Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzforgalmi elszámolás az általános forgalmi adóban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzforgalmi elszámolás az általános forgalmi adóban."— Előadás másolata:

1 Pénzforgalmi elszámolás az általános forgalmi adóban

2 Választás feltétele: A Kkv. hatálya alapján kisvállalkozás Gazdasági céllal belföldön letelepedett Nem áll csőd-, és felszámolás alatt Nem választott alanyi menteséget Árbevétele nem haladja meg a 125 millió Ft-ot Belföldön a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített termékértékesítés és szolgáltatás után

3 Az adóalanynak a fizetendő adóját akkor kell megállapítani,ha a vevő részére az ellenértéket megfizette. Beszerzései tekintetében a levonási jogát akkor gyakorolhatja, ha azt az eladó részére megfizette A pénzforgalmi adózást választó adóalany vevőjének akkor keletkezik levonási joga, ha a vételárat megtéríti

4 Nem alkalmazható a pénzforgalmi adózás Határozott idejű bérbeadás vagy részletvétel esetén(10.§ a) Közösségen belüli értékesítés Azon értékesítésekre melyre adózó a különleges adózást választotta Fordított adózás esetén Közösségen belüli beszerzés Termékimport után fizetendő adó Külföldi adóalanytól igénybevett szolgáltatás Saját vállalkozásban megvalósított beruházás

5 „Soron kívüli” adómegállapítás - Ha az adóalany jogállásában olyan változás áll be, hogy tőle adófizetés nem követelhető - Ha az adóalany felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás alá kerül - Ha az adóalany tevékenysége megszünik

6 Pénzforgalmi elszámolás megszűnése - Naptári év utolsó napján - Értékhatár meghaladását követő nap - Naptári év utolsó napján, ha a következő évben a vállalkozás nem minősül kisvállalkozásnak - Csőd-, felszámolás-, kényszertörlés jogerős döntését megelőző nap - Adóalany megszünését megelőző nap

7 Gyakorlati példák a pénzforgalmi elszámolás alkalmazására

8 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „EGYENES” Kft általános szabályok szerint adózó negyedéves bevalló Termékértékesítés - teljesítés időpontja:13.02.15. - fizetési határidő:13.03.17. - átutalás: 13.04.01.

9 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „Számítógép” Bt általános szabályok szerint adózó havi bevalló Szolgáltatás igénybevétele - teljesítés időpontja:13.03.10. - átutalás: 13.04.25.

10 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „TAKARÍTÓ” Kft általános szabályok szerint adózó havi bevalló Időszakos elszámolási takarítási szolgáltatás igénybevétele - teljesítés: januári takarítási szolgáltatás - fizetési határidő:13.02.15. - átutalás: 13.03.05.

11 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „EGYENES” Kft pénzforgalmi elszámolást választó negyedéves bevalló Termékértékesítés - teljesítés időpontja:13.03.15. - fizetési határidő:13.06.15. - átutalás: 13.07.05.

12 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „EGYENES” Kft általános szabályok szerint adózó negyedéves bevalló Termékbeszerzés - teljesítés időpontja:12.12.20. - számla kézhezvétele:13.01.07. - átutalás: 13.01.07.

13 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „SZÁMÍTÓGÉP” Kft általános szabályok szerint adózó havi bevalló Termékvásárlás - teljesítés időpontja:13.05.15. - fizetési határidő:13.05.17. - átutalás: 13.05.17. 50% - átutalás: 13.06.10. 50%

14 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „EGYENES” Kft általános szabályok szerint adózó negyedéves bevalló Termékbeszerzés - Birtokba adás:13.02.20. - fizetési határidő: 5 havi részlet

15 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „MONEI” Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló Termékértékesítés - birtokbaadás:13.06.30. - fizetési határidő: két egyenlő részletben - első részlet esedékessége:13.07.01.

