Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon
ERA WORKSHOP NSR Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon ALSCHER TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ

2 Hol tartunk most I. 2005. Évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről: IX. Fejezet A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA NEMZETI VASÚTBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 30. §. (1) MINISZTER RENDELETBEN ÁLLAPÍTJA MEG 30. § (2) ÖSSZHANGBAN KELL LENNIE AZ EU JOGSZABÁLYOKKAL CSM/CST 30. § (3-4) KIHÍRDETÉS SZABÁLYAI 30. § (5-6) VASÚTTÁRSASÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI 30. § (7) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG FELADATAI TOVÁBBI SZAKASZAI RÉSZLETESEN TÁRGYALJÁK A VASÚTI TÁRSASÁGOK VONATKOZÓ JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEIT BIZTONSÁGI SZERVEZETÉT A VASÚTBIZTONSÁGI ENGEDÉLY ÉS TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEIT, STB. XVI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK FELHATALMAZÁS 88. §. (2) A MINISZTER, HOGY 21. A vasúti forgalom lebonyolítására és a hálózati forgalmi szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat; 24. a vasúti közlekedés biztonságára és a biztonsági szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat MEGALKOSSA.

3 Hol tartunk most II. ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYYZAT:
I KÖTET ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASUTAK II. KÖTET HALYI KÖZFORGALMÚ VASUTAK III. KÖTET KÖTÉLPÁLYÁK, SÍFELVONÓK

4 TÉNYLEGESEN BEJELENTETT SZABÁLYOK
NOTIF-IT bejelentések HU 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 32., 33. és 35.§ HU 7/2006. (II.27.) GKM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól HU 2005. évi CLXXXIV tv. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról, 7§ (1), 9§ (1), 10§ (1-2), 11§ (11), 11/A § (2), (5) and (7), 12§ (4), 15§ (1),.. HU 14/1985. (XI. 30.) KM rendelet a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről HU 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről HU 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT B/3. és B/4. pontjai HU 40/2006 (VI.26.) GKM rendelet 3. §-a, §-ai, a 10. §-a, illetve az 1. melléklet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,.. HU 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról HU 36/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9.; és § HU 37/2006. (VI.21.) GKM rendelet és §-ai HU 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról

5 AMIT BE KELL JELENTENÜNK
NOTIF-IT bejelentések Változott, illetve új jogszabályok HU 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 32., 33. és 35.§ HU 7/2006. (II.27.) GKM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól HU 2005. évi CLXXXIV tv. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról, 7§ (1), 9§ (1), 10§ (1-2), 11§ (11), 11/A § (2), (5) and (7), 12§ (4), 15§ (1),.. HU 14/1985. (XI. 30.) KM rendelet a vasúti dolgozók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 203/2009. (IX. 18.) Korm. Rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről HU 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól HU 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT B/3. és B/4. pontjai HU 40/2006 (VI.26.) GKM rendelet 3. §-a, §-ai, a 10. §-a, illetve az 1. melléklet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,.. HU 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról HU 36/2006. (VI.21.) GKM rendelet 9.; és § 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról HU 37/2006. (VI.21.) GKM rendelet és §-ai HU 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 312/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól 2011. évi LXXX. Törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 168/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról 271/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról 15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM együttes rendelet (289/2012. X.11.) Korm. Rendelet július 1-től)

6 FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK
NFM MEGRENDELÉSÉRE FOLYAMATBAN VAN AZ ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT I-III KÖTETEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE: ÉV VÉGE VÁRHATÓ MEGJELENÉS: I. FÉLÉV E-VASÚT PROJEKT KONZORCIUM A VASÚTI JOGSZABÁLYOK, VÁLLALATI UTASÍTÁSOK TELJESKÖRŰ FELMÉRÉSÉRE PROJEKT CÉLJA: A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ UTASÍTÁSOK RANGSORÁNAK FELÁLLÍTÁSA; AZ UTASÍTÁS STÁTUSZÁNAK MINŐSÍTÉSE (SZÜKSÉGES-E; EU KOMPATIBILIS-E; NSR/NST; AKTUALIZÁLANDÓ, STB.) JOGSZABÁLYOK TÖRVÉNY RENDELET NEMZETI SZABVÁNY MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK Műszaki előírás Tervezési irányelv Részletesség

7 PROBLÉMÁK HOL A HATÁR A NEMZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS A NEMZETI MŰSZAKI SZABÁLYOK KÖZÖTT? LASSÚ JOGALKOTÁSI FOLYAMAT FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ JOGI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET

8 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az NSR-rendszer tervezett fejlesztései Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések