Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe A szerzői jogi védelem alapjai „WHAT IS WORTH COPYING IS WORTH PROTECTING” (University of London Press ) dr. HEPP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe A szerzői jogi védelem alapjai „WHAT IS WORTH COPYING IS WORTH PROTECTING” (University of London Press ) dr. HEPP."— Előadás másolata:

1 1 Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe A szerzői jogi védelem alapjai „WHAT IS WORTH COPYING IS WORTH PROTECTING” (University of London Press ) dr. HEPP NÓRA Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Igazgatóság

2 Áttekintés 1. Szellemitulajdon-védelem 2. Szerzői jogi védelem keletkezés, időtartama, tárgya és alanya 3. Kizárólagos jogok4. Felhasználási szerződés5. Szabad felhasználás (példák)6. Jogérvényesítés

3 1. A szellemitulajdon-védelem

4 A szellemitulajdon-védelem célja az innováció, kutatás-fejlesztés motiválása oltalommal védett, de nyilvánosságra hozott megoldásokkal; az innovációs befektetések megtérülésének és tartós sikerének elősegítése. monopóliumok szellemitulajdon-védelmi jogszabályok

5 Iparjogvédelem és a szerzői jog SZERZŐI JOGIPARJOGVÉDELEM TÁRGYAművészi alkotásoktudományos –műszaki jellegű alkotások TERÜLET JELLEGEhomogénheterogén VÉDELEM KELETKEZÉSEmű létrejöttehatósági vizsgálat és döntés VÉDELEM JELLEMZŐIvéletlenül párhuzamosan létrehozott azonos kifejezésformával szemben nem véd monopólium jellegű védelem PÁRHUZAMOSSÁGGyakori: a formatervezésiminta-oltalom / a védjegyoltalom és a szerzői jogi védelem fennállása 5

6 Szerzői jogi védelem és a formatervezésiminta- oltalom összehasonlítása a design területén SZERZŐI JOGI VÉDELEMFORMATERVEZÉSIMINTA- OLTALOM VÉDELEM TÁRGYA, ALAPJAtermék egyéni, eredeti megjelenése termék új és egyéni megjelenése VÉDELEM KELETKEZÉSEmű létrejöttehatósági döntés VÉDELEMI IDŐszerző életében és halálától számított hetven év bejelentési naptól számított öt év (legfeljebb négyszer újítható meg, a védelmi idő nem haladhatja meg a huszonöt évet) MI ELLEN VÉD?véletlenül párhuzamosan létrehozott azonos kifejezésformával szemben nem véd monopólium jellegű védelem (jóhiszemű jogsértővel szemben is véd) 6

7 7 Szellemi tulajdon joga Szerzői jog Iparjogvédelem Műszaki alkotások védelme (szabadalom ), Termék külső megjelenésének oltalma (formatervezésiminta- oltalom), Árujelzők oltalma (védjegy) Pl.:

8 2. Szerzői jogi védelem keletkezése, időtartama, tárgya és alanya

9 Jelentősebb jogszabályok a szerző jogban Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 100/2009 (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól 1959. IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) -mögöttes jogszabály Nemzetközi szerződések Európai Uniós szabályok További információ: http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/jogforras_szjog/

10 10 SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK Szerzői jogKapcsolódó jogok Előadóművészek Hangfelvétel-előállítók Rádió-tv szervezetek Filmelőállítók SZOMSZÉDOS JOGOK JOGOSULTJAI Sui generis adatbázis-oltalom filmrendező producer előadóművész film

11 Szerzői jogi védelem alapja és időtartama Ötlet NEM VÉDETT egyéni, eredeti kifejeződés (mű létrejöttével jön létre!) szerzői jogi védelem a szerző életében és halálát követő 70 éven át

12 Önkéntes műnyilvántartás - Tárgya: művek és kapcsolódó jogok - Funkciója: jogot nem keletkeztet, csak bizonyítási eszközként szolgál - Hol és mennyiért? : SZTNH ügyfélszolgálata, 5000 Ft.

13 13 A szerzői jog nem esztétikai kategória! -egyéni-eredeti jelleggel rendelkező (nem szolgai másolás) alkotás, -szellemi alkotótevékenységen alapul, -védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

14 14 Egyéni, eredeti jelleg és funkcionalitás http://www.new-age-design.de/illustrationen/images/large/Maschinenbau11 pozsonyiadam.blogspot.co m

15 Az egyéni, eredeti jelleg és az alkotás tere 1. Az alkotás terének terjedelmét az adott műtípus jellegzetességei, sajátosságai határolják be az alkotó számára választási lehetőségeket biztosítanak a mű kialakításánál más-más mérce alkalmazandó műtípusonként

16 Az egyéni, eredeti jelleg és az alkotás tere 2. „Elegendő az, hogy a műben az egyéni jelleg valamilyen minimuma megnyilvánuljon, azaz ne legyen teljesen meghatározva a körülménynek vagy az alkalmazott eszközök által; legyen legalább minimális tere a különböző megoldások közötti emberi választásnak, továbbá, hogy ne egy meglévő alkotásnak szolgai másolásáról legyen szó.” (SZJSZT-19/2005)

17 Az egyéni, eredeti jelleg a fotóművészetben művészeti alkotásokról készült fotók szoborfestmény (?) 17

18 Szerzői művek védelmének összetettsége Szobor alkotója Fotóművészeti alkotás alkotója

19 19 Szerzői jogi védelem tárgya -irodalmi-tudományos-művészeti alkotás; szépirodalmi mű, szakirodalmi mű tudományos, publicisztikai mű, filmalkotás, festmény, grafikai mű fotóművészeti alkotás (!), építészeti alkotás, iparművészeti alkotás, jelmez- és díszletterv, számítógépi programalkotás gyűjteményes műnek minősülő adatbázis (stb.) A védelemből kizárt folklóralkotás; ötlet, elv; eljárás; matematikai művelet; jogszabály, hatósági határozat; sajtóközlemények alapjául szolgáló hírek; tények (pl. Da Vinci Kód).

20 20 Ötlet, történelmi tény nem képezi a szerzői jog tárgyát Kép. http://images.google.de/images?hl=de&q=da%20vinci%20code%20&btnG=Suche&ie=UT F-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi

21 Filmalkotás egyéni, eredeti elemei „…egy szerzői műnek – jelen esetben „A mátrix” című filmnek – lényeges elemei nem a gondolatokból, a film üzenetéből állnak, hanem a gondolatkifejtés legjellemzőbb megoldásai, a kifejtés módja az, amely a szerzői jogi védelem tárgya.” (SZJSZT 13/2003)

22 Reklám egyéni, eredeti elemei „A megvalósult reklámok összességében, a megfogalmazásukban, az elemeik összeválogatásában, elrendezésében valósíthatnak meg egyéni-eredeti jelleget, amelyet azonban nyilvánvalóan nem a kreatív koncepcióból vesznek át, mivel abban az egyes elemek ilyen szinten nem kerültek megszerkesztésre.” (SZJSZT-03/09)

23 Szerzői jog alanya Alkotó (csak természetes személy lehet) Szerző Kft. Bt. egyéb Nem szerző

24 Reklámügynökség nem lehet szerző! „Szerzői jogi értelemben a reklámügynökség soha nem lehet eredeti szerző [Szjt. 4. § (1) bek.], de lehet a szerzői jog jogosultja [Szjt. 106. § (1) bek.], vagy tetszőlegesen széles, értelemszerűen harmadik személynek is átengedhető felhasználási joggal rendelkező felhasználó ahhoz képest, hogy milyen jogviszonyban áll a reklámalkotások szerzőivel.” (SZJSZT 29/2006)

25 25 Közös jogkezelés www.fineartzdirect.co.uk/degas-edgar-c- 36.html&h=700&w=622&sz=47&hl=fr&start=83&tbnid=6qlIhGJgGRjY VM:&tbnh=140&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcaf%25C3%25A9 %2Bambassadeur%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26h l%3Dfr%26sa%3DN Párizs, 1800-as évek eleje… Két francia zeneszerző beszélget (Paul Henrion és Victor Parizot) a kor egyik legközkedveltebb zenés kávéházában, az Ambassadeursban…

26 Mit jelent a közös jogkezelés? szerzők esetében: felhasználás ellenőrzése a felhasználók tekintetében: a felhasználás engedélyezése

27 Hazai közös jogkezelés szervezeti formája és működése a felhasználás engedélyezése,a jogdíj megállapítása,a jogdíjak beszedése,a jogdíjak felosztása,a jogok érvényesítése.

28 Közös jogkezelő szervezetek Közös jogkezelő szervezet neve Kezelt jogok típusa ARTISJUSzenei művek Hungart képző-, ipar- és fotóművészet FILMJUSfilmalkotások EJIelőadóművészi teljesítmények MAHASZhangfelvételek Magyar Reprográfiai Szövetség (díjmegállapítás, díjbeszedés, díjfelosztás) MASZRE (irodalmi és szakirodalmi művek ) Repropress (időszaki lapok) reprográfiai díj területén Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) nyilvános haszonkölcsönzési jog

29 Munkaviszonyban alkotott mű - mű átadásával a mt. válik jogosulttá- mű létrehozása: mv. munkaviszonyból eredő kötelességemunkaköri leírás!

30 Kérdések

31 31 „Kreativitás kontra kalocsai minta” P. elhatározza, hogy a kalocsai díszítés tanulmányozásába kezd. Sima, fehér porcelántálakat szerez be, amelyre kalocsai mintákat fest. Annyira jól sikerül egy-két tál, hogy P. úgy dönt zsűrizteti ezeket a tálakat. A zsűri egyöntetűen megállapítja, hogy a kalocsai művészet elemeit híven tükröző alkotásokról van szó. P. megrendeléseket kap. Egyik megrendelővel vita alakul ki és P. szerzői jogi védelemre hivatkozik.

32 32 „Kreativitás kontra kalocsai minta” Kérdés: P. rendelkezik-e szerzői joggal?

33 33 „Kreativitás kontra kalocsai minta” Megoldás: A folklór alkotások nem esnek szerzői jogi védelem alá. A minták hű másolása nem teszi lehetővé az egyéni, eredeti alkotás létrehozását.

34 34 ? Lektor Filmötlet kitalálója Forgatókönyvíró Épület megrendelője Nyersfordítás elkészítője Elhunyt festő lánya

35 35 Szerzői jogi védelem keletkezése és időtartama _____ _____ kifejeződés © (önkéntes műnyilvántartás) alkotás tere / funkcionalitás (szűkíti az alkotás terét) _____ nem VÉDETT A védelem a mű _____ jön létre A szerző halálát követő _____ évig

36 36 „Egy mindenkiért, mindenki egyért” A., B. és C. elhatározzák, hogy D. megrendelésének együtt tesznek eleget. A megbízás egy kávézó belső kialakítására szól. A tervek elkészítésénél szorosan együttműködnek, továbbá bevonják E. iparművészt, aki a rézből készült lámpákat készíti el, a kanapékat tervezi meg és állítja elő, továbbá a falak díszeinek elkészítéséről és festéséről gondoskodik.

37 37 „Egy mindenkiért, mindenki egyért” Kiket illet meg szerzői jog és milyen arányban?

38 38 „Egy mindenkiért, mindenki egyért” A. B. C. és E. tervezők jogosultak a szerzői jogok gyakorlására, hiszen mindenki egyéni, eredeti módon működött közre a tervek elkészítésében. Tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy ki milyen arányban járult hozzá a tervek létrejöttéhez, ezért a szerzői jog együttesen és egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat. Ez esetben a közös tulajdonra vonatkozó Ptk. szabályok az irányadóak. A szerzői jog megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet. Az iparművészeti alkotások védelme (pl. lámpa, kanapé) külön is megilleti a szerzőket.

39 3. Kizárólagos jogok

40 Szerzőt megillető jogok

41 Szerzői jogok feletti rendelkezési jog Nem forgalomképes Személyhez f. jogok Nem forgalomképes Kivéve: pl. reklámmű, szoftver Vagyoni jogok

42 Személyhez fűződő jogok A mű nyilvánosságra hozatala A név feltüntetéseA mű egységének védelme

43 Nyilvánosságra hozatali és visszavonási jog A szerző dönt arról, hogy művét mikor, milyen körülmények között mutatja be, valamint arról, hogy azt a nyilvánosságtól visszavonja.

44 A név feltüntetése (csak a felhasználáshoz igazodó módon! ) + Fellépés lehetősége szerzői minőségért (plágium) ÀLNÈV -

45 45 „Egy Professzor és az írórabszolgája“ A „Wirth/Dohm“ kommentár története PLAGIATE Ein Professor und sein Schreibknecht Von Hermann Horstkotte http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,druck-450200,00.html

46 46 A mű egységének védelme Az Szjt. tiltja… –mű bármilyen eltorzítását vagy megcsonkítását, függetlenül attól, hogy az sérelmes-e a szerző becsületére vagy hírnevére; –jogsértő az olyan megváltoztatás vagy megcsorbítás, amely a szerző becsületét vagy hírnevét sérti.

47 47 CALATRAVA-ESET http://benjaminwey2000.wordpress.com /

48 Vagyoni jogok (példák) Többszörzés jogaTerjesztés jogaNyilvánossághoz közvetítés jogaÁtdolgozás jogaMerchandizing jog

49 49 Többszörözés  Többszörözés: -a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint -egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.  Internet vonatkozásában: -fel-letöltés -mű digitális rögzítése (pl. beszkennelés, letöltés és fájlba mentés)

50 50 „Szerzői jogsértéssel a szerzői jogért?“ McLean hallgatói beperelték a Turnitin céget Miskolci egyetem gyakorlata Az óvatosabb német megoldás http://turnitin.com/static/company.html Cikkek: http://www.washingtonpost.com/wp dyn/content/article/2007/03/28/AR2007032802038_pf.htmlhttp://www.washingtonpost.com/wp dyn/content/article/2007/03/28/AR2007032802038_pf.html SOFTWARE GEGEN PLAGIATE Zoff um den Schummel-Schnüffler Von Christoph Seidler SPIEGEL ONLINE - 23. Oktober 2006, 09:51 URL: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,443618,00.html

51 51 Terjesztés A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a –nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele dologi példánnyal –forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.

52 52 Mű nyilvánossághoz közvetítése (Internet) A művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

53 53 http://en.wikipedia.org J.K. ROWLING ÉS BLOOMSBURY V INDIA/EBAY

54 54 Átdolgozás Átdolgozás: a mű olyan megváltoztatása, amelynek eredményeképpen az eredeti műből más mű jön létre. ugyanaz - plágium eredeti mű egyéni, eredeti jelleg megjelenése „ihlet” www.synthesis.netwww.synthesis.net, ivarfjeld.files.wordpress.com Paródia?

55 Ihlet vagy átdolgozás? Frey Wille Water Nymphs – New Nixe gyűjtemény http://www.global-insiders.com/frey-wille- water-nymphs-new-nixe-collection/

56 Merchandising jog (= kereskedelmi használat) http://techdigestuk.typepad.com

57 Vuk-eset „A megfilmesítési szerződés alapján a felhasználó nem szerez jogosultságot arra, hogy a filmben felhasznált művet önálló nyereségforrásként hasznosítsa. Erre csak a szerzőkkel kötött külön megállapodás alapján van lehetőség.” (BH1986. 363.) Vö.: Flinstone-eset (39/2002)

58 4. Felhasználási szerződés

59 Rendelkezés a felhasználásról CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES! „Szerzőnek kedvezőbb értelmezés” alapelve Életműszerződés tilalma - felek neve - mű megnevezése - felhasználás mértéke - vagyoni jogok (átdolgozás joga!) - területi hatály időbeli hatály - - harmadik személynek átengedhető - kizárólagos -

60 Érdekviszonyak Területi hatály: hazai Időbeli hatály: határozott időtartam Felhasználás módja: meghatározott vagyoni jogok Nem kizárólagos Harmadik személynek nem átengedhető Szerzőnek előnyös Területi hatály: világ Időbeli hatály: határozatlan időtartam Felhasználás módja: valamennyi megnevezett vagyoni jog Kizárólagos Harmadik személynek átengedhető Szerzőnek hátrányos

61 Jogdíjszámítás területi hatály időbeli hatály felhasználás módja vagyoni jogok kizárólagosság ”továbbruházhatóság”

62 62 http://images.google.com

63 63 http://www.socialmedia.biz/images/2007/09/25/creative_com mons_user_discovers.jpg

64 64 5. Szabad felhasználás (példák)

65 65 Idézés Feltételei: Műcím, szerző, mű megjelenési helye, ideje; Csak önálló műben, annak részeként; Szerves kapcsolat a művel (pl. értékelő- bíráló); Lényeges tartalom tiszteletben tartása; Honlapokról idézés (internetcím és a idézés kelte).

66 66 Hivatkozás (link) 1.) felszíni hivatkozás (surface link) honlap címlapjára megengedett Pl: keresőprogramok 2.) belső hivatkozás (deep link) honlap tartalmi eleme vitatott

67 67 Átvétel -Cél: iskolai oktatás, tudományos cél; -Forrás/szerző megnevezésével; -Üzletszerűség kizárása; -Idézést meghaldó terjedelemben.

68 68 Másolás a.)Főszabály Természetes személy Magáncélra Jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja Kivételek: teljes könyv/ folyóirat (kézírás), szoftver, elektr.adatbázis, élő előadás, építészeti mű b.) Kedvezményezett intézmények Belső cél érdekében akár az egész műről analóg/digitális módon így pl.: tudományos kutatás, archiválás, könyvtári ellátás

69 6. Jogérvényesítés

70 70 Szerzőket megillető jogok: érvényesítése személyhez fűződő jogok vagyoni jogok

71 Jogsértés alapja „A reklámfilmbe nem ötletek sorozata került át, hanem „A mátrix” című játékfilm sajátos képi világa, jellegzetes irodalmi alakjai, drámai helyzetei.”(SZJSZT 13/2003)

72 Jogsértések elleni védelem Szerzői jog Másolás elleni védelem Iparjogvédelem Monopoljog

73 A szerzői jogi jogsértés következményei A szerzőség vélelme Szerzői minőség valószínűsítését könnyítő szabályrendszer a szerző az, akinek a nevét a művön ilyenként szokásos módon feltüntették ha nincs feltüntetve név : – SZTNH önkéntes műnyilvántartás közokirat, vagy – közös jogkezelő szervezet által kiállított magánokirat egyik vélelem sem áll fenn azt kell szerzőnek tekinteni, aki a művet először nyilvánosságra hozta

74 A szerzői jogi jogsértés következményei Értesítési és eltávolítási eljárás Interneten elkövetett szerzői jogi jogsértések elleni fellépés egyik legfontosabb jogi eszköze Cél: jogsértő tartalom a honlapról a lehető leggyorsabban kerüljön eltávolításra 90% : jogsértés észlelése felszólítás eltávolítás 10% : tartalomszolgáltató igazolja, hogy jogszerűen tette hozzáférhetővé a tartalmat, tartalom visszakerül a honlapra Pl. http://www.youtube.com/t/dmca_policy http://www.youtube.com/t/dmca_policy http://pages.ebay.com/help/tp/vero-rights-owner.html

75 75 Jogsértés esetén… polgári jogi szankciókbüntető jogi szankciók

76 76 Kérdés? Köszönöm a figyelmet! nora.hepp@hipo.gov.hu


Letölteni ppt "1 Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe A szerzői jogi védelem alapjai „WHAT IS WORTH COPYING IS WORTH PROTECTING” (University of London Press ) dr. HEPP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések