Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon ALSCHER TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ2013.03.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon ALSCHER TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ2013.03.20."— Előadás másolata:

1 Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon ALSCHER TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ2013.03.20

2 2005. Évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről: •IX. Fejezet A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA NEMZETI VASÚTBIZTONSÁGI SZABÁLYOK –30. §. (1) MINISZTER RENDELETBEN ÁLLAPÍTJA MEG –30. § (2) ÖSSZHANGBAN KELL LENNIE AZ EU JOGSZABÁLYOKKAL CSM/CST –30. § (3-4) KIHÍRDETÉS SZABÁLYAI –30. § (5-6) VASÚTTÁRSASÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI –30. § (7) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG FELADATAI –TOVÁBBI SZAKASZAI RÉSZLETESEN TÁRGYALJÁK A •VASÚTI TÁRSASÁGOK VONATKOZÓ JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT •BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEIT •BIZTONSÁGI SZERVEZETÉT •A VASÚTBIZTONSÁGI ENGEDÉLY ÉS TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEIT, STB. •XVI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK FELHATALMAZÁS –88. §. (2) A MINISZTER, HOGY •21. A vasúti forgalom lebonyolítására és a hálózati forgalmi szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat; •24. a vasúti közlekedés biztonságára és a biztonsági szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat MEGALKOSSA.

3 ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYYZAT: •I KÖTET ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASUTAK •II. KÖTET HALYI KÖZFORGALMÚ VASUTAK •III. KÖTET KÖTÉLPÁLYÁK, SÍFELVONÓK

4 NOTIF-IT bejelentések HU-2-775-12005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 32., 33. és 35.§ HU-7-787-1 7/2006. (II.27.) GKM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól HU-7-788-1 2005. évi CLXXXIV tv. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról, 7§ (1), 9§ (1), 10§ (1-2), 11§ (11), 11/A § (2), (5) and (7), 12§ (4), 15§ (1),.. HU-6-785-1 14/1985. (XI. 30.) KM rendelet a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről HU-6-786-1 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről HU-4-784-1 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT B/3. és B/4. pontjai HU-2-773-1 40/2006 (VI.26.) GKM rendelet 3. §-a, 5 -7. §-ai, a 10. §-a, illetve az 1. melléklet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,.. HU-3-783-1 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról HU-3-782-136/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9.; 10. 11-12 és 14-15. § HU-3-778-137/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9-10. és 11-14 §-ai HU-3-777-1 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról

5 NOTIF-IT bejelentésekVáltozott, illetve új jogszabályok HU-2-775-12005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 32., 33. és 35.§ HU-7-787-1 7/2006. (II.27.) GKM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól HU-7-788-1 2005. évi CLXXXIV tv. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról, 7§ (1), 9§ (1), 10§ (1-2), 11§ (11), 11/A § (2), (5) and (7), 12§ (4), 15§ (1),.. HU-6-785-1 14/1985. (XI. 30.) KM rendelet a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről203/2009. (IX. 18.) Korm. Rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről HU-6-786-1 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól HU-4-784-1 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT B/3. és B/4. pontjai HU-2-773-1 40/2006 (VI.26.) GKM rendelet 3. §-a, 5 -7. §-ai, a 10. §-a, illetve az 1. melléklet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,.. HU-3-783-1 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról HU-3-782-136/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9.; 10. 11-12 és 14-15. §30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról HU-3-778-137/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9-10. és 11-14 §-ai30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról HU-3-777-1 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 312/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól 2011. évi LXXX. Törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról 271/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról 15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM együttes rendelet (289/2012. X.11.) Korm. Rendelet - 2013. július 1-től)

6 –NFM MEGRENDELÉSÉRE FOLYAMATBAN VAN AZ ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT I-III KÖTETEINEK FELÜLVIZSGÁLATA •TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE:2013. ÉV VÉGE •VÁRHATÓ MEGJELENÉS:2014. I. FÉLÉV –E-VASÚT PROJEKT •KONZORCIUM A VASÚTI JOGSZABÁLYOK, VÁLLALATI UTASÍTÁSOK TELJESKÖRŰ FELMÉRÉSÉRE –PROJEKT CÉLJA: A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ UTASÍTÁSOK RANGSORÁNAK FELÁLLÍTÁSA; AZ UTASÍTÁS STÁTUSZÁNAK MINŐSÍTÉSE (SZÜKSÉGES-E; EU KOMPATIBILIS-E; NSR/NST; AKTUALIZÁLANDÓ, STB.)

7 •HOL A HATÁR A NEMZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS A NEMZETI MŰSZAKI SZABÁLYOK KÖZÖTT? •LASSÚ JOGALKOTÁSI FOLYAMAT •FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ JOGI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET

8 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon ALSCHER TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ2013.03.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések