Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a hazai zaj- és rezgésvédelmi védelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a hazai zaj- és rezgésvédelmi védelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Változások a hazai zaj- és rezgésvédelmi védelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Az új környezeti zaj- és rezgésvédelmi jogszabály-csomag elemei A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló …/2008. (…) KvVM-EüM együttes rendelet A zajkibocsátási határérték Megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

3 Módosuló szabályok Megváltozott a zöldhatóság, illetve a jegyzők hatásköre és illetékességi területe. Bővült a zajtól védett területek köre. Változtak a határérték megállapítására vonatkozó szabályok. Módosultak a bírságolás szabályai.

4 Módosuló szabályok – Illetékességi / hatásköri változások Illetékességi terület változás: A jegyzői hatáskörök kistérségi szintre (a kistérségi székhely település jegyzőihez) kerültek. Hatásköri változás: A kistérségi székhely település jegyzői által elsőfokon elbírált ügyekben másodfokon a közigazgatási hivatal helyett az illetékes felügyelőség jár el.

5 Módosuló szabályok – Zajtól védett területek Újonnan védelem alá helyezett terület: Zöldterületek (közkeretek, közparkok)  A tervek szerint, csak az üzemi és szabadidős zajforrásoktól élveznek védelmet  2012-ig moratóriumi idő

6 Módosuló szabályok – határérték megállapítására vonatkozó szabályok A határértéket a létesítmény hatásterületére kell megállapítani (korábban erre nem volt pontos szabály). Megszűnt a nyilatkozatételi lehetőség, amellyel a zajkibocsátási határérték iránti kérelem kiváltható volt.

7 Módosuló szabályok – zaj- és rezgésbírság A bírság mértéke megnőtt. Új bírság fajták jelentek meg: –a beépítetlen, zajtól védendő területekre, –a belső téri határérték túllépésére, –egyéb jogsértésre (végrehajtási bírság), A közlekedési létesítményekre vonatkozó zaj- és rezgésbírság megszűnt. Ismételhetőségi szabályt (építési zajforrásnál havonta, egyébként 6 havonta) vezettünk be.

8 Új elemek a szabályozásban A szabályozás bővült: a hatásterület meghatározására vonatkozó szabályokkal, a csendes terület és a zaj ellen fokozottan védett terület kijelölésének rendjével, új jogintézményekkel: –zajcsökkentési intézkedési terv, –fokozottan zajos terület, a szakértői engedélyhez kötött tevékenységek meghatározásával,

9 Új elemek a szabályozásában – Hatásterület I Az új Kormány rendelet: -számított hatásterület mellett vélelmezett hatásterület meghatározását is lehetővé teszi, -a számított hatásterületnél számszerűsíti, hogy milyen mértékű állapotváltozást kell figyelembe venni, -megadja a hatásterület meghatározásának módszerét, -a kapcsolódó szállítási tevékenység hatásterületének kiszámításhoz is támpontot ad. Bevezetésének okai: 1) A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) a létesítményekhez kapcsolódó eljárásokban a hatásterülethez ügyféli jogokat társít. 2) A környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán a létesítmény hatásterületét meg kell állapítani.

10 Új elemek a szabályozásban – Csendes övezet/ zaj ellen fokozottan védett terület Célja: a csendes pihenésre alkalmas közterületek elzajosodásának megakadályozása, zaj ellen különös védelmet igénylő létesítmények zajtól való fokozott megóvása. A települési önkormányzat jelöli ki, a csendes övezeteknél a kijelölést az intézmény fenntartója is kezdeményezheti. Kijelölési szabály: A kijelölésre csak ott kerülhet sor, ahol a határértékek teljesülnek. Extra védelem:  nem telepíthető olyan létesítmény, amelynek a hatásterülete átfed a kijelölt területtel,  meghatározhatók a közterület felhasználásának zajvédelmi szabályai,  szigorúbb határértékek.

11 Új elemek a szabályozásban – új jogintézmények

12 Új elemek a szabályozásban -fokozottan zajos terület  Közüzemi létesítmények körül jelölhető ki.  Célja: a lakott területek távoltartása a zajos létesítménytől.  A zajtól védendő épületek passzív akusztikai védelmét az üzemeltető köteles finanszírozni.

13 Új elemek a szabályozásban - Fokozottan zajos területek

14 Szakértői engedélyhez kötött tevékenységek egységes környezethasználati engedély környezeti hatástanulmány intézkedési terv (passzív akusztikai védelem) csendes terület, zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek önkormányzati/helyi zajvédelmi rendelettervezet

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Változások a hazai zaj- és rezgésvédelmi védelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések