Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai."— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai

2 Áfa törvény -2006/112/EK irányelv közös hozzáadott – értékadó rendszer -2006/112/EK irányelv közös hozzáadott – értékadó rendszer Fordított adózás alapelvei. Fordított adózás alapelvei. Közhatalmi tevékenységet végzők az áfa rendszerében. Közhatalmi tevékenységet végzők az áfa rendszerében.

3 Adóalanyiság Általános rendelkezések: Általános rendelkezések: - jog-és,cselekvőképes személy szervezet - jog-és,cselekvőképes személy szervezet -saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat -saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat Különös szabályok: Különös szabályok: - Eseti értékesítés/Új közlekedési eszköz/ - Eseti értékesítés/Új közlekedési eszköz/ - Sorozat jellegű értékesítés/ingatlan/ - Sorozat jellegű értékesítés/ingatlan/

4 Adóalanyiság Különös szabályok: Különös szabályok: - vállalkozás vagyona/Pl. vagyoni értékű jog –eseti értékesítés/ - vállalkozás vagyona/Pl. vagyoni értékű jog –eseti értékesítés/ - Nem független forma - Nem független forma - közhatalmi tevékenység nem kelet. - közhatalmi tevékenység nem kelet. - Csoportos adóalanyiság - Csoportos adóalanyiság - Közös tulajdon - Közös tulajdon

5 TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS Birtokba vehető dolog átengedésén túl mindazon ügylet,termékeladás amely a szerzőt a birtokba vehető dolog tulajdonosává teszi/kisajátítás/ - Közcélú adomány,kötelespéldány stb.  jogutódlással megszűnés, Apport- áfamentes /kivéve különleges áfa-státusz/  Egyetemleges felelősség/elévülési időn belül/

6 Szolgáltatás nyújtás Fogalom meghatározások/ nem szj. szám szerint/ Fogalom meghatározások/ nem szj. szám szerint/ Törvény,kormányrendelet alapján nyújtott Törvény,kormányrendelet alapján nyújtott Közcélú adományként nyújtott Közcélú adományként nyújtott Nem adómentes Nem adómentes

7 Ingatlan Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

8 Új ingatlan értékesítése Építési telek,beépített új ingatlan Építési telek,beépített új ingatlan Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) Két év,négy értékesítés/magánszemély is/ Két év,négy értékesítés/magánszemély is/ Kisajátítás,öröklés stb. speciális helyzete Kisajátítás,öröklés stb. speciális helyzete (önmagában nem sorozat,de a számításnál figyelembe kell venni) (önmagában nem sorozat,de a számításnál figyelembe kell venni)

9 Új ingatlan értékesítése 2008 az első naptári év/2év/ 2008 az első naptári év/2év/ 4.értékesítés-3évig nem értékesít- 4.értékesítés-3évig nem értékesít- újra indul a számítás - Üzletszerűség kérdése/nem adóalanyi minőségű értékesítés/ - adóhatósági adó megállapítás (határozat) - bejelentési köt. Teljesítéstől 30 napon belül

10 Új ingatlan értékesítése Számlaadási kötelezettség Számlaadási kötelezettség Adólevonási jog max. fizetendő adó Adólevonási jog max. fizetendő adó Adóhatóság állapítja meg a határozatában Adóhatóság állapítja meg a határozatában /a levonható adót is/ /a levonható adót is/

11 Ingatlan értékesítése Fő szabály szerint adómentes kivéve építési telek ill. beépített ingatlan stb. Fő szabály szerint adómentes kivéve építési telek ill. beépített ingatlan stb. /választható adófizetési kötelezettség/ /választható adófizetési kötelezettség/ Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Az áfát az értékesítő fizeti kivéve fordított adózás estén itt a vevő fizeti Az áfát az értékesítő fizeti kivéve fordított adózás estén itt a vevő fizeti

12 Ingatlan bérbeadás Fő szabály szerint adómentes Fő szabály szerint adómentes /választható adófizetési kötelezettség/ /választható adófizetési kötelezettség/ Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles

13 Ingatlan bérbeadás A lakóingatlan bérbeadás tekintetében külön választási lehetőség (tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül) A lakóingatlan bérbeadás tekintetében külön választási lehetőség (tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül) A mentességről szóló nyilatkozat a tv. Kihirdetését követő naptól érvényes. A mentességről szóló nyilatkozat a tv. Kihirdetését követő naptól érvényes.

14 Ingatlan Értékesítés,bérbeadás esetén az egészre vagy külön-külön választható az adófizetési kötelezettség. Értékesítés,bérbeadás esetén az egészre vagy külön-külön választható az adófizetési kötelezettség. A választást követően az ügyletcsoporton belül nincs választás A választást követően az ügyletcsoporton belül nincs választás

15 Ingatlan Lakóingatlan megítélése Lakóingatlan megítélése főszabály: áfa levonási tilalom főszabály: áfa levonási tilalom Kivéve: Kivéve: Továbbértékesítési céladóköt. Továbbértékesítési céladóköt. Bérbeadással hasznosításválasztása!!! Bérbeadással hasznosításválasztása!!!

16 Áfafizetési kötelezettség Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa

17 Áfafizetési kötelezettség Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni

18 Áfafizetési kötelezettség Adófizetési kötelezettség halasztása 2008 január 1-től teljesítéstől számított 45 nap/pl. költségvetési szervek/ Adófizetési kötelezettség halasztása 2008 január 1-től teljesítéstől számított 45 nap/pl. költségvetési szervek/ Egyetemleges felelősség bevezetése lánc értékesítés, közvetített szolgáltatások esetén az adó megfizetésére /kapcsolt vállalkozások/ Egyetemleges felelősség bevezetése lánc értékesítés, közvetített szolgáltatások esetén az adó megfizetésére /kapcsolt vállalkozások/

19 Fordított adózás Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási és bontási tevékenység Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási és bontási tevékenység Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása. Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása.

20 Fordított adózás építési-szerelési és egyéb szerelési munka amely ingatlan létrehozására, bővítésére,átalakítására vagy egyéb megváltoztatására/bontás is/ irányul feltéve hogy építési hatósági engedély köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka amely ingatlan létrehozására, bővítésére,átalakítására vagy egyéb megváltoztatására/bontás is/ irányul feltéve hogy építési hatósági engedély köteles Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás/ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő/ Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás/ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő/ Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása. Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása.

21 Fordított adózás 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet 1993.évi XLVIII. törvény 1993.évi XLVIII. törvény 2007.évi LXXXVI. Törvény 2007.évi LXXXVI. Törvény 382/2007(XII.23.) kormányrendelet 382/2007(XII.23.) kormányrendelet 29/1999(X.6.) KHVM rendelet 29/1999(X.6.) KHVM rendelet 15/2000(XI.16.) KÖVIM rendelet 15/2000(XI.16.) KÖVIM rendelet 46/1997(XII.29.) KTM rendelet 46/1997(XII.29.) KTM rendelet 1995 évi LVII. Törvény 1995 évi LVII. Törvény

22 Fordított adózás Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték ként lejárt követelés kielégítésének érvényesítése / Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték ként lejárt követelés kielégítésének érvényesítése / Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/Tárgyi eszköz ill. egyéb 100e –Ft meghaladó/ Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/Tárgyi eszköz ill. egyéb 100e –Ft meghaladó/ Egyes hulladéktermékek értékesítése Egyes hulladéktermékek értékesítése

23 Fordított adózás Építési telek,beépített új ingatlan Építési telek,beépített új ingatlan Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) // ÚJ INGATLAN// „Új ingatlannak” nem minősülő ingatlan értékesítése,ha az értékesítő az általános szabályok szerinti adózást választott az ilyen ügyleteire tekintettel.

24 Fordított adózás Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Számla kézhezvételének időpontja Számla kézhezvételének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja A teljesítést követő hónap 15. napja A teljesítést követő hónap 15. napja Vagy amelyik a legkorábbi Vagy amelyik a legkorábbi Evás-ra vonatkozó spec. szabályok Evás-ra vonatkozó spec. szabályok

25 Fordított adózás Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett Az igénybevevőnek előzetesen és írásban nyilatkozni kell a szolgáltatás nyújtója felé Az igénybevevőnek előzetesen és írásban nyilatkozni kell a szolgáltatás nyújtója felé /Ha engedélyköteles/ /Ha engedélyköteles/ 2008 április 30 hatályos áfa tv 142§ alkalmazása/áfa fizetés / 2008 április 30 hatályos áfa tv 142§ alkalmazása/áfa fizetés /

26 Fordított adózás A Ptk. kommentár értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. A Ptk. kommentár értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. Néhány jellemző szolgáltatás:villanyszerelés,kéményseprés, festés,víz és gáz szerelés,kertészeti szolg. Néhány jellemző szolgáltatás:villanyszerelés,kéményseprés, festés,víz és gáz szerelés,kertészeti szolg.

27 Fordított adózás Az áfa tv.-70§ 1bek.b) pontja!!!!! Az áfa tv.-70§ 1bek.b) pontja!!!!! Festési szolgáltatás –fordítottan adózik Festési szolgáltatás –fordítottan adózik Festési szolgáltatás-anyag+munkadíj Festési szolgáltatás-anyag+munkadíj fordított fordított

28 Fordított adózás A-generálkivitelező A-generálkivitelező B- építőmester B- építőmester C- tűzép C- tűzép D-megrendelő/adóalany/ D-megrendelő/adóalany/ E-megrendelő/természetes személy/ E-megrendelő/természetes személy/

29 Fordított adózás egyenes Fordított Fordított egyenes Fordított Fordított C—--------B-----—------A---------------—D C—--------B-----—------A---------------—D

30 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2

31 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2 előleg

32 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B / Közös nyilatkozat 02.15.-ig/ Megrendelő A - Kivitelező B / Közös nyilatkozat 02.15.-ig/ 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2 előleg

33 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2

34 Adólevonási jog olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni

35 Adólevonási jog Áfa arányosítás gyakorlati alkalmazása: Áfa arányosítás gyakorlati alkalmazása: Étkezés-áfamentes / áfa köteles Étkezés-áfamentes / áfa köteles Tételes elkülönítés / arányosítás Tételes elkülönítés / arányosítás Levonási hányad képzés Levonási hányad képzés Áfa megosztás formái Áfa megosztás formái

36 Adólevonási jog Az arányosítás gyakorisága: Az arányosítás gyakorisága: Évközi göngyölített adatok alapján Évközi göngyölített adatok alapján Az előző évi arányszám alapulvételével Az előző évi arányszám alapulvételével / kezdő vállalkozások estén az „előző év„értelmezése/ / kezdő vállalkozások estén az „előző év„értelmezése/ Év végi korrekció kérdése!! Év végi korrekció kérdése!!

37 Adólevonási jog Bevétel alapú arányosítás Bevétel alapú arányosítás Egyéb arányosítási módszerek Egyéb arányosítási módszerek / tevékenységhez rendelt, természetes mértkegység alapú stb./ / tevékenységhez rendelt, természetes mértkegység alapú stb./ Az optimális módszer kiválasztásának a kritériumai. Az optimális módszer kiválasztásának a kritériumai.

38 Adólevonási jog Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál /10 ezer Ft./ Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó. Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó.

39 Levonási tilalmak/rész/ Személygépkocsi,lakóingatlan stb. bérbeadása estén levonható az áfa ha: Személygépkocsi,lakóingatlan stb. bérbeadása estén levonható az áfa ha: igazoltan és túlnyomó részben az adóalany bérbeadási tevékenységét szolgálja. igazoltan és túlnyomó részben az adóalany bérbeadási tevékenységét szolgálja. Un. 90%-os szabály. Un. 90%-os szabály.

40 Visszaigénylés Havi-1millió Havi-1millió Negyedéves-250 ezer Negyedéves-250 ezer Éves-50 ezer Éves-50 ezer Negatív áfa kül.tárgy időszaki ért. Hat. Göngyölíthető Negatív áfa kül.tárgy időszaki ért. Hat. Göngyölíthető Pénzügyi rendezetlenség Pénzügyi rendezetlenség

41 Visszaigénylés Megfizetettségi szabály Megfizetettségi szabály Jogutódlás nélküli megszűnés Jogutódlás nélküli megszűnés 2007 évet érintő/utolsó bevallási időszak/ 2008 évben benyújtott bevallásokra az új visszaigénylési szabály az irányadó 2007 évet érintő/utolsó bevallási időszak/ 2008 évben benyújtott bevallásokra az új visszaigénylési szabály az irányadó /választás esetén/ /választás esetén/

42 Visszaigénylés Havi bevalló: Havi bevalló: -január: -január: Fizetendő adó:100e Fizetendő adó:100e Levonható előzetesen felszámított:800e Levonható előzetesen felszámított:800e Pü-i rendezetlen:100e Pü-i rendezetlen:100e Különbözet:/negatív előjelű/:100e-800e= Különbözet:/negatív előjelű/:100e-800e= -700e -700e 700e-100e=600e<1000e 700e-100e=600e<1000e

43 Visszaigénylés Havi bevalló: Havi bevalló: -február: -február: Fizetendő adó:100e Fizetendő adó:100e Levonható előzetesen felszámított:600e Levonható előzetesen felszámított:600e Pü-i rendezetlen:- Pü-i rendezetlen:- Különbözet:/negatív előjelű/:100e-600e= Különbözet:/negatív előjelű/:100e-600e= -500e -500e -500e-600e=1300e>1000e -500e-600e=1300e>1000e

44 Számla korrekció Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/ Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/ Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó. Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó. Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó Előleg esetén a pénz visszafizetése Előleg esetén a pénz visszafizetése Érvénytelenítő,módosító számla Érvénytelenítő,módosító számla

45 Számla korrekció /fordított áfa/ Az egyenes helyett fordítottan számláztak Az egyenes helyett fordítottan számláztak Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja

46 Számla korrekció /fordított áfa/ 2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás” 2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás” A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg. A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg. /a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő/ /a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő/ Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát

47 Számla korrekció /fordított áfa/ A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található. A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található. Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt. Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt.

48 Számla korrekció /fordított áfa/ Fordított helyett egyenesen számláztak Fordított helyett egyenesen számláztak Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni

49 Számla korrekció /fordított áfa/ 2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás” 2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás” A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg.(fiz. határidő: 02.20.) A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg.(fiz. határidő: 02.20.) /az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/ /az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/ Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát

50 Számla korrekció /fordított áfa/ A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek. A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek. Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt. fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt.

51 Számla korrekció VevőSzállító kötelezettség csökkenés A számla rendelkezésre állásának az időpontjában Amikor a számla a vevő rendelkezésére áll Kötelezettség növekedés A számla rendelkezésre állásának időpontjában, ha korábbi a számlakibocsátást követő hónap 15. napja a irányadó Az eredeti a- dóelszámolási időszak (önellenőrzés)

52 Számla korrekció /fordított áfa/ VevőSzállító Egyenesen számlázott, de fordítottan kellett volna Korrigálni az eredeti adó elszámolási időszakot kell. Az adófizetési kötelezettséget a fordított áfa szabályai szerint az ÁFA tv. 60.§-a szerint kell megállapítani. Eredeti adó elszámolási időszak (önrevízió) Fordítottan számlázott, de egyenesen kellett volna Korrigálni az eredeti adó elszámolási időszakot kell. Levonási jog az egyenes áfa szabályai szerint a teljesítést követően elévülési időn belül bármikor. Eredeti adó elszámolási időszak(önrevízió)

53 Számlázás Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Nyugta csak papíralapon Nyugta csak papíralapon Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. Hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén mentesül a nyugtaadás alól Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. Hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén mentesül a nyugtaadás alól

54 Az adóalap meghatározása  Nem független felek estén, ha az ellenérték magasabb a szokásos piaci árnál akkor a sz. piaci ár az irányadó/ha a teljes áfa nem volt levonható/  A teljesítést megelőzően v. azzal egyidejűleg adott árengedmény nem adóalap  Üzletpolitikai célú árengedmény utólag csökkenti az adó alapot

55 Az adóalap meghatározása Külföldi fizetőeszköz estén: Külföldi fizetőeszköz estén: - főszabály - számlavezető pénzintézet eladási árfolyam v. MNB árfolyam,de ezt be kell jelenteni az APEH-hoz - főszabály - számlavezető pénzintézet eladási árfolyam v. MNB árfolyam,de ezt be kell jelenteni az APEH-hoz

56 Alanyi mentesség Értékhatár 5millió Ft Értékhatár 5millió Ft Új ingatlan értékesítése/telek 2év stb./ Új ingatlan értékesítése/telek 2év stb./ Nem számít bele az összeghatárba Nem számít bele az összeghatárba A fordított adózásnak az alanyi mentes nem alanya A fordított adózásnak az alanyi mentes nem alanya

57 Közhatalmi tevékenység közhatalmi tevékenységnek minősül: közhatalmi tevékenységnek minősül: a jog-szabályalkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység a jog-szabályalkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység

58 Közhatalmi tevékenység Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Átmeneti rendelkezések: Átmeneti rendelkezések: Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/ Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/

59 Közhatalmi tevékenység Bejelentkezés szabályai: Bejelentkezés szabályai: /4milliós szabály 2008 január 1-től megszűnik/- /4milliós szabály 2008 január 1-től megszűnik/- áfa alanyként be kell jelentkezni /választható alanyi adómentesség/ áfa alanyként be kell jelentkezni /választható alanyi adómentesség/

60 Beruházások elszámolása Önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának az átadása: Önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának az átadása: - pályázat útján - pályázat útján - Kijelöléssel/ingyenesen/ - Kijelöléssel/ingyenesen/ A vagyonkezelésbe adás esetén a vagyonértékelés szabályai! A vagyonkezelésbe adás esetén a vagyonértékelés szabályai!

61 Beruházások elszámolása Önkormányzati vagyon vagyonkezelési jogának az átadása: Önkormányzati vagyon vagyonkezelési jogának az átadása: 2007- Áht.80§/A(6) bek. Alapján /ingyenes átadás/ 2007- Áht.80§/A(6) bek. Alapján /ingyenes átadás/ Végrehajtható : Végrehajtható : - adóalanyként - adóalanyként -Nem adóalanyként -Nem adóalanyként

62 Beruházások elszámolása Önkormányzati társulás áfa alanyisága: Önkormányzati társulás áfa alanyisága: Önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás Önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésre történő átadása Áfa köteles Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésre történő átadása Áfa köteles 2008 évet megelőzően is. 2008 évet megelőzően is.

63 Beruházások elszámolása Bérleti jogviszony esetén /ingatlan- bérbeadás/ a bérletre vonatkozó választás az irányadó, azaz fő szabály szerint adómentes, de válaszható az áfa fizetési kötelezettség ez esetben a levonási jog is fennáll.

64 Beruházások elszámolása Társult formában megvalósított beruházások: Társult formában megvalósított beruházások: Gesztor önkormányzat/van adószám/ Gesztor önkormányzat/van adószám/ Bonyolító gesztor önkormányzat Bonyolító gesztor önkormányzat Az önkormányzatok adóalanyiságának a kérdése a megvalósuló beruházásra tekintettel: Az önkormányzatok adóalanyiságának a kérdése a megvalósuló beruházásra tekintettel:

65 Beruházások elszámolása kivitelező Gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

66 Beruházások elszámolása kivitelező Bonyolító gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

67 Beruházások elszámolása kivitelező Bonyolító gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Alanyi mentes Önkormányzat 3

68 Közintézményekben történő étkezés Bölcsőde mentes Bölcsőde mentes Óvodai ellátás keretében mentes Óvodai ellátás keretében mentes Általános iskola áfa köteles Általános iskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles kollégiumi,diákotthoni mentes kollégiumi,diákotthoni mentes

69 Közintézményekben történő étkezés 2008. május 1-től Bölcsőde áfa köteles Bölcsőde áfa köteles Óvodai ellátás keretében áfa köteles Óvodai ellátás keretében áfa köteles Általános iskola áfa köteles Általános iskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles kollégiumi,diákotthoni áfa köteles kollégiumi,diákotthoni áfa köteles /Ha az étkezésért külön fizetnek/ /Ha az étkezésért külön fizetnek/

70 Közintézményekben történő étkezés 2008. május 1-től Ingyenes étkezést nyújtó adóalanyok Ingyenes étkezést nyújtó adóalanyok esetén 2008. 01. 01.- 12. 31. között az ingyenes étkezést nem terheli áfa. esetén 2008. 01. 01.- 12. 31. között az ingyenes étkezést nem terheli áfa. /jogszabály alapján kötelezően ingyenesen nyújtott-levonási jog/ /jogszabály alapján kötelezően ingyenesen nyújtott-levonási jog/

71 Csoportos adóalanyiság Bármilyen tevékenység esetén Bármilyen tevékenység esetén Kapcsolt váll./art szerinti/ Kapcsolt váll./art szerinti/ Áfa közösen adóalanyok(csoport),egyéb adónem különállóan Áfa közösen adóalanyok(csoport),egyéb adónem különállóan Csoporton belül nincs áfa Csoporton belül nincs áfa Egyetemleges felelősség(nem csoporttag váll. Esetén is) előtte-alatta is. Egyetemleges felelősség(nem csoporttag váll. Esetén is) előtte-alatta is.

72 Csoportos adóalanyiság Létrehozása: Létrehozása: - APEH engedélyével - Minden tag egybehangzó nyilatkozatával - / a nem résztvevő kapcsolt váll. is/ - Egy adóalany egy csoport - Soronkivüli bevallás / 30 napon belül/ - Csoport képviselő / áfa bevallás,jognyilatkozat/

73 Csoportos adóalanyiság Csoportazonosító szám Csoportazonosító szám A számlán fel kell tüntetni A számlán fel kell tüntetni Közösségi adószám kérdése/csoport szintű/ Közösségi adószám kérdése/csoport szintű/ Választható az Áfa tv. kihirdetésenek napjától hatályba azonban 2008 –tól lép Választható az Áfa tv. kihirdetésenek napjától hatályba azonban 2008 –tól lép A korábbi szabályok szerinti csop. Adóalanyiság megszűnik dec. 31-én. A korábbi szabályok szerinti csop. Adóalanyiság megszűnik dec. 31-én. /soron kívüli bevallás/

74 Viszonteladók Előzetes bejelentés/Apeh-felé/ alapján válaszható globális nyilvántartás vezetése, Előzetes bejelentés/Apeh-felé/ alapján válaszható globális nyilvántartás vezetése, az 50e Ft-t meghaladó beszerzési árú termékek áfáját egyedileg kell megállapítani/egyedi nyilvántartás/ az 50e Ft-t meghaladó beszerzési árú termékek áfáját egyedileg kell megállapítani/egyedi nyilvántartás/ Az adó alapja: az értékesítési ár – beszerzési ár/csökkentve az árrésre jutó adó összegével/ Az adó alapja: az értékesítési ár – beszerzési ár/csökkentve az árrésre jutó adó összegével/

75 Nyilvános árverés A globális módszert/összesítő/ nem választhatja A globális módszert/összesítő/ nem választhatja A megbízó termékértékesítése akkor teljesül ha az árverés szervezője a terméket az árverésen értékesíti. A megbízó termékértékesítése akkor teljesül ha az árverés szervezője a terméket az árverésen értékesíti.

76 Átmeneti szabályok Fő szabály a 2007-es az irányadó Fő szabály a 2007-es az irányadó kivéve,ha az új szabály a réginél valamennyi érintett félre együttesen és összességében előnyösebb ekkor a 2008- as az alkalmazandó. kivéve,ha az új szabály a réginél valamennyi érintett félre együttesen és összességében előnyösebb ekkor a 2008- as az alkalmazandó. Be kell jelenteni legkésőbb 2008.02.15-ig Be kell jelenteni legkésőbb 2008.02.15-ig az Apeh-felé az Apeh-felé

77 Bejelentési szabályok Adózó az Áfa tv-ben ill. Art-ben előírt bejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét pótolhatja ill. megváltoztathatja a tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül. Adózó az Áfa tv-ben ill. Art-ben előírt bejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét pótolhatja ill. megváltoztathatja a tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül.

78 2009. évtől hatályba lépő változások

79 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Az utazásszervezési szolgáltatás Az utazásszervezési szolgáltatás Egyéb változások Egyéb változások

80 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások A számlakibocsátás határideje: A számlakibocsátás határideje: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

81 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Az” Ésszerű idő” Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés estén haladéktalanul 15 napon belül áfás jogügylet esetén Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl

82 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Bővül a számla kibocsátási kötelezettség esetköre: 900000 Ft- elérő v. meghaladó jogügyletek estén kötelező a számlakibocsátás/ nem adóalanyok felé történő értékesítés estén is/ 900000 Ft- elérő v. meghaladó jogügyletek estén kötelező a számlakibocsátás/ nem adóalanyok felé történő értékesítés estén is/

83 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Számlakibocsátás / valós teljesítés nélkül/ A Számla haladéktalan érvénytelenítése A Vevő haladéktalan értesítése

84 Az utazásszervezési szolgáltatás Utasnak az új szabály szerint az minősül aki ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. Utasnak az új szabály szerint az minősül aki ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. Utazásszervezési szolgáltatásnak alapvetően a turisztikai szolgáltatások minősülnek./ menetjegy értékesítés önállóan nem/ Utazásszervezési szolgáltatásnak alapvetően a turisztikai szolgáltatások minősülnek./ menetjegy értékesítés önállóan nem/

85 Az utazásszervezési szolgáltatás Utankénti nyilvántartás Azonos pozíciószámon nyilvántartott utankénti elszámolás

86 Az utazásszervezési szolgáltatás Az utazásszervező által fizetendő adó alapja az utazásszervezési szolgáltatások önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árrés tömege, csökkentve magával az így összesített árrés tömegre jutó adó együttes összegével. Az utazásszervező által fizetendő adó alapja az utazásszervezési szolgáltatások önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árrés tömege, csökkentve magával az így összesített árrés tömegre jutó adó együttes összegével.

87 Az utazásszervezési szolgáltatás Árrés tömeg= utasok által fizetett ellenérték(előleg) összesített összege-az utazásszervező által más adóalanyoknak fizetett ellenérték(az utazásszervezés érdekében felmerült ) Árrés tömeg= utasok által fizetett ellenérték(előleg) összesített összege-az utazásszervező által más adóalanyoknak fizetett ellenérték(az utazásszervezés érdekében felmerült ) -1=0 -1=0

88 Az utazásszervezési szolgáltatás IndulásiidőpontElőleg/ ellenérték ellenértékVégösszegkalkulált 2009.05.05. 20 fő x 65 eFt 1.300.- 20 fő x 55 eFt 1.100.- 2009.05.15. 35 fő x 65 eFt 2.275.- 35 fő x 55 eFt 1.925.- 2009.05.25. 15 fő x 65 eFt 975.- 15 fő x 55 eFt 825.- 4.550.-3.850.-

89 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések