Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TQM A vevőnek mindig igaza van!. A minőségmenedzsment fejlődése   Minőségellenőrzés   Minőségszabályozás   Minőségbiztosítás   Minőségirányítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TQM A vevőnek mindig igaza van!. A minőségmenedzsment fejlődése   Minőségellenőrzés   Minőségszabályozás   Minőségbiztosítás   Minőségirányítás."— Előadás másolata:

1 TQM A vevőnek mindig igaza van!

2 A minőségmenedzsment fejlődése   Minőségellenőrzés   Minőségszabályozás   Minőségbiztosítás   Minőségirányítás

3 Minőségellenőrzés   ipari tömegtermelés   a gyártás közben felmerülő hibák azonnal javíthatók, korrigálhatók   egy vagy több jellemző mérése, szemrevételezése, vizsgálata   az eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel   elérték-e a megfelelőséget minden egyes jellemzőre nézve

4 Minőségellenőrzés Elsődleges célHiba megállapítása A minőség elérésének útjaMinőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlyaHomogén termék MódszerekSzabványosítás, mérés Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Ellenőrzés, számítások elvégzése, minősítés Felelősség a minőségértMinőségellenőrzési részleg Minőség megközelítése, orientációMinőség „ellenőrzése”

5 A minőségszabályozás   azok az operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják   az ellenőrzésből és a hibaokok megszüntetését célzó helyesbítő tevékenységből áll

6 A minőségszabályozás   kiterjed mindazokra a módszerekre és tevékenységekre,   amelyeknek célja a gyártási vagy szolgáltatási folyamat   állandó megfigyelése, ellenőrzése és a minőség kialakításának minden lépésében,   a nem kielégítő teljesítmény okainak kiküszöbölésére.

7 Minőségszabályozás Elsődleges célEllenőrzés és szabályozás A minőség elérésének útjaMinőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlyaHomogén termék kevesebb ellenőrzés mellett MódszerekStatisztikai eszközök Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Hibaelhárítás és statisztikai módszerek Felelősség a minőségértTermelő és egyéb részlegek Minőség megközelítése, orientáció Minőség „szabályozása”

8 Minőségbiztosítás - a minőségügyi rendszeren belül - igazolt, dokumentált - tervezett és rendszeres tevékenység - célja: megfelelő bizalmat kelteni, hogy a termék, vagy szolgáltatás teljesíti a minőségi követelményeket

9 Minőségbiztosítás   a belső minőségbiztosítás: a vállalaton belül biztosítja a vállalatvezetőség számára az előállított termékek megfelelőségét   a külső minőségbiztosítás: szerződéses esetben a vevő számára nyújt biztosítékot   Minőségbiztosítás = minőségszabályozás + megelőzés

10 A minőségbiztosítás Elsődleges célÖsszehangolás A minőség elérésének útjaMinőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlyaHibamegelőzés MódszerekMinőségprojektek és rendszerek Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Min. tervezés, min. programok, minőségügyi rendszer értékelése Felelősség a minőségértMinden részleg Minőség megközelítése, orientációMinőségi rendszer felépítése és működtetése

11 Minőségirányítás Elemei:   minőségtervezés   minőségbiztosítás   szabályozás   minőségfejlesztés

12 Minőségirányítás   Tervezzük meg, hogy mit szándékozunk csinálni! Írjuk le, hogyan akarjuk megvalósítani az adott terméket!   Csináljuk a feladatot, a munkát a leírtak szerint! Ügyeljünk arra, hogy mindenki a leírtak szerint végezze munkáját! Ehhez szükség van a dolgozók folyamatos képzésére.   Ellenőrizzük, amit csináltunk! Feljegyzéseket készítünk az elvégzett munkáról, és megőrizzük őket. Ezek alapján tudjuk ellenőrizni és bizonyítani, hogy mit csináltunk.   Avatkozzunk be! Ha jó az, amit csinálunk, akkor csináljuk ugyanúgy, ha viszont hibát követtünk el, akkor keressük meg a hiba keletkezésének helyét és okát, és tegyünk intézkedéseket a kijavítására!

13 A dokumentált minőségirányítási rendszer Biztosítja: 1. A vevők igényeinek teljesülését és a bizalmat arra vonatkozóan, hogy a szervezet képes a kívánt terméket vagy szolgáltatást folyamatosan előállítani. 2. A szervezet igényeinek teljesülését mind a külső, mind pedig a belső igényekét, optimális költségek mellett, és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával.

14 TQM   minőségirányítás   az egész vállalatra kiterjed   cél a vevő megelégedettségének megszerzése

15 TQM = teljes körű minőségirányítás  a vállalatirányítás új rendszere, amely a minőséget helyezi a központba  Távol-Keleten hozott igazán nagy sikereket  a minőség alapvetően az emberek tudásának és elkötelezettségének függvénye  a dolgozók minőség iránti elkötelezettséggel, legjobb szakmai ismereteik és képességeik szerint végezzék munkájukat

16 TQM  fogalma: komplex vezetési, irányítási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat a fogyasztói elvárásoknak megfeleljen  teljes körűsége: a szervezet minden tevékenységére vonatkozik, a szervezet minden részlege, dolgozója részt vesz benne  célja: olyan folyamatok létrehozása, amely a vállalat egészére kiterjedően állandóan hat a minőségre

17 TQM  Megvalósítása : beépíti a minőségre vonatkozó követelményeket és tevékenységeket a vállalat szervezeti egységeinek működésébe és összvállalati szinten összehangolja azokat.  Új vezetési filozófia a hozzá tartozó stratégiával.

18 Kialakításának forrásai  a vezetők és alkalmazottak elkötelezettsége  az emberi kapcsolatok, a kommunikációs formák javítása  összetartozás, magas erkölcsi normák és értékrendszerek megtartása

19 TQM bevezetés okai   Versenyelőny elérése   Piaci helyzet megtartása, erősítése   Vevői igények maradéktalan kielégítése   Egyenletes, magas minőség elérése   Minőségi kultúra megteremtése   Kiemelkedő teljesítmény biztosítása   Szervezettség javulása   Költségek csökkentése   Információs folyamat javítása

20 Alapelemei  vevőközpontúság – a vevő szükségleteire összpontosít  termékek, szolgáltatások és folyamatok folyamatos javítása  alkalmazottak bevonása és felhatalmazása – teljes elkötelezettség

21 Alapelvei  üzleti siker csak a vevők igényeinek megismerésével és kielégítésével érhető el  a minőség megvalósításában az irányító feladat a vezetésé  a problémamegoldás és a folyamatos javítás eszköze a tényadatokra alapozott statisztikai oknyomozás

22 Alapelvei  a szervezet valamennyi szintjén minden funkcionális egység munkája javításával támogassa a minőségi célok megvalósítását  a problémamegoldás és a folyamatos javítás leghatékonyabb módja a többfunkciós munkacsoportok (teamek) alkalmazása  a szervezet minden dolgozójának feladata a folyamatos tanulás, oktatás és képzés

23 Vevőközpontúság Vevőközpontúság  Minőség valamennyi definícióban a vevő elégedettségével jellemezhető  Ezért cél a vevői elégedettség biztosítása  Azon folyamatok meghatározása, amelyek a termék szolgáltatás minőségét meghatározzák – ezt kell olyan módon irányítani, hogy az előre meghatározott minőséget biztosítani tudják.

24 TQM modell Alkalmazottak bevonása Vevőközpontúság Folyamatos javítás Vezető szerep Oktatás és képzés Támogató struktúrák Kommunikáció Jutalmazás és elismerés Mérés Cél Elvek Elemek Vevői megelégedettség

25 Vevőközpontúság A vevő mond értékítéletet, pénze tartja el a céget. pénze tartja el a céget.  Naprakészen szükséges tudni: - kik a vevőink, - mit várnak a terméktől és tőlünk, - hogyan ítélik meg teljesítményünket  Belső és külső vevők megkülönböztetése - Belső vevők: a szervezeten belül működő különböző részlegek, amelyek egymás vevői és szállítói - Külső vevők: a fogyasztók és más szervezetek; termékvásárlók, szolgáltatások igénybe vevői

26 Vevőközpontúság Vevők azonosítása, igényeik meghatározása igényeik meghatározása Vevőkör azonosítása Vevőkör azonosítása Termékek és szolgáltatások azonosítása Termékek és szolgáltatások azonosítása Kontaktszemélyek azonosítása Kontaktszemélyek azonosítása Kérdések összeállítása Kérdések összeállítása Vevői kérdések Vevői kérdések Adatgyűjtés Adatgyűjtés Elemzés Elemzés

27 Vevőközpontúság Vevői elvárásoknak való megfelelés 1. szint: a termékhez kapcsolódó alapvető elvárások teljesítése a termékhez kapcsolódó alapvető elvárások teljesítése 2. szint: különböző új jellemzők megjelenése, melynek révén a vásárlók különböző ajánlatok és lehetőségek között választhatnak 3. szint: értéknövelő jellemzők és tartalékok, amelyek nem szerepelnek a vevők kimondott elvárásai között

28 Vevőközpontúság Az információhoz jutás lehetőségeinek szintjei: 1. reaktív módozat – a vevő kezdeményezi a kommunikációt a vevőszolgálaton keresztül 2. „forró drót” – szélesebb körű kommunikációs lehetőségeket nyújt 3. kétirányú kommunikáció - személyes beszélgetések, interjúk, felmérések

29 Folyamatos javítás Folyamatos javítás A minőségirányítási rendszer egyik legfontosabb eszköze a folyamatos fejlesztés.  Problémamegoldás  PDCA ciklus – Deming féle kör  Javítás vagy helyesbítés  Taguchi módszer

30 Folyamatos javítás PDCA-ciklus – Deming-féle kör A PDCA - ciklus alkalmazása, mint módszer Shewhart nevéhez kötődik, de Deming munkássága folytán terjedt el a világon. Arra a gyakorlati elvre épül, amely szerint a végzett munkán, a munkavégzés színvonalán mindig lehet javítani Amennyiben eredményünk eltér a tervezettől, meghatározzuk az eltérés okát, és újratervezzük a feladat végrehajtását.

31 PDCA

32 Plan-D-C-A TERVEZNI  a folyamat javítási lehetőségeit felismerni,  célokat kitűzni,  folyamatokat megvizsgálni és az eltérések lehetséges okait felderíteni,  a célok eltérésének módját meghatározni

33 P-Do-C-A VÉGREHAJTANI  képezni és begyakorolni  javító módszereket választani  adatokat gyűjteni

34 P-D-Check-A ELLENŐRIZNI  adatokat ellenőrizni  jelenlegi és tervezett eredményeket összehasonlítani  javított folyamatokat elbírálni

35 P-D-C-Act INTÉZKEDNI  folyamatot dokumentálni és szabványosítani  eredményeket ellenőrizni  szükséges további javításokat értékelni

36 Javítás  olyan tevékenység, amelyet a nem megfelelő terméken végeznek azért, hogy az kielégítse a tervezett felhasználási követelményeket  utómegmunkálás vagy beállítás után  a nem megfelelő termék kezelésének egyik módja

37 Helyesbítő tevékenység Helyesbítő tevékenység  megszüntessék egy már meglévő hiba okait  megszüntessenek más nemkívánatos helyzetet  megszüntessenek más nemkívánatos helyzetet  megakadályozzák annak ismételt előfordulását  a nem megfelelőség okainak megszüntetésére vonatkozik

38 A minőségjavítás Taguchi - módszere A minőségjavítás Taguchi - módszere 1. A termék minőségének egyik legfontosabb meghatározója az az összes veszteség, amelyet a termék felhasználása során a társadalomnak okoz. 2. Folytonos minőségjavításra és költségcsökkentésre van szükség. 3. A minőségjavítás megköveteli a névleges érték körüli ingadozás csökkentését. 4. A teljesítőképesség ingadozása miatti társadalmi veszteség gyakran arányos a teljesítőképesség mutatója és a névleges értéke közötti eltérés négyzetével.

39 A minőségjavítás Taguchi - módszere 5. A termék- és folyamatszervezésnek jelentős a hatása a termék minőségére és önköltségére. 6. A teljesítőképesség ingadozása csökkenthető azoknak a nemlineáris hatásoknak a kihasználásával, amelyek a termék és/vagy a folyamat­paraméterek és a termék előírt teljesítőképességi mutatói között fellépnek. 7. A statisztikai kísérlettervezés módszereivel úgy kell beállítani a termék és/vagy a folyamatparamétereket, hogy azok csökkentsék a teljesítőképesség ingadozását.

40 Alkalmazottak bevonása és felhatalmazása a dolgozókat bevonják a döntési folyamatba ↓↓ megnő a dolgozók felelőssége ↓↓ elkötelezettebbekké válnak a feladat elvégzése iránt

41 Alkalmazottak bevonása és felhatalmazása  Előfeltétel: - az alkalmazott legyen képes felismerni és megoldani a munkahelyén a munkakörében jelentkező problémát - elvárásokat és a korlátokat tisztázni kell - megfelelő motiváció, ösztönzés  Módszer: - team-alakítás - a közös célért együttesen végzett munka - hatáskör-átruházás

42 Alkalmazottak bevonása és felhatalmazása A dolgozók bevonásához szükséges alapelemek: tudják, hogy mit csinálnak tudják, hogy mit csinálnak tudják, hogy mi a kötelességük tudják, hogy mi a kötelességük rendelkezzenek irányítókészséggel rendelkezzenek irányítókészséggel a kölcsönös bizalom légköre a jellemző a kölcsönös bizalom légköre a jellemző önkontroll önkontroll csoportszellem csoportszellem nagyfokú elkötelezettség nagyfokú elkötelezettség a változtatás iránti fogékonyság a változtatás iránti fogékonyság nyílt és őszinte kommunikáció nyílt és őszinte kommunikáció

43 Tot á l Quality Management Elsődleges célStratégiai befolyásolás A minőség elérésének útjaÁllandó versenyképes helyzet biztosítása A tevékenység hangsúlyaPiaci és fogyasztói igények MódszerekStratégiai tervezés, célok rendszerbe foglalása Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Oktatás, tréning, célok rendszerbe foglalása Felelősség a minőségértVezetés és valamennyi alkalmazott Minőség megközelítése, orientációMinőségi vezetési rendszer

44 TQM jelmondatok   A vevőnek mindig igaza van!   A TQM nem 100 méteres futás!   Egységben az erő!   Mindenki főnök a saját posztján!   Még jobban, ha már itt tartasz!   Nincs megállás!   Mindig a legjobbhoz a maga nemében!


Letölteni ppt "TQM A vevőnek mindig igaza van!. A minőségmenedzsment fejlődése   Minőségellenőrzés   Minőségszabályozás   Minőségbiztosítás   Minőségirányítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések