Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DE Tűz- és Munkavédelmi megbízottak továbbképzése 2008. Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DE Tűz- és Munkavédelmi megbízottak továbbképzése 2008. Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ."— Előadás másolata:

1 DE Tűz- és Munkavédelmi megbízottak továbbképzése 2008. Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: nagyhaju.norbert@gf.unideb.hu 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

2 ELŐADÁS VÁZLATA  DE Munkavédelmi szabályzata  Képernyős munkahelyek, valamint foglalkozás egészségügyi vonatkozásai (éleslátást biztosító szemüveg)  Munkavédelmi oktatás

3 EGYETEMI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Új munkavédelmi szabályzat 2007 (VI. fejezet: a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről ) Letölthető: http://munkavedelem.cjb.net http://munkavedelem.cjb.net A szabályzat új részei a VII. fejezetben találhatóak meg melyek a következők: - Kockázat becslés és értékelés

4 EGYETEMI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT - Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata -A kézi szerszámok ellenőrzése - Vegyi anyagok és rákkeltő anyagok - Képernyő előtti munkavégzés

5 Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata  A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet előírásainak megfelelően a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató gondoskodik.  Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: -kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként - orvosi kezelő, vizsgáló és általános helyiségeiben 2 évenként

6 Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata - kiemelt gyógyászati helyiségekben (MSZ 2040) 1,5 évenként.  Az érintésvédelmi méréseket és szabványossági felülvizsgálatokat képesítéssel rendelkezők végezhetik.  A közvetlen életveszélyt jelentő hiányosságokat az ellenőrzést végzőnek azonnal meg kell szüntetni. A kijavításuk után pedig az elvégzett munkát dokumentálni kell.  A megfelelő szakembert a szervezeti egység vezetője bízza meg az ellenőrzések elvégzésével.

7 Kézi szerszámok ellenőrzése  A dolgozó köteles minden munkakezdés előtt: - a kézi szerszámokat szemrevételezéssel ellenőrizni; - az észlelt hiányosságokat kijavítani vagy a javítást kezdeményezni.  A közvetlen munkahelyi vezető hetenként egyszer személyesen köteles a dolgozók kézi szerszámait ellenőrizni.  A munkavédelmi ellenőrzéseken, a kézi szerszámok, eszközök állapotát a szemlebizottság ellenőrizni köteles.

8 Vegyi anyagok és rákkeltő anyagok  Az ezen anyagokat felhasználó tanszék köteles: -2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, -25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémia biztonságáról, -26/2000. (IX. 30.) EÜM rendelet a foglakozási rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló rendelet és a kapcsolódó jogszabályok végrehajtására. A tanszéknek gondoskodnia kell a veszélyes és/vagy rákkeltő anyagokkal kapcsolatos előírt kötelezettségek teljesítéséről.

9 Vegyi anyagok és rákkeltő anyagok Ezen kötelezettségek a veszélyes, rákkeltő anyagok és a veszélyes készítmények: -bejelentésével, -nyilvántartásával, -a biztonsági adatlapjaival, -csomagolásával, feliratozásával (címkézés), -tárolásával és szállításával, -információ-szolgáltatással (a hatóságok és a dolgozók felé), -a munkavállalók tájékoztatásával és oktatásával kapcsolatos.

10 Vegyi anyagok és rákkeltő anyagok  A veszélyes anyagokkal, illetőleg készítményekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

11 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK Képernyős munkakörnek minősül: az a munkakör, amelyben a munkavállaló a napi munkavégzése során összesítve legalább négy óra időtartamban képernyős eszközt használ, még abban az esetben is, ha a munkavégzés csupán, vagy elsősorban a képernyő figyelését jelenti (pl. biztonsági szolgálatoknál).  A képernyős munkahelyek kialakításának minimális követelménye az hogy úgy kell kialakítani, hogy az ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállalók számára.

12 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA A képernyőt úgy állítsuk be, hogy a kezelő mintegy 20 fokos szögben lefelé tekintve merőlegesen lássa a képernyő felületét.

13 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA Billentyűzet: A billentyűzet mindig előttünk középen, az asztallap szélétől mintegy 10 cm távolságra helyezkedjen el. Az egeret a billentyűzet mellé helyezzük, és egérpadon mozgassuk. Képernyős munkahely elhelyezése a helyiségben: Úgy célszerű a munkahelyiségben elhelyezni, hogy a képernyő merőlegesen álljon az ablakra, attól legalább 2 m távolságra legyen a fal vagy más sötét felület felé fordítva.

14 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA

15

16 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK  A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatban az 50/1999. évi (XI. 3.) EüM rendelet előírásai az irányadóak.  A képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg alatt azt, a célnak megfelelő minimálisan szükséges szemüveget értjük, amely lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a képernyőn megjelenő információkat mindenkor megfelelően élesen lássa, a szemének erőltetése, vagy túlzott igénybevétele nélkül.

17 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK  Óránkénti szünet 10 perc, nem vonható össze,  Összes munkavégzés max. 6 óra,  Szemészeti szakvizsgálatra beutalót - foglalkozás egészségügyi orvostól-

18 KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK  Ha az orvosi vizsgálat eredményeként a dolgozónak éleslátást biztosító (újabb) szemüvegre van szüksége akkor annak költsége a lencse teljes ára (extrák nélkül pl: különböző szűrő és bevonatok) az egyetemet terheli.  A szemüvegkeret költségét maximum 8. 000,-Ft- ig téríti.

19 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS  Oktatási tematika + oktatási anyag letölthetőa http://munkavedelem.cjb.net Dokumentumok - oktatási anyagok, dokumentumok http://munkavedelem.cjb.net  Munkakörönként van oktatási tematika  Munkavédelmi oktatás nélkül nem állhat munkába a munkavállaló!  Ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása évenként kötelező!

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "DE Tűz- és Munkavédelmi megbízottak továbbképzése 2008. Nagyhaju Norbert főelőadó 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések