Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

17. tétel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "17. tétel."— Előadás másolata:

1 17. tétel

2 Információtartalom vázlata A tűzvédelmi utasítás tartalma
17. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a tűzvédelmi utasítás, a tűzriadóterv, a tűzvédelmi oktatás tartalmát, a tűzjelzés, a tűzeset-bejelentés formáját! Információtartalom vázlata A tűzvédelmi utasítás tartalma A tűzriadóterv tartalma A tűzvédelmi oktatás tartalma A tűzjelzés formája A tűzeset-bejelentés formája

3 TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS olyan vezetői rendelkezés, amely az általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati előírások alapján szabályozza a vállalatra, létesítményekre, valamint személyekre vonatkozó konkrét tűzvédelmi szabályokat és kötelezettségeket, melyek betartása valamennyi dolgozóra, még az ott munkát végző külső vállalat dolgozójára nézve is kötelező.

4 A tűzesetekkel kapcsolatos megelőzési munkában fontos feladat, hogy meghatározásra kerüljenek az egyes anyagokra, tevékenységekre, létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.

5 Az utasítást tűzvédelmi szakember készítheti el.
Az Utasítás a szervezet vezetőjének joga és kötelessége. Célja a tűzesetek megelőzése, illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása. Az előírások a kiadásukkor meghatározott időpontban lépnek hatályba. A nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltak az irányadóak. Az utasítást tűzvédelmi szakember készítheti el. Állandó, hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzoltóság vagy egyéb felügyeleti ellenőrzés esetén kérésre át kell adni.

6 A tűzvédelmi előírások rész tartalmazza:
- tűzveszélyességi osztályba való besorolás, - világító, villamos, tüzelő, fűtő, szárító berendezésekkel kapcsolatos előírások - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendje, - tűzvédelmi oktatással kapcsolatos előírások, dolgozók tűzmegelőzésével, jelzésével, oltásával kapcsolatos feladatok, - tevékenység befejezése utáni ellenőrzési feladat, - közlekedési, menekülési útvonalakkal kapcsolatos előírások, - tűzvédelemmel kapcsolatos mintaügyiratok, táblázatok.

7 A TŰZRIADÓ TERV azon intézkedések összességét tartalmazza, amelyek tűz vagy robbanás esetén előzetes szervezés alapján a lehetséges és számításba vett káreset leküzdését eredményessé teheti. A munkavállalóknak, vezetőknek meg kell ismerniük e dokumentumban foglaltakat.

8 A TŰZRIADÓ TERV TARTALMA
- vállalati adatok (beleértve a fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos adatokat is) - tűzjelzés módját (a tűzoltóság, illetve a munkavállalók felé)- értesítendő személyek nevét, telefonszámát, címét, beosztását - a munkavállalók általános és speciális feladatait - a tűzoltóság bejutásának módját, az őket fogadókat - a különleges veszélyforrásokat - jelentési kötelezettségeket - a létesítmény helyszínrajzát, szintenkénti alaprajzát,

9 A helyszínrajz tartalmazza:
- a vízszerzési helyek és fajtáik, - oltóanyagok helyét, - tűzveszélyességi osztályokat, - közmű vezetékek (gáz, áram) elzáróit, - közlekedési utak, rendek, épületbe való bejutás helyét, - beépített tűzvédelmi berendezések, - vészkijáratok

10 A tűzvédelmi oktatás célja:
A munkavállalók  ismerjék  meg a  munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a   munkafolyamatok és  az  áruk tűzveszélyességét,  a   tűzjelzés  módját,  a   tűz  esetén   követendő feladatokat,  a   tűzoltó  felszerelések  helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi  Szabályzat  előírásait.

11 A tűzvédelmi oktatás tartalma:
általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése, a tevékenységet érintő szabályok, a tűzjelzés módja, a tűz esetén szükséges feladatok, a tűzvédelmi szabályzat tartalma (menekülési útvonalak, oltókészülékek helye, oltás módja, riasztás módja…)

12 A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:
A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni legalább a tűzvédelmi  oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek létszámát és az oktatáson megjelentek létszámát, az oktató nevét az oktatottak nevét, aláírását.

13 A tűz jelzésének módjai
hangos kiabálással, kongatással, kolompolással, vészcsengő használatával, házi telefon alkalmazásával (központon, vagy alközponton keresztül), kültéri riasztó egység működtetésével. Az épület területén a tűzesetet (kiépített jelzőrendszer esetén) a falra szerelt tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak használatával is lehet jelezni.

14 A tűzeset-bejelentés formája
a tűzeset, káreset pontos helyét (címét); emberélet van-e veszélyben; mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben; a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélő készülék hívószámát.


Letölteni ppt "17. tétel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések