Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemi tűz- és munkavédelmi megbízottak évi továbbképzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemi tűz- és munkavédelmi megbízottak évi továbbképzése"— Előadás másolata:

1 Egyetemi tűz- és munkavédelmi megbízottak 2008. évi továbbképzése
Egyetemi tűz- és munkavédelmi megbízottak évi továbbképzése. Tűzvédelem Bene Gábor főelőadó telefon 56510 DE GFMunkabiztonsági Önálló Osztály

2 Az osztályunk honlapjának címe:
Elérhetőségünk: 4012 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.  III. sz. apartman ház bal oldal alagsor Tel.: /       Titkárság: 54880

3

4

5

6 Oktatási segédanyagok és dokumentumok
 Tűz és munkavédelmi oktatás: Munkavédelmi és tűzvédelmi  oktatási tematika Az I. évfolyamos hallgatók oktatási anyaga Az I. évfolyamos hallgatók oktatási anyaga Angol nyelven Munkavédelmi oktatási anyag (vezetőknek,  diplomásoknak) Tűz és munkavédelmi oktatási anyag EFK, HPFK dolgozói részére Képernyős munkahelyek kialakításának feltételei OEC. Egészségügyi Kar munka-, tűzvédelmi oktatás tantárgyi segédletei Bölcsész tanszékeknek, adminisztratív és irodai munkát végzőknek tűz és munkavédelmi oktatási anyag. (letöltendő hozzá a  4 perc és a  tűzoltó készülék használata)     Tűzvédelmi anyagok: Égéselmélet és oltóanyag ismeret  Tűzmegelőzési ismeretek Gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése és színjelölése Tűzvédelmi szakvizsga anyagai

7 Vegyi anyagok, rákkeltő, radioaktiv anyagok:
Veszélyes kémiai anyagok nyilvántartása (minta) Veszélyes kémiai anyagok ÁNTSZ bejelentő lapja Veszélyes kémiai anyagok ÁNTSZ változás bejelentő lapja Veszélyes kémiai anyagok kiegészítő lista tömörítve Bejelentett  veszélyes anyagok listája (a régi engedély alapján) Vegyi anyagok Biztonságtechnikai Adatlapjai  Biztonságtechnikai adatlapok MERCK katalógus Rákkeltő anyagok ÁNTSZ bejelentő lapja  Pszichotrop anyagok jelentéséhez üres táblázat Tájékoztató, a kábítószer - prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység végzéséről Kábítószer prekurzor anyagok        Radioaktív hulladékok átvételi követelményei      Letölthető nyomtatványok  Tűzvédelmi osztályba sorolás: TEK épületeinek osztályba sorolása OEC épületeinek osztályba sorolása   Kockázatbecslés Kockázat elemzéshez felmérő lap

8 Jogszabályok 1996. évi XXXI. Törvény (tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII.6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról és a Tűzriadó Tervről. 2/2002. BM. rendelet (tűzvédelmi szabványok) 35/1996. (XII.29.) BM rendelet (OTSZ) 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet (Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter) OTSZ

9 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az OTSZ kiadásáról
Mellékletei: 1. számú: Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 2. számú: Beépített tűzvédelmi berendezések 3. számú: Villamos és villámvédelmi berendezések 4. számú: Tűzvédelmi műszaki követelmények éghető folyadékok és gázok tárolása 5. számú: Építmények tűzvédelmi követelményei építmények tűzvédelme

10 OTSZ változásai 4. § (2) A már üzemel tűz és hiba átjelző rendszereket legkésőbb március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában foglalt tűzvédelmi műszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszerek a) pontban meghatározott regisztrációját legkésőbb október 1-jéig végre kell hajtani. (miért van szükség az OTSZ változtatására, film a tűzoltók balsikerű tűzoltási bemutatójáról)

11

12 OTSZ változásai Tűzjelzők állandó felügyelete
A beépített berendezés központját (távkijelző, távkijelző- és kezelő) állandó felügyelet helyre kell tervezni. Automatikus átjelzés. Állandó felügyelet kiváltására a beépített tűzjelző berendezés, nem felügyelt helyen elhelyezett központjának (másodlagos kezelő és/vagy kijelző egységének) tűz és hiba jelzésének továbbítása történhet: a) a létesítményen belül elhelyezett állandó felügyeleti helyre, b) a létesítményen kívül elhelyezett állandó felügyeleti helyre, amely megfelel az OTSZ vonatkozó előírásának

13 OTSZ változásai Új szabályozás, hogy átjelzést kell biztosítani állandó felügyelet kiegészítésére, azon felül, az alábbi esetekben: a) az 50 méter legfelső használati szint feletti lakóépületek esetében, b) a magas közösségi épületek esetében, c) a középmagas ipari/mezőgazdasági termelő/tároló épületek esetében, d) a középmagas szálloda és szállásjellegű épületek esetében, e) a fekvőbeteg ellátást szolgáló épületek esetében,

14 OTSZ változásai f) a speciális egészségügyi és szociális épületek esetében, g) a többszintes és tömegtartózkodásra szolgáló kulturális és művelődési épületek esetében, h) a 8 méternél magasabb színpaddal rendelkező színházak esetében, i) az főnél nagyobb befogadóképesség sportcsarnokok esetében, j) a m2-nél nagyobb alapterület, vagy három szintnél magasabb kereskedelmi létesítmények esetében, továbbá k) ahol azt jogszabály, vagy tűzvédelmi hatóság előírja.

15 OTSZ változásai Tűz és hiba átjelző berendezés és távfelügyelet.
A tűz és hiba átjelző rendszer műszaki követelményei: a) a tűz és hiba átjelző az MSZ EN szerint vagy azzal egyenérték biztonságot nyújtó módon készüljön, b) ha az átjelzés fogadó berendezés nem összevont, vagy tűzoltósági ügyeleten van elhelyezve, akkor az összevont ügyeletre, vagy a tűzoltóságra csak a tűzjelzéseket kell átjelezni. c) a tűz-átjelzést az elsődleges működési terület szerinti hivatásos önkormányzati tűzoltóságra kell irányítani, amennyiben ehhez a feltételek adottak,

16 OTSZ változásai d) Az összevont ügyeleten, vagy tűzoltósági ügyeleten kívül működtetett átjelzés fogadó berendezés összevont ügyeletre, vagy tűzoltóságra történ tűz-átjelzéseit is automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megoldani, kivéve, ha az összevont ügyelet, vagy a tűzoltósági ügyelet nem tud automatikus jelzést fogadni. Ebben az esetben megengedett telefonon keresztül történ tűzjelzés. e) ha a tűzjelzés távfelügyeleti központból és telefonon, szóban történik, akkor az csak a 112-e egységes segélyhívó számra, vagy összevont ügyelet, illetve az elsődleges működési terület szerint illetékes tűzoltóság 105-ös segélyhívó számára történhet.

17 OTSZ változásai A tűz és hibaátjelzést fogadó központ és üzemeltetőjével szemben támasztott követelmények: a) az OKF-nél regisztrálva legyen, b) a működtetett tűz és hiba átjelző rendszer feleljen meg a vonatkozó szabványnak, vagy azzal egyenérték biztonságot adjon, c) az átjelző berendezés fogadó központban állandóan, kioktatott személyi felügyeletet kell biztosítani,

18 OTSZ változásai d) a tűzjelzés esetén, a tűzjelző valamint tűz és hiba átjelző berendezés meghibásodása esetén szükséges teendőket meg kell határozni, e) a tűzjelzést adó létesítményről legalább a következő adatokat tartsa nyilván, és szükség esetén továbbítsa a tűzoltósági ügyeletre: ea) a létesítmény címét, rendeltetését, tűzveszélyességi osztályát, eb) a létesítményt befogadó épület (föld felett, föld alatt) szintszámát,

19 OTSZ változásai ec) az oltást akadályozó körülményeket (különösen, gázpalackokat, éghető folyadékot, izotópot), ed) közműelzárók helyét (különösen gáz, víz, elektromos, távhő), ee) külső tűzoltó vízforrásokat (tűzcsap, tartály, medence) helyét, ef) a tűzoltást segítő körülményeket (hő- és füstelvezetés indítását/leállítását, beépített oltóberendezést), eg) kapcsolattartó nevét, telefonszámát,

20 OTSZ változásai f) a tűzjelzést adó létesítmény, tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a felügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés, tartalmazza a téves, és hamis riasztásokból bekövetkező események (kivonulás, vonulásból való visszahívás) elfogadható számát, és az ezen felül történ eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

21 OTSZ változásai

22

23

24 Tűzvédelmi oktatás Oktatási tematika szerint
Általános, irodai munkákhoz a tűzvédelmi oktatási anyag letölthető Az oktatás mindenképpen tartalmazza: A tűzjelzés lehetősége, módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás Kézi tűzoltó készülék használata A riasztási és mentési szabályok Hőfejlesztő elektromos készülékek használata

25

26 Tűzvédelmi szakvizsga
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök a(53/2005. BM. rendelet szerint): - Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. - Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők. - Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők. - Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói. - Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők.

27 Tűzvédelmi szakvizsga
- Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók. - Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. - Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők. - Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők. - Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

28 Tűzvédelmi szakvizsga
A szakvizsgára kötelezett dolgozókról a szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjának nyilvántartást kell vezetni. A szakvizsga érvényességének megszűnését megelőzően a szervezeti egységek vezetőinek a MBO felé a vizsga igényt jelezni kell, úgy, hogy a vizsga érvényességének meg-szűnése előtt az újabb vizsga megszervezésre kerüljön.

29 Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat
2007-ben lett módosítva. Letölthető az egyetem honlapjáról: Főbb fejezetei:

30 Tűzvédelmi ügyrend A rektor feladat- és jogköre A gazdasági főigazgató feladat- és jogköre A szervezeti egység vezetők faladat- és jogköre Műszaki, üzemeltetési (fő)osztályvezető feladat- és jogköre Műszaki-Fejlesztési Igazgató, beruházási (fő)osztályvezető feladat- és jogköre, Kisebb szervezeti egységek vezetőinek feladat- és jogkör Tűzvédelmi szervezet Munkabiztonsági Önálló Osztály Tűzvédelmi megbízott Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás A dolgozók tűzvédelmi oktatása, Újfelvételes dolgozók oktatása Ismétlődő oktatás, Hallgatói oktatás, Soron kívüli, illetve rendkívüli tűzvédelmi oktatás, Tűzvédelmi szakvizsga Tűzjelzés, tűzriadóterv Létesítés tűzvédelmi szabályai Általános rendelkezések, Tervezők tűzvédelmi kötelezettségei, Beruházó kötelezettségei

31 Az épületgépészeti berendezések létesítése és használata
Általános előírások Csatornahálózat Elektrosztatikus feltöltődés Gépi berendezések Szellőző és klímaberendezések Tüzelő- és fűtőberendezések Világító berendezés Villamos berendezések Villámvédelem Villámvédelmi berendezések ellenőrzése, felülvizsgálata Tűzszakasz, tűzterhelés és tűzgátló elválasztás Hasadó-nyíló felület Padozat

32 Tűzoltási út, terület és egyéb utak
Kiürítés Tűzvédelmi berendezések létesítése és használata Tűzjelző berendezés, Tűzoltókészülék, Tűzoltó vízforrások Tűzvédelmi jelző és tiltó táblák A létesítmények, helyiségek használatának szabályai, a munkavégzés tűzvédelmi előírásai Általános használati előírások, Dohányzás, Raktározás és tárolás, Szállítás és vontatás, Veszélyes tevékenység végzése, veszélyes anyagok tárolása, Hegesztés végzésének általános tűzvédelmi szabályai, veszélyforrások, Irodai és kiszolgáló helyiségek tűzvédelme Színház terem, kulturális, illetve egyéb rendezvények helyiségei, Könyvtárak, Oktató, előadó termek, Laboratóriumi helyiségek, Lakó- és szállásépületek, Műhelyek, Öltözők, Szabadterek, Gépjárműtárolók, Telefonközpont, Büfék, Erdők tűzvédelme, Éttermek, Kutató laboratóriumok, Padlásterek használatának szabályozása, Porta helyiség

33 Centrumi létesítmények, helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az ehhez kapcsolódó egyedi tűzvédelmi előírások Agrártudományi Centrum Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tudományegyetemi Karok Az egyetem területén foglalkoztatt idegen dolgozók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai Záró rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések melléklet: Tűzriadó Terv melléklet: DOEC Vészhelyzeti Terve

34 Tűzriadó tervek Minden szervezeti egységnek, intézetnek, munkahelynek rendelkeznie kell - az ott lévő dolgozók, betegek, hallgatók, más személyek, anyagok mentése céljából - tűzriadó tervvel, melynek mellékleteként az egység szintenkénti alaprajzát is el kell készíteni. A tűzriadó tervet minden dolgozónak kötelessége megismerni. Ezt oktatás keretében ismertetni, évente egy alkalommal gyakoroltatni kell.

35 Tűzriadó tervek A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre; b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; d) kereskedelmi szálláshelyre; e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

36 Tűzriadó tervek A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját; b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; (betegelhelyezés!) c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

37 Tűzriadó tervek d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

38 Tűzriadó tervek A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. A kollégiumi, szállás jellegű épületek közösségi terein, továbbá a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni. Fontos! Portai szolgálattal nem rendelkező szervezeti egységek pótkulcsait a Pallagi portára kell leadni

39 Tűzriadó tervek Az érintett terület Tűzvédelmi utasítása mellékletének, a tűzriadó tervnek egy példányát az intézmény, szervezeti egység portáján, információs irodájában vagy jól látható helyen kifüggesztve el kell helyezni. A biztonsági és porta szolgálat tűzesetre utaló információ esetén - közös egyeztetést követően - a tűzriadó terv szerinti (pl. ellenőrzési, jelzési) feladatait végrehajtja, helyiségek, tűzcsapok, oltóberendezések megközelítését (kulcsok biztosítása, megközelítéshez segítség nyújtás) lehetővé teszi, tűzoltóság részére a jelző központokat bemutatja, tűzriadó tervet átadja, egyéb tűzoltás irányítói utasításokat, jelentési kötelezettségeit végrehajtja.

40

41

42 Kiegészítő tűzvédelmi utasítások
Minden szervezeti egységnek el kell készíteni. A TEK -on 70 egységből 54 kész Miért kell? Mit tartalmaz? (pl. konkrét használati szabályok, tilalmak, tárolható tűzveszélyes folyadék mennyiség éghető gázpalack helyiségenként, stb.) Minta és segítség a MBO-tól.

43 (A bemutató anyagai is letölthetők az Internetről)
Vége Köszönöm, ha figyeltek! (A bemutató anyagai is letölthetők az Internetről)


Letölteni ppt "Egyetemi tűz- és munkavédelmi megbízottak évi továbbképzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések