Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ."— Előadás másolata:

1

2 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ

3 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 2 Szervezet és szervezés kapcsolata  Szervezet az emberek meghatározott céllal létrejött csoportja, melyben az egyének a cél érdekében folyamatosan tevékenykednek, erre szakosodott vezetők irányításával.  Szervezés olyan tevékenység, amely kitűzött célok elérésének érdekében alakítja a szükséges munkafolyamatokat, az ezeknek megfelelő szervezeteket. Meghatározza és elrendezi az ezekhez szükséges munkaerőt és munkaeszközöket.

4 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 3 A szervezés területei 1.Vállalkozásszervezés 2.Alaptevékenység szervezése 3.Ügyvitelszervezés 4.Igazgatásszervezés

5 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 4 Vállalkozásszervezés TULAJDONOSI (irányítói) SZERVEZET MUNKASZERVEZET

6 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 5 Vállalkozásszervezés TULAJDONOSI (irányítói) SZERVEZET IGAZGATÓSÁG (ügyvezetők, igazgatók) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 6 Szervezet és szervezés kapcsolata Szervezeti célok és érdekek Egyéni célok, és érdekek Formális és informális csoportcélok, érdeke Célok és érdekek átfedése (egybeesése)

8 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 7 A szálloda üzem- és munkaszervezése  Mi a szervezetünk célja?  Milyen feladatokat tűzünk ki?  Milyen alapelvek mellett szervezzük meg a munkát?

9 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 8 Az üzemszervezés meghatározása  Üzemszervezés  meghatározza és csoportosítja a céljainak, feladatainak megfelelő munkafolyamatokat,  meghatározza ezek megvalósításának módszereit és feltételeit:  a szükséges munkaerőt,  a munkaeszközöket és  a munka tárgyát.  a leginkább megfelelő szervezet kialakítása.

10 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 9 Üzemszervezési alapelvek  tagolás és összehangolás,  egyidejűség és folyamatosság,  párhuzamosság,  centralizáció és decentralizáció

11 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 10 Tagolás – összehangolás  mennyiségi munkamegosztás – horizontális  minőségi munkamegosztás – vertikális  időbeni munkamegosztás  vezetői és végrehajtói munkafolyamatok megosztása

12 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 11 Tagolás, összehangolás  Folyamatok térben és időben különbözőek, azaz tagoltan vannak jelen, de feladatunk ezek maximális összehangolása  Alaptevékenység: elszállásolás, ellátás, egyéb szolgáltatások  Melléktevékenységek  Nincs általános érvényű séma, ami minden szállodára vonatkozik.

13 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 12 Egyidejűség – folyamatosság  A munkafolyamatok a szervezet rendjének és felépítésének a tartalmát jelentik.  A munkafolyamatok  térben és  időben játszónak le.  Munkafolyamat szintjei:  részfolyamatok  műveletek mozdulatok

14 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 13 Egyidejűség, folyamatosság, párhuzamosság  Nem lehet a szállodai szolgáltatásokat egységes munkafolyamatokba összerakni, mert ezek történhetnek párhuzamosan egymás után  minden munkafolyamatot a vendég oldaláról szemlélünk.  Folyamatosság: pl. csoportokat egy szintre helyezni

15 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 14 Centralizáció, decentralizáció  Leginkább a gazdasági és a marketing döntéseknél jelentkező alapelv.  Bizonyos döntéseket központosítanak (pl. egységes marketing), de bizonyos munkafolyamatokat decentralizálnak (pl. egy szálloda önálló ajánlatai)  Függelmi és funkcionális szervezés:  irányítói fok szerint  munkakapcsolati fok szerint

16 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 15 Legjellemzőbb szervezeti formák  Lineáris (vonalas) szervezeti forma  Funkcionális szervezeti forma  Törzskari szervezeti forma  Divízionális szervezeti forma  Mátrix szervezeti forma

17 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 16 Lineáris szervezeti forma  Egyszerű, jól áttekinthető, egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyok jellemzik.  Minden beosztottnak egy főnöke van, tőle kaphat utasítást, illetve neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.  Egyértelműen tisztázott a menedzsment rangsora.

18 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 17 Lineáris szervezeti forma CSÚCSMENEDZSMENT KÖZÉPSZINTŰ menedzsment KÖZÉPSZINTŰ menedzsment KÖZÉPSZINTŰ menedzsment A l s ó s z i n t ű m e n e d z s m e n t V é g r e h a j t ó s z e r v e z e t

19 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 18 Funkcionális szervezeti forma  Az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik.  A stratégiai és operatív döntési jogkörök a csúcsmenedzsmentben összpontosulnak.  A csúcsmenedzsmentben kialakul egy alapvetően szakmai munkamegosztás.  Az alsóbb szintű menedzsment, illetve szervezeti egységek az utasításokat több vezetőtől is kaphatják.

20 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 19 Funkcionális szervezeti egység

21 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 20 Törzskari szervezeti forma  Célja a vezető túlterheltségének csökkentése, a szakmai színvonal növelése.  A szervezet kiegészül egy törzsegységgel, amely a különböző szakterületek szakértőit foglalja magába.  A törzsegység véleményt alkot, de utasítási joga nincs.  Feladatuk: tanácsadás a vezető számára.

22 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 21 Törzskari szervezeti forma

23 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 22 Divizionális szervezeti forma  Az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű, azaz: termékek, vagy vevők, vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a szervezetet.  Ebben a szervezeti egységben működnek az országos hálózattal rendelkező szállodai vállalkozások.  Az irányítási, koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el.

24 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 23 Divízionális szervezeti forma

25 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 24 Mátrix szervezeti forma  A tárgyi elvű és a funkcionális munkamegosztás egyszerre jelenik meg.  A funkcionális vezetők szakterületük irányítása során továbbra is a vállalat valamennyi tevékenységét átfogják.

26 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 25 Mátrix szervezeti forma

27 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 26 A szállodai SZMSZ Törvényi előírás Társasági forma Szervezeti felépítés Üzletpolitikai cél SZMSZ

28 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 27 Az SZMSZ tartama  Társaság adatai, szervezete  Feladatok, jogkörök:  tulajdonos,  ügyvezető,  alkalmazott  Munkaszervezés  Üzemeltetési rend (szabályzat)  Ügyviteli rend (szabályzat)

29 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 28 Az SZMSZ felépítése I.Általános rész II.Működési rend

30 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 29 Általános rész  cég neve  cég idegen nyelvű elnevezései  ügyvitelben használt rövidítés  cég székhelye  társasági szerződés kelte  cégjegyzék  száma  kelte  statisztikai számjel  bankszámlaszám  adóigazgatási azonosító szám  törvényességi felügyeleti szerv

31 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 30 Általános rész  Hosszú távú üzletpolitikai célkitűzések  Tevékenységi kör megjelölése (TEÁOR)

32 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 31 Általános rész §társaság jogállása §társaság képviselete §cégjegyzés szabályai §munkáltatói jogok  gyakorlója,  hatásköre

33 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 32 Működési rend  Munkáltatói jogok gyakorlása  Belső szabályzatok, utasítások készítése  Titoktartási kötelezettség  Külső adatszolgáltatási kötelezettség  Tömegtájékoztatás  Az üzemeltetés ügyviteli rendje  A dolgozók belső érdekeltségi rendszere

34 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 33 A dolgozók belső érdekeltségi rendszere  bérrendszer  prémiumrendszer  jutalmazási rendszer  bérpótlékok  munkabéren kívüli juttatások, szolgáltatások Ösztönözzön a vagyon, az eredmény növelésére, hatékony munkavégzésre

35 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 34 Elszámolási rendszer – számviteli politika  Kialakítása:  a hatályos számviteli törvények és a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján  Alkalmazása:  a szálloda gazdálkodási rendjének megfelelően

36 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 35 Belső ellenőrzés, a számonkérés rendszere  ügyvezető igazgató  munkaterületenkénti vezetők  munkafolyamatokba épített ellenőrzés

37 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 36 Szervezeti felépítés meghatározása  tevékenységi körök szerint  Igazgatóság  Szálloda – szállásadás  Vendéglátó egységek – ellátás  Gyógyászat  Kiegészítő tevékenység  műszak  mosoda  biztonsági szolgálat  garázs

38 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 37  függelmi viszony szerint  szervezeti felépítési sémában  alá-fölérendeltségi viszony  munkakörök kapcsolódási pontjait Szervezeti felépítés meghatározása

39 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 38 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

40 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 39 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

41 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 40 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

42 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 41 A Grand Hotel Hungaria létszám-szükséglete

43 4. előadásVendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás 42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket,


Letölteni ppt "Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések