Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése a Nyárfácska Napköziotthonos Óvodában Változások sodrában 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia alapú programcsomag bevezetése a Nyárfácska Napköziotthonos Óvodában Változások sodrában 1."— Előadás másolata:

1 A kompetencia alapú programcsomag bevezetése a Nyárfácska Napköziotthonos Óvodában Változások sodrában 1

2 Az óvoda rövid történeti áttekintése Óvodánk 1980-ban épült,egy csoportszobával kezdve meg működését Később összevont óvodák központi intézménye lett (Felsőkelecsény, Dövény tagóvodákkal 2

3 Az óvoda rövid történeti áttekintése Jelenleg két tagóvodával Alsószuha, és Felsőkelecsénnyel alkot egy intézményi egységet A három óvodában 4 csoporttal működünk 3

4 Óvodánk tárgyi feltételrendszere Az óvoda berendezési, felszerelési tárgyai színben, gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek. Fejlesztő játékainkat pályázati pénzből tudtuk finanszírozni. gyermekeink számára.. 4

5 Óvodánk személyi feltételrendszere Célunk, hogy intézményünkben valamennyi alkalmazott rendelkezzen a munkakörre előírt legmagasabb szakképzettséggel: Jelenlegi helyzet: Óvodapedagógus: 7 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik Ebből 2 fő vezető óvodapedagógusi szakvizsgával is rendelkezik. Dajkák: 4 fő 4 dajkai képesítéssel, mellettük jól képzett technikai személyzet segíti a munkánkat 5

6 Az óvodai nevelés szociokulturális háttere A társadalomban zajló események településünket sem kerülik el. A gyermekek nagy része jelentős szociális, műveltségi hátránnyal rendelkezik, így az esetek nagy részében a gyerekek korukhoz képest alacsonyabb fejlettségi szinten kerülnek be az óvodába. 6

7 Nevelés filozófiánk Óvoda dolgozói valljuk: hogy nevelő munkánk akkor eredményes, ha a gyermekeket megismerve, elfogadva, számukra érzelmi biztonságot teremtünk Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az ismeretek befogadására nyitottak legyenek, egyéni, differenciált nevelésünk, fejlesztő munkánk eredményeként sikeresen felkészüljenek az iskolai életmódra. 7

8 Nevelés filozófiánk Az intézményünkben a tevékenység központú óvodai nevelés módszerét használtuk közel 10 évig A változó társadalmi követelmények miatt éreztük, változtatni kell, új pedagógiai módszereket kell megismernünk, alkalmaznunk 8

9 Nevelés filozófiánk: A gyermekeknek nem csak életkori szakaszonként, hanem egyénenként is eltérő testi-lelki szükségleteik vannak. Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának tisztelete, szükségleteinek maradéktalan kielégítése. 9

10 A változás szükségessége Nevelő munka során, szükségként jelentkezett a változtatás, a megújulás iránti vágy A pedagógiai megújulás, útkeresés a nevelőtestület részéről Valamint az SNI- gyermekek integrálása a csoportokba 10

11 Merre, hogyan? Értékelt nyújtson a gyermekeknek Pedagógiai megújulást adjon a pedagógusnak Érezzék a változást a szülők is A fenntartó is elégedett legyen (anyagi, személyi feltételek Középpontban az alkalmazásképes ismeret, tudás álljon 11

12 Merre, hogyan? Az óvodapedagógusok pedagógiai módszertani kultúrájának megújítása, Megfelelő tanulási környezet biztosítása 12

13 Kompetencia elvű nevelés- miért is? -A kompetencia-alapú program az egyénre szabott képességfejlesztést helyezi a középpontba, - hangsúlyozza a tevékenykedtetések közben megszerzett ismeretek fontosságát, A tapasztalatszerzést természetes élethelyzetekben. Szakít a frontális Csoportos munkával 13

14 Kompetencia elvű nevelés A programcsomag komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására gyermekek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére. 14

15 Kompetencia elvű nevelés A programcsomag tartalma a négy őselemhez kötődik: levegő,- tűz,- víz, - föld. 15

16 Kezdetek-az új út megtalálása ??? 16

17 A kezdetek-az új út megtalálása Új fogalmak-ismerkedés a programmal Kompetencia Innováció Implementáció Projekt Téma hét 17

18 A kezdetek-az új út megtalálása Feladatunkat nehezítette, hogy a kompetencia alapú óvodai programcsomag elsősorban homogén csoportokra íródott, a mi óvodánkban vegyes csoportok működnek, így a témák feldolgozása során erre külön oda kellett figyelni. 18

19 Tisztul a kép- elindul a munka tanév során hetente több órát töltünk el önképzéssel, felkészüléssel. Intézményi szintű fejlesztő csoportot hoztunk létre melynek állandó tagja volt a szakmai vezető és a megvalósító óvodapedagógusok. A csoporthoz egy-egy feladat elvégzésére kapcsolódtak az adott területen jól felkészült kolléganők is. 19

20 Tisztul a kép- elindul a munka A munka során legtöbbet azonban a gyerekek kapták, hiszen minden őértük történt, felhőtlenül játszottak, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, sok közös és egyéni élményben volt részük, gazdagodott személyiségük, örömteli napokat töltöttek az óvodában. 20

21 Elvégzett tevékenységek Szeptemberben projekt indító nap az óvodai programcsomag adaptálása, nevelési programunk megújítása, fejlesztési tervek, eszközök kidolgozása, a szükséges új dokumentumok elkészítése. A vállalkozó pedagógusok felkészítő továbbképzésen vettek részt,210-240 óra. 21

22 Elvégzett tevékenységek Az óvodapedagógusok az új módszereket beépítették nevelőmunkájukba, amelyről videó film és fénykép is készült. Az óvónőket szakmai mentor segítette, elemzéseivel, szakmai javaslataival. Elkészültek az óvoda saját innovációi Témahetet szerveztünk szülők bevonásával /farsang Három hetes projektet készítettünk szintén a szülők bevonásával /ébred a természet / 22

23 Elvégzett tevékenységek Örömmel az óvodában címmel az intézményt átfogó innováció –Szociális kompetenciák fejlesztése –Szabad óvodai csoport választás –pihenés, relaxálás igénye 23

24 ElvégzetttevékenységekElvégzetttevékenységek 24

25 ElvégzetttevékenységekElvégzetttevékenységek 25

26 Elvégzett tevékenységek A családi játszóházat szerveztünk a szülők számára Elkészítettük óvodánk honlapját, 26

27 Egyéb óvodai tevékenységek - Ünnepségek,szervezése/ nyílt, szülőkkel közös/ - Pályázatok programok megvalósítása - Kapcsolattartás a társintézményekkel - Együttműködés a Szülői Munkaközösséggel - Színházlátogatás 27

28 Eredmények A legtöbbet azonban a gyerekek kapták, hiszen minden őértük történt, felhőtlenül játszottak, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, sok közös és egyéni élményben volt részük, gazdagodott személyiségük, örömteli napokat töltöttek az óvodában. 28

29 Hogyan tovább??? A jövő tervei : jó gyakorlat adaptálása Helyi innováció további alkalmazása Kompetencia elvű nevelés fenntartása Új projektek kidolgozása, a projekt módszer folyamatos alkalmazása 29

30 „ Az élet egyikünk számára sem könnyű. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk.” (Madam Curie) 30

31 Megvalósult elemek 31

32 Megvalósult elemek 32


Letölteni ppt "A kompetencia alapú programcsomag bevezetése a Nyárfácska Napköziotthonos Óvodában Változások sodrában 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések