Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását."— Előadás másolata:

1 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről 2010. évi CXXVI. törvény 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról Jogszabályok

3 A kormányhivatal jogállása a 2010. évi CXXVI. törvény alapján: A kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, melyek a közigazgatási hivatalok (mint törzshivatal) bázisán, a szakigazgatási szervek integrációjával kerültek kialakításra. A kormányhivatalokban a funkcionális feladatellátás egységesül, az integrálásra került szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakmai irányítás megmarad.

4 Új közös funkcionális feladatok: költségvetés, gazdálkodás, üzemeltetés, humánerőforrás-gazdálkodás, kommunikáció, informatikai rendszer-fenntartás, nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása, jogi képviselet

5 2011. január 1-jén a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal bázisán, tizennégy szakigazgatási szerv integrációjával jött létre a NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkatársaink létszáma 527 fő. (Ez a legkisebb megyei hivatal, Borsodban 1900, a fővárosban 3600 fő a hivatal létszáma.)

6 A Nógrád Megyei Kormányhivatal 33 szervezeti egysége 25 feladatellátási helyen található: A Nógrád Megyei Kormányhivatal 33 szervezeti egysége 25 feladatellátási helyen található: 11 Salgótarjánban, 7 Balassagyarmaton, 4 Pásztón, 2 Rétságon és 1 Szécsényben van.

7 A Kormányhivatal Nógrád megyében:

8 A kormányhivatal szervezete: Kormánymegbízott Főigazgató Igazgató Törzshivatal (90 fő) Kabinet Főosztályok Osztályok Szakigazgatási szervek (…)

9 kormánymegbízott főigazgató igazgató Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Hatósági Főosztály (Ügyfélszolgálati Osztály) Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Pénzügyi Főosztály Számviteli, Pénzügyi és Üzemeltetési osztályok Informatikai Főosztály Oktatási Főosztály Kormánymegbízotti Kabinet Belső Ellenőrzési Osztály Jogi Perképviseleti Osztály TÖRZSHIVATAL:

10 Az integrációval érintett szakigazgatási szervek (létszám): 1. Szociális és Gyámhivatal (11)* 2. Építésügyi Hivatal (3) 3. Igazságügyi Szolgálat (22) 4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (21) 5. Földművelésügyi Igazgatóság (11) 6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (53) 7. Földhivatal (89)

11 Az integrációval érintett szakigazgatási szervek (létszám): 8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (36) 9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (58) 10. Munkaügyi Központ (19)* 11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve (23) 12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (10) 13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (46) 14. Közlekedési Felügyelőség (35)

12 Különös illetékességek: Pest Megyei Kormányhivatal - kulturális örökségvédelem Heves Megyei Kormányhivatal -erdészeti igazgatóság - népegészségügyi szakig. fea. B-A-Z Megyei Kormányhivatal - mérésügyi, műszaki biztonsági szakig. fea. - népegészségügyi szakig. fea. - munkaügyi központ kirendeltségei* + egyes oktatási hivatali feladatok*

13 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9. Tel: (32) 620-702, Fax: (32) 620-713 E-mail: hivatal@nograd.emrkh.hu

14 Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében az OKTATÁSI HIVATAL regionális igazgatóságainak egyes feladatai 2011. január 1-től az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz kerültek át.

15 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet OKTATÁSI HIVATAL OH Regionális Igazgatóságai Kormányhivatal Törzshivatal * Törv. Ell. és Felügyeleti Főosztály *Hatósági Főosztály *Pénzügyi Főosztály * * Oktatási Főosztály * Minden megyében: 13+7

16 A KÖZOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS MEGYEI SZINTŰ FELADATOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről + 20 jsz + 20 jsz A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

17 Hogyan indultunk? Donald H. McGannon Donald H. McGannon Donald H. McGannon Donald H. McGannon Peter Ustinov Peter Ustinov

18 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 1. 2011.január1-től Elsőfokú hatósági döntés meghozatala /Ket./ - egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése; - kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése ; - nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskola továbbműködtetésének engedélyezése; * - osztályindítási tilalom alóli felmentés - egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattétele tárgyában.

19 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 2. 2011.január1-től Egyéb hatáskörök, feladatok - a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottság működtetése;* a független vizsgabizottság működtetése;* - Másodfokú döntéshozatal: SNI * /Ket. alapján; figyelemmel A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. ütemében, 2011. augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseire (szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepe; a 2. hivatalból történő felülvizsgálat: OH közreműködési köt.;…/

20 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 3. 2011.július1-től „működést engedélyező szerv” A működő, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények nyilvántartásba vételi eljárása, működési engedélyének kiadása, nyilvántartása; adatszolgáltatás* Június végén: átadás-átvétel a jegyzőktől, főjegyzőtől Július-augusztus: 12 folyamatban lévő ügy, ~100 keletkezett ügyirat: eljárás lefolytatása/lezárása Ket. alapján + a von. jsz. Továbbiakban: Hatósági ellenőrzés a működés, az alkalmazási feltételek, a nyilvántartások, a normatív hozzájárulás igénylése/elszámolása tárgyában!

21 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 4. FenntartóSzékhely/telephely/tagintézményÜgytípusKapcsolatok Egyház9/9 Egyház által átvett működő/ új intézmény; módosítások* Cs. Surány, Patak, B.terenye) - Jegyzőkkel: - átadás fizikailag és végzésben, jogerőre emelkedés miatt stb. - Fenntartókkal - Szakhatóságokkal - Szakértőkkel - Székhely szerinti Kormányhivatalokkal - KIR - OH *jogszabályokkal Alapítvány6/64 Új tagintézmény (Bercel) Közalapítvány1/1 Közhasznú T. 0/9 Bgy. OKJ Bgy. OKJ Egyesület0/12 Nonprofit Kft. 0/12

22 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 5. 2011.július5-től* Szakmai vizsgaszervezés engedélyezésének eljárása: - szakértők kijelölése - helyszíni szemle - nyilvántartásba vétel - jogorvoslat… Szeptember 1. után: Szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése

23 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 6. 2011. Szep- tember 1-től Hatósági ellenőrzés: a) az egyenlő bánásmód követelménye, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelem, a tanulói óraterhelés, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítása, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a költségvetési támogatás igénylése, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az adatok nyilvánosságra hozatala, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása a nevelési-oktatási intézményekben

24 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 7. 2011. Szep- tember 1-től ***GJ Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek – diákok, pedagógusok, oktatók - kedvezményeivel, igazolványaival, annak nyilvántartásával összefüggő ügyek* A nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok* A Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv (minimum szint alatt teljesítő iskolák) kapcsán: felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés

25 Kívánságoldal

26 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 8. 2011. Szep- tember 1-től Országos mérésekkel kapcsolatos feladatok Helyszíni tájékoztató Minőségbiztosítók képzése és beosztása Ügyelet a mérések ideje alatt OH adatszolgáltatása alapján intézmények felhívása, intézkedési terv jóváhagyása Adatbázisok, szoftverek: Érettségi szoftver, DARI, KIR, KIFIR, KAIRO, ADAFOR OKTV – középiskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó feladatok Adategyeztetés az iskolákkal, iskola-OH szerződéskötés előkészítése Egyes versenyek feladatlapjainak tárolása/átadása KH megbízott személy szervezése a fordulók helyszínére

27 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 9. 2011. Szep- tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Hatáskör előtt: intézménykijelölés, szoftverek, jelentkezés! Jelentkeztetés Jelentkeztetés Vizsgabeosztás Vizsgabeosztás Megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése Megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése Érettségi vizsgák KSZ/ESZ Érettségi vizsgák KSZ/ESZ Észrevételek Észrevételek Teljesítés igazolások Teljesítés igazolások Ellenőrzés Ellenőrzés Gazdasági ügyek Gazdasági ügyek

28 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 10. 2011. Szep- tember 1-től Őszi vizsgaidőszak Csak a kijelölt intézményekben! (www.oh.gov.hu) www.oh.gov.hu Fenntartói kijelölés: *Balassi Bálint Gimnázium *Kalocsay Kálmán Gimnázium *Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium *Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola *Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola *KH által kijelölt intézmény Vizsgaelnöki felkészítő: Miskolc, 2011. októbere

29 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 11. 2011. Szep- tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Pl. Érettségi vizsgák alatt Írásbeli: ügyelet biztosítása az Okt.Főo-n Észrevételek kezelése ESZ írásbeli tételek javítóközponti –és visszaszállítása, visszaosztás ESZ szóbeli dokumentumok előállítása, szétosztása, kiszállítása Megtekintés biztosítása, felüljavítás Törvényességi kérelmek kezelése Telefonos ügyfélszolgálat: adatmódosítás, eredményrögzítés Összesítő kimutatások készítése

30 „Érettségi gyár” szint tantárgy típus helyszín KH vizsgáztatók felügyelők jegyzők tantárgyi bizottságok tételek OH dokumentumok szoftverek intézmény

31 Üzenet (Egy Mátyás meséből - a pedagógusokra hangolva, és tisztelegve előttük)

32 Hives Márta 32/ 620-767 32/ 620-767hivesm@nograd.emrkh.hu


Letölteni ppt "NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását."

Hasonló előadás


Google Hirdetések