Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok."— Előadás másolata:

1 Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósulása” c. kiemelt uniós projekt

2 Pedagógiai szakmai ellenőrzés 2.1. A pedagógus dokumentumai

3 Tanfelügyeleti ellenőrzés 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 145. § A tanfelügyeleti ellenőrzés célja: „(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.”

4 Rendszerszintű célok A tanfelügyeleti rendszer működtetése célja Pedagógiai központú minőségfejlesztés Adatnyerés a közoktatási, köznevelési intézmények állapotáról Információk a kormányzati politika végrehajtásáról; a fejlesztés szükségleteihez, a nemzetközi összevetéshez A szakpolitika fejlesztési ciklusaihoz a tény alapú döntéshozatal kultúrájának kialakítása

5 Fejlesztő Teljes körű Megalapozott (tényekre alapozott) Rendszer jellegű Nyilvános Standardizált Érintettek érdekeltségét érvényesítő Működtetésében hatékony Alapelvek

6 A pedagógiai - szakmai ellenőrzés célja Pedagógusok, intézményvezetők és a köznevelési intézmények munkájának 5 évenkénti ellenőrzése, értékelése a minőség javítása érdekében. A tanfelügyeleti ellenőrzés standardizált ellenőrzési eszközök segítségével valósul meg (kérdőívek, értékelési lapok, megfigyelési és önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek). Az egységes és nyilvános ellenőrzési eszközöket az OH dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

7 A tanfelügyeleti ellenőrzés A pedagógusok ellenőrzésének célja a pedagógiai készségek fejlesztése. A pedagógusok ellenőrzése: általános pedagógiai szempontok, a Nemzeti alaptanterv és az intézmény pedagógiai programja alapján történik.

8 Hogyan ellenőriz a tanfelügyelet? Minden ellenőrzésre kijelölt pedagógust, előzetes bejelentkezést követően 2 szakértő (tanfelügyelő) ellenőriz, akik a pedagógus – 2 tanóráját, foglalkozását látogatják meg és még a látogatás napján megbeszélik a pedagógussal a tapasztaltakat. –Ha a pedagógus már rendelkezik feltöltött portfólióval tájékozódó céllal előzetesen megtekintik.

9 Módszerek  Dokumentumelemzés  Megfigyelés  Interjú

10 Dokumentumelemzés A tanfelügyelők az óra meglátogatását megelőzően áttekintik: a tanmeneteket, az óratervet / foglalkozástervet, az egyéb foglalkozások (szakkör, felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, stb.) tervezési dokumentumát, a pedagógus korábbi értékelési dokumentumait. Az órán / foglalkozáson pedig áttekintik és ellenőrzik: a haladási és osztályozó naplót a foglalkozási egység dokumentumait a tanulók / foglalkoztatottak produktumait (füzet, egyéni/csoportos alkotások, felmérők).

11 9. gyakorlat A megjelölt dokumentumokhoz fogalmazzon meg pedagógiai szempontokat, amelyeket vizsgálhat a tanfelügyelő! Elemzendő dokumentumok: tanmenet/éves tervezés dokumentuma, óraterv/foglalkozásterv, szakköri napló

12 Lehetséges megoldás Dokumentum: tanmenet/éves tervezés dokumentuma Szempont: Hogyan jelenik meg a tanulói kompetenciák fejlesztése? Felismerhető-e a képességstruktúra tudatos fejlesztése? Megjelennek-e csomópontok az éves tervben? Tervez-e méréseket, ha igen hogyan, milyen eszközzel? Milyen tanulási környezetben gondolkodik a pedagógus? A tanulási folyamat tervezése hogyan jelenik meg? A kiemelt figyelmet igénylő tanulók megjelennek-e, ha igen hogyan?

13 Dokumentum: óraterv/foglalkozásterv Szempont: Mihez, hogyan illeszkedik az óra célrendszere? Hogyan érhető tetten a személyiség/közösség fejlesztése? A választott feladatok megfelelnek-e a kitűzött céloknak? A feladatokhoz rendelt módszerek, eszközök kiválasztása tudatos-e, releváns-e, adaptív-e? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz? A céloknak megfelelnek-e? A tervezett értékelési megoldások megfelelnek-e a PP-ban foglaltaknak? A tervezett stratégia megfelel-e a PP-ben foglaltaknak?

14 Dokumentum: szakköri napló Szempontok: A célok hogyan kapcsolódnak a PP-hoz? A tervezett tartalmak megfelelnek-e a tanulócsoport sajátosságainak? Milyen értékelő módszereket tervez? Milyen taneszközök jelennek meg a tervezésben?

15 Opcionális gyakorlat Az osztályban folyó pedagógiai munkát több tényező együttese alakítja. Az oda látogató tanfelügyelő megnézi a tanulók füzeteit, majd megfogalmazza a tapasztalatait. Gyűjtsék össze azokat az összefüggéseket, és a hozzájuk tartozó dokumentumokat az ábra alapján, amelyeket a füzetből megállapíthatott! Törekedjenek minél hosszabb logikai lánc összeállítására!

16 I Filozófiai adottság Oktatási adottság Természeti adottság Demográfiai adottság ISKOLARENDSZER Regionális Helyi Országos Politikai tényezők Gazdasági tényezők Technológiai tényezők P D MT OSZTÁLYTEREM P:pedagógus D:diák M:módszer T:tananyag Szociológiai tényezők

17 Lehetséges megoldás NAT műveltségtartalmai- kerettanterv iskolatípusnak, évfolyamnak megfelelő tartalmai- tanmenet – óravázlat- füzetben megjelenő órai vázlat NAT műveltségtartalmai- kerettanterv tartalmai- helyi tanterv sajátos tartalmai - tanmenet – óravázlat- füzetben megjelenő tartalmak NAT fejlesztési követelményei – kerettantervi követelmények- tanmenet – óravázlat – a füzetben lévő feladatok NAT fejlesztési követelményei – kerettantervi követelmények- PP – óravázlat – a füzetben lévő értékelés módja NAT fejlesztési követelményei – PP – egyéni fejlesztési terv- óravázlat – egyéni feladatok a füzetben


Letölteni ppt "Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések