Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1) 2010-ig dezintegrációs folyamatok, bár megjelentek integrációs törekvések 2) 2011-től integrációs folyamatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1) 2010-ig dezintegrációs folyamatok, bár megjelentek integrációs törekvések 2) 2011-től integrációs folyamatok."— Előadás másolata:

1

2 1) 2010-ig dezintegrációs folyamatok, bár megjelentek integrációs törekvések 2) 2011-től integrációs folyamatok

3 2010. IX. 1. fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok létrejöttek a regionális államigazgatási hivatalok jogutódjaiként. Jellemzői: 1) megyei illetékesség, 2) általános hatáskör, 3) 3 szakigazgatási szerv, 4) törvényességi ellenőrzés visszaáll. 3

4 A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésről szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat Az integráció eredményességét mutatja, hogy a Korm. határozat által tételesen felsorolt 15 integrálandó területi államigazgatási szerv közül 14 integrálásra került (kivétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). 4

5 1) Az Országgyűlés elfogadta a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódo- sításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényt. 2) Kormány megalkotta a 288/2010. (XII.21.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormány- hivatalokról. 5

6 2011. január 1. létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok. Szervezeti felépítés: 1) törzshivatal (a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből áll): főosztályok és önálló osztályok, 2) ágazati szakigazgatási szervek (továbbiakban: szakigazgatási szervek). 6

7 II.1. Szakigazgatási szervek 1) szociális és gyámhivatal, 2) építésügyi hivatal, 3) igazságügyi szolgálat, 4) növény- és talajvédelmi igazgatóság, 5) földművelésügyi igazgatóság, 6) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, 7) földhivatal, 7

8 8) egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv, 9) nyugdíjbiztosítási igazgatóság, 10) munkaügyi központ, 11) munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv, 12) fogyasztóvédelmi felügyelőség, 13) kulturális örökségvédelmi iroda, 14) népegészségügyi szakigazgatási szerv, 15) mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, 16) közlekedési felügyelőség. 8

9 2013. január 1-jén létrejönnek a járási hivatalok: 1) Csornai Járási Hivatal 2) Győri Járási Hivatal 3) Kapuvári Járási Hivatal 4) Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 5) Pannonhalmi Járási Hivatal 6) Soproni Járási Hivatal 7) Téti Járási Hivatal Szervezeti felépítés: 1) járási törzshivatal és 2) járási szakigazgatási szervek  2015. április 1-vel megszűnik a törzshivatalra és szakigazgatási szervre történő felosztás,a volt szakigazgatási szervek a járási hivatalok osztályai. 9

10 A járási hivatalok létrejöttét megalapozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszköz: 1) A járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat; 2) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény; 3) Járási (fővárosi kerületekről) szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 10

11 11

12 Lakosság száma: 32.699 fő Települések száma: 33 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 71 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági és Gyámügyi Osztály  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  Földhivatali Osztály  Foglalkoztatási Osztály  Népegészségügyi Osztály Kirendeltség: - Kormányablak helyszíne: Csorna, Szent István tér 22. Települési ügysegéd jelenléte: 32 településen GYMSMKH 12

13 Lakosság száma: 192.730 fő Települések száma: 35 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 256 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági Osztály 1., 2.  Gyámügyi Osztály  Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  Földhivatali Osztály  Foglalkoztatási Osztály  Népegészségügyi Osztály Kirendeltség: - Kormányablak helyszínei: Győr, Czuczor Gergely utca 36-40. Győr, Nagysándor J. u. 31. (ETO Park) Települési ügysegéd jelenléte: 34 településen GYMSMKH 13

14 Lakosság száma: 23.452 fő Települések száma: 19 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 45 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági és Gyámügyi Osztály  Földhivatali Osztály  Foglalkoztatási Osztály Kirendeltség: - Kormányablak helyszíne: Kapuvár, Fő tér 1. Települési ügysegéd jelenléte: 19 településen GYMSMKH 14

15 Lakosság száma: 72.590 fő Települések száma: 26 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 116 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági Osztály  Gyámügyi Osztály  Építésügyi Osztály  Élelmiszerlánc –biztonsági és Állategészségügyi Osztály  Földhivatali Osztály  Foglalkoztatási Osztály  Népegészségügyi Osztály Kirendeltség: Jánossomorja Kormányablak helyszíne: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. Települési ügysegéd jelenléte: 25 településen GYMSMKH 15

16 Lakosság száma: 15.233 fő Települések száma: 17 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 22 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági és Gyámügyi Osztály Kirendeltség: - Kormányablak helyszíne: Pannonhalma, Dallos Sándor u. 2. Települési ügysegéd jelenléte: 14 településen GYMSMKH 16

17 Lakosság száma: 99.053 fő Települések száma: 39 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 147 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak és Okmányirodai Osztály  Hatósági Osztály  Gyámügyi Osztály  Építésügyi Osztály  Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  Földhivatali Osztály  Foglalkoztatási Osztály  Népegészségügyi Osztály Kirendeltségek: Fertőd Kormányablak helyszínei: Sopron, Állomás u. 2. Települési ügysegéd jelenléte: 36 település GYMSMKH 17

18 Lakosság száma: 14.210 fő Települések száma: 14 Járási Hivatal SzMSz szerinti létszáma: 17 fő Járási Hivatal Osztályai:  Kormányablak Osztály  Hatósági és Gyámügyi Osztály Kirendeltség: - Kormányablak helyszíne: Tét, Fő u. 94. Települési ügysegéd jelenléte: 9 településen GYMSMKH 18

19 Belső integráció Egységes kormányhivatali rendszer jön létre: 1) megszűnik szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő felosztás, 2) megszűnik az önálló feladat- és hatáskör gyakorlása a szakigazgatási szervnek. Kormányhivatal szervezete: 1) Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre (főosztályok, önálló osztályok), valamint 2) járási hivatalokra tagozódik. 19

20 Külső integráció 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 1) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 2) Bányakapitányság*, 3) MÁK megyei igazgatóságának családtámogatási és szociális ellátási, valamint lakáscélú állami támogatási feladatai, 4) BÁH anyakönyvezéssel összefüggő feladatai*, 5) OEP területi hivatalai egyes feladatai. *Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt nem érintette. 20

21 A korábbi16 szakigazgatási szerv, 7 főosztály, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a MÁK megyei igazgatóságának és az OEP területi szervei egyes feladatai integrálásával: 11 főosztály (és 3 önálló osztály) jött létre. 21

22 1. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 3. Népegészségügyi Főosztály 4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 5. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 6. Foglalkoztatási Főosztály 7. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 8. Földhivatali Főosztály 9. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 10. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 11. Jogi és Koordinációs Főosztály 22 GYMSMKH

23 1) KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET 2) VÉDELMI TITKÁRSÁG 3) BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 23

24 24 1. szakmai feladatok 2. funkcionális feladatok

25 A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján (legális definíció) a funkcionális feladatok: a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási, b) költségvetési gazdálkodási, c) pénzügyi és számviteli, d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási, e) beszerzési, f) szabályozási és iratkezelési, g) ellenőrzési, h) koordinációs, i) jogi (peres képviseleti), j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási, k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló feladatok. 25

26 2015. április 1. előtt: 1) A szakigazgatási szervek és a járási szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkeztek. 2) A funkcionális feladatokat jellemzően a kormányhivatal látta el. 26

27 2015. április 1. után: 1) A kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét a kormánymegbízott gyakorolja. 2) A járási hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét a hivatalvezető gyakorolja. 27

28 A Kormányhivatal engedélyezett létszámának alakulása: 1. 2011. január 1-jén 977 fő (fővárosi, megyei kormányhivatalok létrejötte) 2. 2013. január 1-jén 1408 fő (járási hivatalok létrejötte) 3. 2015. április 1-jén 1538 fő (környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint egyes MÁK és OEP feladatok integrációja) 28

29 A Kormányhivatal felsőfokú végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező, aktív foglalkoztatású közszolgálati tisztviselőinek száma* az alábbiak szerint alakul: 29 Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Összesen989 fő470 fő Megyei szinten 569 fő249 fő Járási szinten 420 fő221 fő *2015. augusztus 31-ei állapot szerinti adat

30 30

31 31 Kiemelendő, hogy a 2015. április 1-jei külső-belső integráció nem generálta az engedélyezett létszám csökkenését, azonban a vezetői státuszok száma közel 50 %-kal csökkent. 1. Vezetői státuszok száma 2015. március 31-én: 172 2. Vezetői státuszok száma 2015. április 1-jén: 102

32

33 A Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában álló ingatlanok számának alakulása: 1. 2011. január 1-jén: 62 db 2. 2013. január 1-jén: 78 db, ebből 16 db a járási hivatalok létrejötte okán 3. 2015. április 1-jén: 90 db, ebből 7 db az integráció okán 33

34 A Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában álló gépjárművek számának alakulása 1. 2011. január 1-jén: 117 db 2. 2013. január 1-jén: 117 db*, ebből 5 db a járási hivatalok létrejötte okán 3. 2015. Április 1-jén: 129 db, ebből 12 db az integráció okán *2012-ben 5 gépjármű értékesítésre került

35 A Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában álló informatikai eszközök számának* alakulása 1. 2011. január 1-jén: 2981 db 2. 2013. január 1-jén: 3983 db, ebből 852 db a járási hivatalok létrejötte okán 3. 2015. április 1-jén: 5471 db, ebből 361 db az integráció okán *A leselejtezett eszközök nem szerepelnek a kimutatásban 35

36 Az integráció vagyongazdálkodásra gyakorolt hatása: 1. Egységes költségvetési gazdálkodás. 2. Ingatlanállomány racionalizálása. 3. Szerződések racionalizálása. 4. Gépjárművek, informatikai eszközök szervezeti egységek közti feladat arányos elosztása. 5. Készletgazdálkodás racionalizálása. Összességében a működés költséghatékonyságának növelése 36

37 37


Letölteni ppt "1) 2010-ig dezintegrációs folyamatok, bár megjelentek integrációs törekvések 2) 2011-től integrációs folyamatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések