Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelmi oktatás 2012. március. 1996. évi XXXI. törvény a „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” A tűz elleni védekezés minden állampolgár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelmi oktatás 2012. március. 1996. évi XXXI. törvény a „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” A tűz elleni védekezés minden állampolgár."— Előadás másolata:

1 Tűzvédelmi oktatás 2012. március

2 1996. évi XXXI. törvény a „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége!

3 1. Általános tűzvédelmi ismeretek 1. Általános tűzvédelmi ismeretek

4 ÉgésÉgés Tűz (tűzeset) Az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó (exoterm) reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér. Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

5 Az égés feltételei •Éghető anyag•Égéshez szükséges oxigén •Gyújtóforrás, gyújtási hőmérséklet a három feltétel egyidejűleg, egy térben való megléte.

6 Éghető anyagok  Szilárd  Folyékony  Gáz

7 OxigénOxigén 21 tf%-nál Tökéletes égés 21 tf% alatt Tökéletlen égés 11 tf%-nál Izzó égés

8 GyújtóforrásokGyújtóforrások  Forró felületek  Lángok és forró gázok  Mechanikai eredetű szikrák (súrlódási, ütési és anyagmegmunkálási folyamatok)  Villamos gyártmányok (villamos szikrák és forró felületek)  Villamos kóboráramok, katódos korrózió-védelem  Villamos kóboráramok, katódos korrózió-védelem  Sztatikus elektromosság (műanyagok)  Villámcsapás  Rádiófrekvenciás hullámok  Elektromágneses hullámok  Ionizáló sugárzás  Ultrahang  Exoterm reakciók (porok öngyulladása)

9 2. Tűzveszélyességi osztályok 2. Tűzveszélyességi osztályok

10 Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Tűz- és robbanásveszélyes Tűzveszélyes Mérsékelten tűzveszélyes Nem tűzveszélyes 5 tűzveszélyességi osztály (OTSZ)

11 3. Tűz elleni védekezés 3. Tűz elleni védekezés

12 Megelőző Mentő Felderítő tűzvédelem A tűz elleni védekezés feladata Valamint ezek feltételeinek biztosítása

13 Tűz megelőzése

14 Tűz keletkezési okok  Műszaki okok  Emberi szerep • Elektromos gépek, berendezések, vezetékek • Fűtő és hőtermelő berendezések • Elektromos gépek, berendezések, vezetékek • Fűtő és hőtermelő berendezések • Nyílt láng használat, dohányzás • Gondatlanság • Cselekvésben - mozgásban korlátozott személyek tevékenysége • Szándékosság • Nyílt láng használat, dohányzás • Gondatlanság • Cselekvésben - mozgásban korlátozott személyek tevékenysége • Szándékosság

15 Nyílt láng használata, dohányzás  A Kórház teljes területén tilos a dohányzás!  Tilos a gyertyagyújtás! A dohányzás tűzveszélyes tevékenység! Égő cigarettát, parázsló gyufát eldobni ott, ahol az tüzet okozhat, tilos! A dohányzás tűzveszélyes tevékenység! Égő cigarettát, parázsló gyufát eldobni ott, ahol az tüzet okozhat, tilos!

16

17 4. Tennivalók tűz esetén 4. Tennivalók tűz esetén

18 Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.

19 RiasztásRiasztás TűzjelzésTűzjelzés Tűz oltása MentésMentés

20 Riasztás módja  Közvetlen  Közvetett

21 Riasztás történhet  Hangos kiabálással  Kongatással, kolompolással  Vészcsengő használatával  Házi telefon használatával  Tűzjelző rendszer működtetésével

22 Tűzjelzés módja Tűzoltóság értesítése a 105 telefonszámon Tűzoltóság értesítése a 105 telefonszámon A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

23 Tűzjelzésnek tartalmaznia kell  Tűzeset, káreset pontos helyét  Milyen anyag ég, mekkora a tűz  Mit veszélyeztet a tűz  Emberélet van-e veszélyben  Bejelentő neve, telefonszáma

24 Beépített tűzjelző berendezés  Téves riasztás elkerülése

25 Tűz oltása A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése nélkül részt venni! A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése nélkül részt venni!

26 Tűzoltó berendezések  Tűzoltókészülékek  Tűzcsapok

27 A tűzoltó berendezéseket, és a hozzájuk vezető utat szigorúan tilos eltorlaszolni! A tűzoltó berendezéseket, és a hozzájuk vezető utat szigorúan tilos eltorlaszolni!

28

29

30 Tűzoltó készülékek használata  Biztosítószeg kihúzása  Tömlő tűzre irányítása  Hajtókar lenyomása

31 Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell! Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

32 Mentés, menekülés  Hangos  Kongatással,  Vészcsengő  Házi telefon  Tűzjelző

33 Tűz esetén A riasztás elhangzása után minden munkavállaló köteles  az általa használt elektromos berendezést áramtalanítani  a menekülésben segíteni a rászorulókat  az oltásban és mentésben (személyek és anyagi javak) szakszerű segítséget nyújtani az élet és vagyonvédelem érdekében  a körülményekhez képest nyugodtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül távozni az épületből, a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül veszélymentes területre A riasztás elhangzása után minden munkavállaló köteles  az általa használt elektromos berendezést áramtalanítani  a menekülésben segíteni a rászorulókat  az oltásban és mentésben (személyek és anyagi javak) szakszerű segítséget nyújtani az élet és vagyonvédelem érdekében  a körülményekhez képest nyugodtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül távozni az épületből, a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül veszélymentes területre

34 Menekülés főbb szempontjai  Liftet használni tilos!  Füst ellen átnedvesített textil  Lehajolva, kúszva közlekedés  Legrövidebb úton biztonságos helyre

35 Tűz esetén További teendők:  Gáz, áram főkapcsolójának elzárása  A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat befejezéséig változatlan maradjon. További teendők:  Gáz, áram főkapcsolójának elzárása  A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat befejezéséig változatlan maradjon.

36 A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a vezetőnek késedelem nélkül bejelenteni. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a vezetőnek késedelem nélkül bejelenteni.

37 Tűzoltóság megérkezése után  Tájékoztatás  Tájékoztatás  Utasítások betartása

38 A tűz esetén követendő magatartást a Tűzriadó terv tartalmazza A tűz esetén követendő magatartást a Tűzriadó terv tartalmazza

39


Letölteni ppt "Tűzvédelmi oktatás 2012. március. 1996. évi XXXI. törvény a „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” A tűz elleni védekezés minden állampolgár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések