Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal"— Előadás másolata:

1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Szervezeti igazgatás, ügyviteli rendszerek a a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program Közigazgatási Alapismeretek Budapest, március 6. Török Ádám főigazgató

2 Jogszabályi háttér: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (röviden: Khtv.) 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata a Hivatalos Értesítő évi 104. számában jelent meg. Jelenlegi SZMSZ március 8. napján jelent meg a Hivatalos Értesítő 19. számában

3 A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése
székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., Megyeháza alapítás dátuma: január 1. a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből áll. Komárom-Esztergom megyében a Kormányhivatalt 7 főosztály, valamint 14 szakigazgatási szerv alkotja 2012. január 1-től új feladat a megyei önkormányzati intézmények fenntartása, az egészségügyi-védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok, a védelmi iroda működtetése

4 A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5 A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei
14 szakigazgatási szerv működik: a) szociális és gyámhivatal b) építésügyi hivatal c) igazságügyi szolgálat d) növény-és talajvédelmi igazgatóság e) földművelésügyi igazgatóság f) élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság g) földhivatal h) egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv i) nyugdíjbiztosítási igazgatóság j) munkaügyi központ k) munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv l) fogyasztóvédelmi felügyelőség m) népegészségügyi szakigazgatási szerv n) közlekedési felügyelőség

6 A közigazgatási szervek belső szervezeti felépítése I.
A közigazgatási szervek belső szervezeti felépítését két alapvető tényező határozza meg: Az egyik a szerv mérete. Nagy szervezetekben tagolt, a munkamegosztásban rejlő lehetőségeket optimálisan kihasználó szervezeti rendszerre van szükség, míg az egyszerűbb szervezetekben legfeljebb az egyes dolgozók közötti munkamegosztás célszerű módjairól lehet szó. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal létszáma 660 fő (KEM Közigazgatási Hivatal 2010-ben 47 fő, KEM Kormányhivatal január 1-én 630 fő (törzshivatal és a 14 szakigazgatási szerv, 2011. október 1-én 744 fő (új„szakigazgatási szerv a Munkaügyi Központ, 112 fővel )

7 A közigazgatási szervek belső szervezeti felépítése II.
A másik alapvető tényező a közigazgatási szerv által ellátott feladatok jellege, amely a további szakmai munkamegosztást determinálja. KEMKH SZMSZ 84 oldal Ebből a KEMKH szervezeti egységeinek feladatainak részletezése 63 oldal

8 A közigazgatási szervezetek belső szervezeti egységeinek típusai
a) a szakmai szerveket a közigazgatási szervre bízott feladatok tagolása alapján hozzák létre, b) a funkcionális szerveket minden nagyobb igazgatási szervezetben létrehozzák, amelyek az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek. A funkcionális szervek tagoltságát is a szerv méretei határozzák meg. A nagy közigazgatási szervekben sok funkcionális szerv működik, míg a kisebb szerveknél több rokon jellegű funkcionális feladatot egy funkcionális szerv lát el, c) a vezetést segítő szervek a nagyobb szervezetben működnek, feladatuk a vezetők közvetlen kiszolgálása a vezetési funkciók ellátásában. E szerveken belül helyezkedik el a vezető személyes adminisztrációját ellátó személyzet, a belső ellenőrzési funkciót ellátó szervezet, a jogi előkészítő munkát ellátó jogi osztály, csoport, stb. KEMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztály Igényelbírálási Osztály) KEMKH Informatikai Főosztály, KEMKH Pénzügyi Főosztály, KEMKH Humánpolitikai Főosztály KEMKH Földhivatal Működést Támogató Osztály

9 Az igazgatási szervezet felépítésének módjai
A lineáris szervezetben a függelmi alá- és fölérendeltségi kapcsolatok vonal alakúak (innen a lineáris elnevezés). Lényege: mindenkinek egy főnöke van, és csak attól kaphat utasítást, a szolgálati utat alulról felfelé, felülről lefelé szigorúan betartják. A lineáris szervezeti felépítés a modern igazgatási rendszerekben ritkán alkalmazható (csak a kis szervezeteknél, pl.: kistelepülési polgármesteri hivatal) A funkcionális és a törzskari szervezet egyaránt a funkcionális szervek létén alapszik, azonban a funkcionális szervek jogköre a kétféle rendszerben rendkívül eltérő. A funkcionális rendszerben, amely a századforduló után keletkezett, a vezetési hatásköröket, funkciókat a vezetés különböző funkciói szerint létrehozott szervek között szétosztották. Ez a vezetés színvonalát növelte, azonban elmosódott a felelősség, a szervezetben megnehezült az összhang biztosítása. Ezért tértek rá a törzskari vezetésre, amelyben megmaradtak a funkcionális szervek, de ezeknek általában döntési jogkörük nincs, hanem mint a vezetés törzskara, előkészítik a vezetői döntéseket; ellenőrzik a vezetői döntések végrehajtását. Ez a szervezeti rendszer lényegében a lineáris és funkcionális rendszer előnyeit egyesíti.

10 A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetése
A kormánymegbízott vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, munkáltatói jogokat gyakorol a főigazgató felett, a törzshivatal kormánytisztviselői és munkavállalói felett, a szakigazgatási szervek vezetői felett távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti A főigazgató a Kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője, vezeti a törzshivatal szakmai munkáját a törzshivatal Pénzügyi, Koordinációs- és Szervezési, Humánpolitikai és Informatikai főosztályvezetői útján ellátja a szakigazgatási szerveknek a a szakmai feladataikhoz kapcsolódó funkcionális feladatai irányítását távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a kormánymegbízottat. E minőségében megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.

11 A közigazgatási szerv belső vezetése, igazgatása
Célja, hogy a szervezet működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítsa, meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a közigazgatási szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. A közigazgatási szervek között belső vezetésük és igazgatásuk tekintetében lényeges és alapvető különbségek vannak. Ezt mindenekelőtt meghatározza a szerv mérete, valamint a közigazgatási rendszerben elfoglalt helye. Egy nagy ágazati minisztériumban vagy kormányhivatalban amelyek sokrétűen tagolt belső szervezeti egységek hálózatából állnak, és melyhez relatív önállósággal elkülönült szervek egész sora tartozik, a szervezet belső vezetése és igazgatása már bonyolult vezetési igazgatási tevékenységet jelent. A belső igazgatás a vezetők jelentős részének köti le tevékenységét és a szervezeten belül nagy számban működnek olyan belső szervezeti egységek, szolgálatok, amelyeknek szinte kizárólagos feladata a belső igazgatási tevékenység ellátása.

12 A közigazgatási szerv belső igazgatásának funkciói A közigazgatási ügyvitel
A belső igazgatás fő funkciói : információs funkció, a tervezést, a gazdálkodást és az ügyvitelt. Az ügyvitel azon adminisztratív munkafolyamatok összessége, mely a szerv alaptevékenységének megvalósítását szolgálja. Szervezeten belüli ügyintézés szervezett rendje, mely meghatározza az ügyek intézéséhez szükséges tennivalók pontos sorrendjét. Az ügykezelési cselekmények biztosítják azt, hogy a beérkezett és az ott keletkezett iratok egyedileg azonosíthatók legyenek. Az ügyintézés folyamata és a szervezeten beüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető legyen. Az ügykezelési cselekmények mellett vannak érdemi ügyintézési cselekmények is, ez az iratok ügyintézőknek való kiosztását követően történik a kiadmánytervezet készítésével.

13 A közigazgatási ügyvitel
A közigazgatási szervek és a kormányhivatal esetében is ügyviteli feladataira vonatkozó rendelkezéseket : a Szervezeti és Működési Szabályzat az Iratkezelési Szabályzat az Irattári Terv tartalmaz. Az ügyvitel egyes mozzanatait köti össze az iratkezelés, mely a következő mozzanatokból áll:

14 Érkező küldemények átvétele (regisztrált küldemények azonosítása)

15 Küldemények bontása

16 Küldemények érkeztetése (érkeztető bélyegzővel való ellátása, gépi érkeztetés)

17 Küldemények iktatása

18 Iratok továbbítása (expediálás)

19 Irattárba tétel

20 Irattározott anyagok a páternoszterban

21 Köszönöm szépen a figyelmet! Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Török Ádám főigazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34)


Letölteni ppt "Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések