Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKABIZTONSÁG LAKNER ZOLTÁN MÁV ZRT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG EBKO.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKABIZTONSÁG LAKNER ZOLTÁN MÁV ZRT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG EBKO."— Előadás másolata:

1 MUNKABIZTONSÁG LAKNER ZOLTÁN MÁV ZRT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG EBKO

2

3  MUNKABIZTONSÁG  MUNKAEGÉSZSÉGÜGY  MUNKABIZTONSÁG  MUNKAEGÉSZSÉGÜGY JOGI HÁTTERE

4 A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE  Irányelvek  Direktívák  Jogszabályok  Szabványok  Munkáltatói szabályozások

5 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL

6 MÁV ZRT. munkavédelmi tartalmú szabályozásai  Szabályzatok  Szakmai utasítások  Technológiai utasítások  Kollektív Szerződés

7 MÓDOSÍTÁSOK 2007-BEN

8 OMMF által kiemelten ellenőrzött területek

9 OMMF ellenőrzések - Foglalkozásegészségügyi ellátottság 89/1995.(VII.14.) Korm. - Munkaegészségügyi szaktevékenység - Munkaköri alkalmasság - Foglalkozási megbetegedés, expozíció - Munkakörülmények - Elsősegélynyújtás

10 Szaktevékenységek ellenőrzése

11

12

13  Szaktevékenységek  Munka-egészségügyi  Veszélyes létesítmény, munka- hely, munkaeszköz,technológia üzemeltetését, elrendelését megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat /1993.évi XCIII.tv. 21.§ (3) bek./  Veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását, át- telepítését megelőző vizsgálat /1993.évi XCIII.tv. 21.§ (6) bek./

14  Szaktevékenység  Munka-egészségügyi  Munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia vizsgálata, ha arra azért van szükség, mert az a rendeltetésszerű alkalmazá- sa ellenére veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát,vagy azzal össze- függésben munkabaleset (megbetegedés) következett be /1993.évi XCIII.tv. 23.§ (2) bek./  Munkahelyi kockázatértékelés /1993.évi XCIII.tv. 54.§ (2) bek./

15  Szaktevékenység  Munka-egészségügyi  Megelőzési stratégia kialakítása /1993.évi XCIII.tv. 54.§ (6) bek./  Egyéni védőeszköz juttatási rend- jének meghatározása /1993.évi XCIII.tv. 56.§; 65/1999.(XII.22.) EüM/

16 GYAKORLATI PROBLÉMÁK, INFORMÁCIÓMLÁS ZAVARAI @@@@@ !!!

17  Az alkalmazás munkavédelmi feltételei – Munkaköri Alkalmassági Vizsgálatok /14/1985. (XI. 30.KM., 33/1998.(VI.24.)NM./  Alkalmi munkavállalók  Kockázatértékelő lap  Oktatás

18 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS /15/1972.(VIII.5.)EüM; 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM./

19 ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÓ HELYEK

20

21  Egyéni védőeszköz-ellátás  (minősítő bizonyítvány)  EK megfelelőségi nyilatkozat (I kategória)  EK típusbizonyítvány (2-es, 3-as kategória)

22  Feltételek  kockázatok jellege és mértéke  munka jellege és nehézsége  munkakörnyezeti klíma  kockázattal szembeni hatékonyság

23  Feltételek  önmaga ne idézzen elő további veszélyt …………………………………………..  A védőeszköz feleljen meg a munkavállaló egészségi állapotának.

24 Tisztálkodószerek, bőrvédő készítmények /40/2001. (XI.23.) EüM./  Tisztálkodószerek, bőrvédő készítmények /40/2001. (XI.23.) EüM./  Védőital – ivóvíz (jelölések !)

25 Munkahelyek általános követelményei ( 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM) zaj, meg- világítás, hőmérséklet, szellőzés, pára- tartalom, hulladékkezelés, épület- szerkezetek kialakítása, légtér, öltöző, zuhanyozó, WC.  66/2005.(XII.22.)EüM. a munkavállaló- kat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

26  villamos veszélyek  Veszélyes anyagok – bizton- sági adatlap, bejelentés, tárolás /44/2000.(XII.28.)EüM. módosításai; 3/2006.(I.26)EüM. az EU-ban osztályozott veszé- lyes anyagok jegyzékéről  Rákkeltő anyagok – R40: „A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.”

27 A munkáltató általános kötelezettségei 2. § (1) A munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az …… (2) Kockázatértékelés – intézkedés. a)… épületek, építmények a használatuk jellegének megfelelő szerkezetűek és szilárdságúak legyenek; b)c) a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók ….

28 A munkáltató általános kötelezettségei (4) A munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti … az ergonómiai …. (5) …. higiénés követelményeknek ….. a) a rovarok és rágcsálók szükség szerinti irtása b) …… megfelelő gyakoriságban történő takarítás….

29 A munkáltató általános kötelezettségei  a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelentő hibák …. elhárításáról;  a veszélyek …. jelzése, működésének ellenőrzése;  a mentés, menekülés eszközei, állapota.  „…rákkeltő vegyi anyagok” „…valószínűleg rákkeltő vegyi anyagok”, készítmények (1 %) korlátozása

30 Menekülési utak és vészkijáratok

31 Tűzjelzés és tűzoltás

32 Munkahelyi hulladékkezelés (5) A (2) bekezdés szerinti hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponta, a tárolóhelyeket, illetve környezetüket rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal kell tisztítani és fertőtleníteni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról. (5) A (2) bekezdés szerinti hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponta, a tárolóhelyeket, illetve környezetüket rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal kell tisztítani és fertőtleníteni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról.

33 Zárt munkahelyek szellőztetése Legkisebb térfogat/fő A munka jellege m3/s m3/h Szellemi munka 0,008 30 Könnyű fizikai munka 0,008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0,011 40 Nehéz fizikai munka 0,014 50

34 Légsebesség - ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0,1 m/s, - helyváltoztatással járó, könnyű fizikai munkánál: 0,2 m/s, - melegüzemi zárt munkahelyen 1,0 – 1,5 m/s, (KEH)

35 A helyiségek, terek hőmérséklete 1. 2. 3. 4. 5. A munka jellege Hideg évszakban biztosítandó léghőmérsék- let °C Meleg évszakban biztosítandó lég- hőmérséklet °C effektív, illetve korri- gált effektív hőmérséklet °C maximá- lisan meg- engedhető effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet °C Szellemi munka 20-22 21-24 20 31 Könnyű fizikai munka 18-20 19-21 19 31 Közepesen nehéz fizikai munka 14-18 17-19 15 29 Nehéz fizikai munka 12-14 15-17 13 27

36 A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása

37 A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete Ablakok és tetőablakok Ajtók és kapuk

38 Közlekedési útvonalak, veszélyes területek Rakodók (rámpák)

39 Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken Pihenőhelyek

40 Öltözőhelyiségek Tisztálkodó-, és mellékhelyiségek

41 Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei Szabadtéri munkahelyek

42 Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem Ivóvízellátás a munkahelyen

43 A munkahelyen a munkavégzés során a dolgozót érő zaj egyenértékű a hangnyomás szinje 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (Zajexpozíciós határérték-87dB(A) – Felső beavatkozási határérték 85 dB(A) – alsó beavatkozási határérték 80 db(A) (CSÚCS: 140/137/135 dB(C) MÉRÉS ?????????????? MÉRÉS ??????????????

44 Munkahelyi stressz és kezelése

45

46 EREDMÉNY ?????? - Gazdasági - Erkölcsi

47 A vizsgakérdések helyes válaszai … (1, 2, X, X, X,…)

48 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "MUNKABIZTONSÁG LAKNER ZOLTÁN MÁV ZRT. VEZÉRIGAZGATÓSÁG EBKO."

Hasonló előadás


Google Hirdetések