16 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó negyedéves bevalló „EGYENES” Kft általános szabályok szerint adózó havi bevalló Termékértékesítés - teljesítés időpontja:13.03.15. - átutalás: 13.04.01. A számlán a „pénzforgalmi adózás” nem szerepel

17 „PÉNZ”Kft pénzforgalmi elszámolást választó havi bevalló „EGYENES” Kft általános szabályok szerint adózó havi bevalló Termékértékesítés - teljesítés időpontja:13.01.15. - átutalás: 13.02.01. - számlahelyesbítés:13.05.15. - kiegyenlítés:13.06.01.

18 „EGYENES”Kft általános szabályok szerint adózó havi bevalló „PÉNZ” Kft pénzforgalmi elszámolás választó havi bevalló Szolgáltatás nyújtás - teljesítés időpontja:13.01.15. - átutalás: 13.02.01. - számlahelyesbítés:13.05.15. - kiegyenlítés: 13.06.20.

19 Tételes áfa bevallás

20 A 1365. számú ÁFA bevallás Jogszabályi háttér: 2012. évi LXIX. Tv. Hatályba lépés: 2013.01.01. elektronikus adatszolgáltatásra: 2013.07.01. Az Art. 31/B.§-a 2013.01.01.ősszesítő jelentési kötelezettség 1365 számú bevallás kötegelt nyomtatvány -1365A főnyomtatvány -1365M alnyomtatvány

21 Eladói minőségben teljesítendő Egy másik adóalanyra áthárított áfa,melynek áfa értéke eléri vagy meghaladja 2.000.000 forintot (1365M- 01) - igénybevevő adószáma - számla sorszáma - teljesítés (számlakibocsátás kelte) - áthárított adóalap, áfa

22 Vevői minőségben teljesítendő tételes Azon számlákról melyben az áthárított adó mértéke eléri vagy meghaladja a 2.000.000.forintot (1365M-02) - igénybevevő adószáma - számla sorszáma - teljesítés (számlakibocsátás kelte) - áthárított adóalap, áfa

23 Vevői minőségben teljesítendő összevont Egy elszámolási időszakon belül, egy partner által levont adó összesen eléri vagy meghaladja a 2.000.000 forintot - áthárított adóalap, áfa

24 Előleg kezelése Eladói minőségben Előleg áfa tartalma meghaladja Végszámla meghaladja az értékhatárt Vevői minőségben Tételes mint az eladónál Összevontnál az előleget is figyelembe kell venni

25 Módosítások figyelembe vétele Az eredeti számla eléri az értékhatárt A módosítás eredményeként éri el az értékhatárt Abban az időszakban amikor a hatását el kell számolni

26 Technikai megoldás

27 „M” nyomtatvány: egyetlen belföldi ker. partnerre jelentett részadatok „M” nyomtatvány dinamikus lapjai 1365M-01 termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás 1365M-01-K Módosító lap 1365M-02: termékbeszerzés, szolgáltatás igénybe vétel 1365M-02-K Módosító lap „M” nyomtatvány főlapján ugyanazon bevallási időszakban egy partnerre vonatkozó adatok jelennek meg : 2millió forintot elérő vagy meghaladó áfa összeg számlákról kell kitölteni. Technikai megoldás

28 M lap 6. sor: Itt kell feltüntetni az adóösszeget akkor, ha egy befogadott számla egyedi adótartalma egyedileg nem éri el, de több számla összevont adótartalma eléri a jelentéstételi (2millió Ft) összeghatárt. 06. sorban nem szabad feltüntetni összeget,ha egy adózó tekintetében több számla összevonásával sem éri el a 2 000 000 Ft összeghatárt

29 Képi megjelenés – 1 db „M” nyomtatvány

30 Képi megjelenés – „A” és több „M” nyomtatvány összefüggése

31 Képi megjelenés – „A” főnyomtatvány

32 Gyakorlati kérdések az összesítő jelentés alkalmazása kapcsán


Letölteni ppt "Pénzforgalmi elszámolás az általános forgalmi adóban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések