Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Előadó: dr. Kártyás Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Előadó: dr. Kártyás Gábor"— Előadás másolata:

1 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu

2 Érdekképviseleti totó 1.A munkavállalók hány százaléka tagja Magyarországon valamely szakszervezetnek? 2.A munkavállalók hány százaléka áll kollektív szerződés hatálya alatt? 3.Hány szakszervezet létezik ma Magyarországon? 4.Mikor volt az utolsó sztrájk Magyarországon?

3 Kollektív fellépés eredményeit kötelező erejű megállapodásba foglalja Békekötelem: KSZ-ben rendezett kérdésekben jogellenes a sztrájk Munkafeltételek egységesítése Munkajogi szabályok helyi igényekhez igazítása (sok diszpozitív szabály!) A kollektív szerződés funkciói

4 -Munkaviszonyra vonatkozó szabály! -Főszabály: Mt. II. és III. részétől eltérhet -Kivéve: Eltérő rendelkezés esetén (lásd „Eltérő megállapodások”) -Relatív diszpozitív szabályok -Kógens szabályok -Korlátozott eltérési lehetőségek (pl. próbaidő) A KSZ és az Mt. viszonya (Mt. 277. §)

5 A KSZ és az Mt. viszonya -Eltérés a relatív diszpozitív szabályoktól is lehetséges – kompenzáció esetén: A munkavállaló javára történő eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. [Mt. 277. § (5) bek.] Pl. nincs pótszabadság, de több a pótlék?

6 Eltérést nem engedő szabályok - példák Munkaviszony alanyai Munkaszerződés megkötése, módosítása és tartalma Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás típusai és tartama Utasítás kötelező megtagadása Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért Munkaviszony megszűnésének esetei Munkaviszony megszüntetésének esetei Munkaviszony megszüntetésének indokolása Szabadság megváltásaSzülési szabadság mértéke Munka- és pihenőidő nyilvántartása Alapbér és teljesítménybér szabályai Munkabérből levonás és beszámításKárfelelősségi szabályok

7 Eltérést hátrányosan is engedő szabályok - példák Alapvető munkavállalói és munkáltatói kötelezettségek Utasítás megtagadásának lehetséges esetei Felmondási időVégkielégítés Munkaviszony jogellenes megszüntetésének anyagi jogkövetkezményei Munkaviszony megszűnésekor irányadó eljárás Munkaidőkeret tartama Munkaidő-beosztás közléseÜgyelet és készenlét Szabadság kiadásaBérpótlékok megállapítása Díjazás munkavégzés alóli mentesülés esetén Távolléti díj számítása Munkabér védelme (kivéve levonás és beszámítás) Leltárfelelősség mértéke

8 Kötelmi rész –A kollektív szerződést kötő felek kapcsolatrendszere –Pl. kapcsolattartás módja, képviselők, információs jogok, propaganda jog, helyiséghasználat stb. –Felekre terjed ki a hatálya Normatív rész –Az egyéni munkaviszonyra vonatkozó szabályok –Minden mv-ra kiterjedő hatállyal A kollektív szerződés részei

9 Jogszabály vagy szerződés? -Átalakító erő: egyéni megállapodás nélkül is beépül az egyéni munkaviszonyba – kötelező! -Kiterjesztő hatály: mtató minden mv-jára kiterjed, nem csak az aláíró szaksz. tagjaira! -Magánjogi felek megállapodása -Felek magánérdekét hordozza -Jogszabályba ütköző KSZ semmis -Nem állami autoritásból, felek kollektív autonómiájából ered

10 Munkáltatói oldal: –Bármely munkáltató (alanyi jogon, 1 db-ot) –Több munkáltató –Munkáltatói érdekképviseleti szerv (ha megkötésére tagjai felhatalmazták) Szakszervezeti oldal: –Szakszervezet –Több szakszervezet –Szakszervezeti szövetség (1 tagja jogosult a KSZ kötésre és tagjai felhatalmazzák) A kollektív szerződés alanyai

11 A szakszervezet KSZ kötési joga -Ha a KSZ hatálya alá tartozó mv-ók 10%-a a tagja (megelőző félév átlagos létszáma alapján) -Ha több szakszervezet: együttes szerződéskötés -Szűkebb hatályú KSZ az általánostól akár a munkavállaló hátrányára is eltérhet! -Pl. ágazati szintű megállapodások az Ágazati Párbeszéd Bizottságok keretében

12 Dilemmák a KSZ megkötése körében -Miért van koalíció kényszer? -A már megkötött szerződést csak az aláíró felek módosíthatják és mondhatják fel Szaksz.1. 15% Szaksz.2. 60% Mtató

13 A normatív hatályú üzemi megállapodás -Amíg nincs KSZ, KSZ kötésre jogosult szaksz. -Szabályozhatja a KSZ-re tartozó kérdéseket is! -Egy kivétel: munkabért nem szabályozhatja! -Aggályok: -ÜT-nek nincs szervezete, vagyona -ÜT nem sztrájkolhat -Nem erre kap felhatalmazást, idegen hatáskör -Nincs mv-i oldalon megállapodási hajlandóság -Nincs munkajogi védettség -Munkabért miért nem érintheti?

14 A KSZ hatályának kiterjesztése -Közigazgatási aktus révén -Adott ágazat egészében alkalmazandó lesz -Jogi, reprezentativitási, célszerűségi szempontból vizsgálat -Célja: ne a munkafeltételekben legyen a verseny (versenyfeltételek kiegyenlítése) -Mt. hatálybalépésekor 4 ágazatban: -Sütőipar, villamosenergia ipar, építőipar, vendéglátóipar és idegenforgalom

15 A KSZ megszűnése, megszüntetése -Megszűnik: -aláíró felek jogutód nélkül megszűnnek -határozott idő lejár (kivéve: utóhatály) -Szaksz. elveszíti KSZ kötési jogát -Megszüntethető: -Közös megegyezéssel -Felmondással (első 6 hónapban nem lehet!) -Felmondási idő megegyezés szerint -Ha több szaksz.: bármelyik jogosult rá

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Előadó: dr. Kártyás Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések