Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013-as adózási változások - áfa - hipa dr. Kelemen László 2013. Január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013-as adózási változások - áfa - hipa dr. Kelemen László 2013. Január."— Előadás másolata:

1 2013-as adózási változások - áfa - hipa dr. Kelemen László 2013. Január

2 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

3 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

4 4 Belföldi összesítő jelentés Art. 31/B. § szabályozza az áfa bevallás részeként nyújtandó be (eva alany esetében az eva bevallásban), mindig a tárgyidőszaki adómegállapítás keretében elszámolt adóval összefüggően kell elkészíteni, tehát amelyik időszaki bevallásban is szerepeltetésre kerül belföldi adóalany partnerrel folytatott, egyenes adózás alá eső ügyletekről kell teljesíteni azokról a számlákról, ahol az egyes számlákban egyedileg az áthárított adóösszeg 2 millió forintot eléri, az eladónak és a vevőnek is a vevőnek még akkor is, ha egy partnertől történt beszerzések után ugyanabban a bevallásban levont adó több számlából összevontan éri el a 2 millió forintot,

5 5 Adattartalma vevőnél: tételes tételes jelentés (számlánként) [1365A számú áfa bevallás 1365M-02 jelzésű lap] feltételek: abban az időszakban, amikor levonja az adót azon számlákról, amelyek áfa összege eléri, vagy meghaladja a 2,000,000 forintot csak egyenes adózású ügylet információk: értékesítő/szolgáltató adószámának első 8 számjegye a befogadott számla egyes adatai: számlaszám adóalap áfa összeg teljesítési időpont, annak hiányában számlakibocsátás kelte

6 6 Adattartalma vevőnél: összevont összevont adat [1365A számú áfa bevallás 1365M jelzésű főlapjának 06. sor] feltételek: adólevonási jogot gyakorol egy bavallási időszakban ugyanattól a beszállítótól több számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 2,000,000 forintot csak egyenes adózású ügyletről információk: értékesítő/szolgáltató adószámának első 8 számjegye a befogadott számla egyes adatai: áfa összeg

7 7 Adattartalma eladónál (csak tételes) számlakibocsátó oldalon (tételes jelentés)[1365A számú áfa bevallás 1365M- 01 jelzésű lap] feltételek: áfa alany által másik áfa alanynak kiállított számlákról amelyek áfa tartalma 2,000,000 forintot eléri vagy meghaladja (csak egyenes adózású ügylet) az adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmiadó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adót meg kell állapítania információk: beszerző adószámának első 8 számjegye a befogadott számla egyes adatai: számlaszám adóalap áfa összeg teljesítési időpont, annak hiányában számlakibocsátás kelte

8 8 Számla módosítása esetén (csak tételes). [1365A számú áfa bevallás 1365M-01-K és/vagy 1365M-02-K jelzésű lap] feltételek: a kibocsátó és befogadó is abban a bevallásban, amikor a módosítás hatását figyelembe veszik ha az áthárított áfa akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 2,000,000 forintot információk: kibocsátó / befogadó adószáma az eredeti számla adatai: számlaszám adóalap áfa összeg teljesítési időpont, annak hiányában számlakibocsátás kelte módosító számla adatai: számlaszám módosítás számszaki hatása adóalap tekintetében áfa összeg tekintetében

9 9 számla érvénytelenítése esetén (csak tételes) [1365A számú áfa bevallás 1365M-01-K és/vagy 1365M-02-K jelzésű lap] feltételek: a kibocsátó és befogadó is abban a bevallásban, amikor az érvénytelenítés hatását figyelembe veszik ha az áthárított áfa az érvénytelenített számlában - ideértve a módosított számlát is összege elérte vagy meghaladta a 2,000,000 forintot információk: kibocsátó / befogadó adószáma az eredeti számla adatai: számlaszám adóalap áfa összeg teljesítési időpont, annak hiányában számlakibocsátás kelte az érvénytelenítő számla adatai: számlaszám

10 10 Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos gyakori kérdések Devizás számlák átszámítása Csoportos helyesbítő számla – teljesítési időpont, kibocsátási időpont, stb. Gyűjtőszámla esetén melyik teljesítési időpont szerepeljen, hogyan kell figyelni az értékhatárt Hogyan összegezzünk a korrekciós lapon, ha helyesbítő és storno számlákkal is módosítottunk Kötelező-e kitölteni az adóalany nevét és a partner nevét Van-e lehetőség az értékhatártól függetlenül minden számlát az analitikából az összesítő jelentésbe feltölteni Módosítási láncok Előleg számlák és végszámlák kezelése Ki nem küldött hibás, helyesbített számlákat szerepeltetni kell-e Értékesítő csoportos adóalany, és a csoportba tartozó tagok egyedi számlái nem lépik túl a 2 milliót, csak összevontan, kell-e adatot szerepeltetni

11 11 Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos gyakori kérdések Nem kell az összesítő jelentésben szerepeltetni eladói minőségben a nem adóalanynak teljesített értékesítéseket, eladói minőségben a külföldi, magyar adószámmal nem rendelkező adóalanynak teljesített értékesítéseket, se eladói, se vevői minőségben a belföldi vagy határon átnyúló, fordított adózás alá tartozó értékesítéseket/beszerzéseket, azon különös adómegállapítás körébe tartozó ügyleteket, ahol a számla áthárított adót nem tartalmazhat (pl. különbözet szerinti adózás alá tartozó használt termék értékesítést, a kompenzációs feláras rendszerbe tartozó értékesítés esetén alkalmazott felvásárlási jegyet vagy ennek hiányában kibocsátott számlát).

12 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

13 13 Pénzforgalmi elszámolás PÉNZFORGALMIS a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg. Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az adót a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani. Levonási jog ilyen adózónál az általános szabályok szerint keletkezik (nincs kifizetettséghez kötve), kivéve, ha 2013-tól XIII/A. fejezet szerinti pénzforgalmis adóalanytól vásárol. Számla kötelező adattartalma – 169. § új p) pont - pénzforgalmi elszámolás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a XIII/A. Fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták. PÉNZFORGALMIS VEVŐJE Adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti.

14 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

15 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás húsipari és takarmány termékek élősertés, az egész és hasított félsertés frissen, hűtve vagy fagyasztva, valamint a szintén vámtarifaszámmal meghatározott egyes takarmányként szolgáló termékek értékesítése Ezek a takarmányok a következőek: a)Gabonafélék vagy hüvelyesek szitálásából, őrléséből keletkező korpa, korpás liszt, és más maradék labdacs alakban, b)Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa, és más szilárd maradék labdacs alakban, c)Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa vagy más szilárd maradék labdacs alakban,(kivéve 23o5, 23o4 vtsz. számú termékek), d)Állatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásosan kiszerelt kutya-, macska eledel kivételével) Kötelező adatszolgáltatás az áfa bevallás részeként a.az értékesített termék kg-ban meghatározott mennyiségéről, b.ezer forintra kerekített adóalapjáról c.partner adószámáról d.termék vámtarifaszámáról e.teljesítési időpontról 15

16 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

17 Számlázási irányelv - 2010/45/EU irányelv Célok: Számlázási szabályok előmozdítása és további egyszerűsítése, Tagállami számlázási szabályok további harmonizálása Papíralapú és elektronikus számlák egyenlő kezelése Eredet hitelessége, tartalom sértetlensége és olvashatóság biztosítása terén választási szabadság 17

18 Számlázási változások I. Változások a számla tartalmi kellékeiben: o 2o13-tól a 2 millió Ft-os adóösszeget elérő vagy meghaladó számlán szerepeltetni kell a vevő adószámának első 8 számjegyét. o pénzforgalmi adózónál erre a tényre történő utalást, o fordított adózás, különbözet szerint adózás, önszámlázás tényének jelölésére előre meghatározott szöveg előírása o A külföldön teljesített számlánál nem lesz kötelező feltüntetni az „áfa terület hatályán kívüli” kitételt 18

19 Számlázási változások II. Közösségi mentes értékesítésnél az időszaki elszámolás során le kell zárni a hónapot, nem lehet hosszabb az elszámolási időszak, teljesítési időpont a hónap utolsó napja. Közösségi mentes értékesítés előlege nem számlakibocsátási pont Közösségi mentes értékesítésről, határon átnyúló fordított adózású szolgáltatásnyújtásról kiállított gyűjtőszámla nem vonatkozhat egy hónapnál hosszabb időszakra Ugyanezen ügyleteknél a számlakibocsátási határidő a teljesítést követő hónap 15-e 19

20 Számlázási változások III. Változás a számlakorrekciós szabályokban o A fordított adózású ügyletekre és a közösségi termékbeszerzésre vonatkozó korrekciónál a különbözet alapján keletkező levonható adót mindig abban az adóbevallásban kell szerepeltetni, ahol a különbözet miatti fizetendő adó az áfa törvény szabályai szerint szerepel. 20

21 Számlázási változások - elvek. számla eredetének hitelessége, tartalmának sértetlensége és olvashatósága Ez bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással elérhető, amely a számla és a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít. De az egyes adóalanyok határozzák meg, hogy ezt milyen módon biztosítják. A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzési idejének végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, tartalmának sértetlenségét és olvashatóságát, akár papíralapú, akár elektronikus formában bocsátották ki. Bármely időpontban kell a fentieket biztosítani, függetlenül attól, hogy változott az informatikai rendszer.. 21

22 . 22 Számlázási szabályok – Elektronikus számlázás 1. Eat szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton kibocsátott számla (PKI) – Befogadó beleegyezése szükséges 2. Elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) létrehozott és továbbított elektronikus adat. – Előzetes írásos megállapodás kell Figyelem: Ez csak példálódzó felsorolás, más módon is kibocsátható Újdonság: Ezen kívül elfogadható bármilyen más üzleti eljárással előállított elektronikus számla – elektronikus formában kibocsátott és befogadott számla - is, amely az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságát valamint termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással a megbízható ellenőrzési kapcsolatot is biztosítja. Üzleti ellenőrzési eljárás: Az ellenőrzési nyomvonal/kapcsolat forrásdokumentumokat, feldolgozott tranzakciókat és a kettő közötti kapcsolatra vonatkozó hivatkozásokat foglal magában (pl. megrendelés, fuvarlevél, szerződés, fizetési felszólítás stb.) Egy ellenőrzési nyomvonal akkor megbízható, ha az igazoló dokumentumok és a feldolgozott tranzakciók közötti kapcsolat könnyen követhető

23 Gépi nyugtaadási kötelezettség esetén a nyugták, számlák valamint a pénztárgép adatairól rendszeresen adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. Külön jogszabályt fognak alkotni arról, hogy a pénztárgép működését az adóhatóság külön hírközlő eszköz és rendszer útján – közvetlen lekérdezés útján - felügyelje. 2013. április 1-jén lép hatályba a rendelkezés. 23 Számlázási szabályok – Pénztárgépek adatairól on-line adóhatósági lekérdezés

24 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

25 Üzletág fogalma (259. § 25/A pont) vállalkozás működő egysége, szervezeti szempontból független, hozzá tartozó vagyonnal együtt, önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására alkalmas Üzletág értékesítése esetén nem áll be a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz fűződő joghatás (azaz nem áfás) – 17. § (4) bek. Általános feltételek: (18. § (1) bekezdés) A szerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen(már a szerzéskor vagy annak következtében) A szerző kötelezettséget vállal, hogy a szerzéshez, szerzett vagyonhoz fűződő jogok, kötelezettségek őt illetik illetve terhelik. sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan jogállása, ami összeegyeztethetetlen lenne az előző pont alapján esetlegesen felmerülő kötelezettségek teljesítésével (pl. nem alanyi mentes, nem kompenzációs feláras mezőgazdasági termelő – de az alábbi korlátozással tárgyi mentes tevékenységű lehet) 25 Üzletág értékesítés adómentesítése

26 Speciális feltételek: A szerző további működtetés céljából szerezze meg az üzletágat, Az üzletág keretében folytatott tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító tevékenység Ha a megszerzett vagyon olyan ingatlant tartalmaz, amelyre az átruházó adókötelezettséget választott, vagy az ingatlan félkész illetve új ingatlan, akkor a szerzőnek az ingatlanra adókötelezettséget kell választania – legkésőbb amikor az adókötelezettség beállna Egyetemleges felelősség Elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az üzletágat átruházó adóalanyt az áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a vagyonhoz kapcsolódóan a szerzésig bezárólag keletkeztek. Ha a korábban ismertetett feltételek bármelyike nem teljesül, a feltétel nem teljesülésekor adókötelezettség keletkezik 26 Üzletág értékesítés adómentesítése

27 Tartalom ÁFA -B ELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS -P ÉNZFORGALMI ADÓZÁS -F ORDÍTOTT ADÓZÁS ( HÚSIPAR ) -S ZÁMLÁZÁS -Ü ZLETÁG - ÉRTÉKESÍTÉS -A DÓLEVONÁS

28 Adólevonással kapcsolatos változások Személygépkocsi fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 50 %-a levonható. A maradék 50 % akkor vonható le (azaz 100%-ban levonható az adó), ha bérbeadáshoz kapcsolódóan közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák legalább az 50 %-át. Személygépkocsi fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó termék áfája akkor vonható le, ha egészben vagy túlnyomó részben közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a bérbeadás adóalapjába. - 28

29 Adólevonással kapcsolatos változások Személygépkocsi bérbevétel, lízingbevétel esetén az áthárított áfa 2012. január 1-től levoható, ha az az adóköteles gazdasági tevékenységet szolgálja Igazolási kérdések: útnyilvántartás, egyéb módszer? Adózási kérdések: magáncélra jutó áfa nem vonható le, vagy a teljes áfa levonható, és a magáncélra meg kell fizetni az áfát? Kapcsolódó szolgáltatások: hogyan kell kezelni a flottakezelést, vagy lízinget – egységes ügylet, vagy részelemenként kezelhető? - 29

30 Tartalom HIPA - ADÓALAP - CSÖKKENTÉS KORLÁTOZÁSA -B EVALLÁS - E LŐLEG - F ELTÖLTÉS

31 Tartalom HIPA - ADÓALAP - CSÖKKENTÉS KORLÁTOZÁSA -B EVALLÁS - E LŐLEG - F ELTÖLTÉS

32 HIPA adóalap 39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes - a (4)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint számított - összegével, b) az alvállalkozói teljesítések értékével, c) az anyagköltséggel, d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

33 HIPA adóalap (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó árbevétel csökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke) a vállalkozó - nettó árbevétele összegétől függően, sávosan - az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel - 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze, - 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a, - 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a, - 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le. (5) A (4) bekezdésben említett, a sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata..

34 HIPA adóalap (6) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok az adó alapját az adóalany kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel-csökkentő ráfordítása [(1) a)-d) pontok] pozitív előjelű különbözeteként - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra - állapítják meg, azzal, hogy az egyes adóalanyok adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata. Az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át meghaladja, kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában. (7) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének és közvetített szolgáltatások értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét vagy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számol el. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, az általa - a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében - vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét. (8) Az e § szerinti számításokat - a kerekítés általános szabályai alapulvételével - tizedestörtben kifejezve, hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni..

35 HIPA adóalap 1. példa 100mrd árbevételű cég, ELÁBÉ 80mrd (a sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata). ❋ A levonható ELÁBÉ az adott sávba tartozó ELÁBÉ de max nettó árbevétel törvény szerinti %-os érvényesíthetősége Nettó árbevétel Érvényesí thetőség Érvényesíth etőség összege ELÁBÉ – árbevétel %-os arányában ELÁBÉ árbevétel arányosan Levonható ELÁBÉ ❋ 500 millióig –100%500 millió-0,5%0,4mrd 500 mill – 20mrd 85%16,575 mrd0,5% - 20%15,6mrd 20 mrd – 80 mrd 75%45mrd20%-80%48 mrd45mrd 80 mrd felett70%14mrd80-100%16 mrd14 mrd összesen80 mrd75 mrd

36 HIPA adóalap 2. példa Cégcsoport: “az adóalany kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel-csökkentő ráfordítása állapítják meg. Az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át meghaladja, kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában” -Eszerint C az összevonásból kihagyható (?) Következő lépés, az árbevétel és az ELÁBÉ összadása és az összes ELÁBÉ meghatározása CÉGÁrbevételELÁBÉ A75mrd60mrd B500 millió300 millió C2,5 mrd1 mrd D24,5 mrd19,700 mrd

37 HIPA adóalap Cégcsoport árbevétele és ELÁBÉ-ja együtt (A+B+D) Nettó árbevétel: 100 mrd ELÁBÉ: 80 mrd C cég pozíciója (nettó árbevétel 2,5 mrd – ELÁBÉ 1 mrd) Nettó árbevétel Érvényesíthet őség Érvényesíthet őség összege ELÁBÉ – árbevétel %-os arányában ELÁBÉ árbevétel arányosan Levonható ELÁBÉ 500 millióig –100%500 millió-0,5%0,4mrd 500 mill – 20mrd 85%16,575 mrd0,5% - 20%15,6mrd 20 mrd – 80 mrd 75%45mrd20%-80%48 mrd45mrd 80 mrd felett70%14mrd80-100%16 mrd14 mrd összesen80 mrd75 mrd Nettó árbevételyíq Érvényesíthe tőség Érvényesíthet őség összege ELÁBÉ – árbevétel %-os arányában ELÁBÉ árbevétel arányosan Levonható ELÁBÉ 500 millióig –100%500 millió-20%200 millió 500 mill – 20mrd 85%1,7 mrd20% - 100%800 millió összesen1 mrd

38 HIPA adóalap Cégcsoport (A+B+D) össszes ELÁBÉjának meghatározása után: “az egyes adóalanyok adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata” Korrigált adóalap = 100 (nettó árbevétel ) – 75 (korrigált elábé) = 25 mrd Az árbevételi arányok alapján osztható meg a korrigált adóalap (25 mrd). Így a cégek adóalapja a következőképpen alakul: CÉGÁrbevételELÁBÉCégek nettó árbevétel aránya A75mrd60mrd75% B500 millió300 millió0,5% C2,5 mrd1 mrd(nem konszolidálandó) D24,5 mrd19,7 mrd24,5% CÉGÁrbevételHIPA adóalap A75mrd 75%18,75mrd B500 millió 0,5%0,125mrd C2,5 mrd -1 mrd (nem konszolidálandó) D24,5 mrd 24,5%6,125 mrd

39 Tartalom HIPA - ADÓALAP - CSÖKKENTÉS KORLÁTOZÁSA -B EVALLÁS - E LŐLEG - F ELTÖLTÉS

40 HIPA adminisztráció KötelezettségNaptári évesEltérő üzleti évesAlap Előleg bevallás 12012 Szeptember 15 Adóév kilencedik hónap 15. napja Előző év adója (2011) – adóév március 15 különbözete (2012 márc) Előleg bevallás 22013 Március 15 Adóév harmadik hónap 15. napja Megelőző adóév adójának fele (2012 évi adó fele) Előleg bavallás 12013 Szeptember 15 Adóév kilencedik hónap 15. napja Előző év adója (2012) – adóév március 15 különbözete (2013 márc) Feltöltés2013 December 20 Adóév utolsó hónapjának 20. napja Adóévben megfizetettet kiegészíteni a várható adófizetésre BevallásMájus 31Adóév végét követő 150. nap20% mulasztási bírság a 90%-on túli alulfizetésre

41 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

42 dr. Kelemen László Cégtárs TMC First Tanácsadó Kft. Tel: +36205821630 Email: kelemen.laszlo@tmcfirst.hu


Letölteni ppt "2013-as adózási változások - áfa - hipa dr. Kelemen László 2013. Január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések