Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTTAK 2008. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSE A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) Szervezésében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTTAK 2008. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSE A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) Szervezésében."— Előadás másolata:

1 TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTTAK 2008. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSE A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) Szervezésében.

2 MUNKAVÉDELEM

3 Ez is baleset De mi nem erről beszélünk

4 Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1997. évi CXXXIII. törvény az egészségügyi ellátásról

5 Üzemi baleset 52. § (1) Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri.

6 Üzemi baleset Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

7 Üzemi baleset (2) A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

8 Üzemi baleset Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.

9 Üzemi baleset 51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. (2) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg.

10 Üzemi baleset (4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell.

11 Nem üzemi baleset 53. § (1) Nem üzemi baleset az a baleset, amely a) kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy

12 Nem üzemi baleset b) munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy

13 Nem üzemi baleset c) a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt. c) a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

14 A baleset bekövetkezhet: A munkavállaló hibájából! A munkavállaló hibájából!

15 A baleset bekövetkezhet: Fel nem róható okból!

16 A baleset bekövetkezhet: A munkáltató hibájából!

17 A MUNKABALESETEK FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA

18 Munkabaleset Mvt. 64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. Mvt. 64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

19 Munkabaleset (4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni. (4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

20 Munkabeleset A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet.

21 Munkabalesetek Mvt. 66. § (1) Mvt. 66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.

22 TB meghagyások Kizárólag jogi alapon vizsgálják!

23 TB meghagyás A meghagyást a munkáltató (munkavállaló) kapja!

24 TB meghagyás A kérdőív kérdéseire adott válasz legyen összhangban a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításaival!

25 TB meghagyás A kérdőív kitöltésében a Munkabiztonsági Önálló Osztály mindenkinek segít!

26 Ellenőrzések tapasztalatai Sok helyen a már hatályon kívül helyezett Szabályzat van az iratok közt.

27 Ellenőrzések tapasztalatai A kézi tűzoltó készülék nyilvántartás nincs vagy nem naprakész, így az ellenőrzésből rendszeresen kimaradnak egyes készülékek.

28 Ellenőrzések tapasztalatai A kézi tűzoltó készülékek készenlétben tartói nyilvántartása és ellenőrzése nincs vezetve.

29 Ellenőrzések tapasztalatai Elsősegélynyújtó helyek nincsenek jelölve!

30 Ellenőrzések tapasztalatai Nincs megbízott elsősegélynyújtó!

31 Ellenőrzések tapasztalatai Az elsősegélynyújtó ládák (dobozok) tartalma hiányos!

32 Ellenőrzések tapasztalatai Az ismétlődő tűzvédelmi oktatások dokumentálása nem megfelelő!

33 Ellenőrzések tapasztalatai Oktatás történhet: - Az oktatáson való részvétellel. - Az oktatási anyag átadásával, majd az elsajátítást követő elismerő aláírással.

34 Ellenőrzések tapasztalatai Tűzvédelmi Szabályzat A DE Tűzvédelmi Szabályzata nem azonos a szervezeti egység (létesítmény) Tűzvédelmi Szabályzatával!

35 Ellenőrzések tapasztalatai Tűzriadó Terv

36 Ellenőrzések tapasztalatai Minden létesítményre el kell készíteni a Tűzriadó Tervet! A közös elhelyezés nem ment a felelősség alól, de a teljes létesítményre vonatkozó Tűzriadó Terv elégséges, ha az üzemeltető vállalja a lebonyolítását és dokumentálását. A jegyzőkönyv ebben az esetben is kell!

37 Ellenőrzés tapasztalatai Tűzriadó gyakorlása Tűzriadó gyakorlása A Tűzriadó Terv végrehajtását évente gyakorolni kell. A fekvőbeteg klinikákon a modellezés is elégséges, de dokumentálni minden esetben kell.

38 Ellenőrzések tapasztalatai Tűzriadó Terv gyakorlás jegyzőkönyv tartalmi követelményei: Év, hó, nap, óra perctől, óra percig Részt vett létszám Gyakorlat vezetője

39 END END Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTTAK 2008. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSE A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) Szervezésében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések