7 Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatását : 1.a dolgozó munkaköri feladatairól 2.a munkavégzés körülményeiről 3.a kockázati viszonyokról 4.a dolgozó egészségi állapotáról 5.a jelenlegi munkakörében további foglalkoztatható- ságáról Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatását : 1.a dolgozó munkaköri feladatairól 2.a munkavégzés körülményeiről 3.a kockázati viszonyokról 4.a dolgozó egészségi állapotáról 5.a jelenlegi munkakörében további foglalkoztatható- ságáról Mit kíván az ORSZI a foglalkozás-egészségügyi orvostól

8 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 8 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. 1.Soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezése 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. 1.Soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezése dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata a) ha az egészségi állapotban olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; a) ha az egészségi állapotban olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; d) a heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munka- vállaló rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, e) 30 napos keresőképtelenséget követően, f) 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó kereső- képtelenséget követően; g) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; d) a heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munka- vállaló rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, e) 30 napos keresőképtelenséget követően, f) 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó kereső- képtelenséget követően; g) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; h) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel; i) ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges. h) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel; i) ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

9 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 9 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. A soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat ! 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. A soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat ! dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata 13. § (1) A munkaköri alkalmassági véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas. (4) A véleményt és a korlátozásokat a munkaköri alkalmasságot véleményező szerv a 12. számú melléklet szerinti, az „Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli a munkáltatóval,

10 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 10 dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata 12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése:................................................................... Elsõ fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján............................................................................ munkavállaló Szül. év:........ hó:................................. nap:.................................................... munkakörben ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érintõ korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas minõsítés esetén a legközelebbi vizsgálat.... hét múlva Kelt:................................................................................................................................................... véleményezõ orvos P. H. 12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése:................................................................... Elsõ fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján............................................................................ munkavállaló Szül. év:........ hó:................................. nap:.................................................... munkakörben ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érintõ korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas minõsítés esetén a legközelebbi vizsgálat.... hét múlva Kelt:................................................................................................................................................... véleményezõ orvos P. H.

11 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 11 dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kell Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kell – A munkáltató fizeti ( még a fejkvótában) – csak a munkaköri alkalmasságról ad véleményt – Nincs adat az ORSZI által kértekről

12 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 12 Mi lenne a teendő? Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat A jogszabályban kért adatok összeállítása A jogszabályban kért adatok összeállítása Tájékoztatás az ORSZI részére - a munkáltató jóváhagyásával (adatok!) Tájékoztatás az ORSZI részére - a munkáltató jóváhagyásával (adatok!) Számla küldése a területileg illetékes ORSZI részére Számla küldése a területileg illetékes ORSZI részére

13 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 13 Mi lenne a teendő ? A jogszabályban kért adatok összeállítása nem tartozik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás tárgykörébe A jogszabályban kért adatok összeállítása nem tartozik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás tárgykörébe A számlázás alapja lehet A számlázás alapja lehet – 89/1995.(VII.14.)Korm rendelet 1.melléklete fejkvóta: 5 000 – 10 000.-Ft/fő (D-C-B-A kategória) fejkvóta: 5 000 – 10 000.-Ft/fő (D-C-B-A kategória) – 2004.évi CXL Tv. 153.§ ( közigazgatási eljárás költségei) Szakértői díj és költség Szakértői díj és költség MOK Foglalkozás-eü. szekciója véleménye a díjazásról MOK Foglalkozás-eü. szekciója véleménye a díjazásról

14 Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 14


Letölteni ppt "Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp. 1 ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések