Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét."— Előadás másolata:

1 Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét

2 Jogszabályváltozások a szociális szolgáltatások befogadása, igénybevétele tükrében dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

3 „Nem Mi írjuk életünk legfontosabb jeleneteit.” Paulo Coelho

4 A jogszabályváltozások áttekintése Főbb irányok, jellemzők: Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A szolgáltatói nyilvántartás – eljárási pontosítások A szolgáltatói nyilvántartás – eljárási pontosítások Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Az igénybevételi jogviszony megszűnése Az igénybevételi jogviszony megszűnése

5 A módosított jogszabályok köre 1993. évi III. törvény (Szt.) 1993. évi III. törvény (Szt.) 2014. évi C. törvény (költségvetési törvény) 2014. évi C. törvény (költségvetési törvény) 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. végrehajtási rendelete) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. végrehajtási rendelete) 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (NRSZH-rendelet) 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (NRSZH-rendelet) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (Ir.) 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (Ir.) 1/2000. (I.7.) SZCSM-rendelet (R.) 1/2000. (I.7.) SZCSM-rendelet (R.) 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (SZMM-rendelet) 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (SZMM-rendelet)

6 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Anomália: a képesítési előírások alóli felmentés lehetőségének eltérő szabályozása a képesítési előírások alóli felmentés lehetőségének eltérő szabályozása Jogszabályi kollízió (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a 2012. december 30. napjától hatálytalan, ugyanakkor az R. 6. § (5) bekezdés továbbra is hatályos) Jogszabályi kollízió (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a 2012. december 30. napjától hatálytalan, ugyanakkor az R. 6. § (5) bekezdés továbbra is hatályos) felmentésre nincs lehetőség felmentésre nincs lehetőség az R. 3. sz. melléklete szerinti képesítés szükséges az R. 3. sz. melléklete szerinti képesítés szükséges

7 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Engedmények: szakképzettnek tekintendő: szakképzettnek tekintendő: − 2015. január 16-án foglalkoztatott + és általános ápoló, általános asszisztens vagy felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítés − az új jogviszony  10 éven belül nem kell a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírások szerinti képesítést megszerezni. − aki a 2010. december 31-én hatályos R. 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg.

8 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Engedmények: családsegítés: családsegítés: − szociális segítő munkakör többé nem kötelező − tanácsadó munkakör munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is betölthető (pl. megbízási szerződés) − 30.000 lakosra vetítve 1 fő tanácsadó − a párhuzamosságok felszámolása - integrálási kötelezettség:  a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre  ha egyik szolgáltatás már működik a településen, és a másikat újonnan hozzák létre, akkor a fenti szabály alkalmazandó.  nem érinti a 2014. december 31-én egy településen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat

9 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Támogató szolgáltatás: személyi segítő munkakör: személyi segítő munkakör: − a felsőfokú végzettség (igazgatásszervező, szociális igazgatás szakirányú végzettség, viselkedéselemző) már nem feltétel, csak OKJ-s szakképesítés a minimum-előírás − az ebben dolgozó munkatársak 100 %-ának meg kell felelni az R. 3. sz. melléklet 6.1. pontjának

10 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Házi segítségnyújtás: a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet I. része) a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet I. része)

11 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Házi segítségnyújtás: a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet II. része) a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet II. része) tevékenységek és résztevékenységek tevékenységek és résztevékenységek

12 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Házi segítségnyújtás: tiszteletdíjas társadalmi gondozók szerepe: tiszteletdíjas társadalmi gondozók szerepe: − az egyszemélyes szolgálatok kivételével − létszámuk < szakképesített szociális gondozók száma − 2015. július 1. napjától a létszámnorma körébe nem vonhatók − gondozási tevékenységük kizárólag:  a lakókörnyezeti higiénia megtartása résztevékenységei (pl. takarítás, mosás, vasalás)  a háztartási tevékenység résztevékenységei (pl. bevásárlás, ruhajavítás, vízhordás)  segítségnyújtás a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben

13 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki szolgálat működtethető. (2015. január 1. napját követően létrejövő szolgálatok esetében, ill. a folyamatban lévő eljárásokra alkalmazandó) ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki szolgálat működtethető. (2015. január 1. napját követően létrejövő szolgálatok esetében, ill. a folyamatban lévő eljárásokra alkalmazandó) a társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek: 600 főnél kevesebb lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés) a társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek: 600 főnél kevesebb lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés) a társulás keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely: 70-400 fő lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés) a társulás keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely: 70-400 fő lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés)

14 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Ápoló-gondozó otthon: Működő, férőhelyszám < 50 főMűködő, férőhelyszám < 50 fő bővítés max. 50 férőhelyigbővítés max. 50 férőhelyig jogutódlás esete: új fenntartó (nincs férőhelyszám korlát)jogutódlás esete: új fenntartó (nincs férőhelyszám korlát) Támogatott lakhatás: Átalakítás: 50 fő < férőhelyszám (nagy létszámú) intézmények max. 50 elhelyezését biztosító lakások, épületek együttese (max. 2 fő/lakás)50 fő < férőhelyszám (nagy létszámú) intézmények max. 50 elhelyezését biztosító lakások, épületek együttese (max. 2 fő/lakás) Új intézmény, férőhely:Új intézmény, férőhely: − használatbavételi engedély − fogyatékossági típus speciális szükségletéhez (ill. változáshoz) igazodó akadálymentesítés − < 6 fő lakás, ház vagy − < 7-12 fő lakás, ház (max. 2 fő/lakószoba) Fogyatékkal élők, pszichiátriai, szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása

15 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: szociális segítő 3 fő/100 férőhelyÁtmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: szociális segítő 3 fő/100 férőhely Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: 10-150 fő ellátása/székhely, telephely (nem léphető túl, tovább nem bővíthető)Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: 10-150 fő ellátása/székhely, telephely (nem léphető túl, tovább nem bővíthető) A hajléktalan személyek szakosított ellátása kivétel, mivel kiemelt cél:A hajléktalan személyek szakosított ellátása kivétel, mivel kiemelt cél: − az életveszély elkerülése − lehetőség minden hajléktalan személynek az igénybevételre − közterületen történő „éjszakázás” elkerülése − az utcai életmód felszámolására irányuló törekvés − elengedhetetlen feltétel, hogy megfelelő krízis-, illetve átmeneti jellegű férőhely álljon rendelkezésre. Bentlakásos intézményi ellátás – egyéb változások:

16 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása A költségvetési támogatásban részesülő egyházi fenntartású, nem állami fenntartású szociális szolgáltató/intézmény a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.A költségvetési támogatásban részesülő egyházi fenntartású, nem állami fenntartású szociális szolgáltató/intézmény a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása:Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása: − egyházi fenntartásba adás következtében keletkező jövőbeni többletköltségek a központi költségvetés történő kompenzálása, (függetlenül az átadó nem állami fenntartó korábbi normatíva-igényétől) − öt évre számított átalányösszeg: azaz a normatíva (az Szt. 58/A. § alapján befogadott vagy anélkül is jogosító szolgálatszámra, ellátotti számra, férőhelyszámra – törtéves működés esetén egész évre – számított) összegének x egyházi kiegészítő támogatás akkor hatályos mértéke = összeg x 5 (év) − A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény működése nem engedélyezhető. Egyéb változások:

17 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai Naptári évre vonatkozó kapacitás:Naptári évre vonatkozó kapacitás: − a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év január 15. napjáig, közleményben teszi közzé (év közben szükség szerint bekövetkező változásokat szintén) Adott évre még rendelkezésre álló kapacitás:Adott évre még rendelkezésre álló kapacitás: − A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) január kivételével minden hónap 5-éig közzéteszi a honlapján. − Az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások esetében a befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetőség. Kapacitások közzétételének megismerhetősége:

18 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai Kapacitások közzétételének megismerhetősége:

19 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai Új szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, illetve férőhelyszám - amelyre a fenntartó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik befogadással.Új szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, illetve férőhelyszám - amelyre a fenntartó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik befogadással. A nem állami fenntartó által működtetett (v. működtetni kívánt) házi segítségnyújtás esetében hozzájáruló nyilatkozatot nem kell csatolni.A nem állami fenntartó által működtetett (v. működtetni kívánt) házi segítségnyújtás esetében hozzájáruló nyilatkozatot nem kell csatolni. A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadniA rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni − az önkormányzati kötelező feladatot – családsegítés esetében az önként vállalt feladatot is – ellátó állami fenntartót, − azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, vagy költségvetési támogatásban részesül, Fogalmak, esetkörök pontosító definiálása:

20 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményezőA rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményező − szétválás vagy egyesítés, − a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő ellátotti létszám/férőhelyszám-átcsoportosítás, − átmeneti és tartós ellátást nyújtó férőhelyek egymás közti átminősítése, − fenntartók közötti ellátotti létszám/férőhelyszám-átadás teszi szükségessé. szétválás, egyesítés, átcsoportosítás, illetve átadás: az egyik intézményben, telephelyen történő férőhelyszám-csökkenéssel egyidejű, másik intézményben, telephelyen, újonnan létesített intézményben, telephelyen történő azonos mértékű férőhelyszám-növelés.szétválás, egyesítés, átcsoportosítás, illetve átadás: az egyik intézményben, telephelyen történő férőhelyszám-csökkenéssel egyidejű, másik intézményben, telephelyen, újonnan létesített intézményben, telephelyen történő azonos mértékű férőhelyszám-növelés. Fogalmak, esetkörök pontosító definiálása:

21 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai demens személyeket ellátó (nappali vagy bentlakásos) intézményi férőhelyek  ha a befogadott férőhelyen ellátott személy demenssé válik, újbóli befogadás szükségtelendemens személyeket ellátó (nappali vagy bentlakásos) intézményi férőhelyek  ha a befogadott férőhelyen ellátott személy demenssé válik, újbóli befogadás szükségtelen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  a bentlakásos ellátások kötelező feladatellátásának állami átvétele, egyidejűleg ezen szolgáltatások finanszírozásának átalakulása, így nincs szükség arra, hogy az állam a saját fenntartásában lévő szolgáltatásait befogadjaa Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  a bentlakásos ellátások kötelező feladatellátásának állami átvétele, egyidejűleg ezen szolgáltatások finanszírozásának átalakulása, így nincs szükség arra, hogy az állam a saját fenntartásában lévő szolgáltatásait befogadja Egyszerűsítés - befogadás alól mentesség:

22 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A döntési szempontok pontosabb kimunkálása: 1. A jogszabályban felsorolt feltételek fennállását az NRSZH vizsgálja és dönt: − az Szt. 58/A. § (2c) bekezdésében foglalt feltételek alapján, vagy ha − ezek nem állnak fenn, adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások alapján, − a befogadás szükségességéről szóló miniszteri döntés alapján. − hozzájárulását akkor tagadja meg, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetési törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.

23 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A döntési szempontok pontosabb kimunkálása: 2. A miniszter a befogatás szükségességéről dönthet: − indokolt esetben (pl. megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása) − az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével − a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül történő befogadásától és a befogadás feltételeinek hiányában, − közleményben közzétett kapacitásokra tekintet nélkül, − a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.

24 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások Mi változott? az Sznyr. telephely fogalmi köre: támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását biztosító ingatlan, ha a fenntartó kériaz Sznyr. telephely fogalmi köre: támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását biztosító ingatlan, ha a fenntartó kéri rögzítésre került:rögzítésre került: − az Szt. 2014. július 1. napjától bekövetkezett változásával (ld. 92/K. § (4d) bek.) összhangban - a kérelmet (bejegyzés, adatmódosítás, törlés) elektronikus űrlapon, a szolgáltatási nyilvántartás rendszerén keresztül kell benyújtani − kérelmek és más beadványok benyújtásához a fenntartó képviselőjének vagy meghatalmazottjának, valamint az adatrögzítő munkatársnak az informatikai rendszerben regisztrálnia kell

25 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások A regisztráció, ill. belépés módja: A regisztráció, ill. belépés módja: https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/

26 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások A 2014. december 31. napján lejárt ideiglenes hatályú bejegyzések: kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig hivatalból más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatók, hakizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig hivatalból más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatók, ha − a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy − az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B–11/1., TIOP 3.4.2–11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt.A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.

27 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások Kistérség mint ellátási terület szerepeltetése:Kistérség mint ellátási terület szerepeltetése: − a 2014. december 31. napján a szolgáltatási nyilvántartásban már ekként bejegyzett ellátási terület továbbra is feltüntethető − a 2014. december 31. napját követően módosított ellátási terület esetében nem lehetséges Állami fenntartók esetén csatolni kell az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti feladat-ellátási megállapodást (eddig csak az egyházi, nem állami fenntartók esetében kellett csatolni az ellátási szerződést)Állami fenntartók esetén csatolni kell az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti feladat-ellátási megállapodást (eddig csak az egyházi, nem állami fenntartók esetében kellett csatolni az ellátási szerződést) A Ket. 86. § (2) bek. alapján hivatalból, mérlegelés nélküli bejegyzésről szóló döntés a bejegyzés napján nem emelkedik jogerőre.A Ket. 86. § (2) bek. alapján hivatalból, mérlegelés nélküli bejegyzésről szóló döntés a bejegyzés napján nem emelkedik jogerőre. Hivatalunk a Ket. 86. § (3) bekezdése alapján hivatalból csak a hibás bejegyzés kijavítására köteles (a jogszabálysértő bejegyzés törlése, elmulasztott bejegyzés pótlása kérelemre vagy hivatalból tehető meg).Hivatalunk a Ket. 86. § (3) bekezdése alapján hivatalból csak a hibás bejegyzés kijavítására köteles (a jogszabálysértő bejegyzés törlése, elmulasztott bejegyzés pótlása kérelemre vagy hivatalból tehető meg). finanszírozási rendszerbe való befogadás csak a bejegyzett ellátotti létszámon, férőhelyszámon belül értelmezhető: a bejegyzett ellátotti létszám, férőhelyszám, a befogadott férőhelyszám csökkenése esetében ellátotti létszámot is csökkenteni kell, kérelem hiányában hivatalból is.finanszírozási rendszerbe való befogadás csak a bejegyzett ellátotti létszámon, férőhelyszámon belül értelmezhető: a bejegyzett ellátotti létszám, férőhelyszám, a befogadott férőhelyszám csökkenése esetében ellátotti létszámot is csökkenteni kell, kérelem hiányában hivatalból is.

28 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Az igénybevétel iránti kérelem: Házi segítségnyújtás:Házi segítségnyújtás: − SZMM rendelet 3. számú mell. (gondozási szükséglet vizsgálata) − növelt pontszámok (1 óra gondozási szükséglet: 11 pont helyett 20 pont) − csak a hatálybalépést követő új igénylők esetében kell alkalmazni Támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociálisan nem rászorult személyek vonatkozásában megszűnt az orvosi igazolás benyújtásának követelménye (Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti igazolás, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylés esetében a kórházi zárójelentés)Támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociálisan nem rászorult személyek vonatkozásában megszűnt az orvosi igazolás benyújtásának követelménye (Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti igazolás, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylés esetében a kórházi zárójelentés)

29 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Támogatott lakhatás: a hajléktalan személyek kikerültek az ellátási célcsoportból (a társadalomba való reintegrálás más eszközökkel pl. foglalkoztatás és az önálló lakhatás támogatása útján) érhető ela hajléktalan személyek kikerültek az ellátási célcsoportból (a társadalomba való reintegrálás más eszközökkel pl. foglalkoztatás és az önálló lakhatás támogatása útján) érhető el igénybevétel a komplex szükségletfelméréshez kötéseigénybevétel a komplex szükségletfelméréshez kötése költségét a fenntartó viseliköltségét a fenntartó viseli nincs a külön jogszabály szerinti felülvizsgálat, a komplex szükségletfelmérés meghatározott időközönkénti megismétlése kiváltja aztnincs a külön jogszabály szerinti felülvizsgálat, a komplex szükségletfelmérés meghatározott időközönkénti megismétlése kiváltja azt az esetfelelős és kísérő támogatást biztosító munkatárs - közfeladatot ellátó személynek minősül (fokozott védelem)az esetfelelős és kísérő támogatást biztosító munkatárs - közfeladatot ellátó személynek minősül (fokozott védelem)

30 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Ir. 18. §-a szerinti nyilatkozat nem szükségesIr. 18. §-a szerinti nyilatkozat nem szükséges Főszabály – párhuzamos finanszírozás kizárása:Főszabály – párhuzamos finanszírozás kizárása: − többes igénybevétel  költségvetési támogatás egy engedélyes, aki − az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette Pl. együtt nem finanszírozható:  szociális étkeztetés (népkonyha kivétel) és fogyatékkal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása.  házi segítségnyújtás és szociális szakosított szolgáltatás Kivételek − együttes finanszírozás:Kivételek − együttes finanszírozás: − 2015. január 1-től költségvetési törvény, Tkr. szabályozza. Pl. együtt finanszírozható  családsegítés  családsegítés  támogató szolgáltatás  pl. fogyatékos személyek otthona  hajléktalan személyek nappali ellátása  éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállás  gyermekjóléti szolgáltatás  családsegítés

31 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Részletesen: lásd: http://nrszh.kormany.hu/tajekoztatas-az-egyuttes- finanszirozas-szabalyairolRészletesen: lásd: http://nrszh.kormany.hu/tajekoztatas-az-egyuttes- finanszirozas-szabalyairol

32 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?

33 Az igénybevételi jogviszony megszűnése Melyek a leglényegesebb változások? Egységes jogorvoslati rend, azaz:Egységes jogorvoslati rend, azaz: − az állami, nem állami, egyházi fenntartók esetében egyaránt − fenntartóhoz 8 napon belül, vagy (ha a döntést nem fogadja el) − felülvizsgálatért 30 napon belül bírósághoz fordulhat − igénybevételi jogviszony keletkezése, megszűnése Megszűnési esetkörök bővülése (megállapodás felmondása)Megszűnési esetkörök bővülése (megállapodás felmondása) Szociális alap- és szakosított ellátás (más-más felmondási idő, eset)Szociális alap- és szakosított ellátás (más-más felmondási idő, eset) Tájékoztatási kötelezettség: a 2015. január 1. napján igénybevételi jogviszonyban álló (megállapodással rendelkező) személyeket megszüntetéssel kapcsolatos változásokról (pl. megállapodás módosítása)Tájékoztatási kötelezettség: a 2015. január 1. napján igénybevételi jogviszonyban álló (megállapodással rendelkező) személyeket megszüntetéssel kapcsolatos változásokról (pl. megállapodás módosítása)

34 Az igénybevételi jogviszony megszűnése Az igénybevételi jogviszony megszűnése: Igénybevevő esetében:Igénybevevő esetében: − halála − határozott idejű elhelyezés: lejárat napja (kiv. ha az Szt. alapján hosszabbítható, pl. rehabilitációs célú lakóotthon esetében) Intézmény esetében: annak jogutód nélküli megszűnése (szolgáltatói nyilvántartásból törlés)Intézmény esetében: annak jogutód nélküli megszűnése (szolgáltatói nyilvántartásból törlés) FelmondásFelmondás

35 Az igénybevételi jogviszony megszűnése A megállapodás felmondása: ellátott (törvényes képviselője) indokolás nélkülellátott (törvényes képviselője) indokolás nélkül állami fenntartású szolgáltató/intézményállami fenntartású szolgáltató/intézmény − ellátott más intézményben történő elhelyezése indokolt/nem indokolt − házirend súlyos megsértése − térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése + 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja nem állami, egyházi fenntartású szolgáltató/intézménynem állami, egyházi fenntartású szolgáltató/intézmény − szociális alapszolgáltatás esetén bármikor − szociális szakosított ellátás esetén más intézményben történő elhelyezése indokoltsága (v. annak hiánya), házirend súlyos megsértése, térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése + 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja felmondási idő: felmondási idő: − szociális alapszolgáltatás esetén 15 nap − szociális szakosított ellátás esetén 3 hónap

36 Az igénybevételi jogviszony megszűnése A megállapodás felmondása: Jogellenesség megállapítása kitől kérhető?Jogellenesség megállapítása kitől kérhető? − fenntartótól: 8 napon belül, ha az ellátott (törvényes képviselő vitatja) − bíróságtól:  az ellátott (törvényes képviselő), ha a fenntartó  felmondás jogellenességéről hozott döntésével nem ért egyet  a szociális alapszolgáltatást bármikor felmondja  a más intézményben történő elhelyezése indokoltsága (v. annak hiánya), házirend súlyos megsértése, térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése miatt a megállapodást felmondja  fenntartó, ha az ellátott (törvényes képviselő) indokolás nélkül felmondja Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

37 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét."

Hasonló előadás


Google Hirdetések