Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekjóléti alapellátás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekjóléti alapellátás"— Előadás másolata:

1 Gyermekjóléti alapellátás
Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd Sopron, NYME-BPK

2 ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
Gyermekek védelme Személyes szolgáltatás Gyermekjóléti alapellátások rendszere Általános, illetve speciális segítő szolgáltatás Bejelentési kötelezettség Sopron, NYME-BPK

3 ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
Veszélyeztetettség Kliens Helyi gyermekvédelmi politika Gyermekvédelmi prevenció Sopron, NYME-BPK

4 ALAPFOGALMAK (Szőllősi, 2004.)
Családból való kiemelés Gyámhatóság Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekvédelmi probléma Gyermekvédelmi reform Helyettesítő gondozás Kiskorúakról való állami gondoskodás Területi gyermekvédelem Sopron, NYME-BPK

5 ALAPELVEK Gyermek legjobb érdekének szolgálata
A család önállóságának elve Célszerűség elve Legkisebb kényszer elve Hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma Sopron, NYME-BPK

6 Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása
Új jogi szabályozás Helyi önkormányzatok felelőssége Gyámhatósági beavatkozás korlátozása Pénzbeli ellátások rendszere Gyermekjóléti szolgáltatás Ellátás feltételeinek meghatározása Sopron, NYME-BPK

7 Az 1997. évi XXXI. törvény rendszerre gyakorolt hatása
Védelembe vétel a védő-óvó intézkedések helyett Átmeneti illetve tartós nevelés céljának meghatározása Eszközök meghatározása a gyámhivatal munkájában Sopron, NYME-BPK

8 Gyermekvédelmi törvény:
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdései AZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTE 2 csoport: a gyj. alapellátások közös kérdései az egyes ellátástípusok sajátos kérdései Gyermekvédelmi törvény: jóléti védelmi típusú megoldások Sopron, NYME-BPK

9 El kellett fogadni, hogy:
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdései AZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK LÉTREJÖTTÉNEK FELTÉTELEI El kellett fogadni, hogy: Az államnak nemcsak a veszélyeztetett gyermekek védelme a feladata A problémák jelentős része kezelhető szolgáltató módszerekkel Szükség van a szakszerű szociális munkára Sopron, NYME-BPK

10 El kell választani a hatósági és szolgáltató megoldásokat:
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdései AZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE Elsődlegesen az önkéntesen igénybevehető szolgáltatásokkal kell megoldani a problémákat → kötelezés El kell választani a hatósági és szolgáltató megoldásokat: hatóság → jogszerűség szolgáltatás → szakszerűség Sopron, NYME-BPK

11 Megbélyegző hatás mérséklése
A gyermekjóléti alapellátások szakpolitikai kérdései AZ ALAPELLÁTÁS RENDSZERÉNEK SZEREPE Megbélyegző hatás mérséklése jóléti megoldások „bevezetése” → negatív megítélés enyhül Szubszidiárius sorrend létrehozása a jóléti és a védelmi jellegű megoldások között Sopron, NYME-BPK

12 Szükséglet, probléma, igény
Szubszidiaritás elve (gyermek ellátása → család feladata, az állam csak akkor avatkozik be, ha szükség van rá) 2 féle módon történik: a klasszikus gyermekvédelmi problémák kezelése jóléti ellátások nyújtása Sopron, NYME-BPK

13 A gyermekvédelem jellemzője
problémák kezelésére irányul forrásokat, szolgáltatásokat biztosít megvédi a gyermeket a szülők magatartásával szemben szankcionálja a család életmódját módosítja a családtagok egymáshoz fűződő jogait, kötelességeit módosítja a gyermek családon belüli és azon kívüli státusát Sopron, NYME-BPK

14 A gyermekjóléti megközelítés jellemzői
a helyzeteket többnyire szükségletként értelmezi nem lát érdekellentétet a szülő és gyermeke között támogatást nyújt a (szülői) feladatok teljesítéséhez Sopron, NYME-BPK

15 Igények Az egyes ember által megfogalmazott és kinyilvánított célt jelenti valamely javak, szolgáltatások, lehetőségek megszerzésével kapcsolatban. Különbség van: piaci szolgáltatások közszolgáltatások szociális jellegű közösségi megoldások Sopron, NYME-BPK

16 Szükséglet Olyan igény, amelyet a társadalom egyetemesnek minősít.
Normatív kategória Az adott korban és helyen a társadalom mit tart szükségesnek ahhoz, hogy valaki elfogadható szinten éljen. Sopron, NYME-BPK

17 Szükséglet Meghatározó objektív tényezők: Demográfiai helyzet
Család, háztartás szerkezete Gazdasági aktivitás Jövedelmi helyzet Informális, illetve piaci alternatívák elérhetősége Sopron, NYME-BPK

18 Probléma - veszélyeztetettségkategóriák
Ahhoz, hogy valami gyermekvédelmi problémának minősüljön, szükség van arra, hogy: A szituáció bizonyos objektív sajátosságokkal bírjon Hogy a társadalom mindezt kezelendőnek minősítse Sopron, NYME-BPK

19 Gyermekvédelmi probléma
A gyermekvédelem ott kezdődik, amikor egyes problémákat úgy minősítenek, hogy megoldásuk nem bízható a családra. Veszélyeztetettség: a társadalom minősítése szerint a probléma rendezéséhez állami kontroll szükséges, mely a család autonómiájának korlátozásával jár. Sopron, NYME-BPK

20 Közcselekvések válfajai (Szöllősi, 2004.)
normális kivételes Szükséglet-orientált Önként igénybe vehető támogatások és szolgáltatások Kötelezően igénybe veendő szolgáltatások Probléma-orientált Önként igénybe vehető problémakezelő szolgáltatások Kötelezően igénybe veendő problémakezelő megoldások Sopron, NYME-BPK

21 A gyermekjóléti alapellátások célja
Herczog Mária megfogalmazásában (2001.): A gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jóllétéhez szükséges. 1997. évi XXXI. törvény alapján: 38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, Sopron, NYME-BPK

22 A gyermekjóléti alapellátások célja
a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. (2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Sopron, NYME-BPK

23 Sopron, NYME-BPK

24 Gyermekjóléti szolgáltatás
Létrehozásának célja: álljon rendelkezésre a településeken a gyámhatóság tevékenységének jelentős részét kiváltani képes szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek érdekeit Sopron, NYME-BPK

25 Gyermekjóléti szolgáltatás
szervezési szolgáltatási gondozási feladatokat végez Sopron, NYME-BPK

26 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a veszélyeztetettség megelőzése érdekében
észlelő és jelző rendszer működtetése a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tájékoztatás a működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről szakmaközi estmegbeszélések megszervezése éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése Sopron, NYME-BPK

27 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
családi konfliktusok megoldásának elősegítése a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása tanácsadás biztosítása: pl. családtervezési, nevelési, mentálhigiénés, jogi és káros szenvedélyek megelőzését célzó Sopron, NYME-BPK

28 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére Sopron, NYME-BPK

29 Védelembe vétel a hatóság a gyermeket (és szülőjét) folyamatos hatósági kontroll alá helyezi, egyúttal segítő szakembert rendel ki a fennálló veszélyeztető probléma megoldása érdekében jegyzői intézkedés ha a veszélyeztetettséget a szülő a szükséges ellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja Sopron, NYME-BPK

30 Védelembe vétel feltételezhető, hogy a veszélyeztetettség családi környezetben, gyermekjóléti szociális segítő munkaeszközével megszüntethető a gyermek a szabálysértési hatóság, a nyomozóhatóság illetve a rendőrség, ügyészség és a bíróság jelzése alapján, jogszabályban meghatározott esetekben is hatékonyságát és indokoltságát a jegyző legalább évente egy alakalommal (kérelemre bármikor) felülvizsgálja Sopron, NYME-BPK

31 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
családgondozás biztosítása, ezzel is elősegítve a gyermek családjába történő visszahelyezését utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez Sopron, NYME-BPK

32 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése szociális válsághelyzetben lévő várandós anya ellátáshoz való hozzájutásának szervezése a szabadidős programok szervezése a hivatalos ügyek intézésének segítése gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése Sopron, NYME-BPK

33 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájutás megszervezése gyermekek személyes segítése felkérésre környezettanulmány készítése örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása új ellátások bevezetésének kezdeményezése a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása Sopron, NYME-BPK

34 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásában a helyettes szülői hálózat szervezése, illetve működtetése a helyettes szülői férőhelyekről történő nyilvántartás vezetése részvétel a külön jogszabályban meghatározott KEF munkájában Sopron, NYME-BPK

35 Speciális gyermekjóléti szolgáltatások
kapcsolattartási ügyelet készenléti szolgálat kórházi szociális munka utcai és lakótelepi szociális munka Sopron, NYME-BPK

36 Kapcsolattartási ügyelet
Célja: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása. Sopron, NYME-BPK

37 Készenléti szolgálat Célja:
a gyermekjóléti szolgálat nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása Sopron, NYME-BPK

38 Kórházi szociális munka
Célja: a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a további bántalmazás megakadályozása érdekében Sopron, NYME-BPK

39 Utcai és lakótelepi szociális munkát
Célja: a magatartásával fejlődését veszélyeztető az utcán csellengő gyermek speciális segítése a lakóhelyéről eltávozó, vagy kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése Sopron, NYME-BPK

40 Gyermekek napközbeni ellátása
Célja: az ellátást igénylő gyermekek érdekeihez, igényeihez igazodó, minden gyermek számára hozzáférhető, megfizethető, rugalmas, sokszínű, jó minőségű ellátás biztosítása szakszerű ellátás, gondozás biztosítása biztonságos, meleg, tiszta környezet biztosítása napi többszöri étkezés biztosítása Sopron, NYME-BPK

41 Gyermekek napközbeni ellátása
az életkornak megfelelő programok biztosítása közösség, társas kapcsolatok biztosítása a családi szocializációs problémák korrekciója, felkészítés, felzárkóztatás családban élő olyan gyermekek számára, akiknek gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb okok miatt a gyermekek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tudnak Sopron, NYME-BPK

42 Gyermekek napközbeni ellátása
Biztosítani kell: akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül Sopron, NYME-BPK

43 Gyermekek napközbeni ellátása
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni megszervezhető bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint óvodában, iskolai napköziben Sopron, NYME-BPK

44 Bölcsőde családban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll Sopron, NYME-BPK

45 A bölcsődei nevelés-gondozás célja (A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)
A családban nevelkedő kisgyermek számára: a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést Sopron, NYME-BPK

46 A bölcsődei nevelés-gondozás célja (A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja)
A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig: minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt Sopron, NYME-BPK

47 Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait ismerve és tiszteletben tartva kapcsolódik be a gyermek nevelésébe A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve Állandóság elve: saját gondozónő, tárgyi környezet Az aktivitás, az önállóság segítésének elve Sopron, NYME-BPK

48 Alapelvek a bölcsődei nevelésben, gondozásban
Pozitívumokra támaszkodás elve Egységes nevelő hatások elve Rendszeresség elve Fokozatosság elve Sopron, NYME-BPK

49 A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai
Egészséges testi fejlődés elősegítése Érzelmi fejlődés és szocializáció segítése derűs légkör, érzelmi biztonság, egyéni szükségletek, éntudat, társas kapcsolatok, szabályok, közös élmények A megismerési folyamatok fejlődésének segítése tevékenységek, önálló aktivitás-kreativitás támogatása, ismeretnyújtás, élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása Sopron, NYME-BPK

50 Kapcsolattartás formái és módszerei
Egyéni Napi találkozások Egyéni beszélgetések Családlátogatás Szülővel történő fokozatos beszoktatás Üzenő füzet Sopron, NYME-BPK

51 Kapcsolattartás formái és módszerei
Csoportos Szülői értekezlet → intézményi, csoportos Beszélgető csoport Nyílt nap Fórum, előadás, bemutató … Családi délután Játszó csoport Baba-mama klub Írásos tájékoztatók Sopron, NYME-BPK

52 Sérült gyermek gondozása-fejlesztése a bölcsődében
20 hetestől 6 éves korig a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelésben, gondozásban fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt Teljes integráció Részleges integráció Speciális csoport Sopron, NYME-BPK

53 A bölcsőde speciális szolgáltatásai
speciális tanácsadás időszakos gyermekfelügyelet gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatások pl. játszócsoport, játék- és eszközkölcsönzés Sopron, NYME-BPK

54 Családi napközi (1997. évi XXXI. törv
Családi napközi (1997. évi XXXI. törv., „Civilek a Családi Napközikért” 2005.) 20 hetes-14 éves gyermekek számára nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, családias körülmények között legfeljebb öt gyermek gondozható ha egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő Sopron, NYME-BPK

55 Családi napközi Koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget a kisgyermekeik ellenőrzött körülmények közötti napközbeni elhelyezésére, illetve változó időtartamú gyermekfelügyeletet is kínálhat Sopron, NYME-BPK

56 Családi napközi ellátást csak nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat érvényes működési engedéllyel rendelkezik igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás alkalmas Sopron, NYME-BPK

57 Családi napközi amennyiben saját otthonában nyújtja az ellátást, háziorvosi igazolással kell tanúsítania, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket A családi napközik működési kiadásai személyi kiadások a gondozás helyéhez kötődő kiadások a gondozási tevékenységhez kötődő kiadások Sopron, NYME-BPK

58 Családi napközi normatív állami támogatás térítési díj
kiegészítő tevékenységeket is folytathatnak pl. játszóház, a baba-mama klub, születésnapok, kapcsolatügyelet, délutáni foglalkozások, hétvégi gyermekfelügyelet, bébi-hotel normatívában nem részesülnek Sopron, NYME-BPK

59 Családi napközi fenntartók típusai
egyéni vagy társas vállalkozás, az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés keretében (normatíva 100 %) egyéni vagy társas vállalkozás önkormányzati háttér nélkül (normatíva 30 %) egyéni vagy társas vállalkozás - a feladat ellátásához a forrásokat a szülői befizetések biztosítják (normatívát nem igénylik meg) Sopron, NYME-BPK

60 Családi napközi fenntartók típusai
alapítvány, egyesület és közhasznú társaság formájában, a normatíva igénybevétele mellett és az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszony keretében alapítvány, egyesület és közhasznú társaság keretei között, a normatív állami támogatást (100%) közvetlenül igénybe véve, önkormányzati szerződés nélkül Sopron, NYME-BPK

61 Családi napközi fenntartók típusai ez a gondozási forma alig elterjedt
a helyi vagy kistérségi önkormányzatok közvetlenül működtetnek családi napköziket, vagy közalapítványt bíznak meg ezzel a feladattal ez a gondozási forma alig elterjedt Sopron, NYME-BPK

62 Házi gyermekfelügyelet
20 hetestől 14 éves gyermekek részére biztosítható a szülő otthonában, amíg a gyermek gondozásában a szülőnek segítségre van szüksége Ez a szolgáltatás a szülő munkaideje alatt vehető igénybe Sopron, NYME-BPK

63 Házi gyermekfelügyelet
Milyen gyermekek élveznek elsőbbséget? a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátásban nem részesíthető a nappali intézményben elhelyezett, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl felügyelet nélkül maradó napközbeni ellátást igénybe vevő, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló Sopron, NYME-BPK

64 Házi gyermekfelügyelet
Különösen indokolt: az egyedülálló szülő gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén iker gyermekek gondozásának, nevelésének segítésére a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti órákban Sopron, NYME-BPK

65 Házi gyermekfelügyelet
a tankötelezettségét magántanulóként teljesítő, továbbá a súlyos fogyatékossága miatt képzési kötelezettséget teljesítő, tanköteles korú gyermek számára a szülő kérésének megfelelő időszakra házi gyermekfelügyeletet kell biztosítani Sopron, NYME-BPK

66 Alternatív napközbeni ellátás
Célja: gyermekek intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése Célcsoportja: a gyermekek, születéstől egészen 18 éves korig Sopron, NYME-BPK

67 Alternatív napközbeni ellátás
Kiemelt célcsoportok: a szociálisan hátrányos helyzetű, terhelt lakóterületen, magas kockázati életviszonyok között élő gyermekek a nem hagyományos családmodellben nevelkedő gyermekek az átmeneti vagy tartós betegséggel küzdő gyermekek Sopron, NYME-BPK

68 Alternatív napközbeni ellátás
beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, a fejlődésükben zavart vagy eltérő nevelési igényekkel rendelkező gyermekek magatartási problémákkal küszködő, deviáns életvitelű, antiszociális személyiségfejlődés irányában veszélyeztetett, intézményes kapcsolatok nélkül élő, bajba keveredett fiatalok, akik esetleg védelembe vettek vagy pártfogói felügyelet alatt állnak Sopron, NYME-BPK

69 Alternatív napközbeni ellátás
Formái: a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő klubfoglalkozás játszóház integratív családi játéktár játszótérprogramok csoportfoglalkozások Sopron, NYME-BPK

70 Alternatív napközbeni ellátás
Mely időszakokban indokolt? más szolgáltatás nem működik, azok nyitvatartási idején túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására nincs tanítás az iskolákban Sopron, NYME-BPK

71 Gyermekek átmeneti gondozása (GyvT. , 15/1998
Gyermekek átmeneti gondozása (GyvT., 15/1998. NM rendelet, Gál Antal 2004.) a gyermekek átmeneti gondozásának azokra az élethelyzetekre kell választ adnia, amikor a szülő átmenetileg nem tudja saját háztartásában nevelni gyermekét ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára Sopron, NYME-BPK

72 Gyermekek átmeneti gondozása
preventív szolgáltatás  családból való „végleges” kiemelés megelőzése krízisintervenció  célzott beavatkozás szükséges átmeneti  probléma jellege és az ellátás időtartama miatt is önkéntesség  szülő kérésére, beleegyezésével történik teljes körű ellátás biztosítása Sopron, NYME-BPK

73 Gyermekek átmeneti gondozása
feladata a kiváltó ok megszüntetése és a szakellátásba való bekerülés megelőzése Gondozási tevékenység: gondozás nevelés szociális munka Sopron, NYME-BPK

74 Gyermekek átmeneti gondozása
Minimális intervenció: a szülői felelősség megmarad, csak szükséges mértékig kell beavatkozni Rendszerszemléletű megközelítés: a belső működési zavarok megoldására, valamint a család és környezetének figyelembevételével történik Sopron, NYME-BPK

75 Az átmeneti gondozást igénybe vevő családokkal végzett szociális munka egyes szakaszai
kapcsolatfelvétel problémaelemzés célok meghatározás egyéni gondozási-nevelési terv kialakítása a terv megvalósítása Sopron, NYME-BPK

76 Gyermekek átmeneti gondozása
Az ellátás négyféleképpen indulhat: szülő kérelmére gyermek kérelmére jelzőrendszeri szakember közreműködésével szülő gyámhatósági kötelezésével Tájékoztatást kell adni  írásban nyilatkozni Írásos megállapodás megkötése 12 hónap, mely 6 hónappal meghosszabbítható Sopron, NYME-BPK

77 Gyermekek átmeneti gondozása
Nyilvántartási rendszer Térítési díj Szakmai program Házirend Jog- és érdekvédelem Sopron, NYME-BPK

78 Helyettes szülői hálózat
a gyermek családi környezetben kap személyére szabott gondoskodást, megmaradnak személyes kapcsolatai, iskolai, szabadidős, baráti közössége a szülő számára megnyugtató, hogy a lehető legkisebb változás következik be a gyermeke életében, s nem szakadnak távolra egymástól finanszírozási szempontból a legolcsóbb ellátási forma Sopron, NYME-BPK

79 Helyettes szülői hálózat
huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a felkészítő tanfolyamot (FIKSZ) eredményesen elvégezte → helyettes szülő a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartásba veszi ezzel egyidejűleg a működtető megállapodást köt a helyettes szülői feladatot vállaló személlyel Sopron, NYME-BPK

80 Helyettes szülői hálózat
A helyettes szülő feladatai: befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket saját háztartásába helyettes szülő, a helyettes szülői tanácsadó és lehetőség szerint a szülő, közösen készítik el a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét egyidejűleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti Sopron, NYME-BPK

81 Helyettes szülői hálózat
nevelési díj és külön ellátmány illeti meg tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban végzi Sopron, NYME-BPK

82 Helyettes szülői hálózat
Az ellátás „szereplői”: gyermek törvényes képviselő helyettes szülő gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői tanácsadó egyéb szakember gyámhivatal önkormányzat Sopron, NYME-BPK

83 Helyettes szülő ≠ Nevelő szülő
Preventív jellegű alapellátási forma Kiváltó ok általában krízishelyzet Szülő kérelmére történik Meghatározott időszakra szól Folyamatos a kapcsolat a vér szerinti szülővel Szülő dönt Szakellátáshoz tartozik Akut probléma Hatósági intézkedés teszi szükségessé Folyamatos, többnyire végleges ellátás Szülő kapcsolattartása korlátozott Szünetel a szülő felügyeleti joga Sopron, NYME-BPK

84 Gyermekek átmeneti otthona
megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény átmeneti gondozást biztosít együttműködni a gyermekjóléti szolgálattal térítési díj köteles legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását biztosítja Sopron, NYME-BPK

85 Gyermekek átmeneti otthona
az a családban élő gyermek helyezhető el itt aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett Az elhelyezés leggyakoribb okai: nem megfelelő lakáskörülmények életvezetési problémák Sopron, NYME-BPK

86 Gyermekek átmeneti otthona
gyermek bántalmazása, elhanyagolása családi konfliktusok váratlan élethelyzetek 14 éven aluli gyermek szülőjével együtt elhelyezhető. Sopron, NYME-BPK

87 Családok átmeneti otthona
megszakítás nélküli munkarend szerint működik bentlakásos intézmény szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja Sopron, NYME-BPK

88 Családok átmeneti otthona
a családok elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani Biztosítani kell: az éjszakai és nappali tartózkodásra a személyi tisztálkodásra az étkezésre közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket Sopron, NYME-BPK

89 Családok átmeneti otthona
Befogadja: az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált szülőt és gyermekét védelmet kereső szülőt és gyermekét a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét Sopron, NYME-BPK

90 Családok átmeneti otthona
Biztosítja: az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit a szülőnek a segítséget gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást Sopron, NYME-BPK

91 Családok átmeneti otthona
a jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítségadást az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget a textíliával történő ellátást, és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését szükség szerint ruházatot és élelmiszert az elsősegélyhez szükséges felszereléseket Sopron, NYME-BPK

92 Családok átmeneti otthona
közreműködik a bekerülés okainak megszüntetésében, az otthontalanságának megszüntetésében A bekerülés okai: albérlet hirtelen felmondása szociális/életviteli krízishelyzet természeti csapás több generáció együttélése miatt kialakult konfliktushelyzet Sopron, NYME-BPK

93 Családok átmeneti otthona
családon belüli bántalmazás hajléktalan terhes/kisgyermekes anya A kigondozás leggyakoribb esetei: megfelelő albérlet felkutatása önkormányzati bérlakás kiutalása családi konfliktus megoldásának segítése Sopron, NYME-BPK

94 A gyász természetes reakció bármely veszteségre
Fázisai: Sokk Bűntudat Düh Depresszió Béke és elfogadás Sopron, NYME-BPK

95 A gyász természetes reakció bármely veszteségre
Hogyan segíthetünk? Hagyjunk időt a sírásra, fogadtassuk el a fájdalmat Beszéljünk róla Szokásos tevékenységeket folytattassuk, igyekezzünk a szokásos napirendet megtartani Mutassuk ki szeretetünket Bátorítsuk a hozzánk fordulót Sopron, NYME-BPK

96 A veszteséggel összefüggő viselkedésformák
Szociális Fizikai Érzelmi Kognitív szinten jelennek, a különböző életkorokban (5-9 / 9-12 / 13-18) más-más megjelenési formában. Sopron, NYME-BPK

97 Alkalmazható segítő módszerek/eszközök az egyéni szociális munka során
anyagi támogatás nyújtása autogén tréning (akár csoportban is) családlátogatás - családgondozás ecomap készítés értékfeltárás értő figyelem (Gordon) felvilágosítás Sopron, NYME-BPK

98 Alkalmazható segítő módszerek/eszközök az egyéni szociális munka során
genogram készítés interjú készítése, tájékozódás, információgyűjtés a gyermeket körülvevő környezetről konfliktuskezelés konfrontáció vereségmentes módszere korrepetálás Sopron, NYME-BPK

99 Alkalmazható segítő módszerek/eszközök az egyéni szociális munka során
közvetítés krízisintervenció segítő beszélgetés (Rogers) tanácsadás tesztek tovább irányítás videó-tréning (csoportos is lehet) Sopron, NYME-BPK

100 anyagi támogatással összehangoltan motiváció megteremtése
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök a csoportokkal végzett szociális munka során anyagi támogatással összehangoltan motiváció megteremtése beszélgetés → szakemberek meghívása családterápiás módszerek alkalmazása előadás → szakemberek meghívása értékközvetítés közös játék: pl. dramatikus játék, szituációs játékok, tesztek Sopron, NYME-BPK

101 Lehetnek témacentrikus családi csoportok:
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök a csoportokkal végzett szociális munka során magyarázat önismereti csoport példamutatás rajzok segítségnyújtás Lehetnek témacentrikus családi csoportok: pl. kezdő háziasszonyok csoportja, kézműves csoport, gyermeküket egyedül nevelő szülők csoportja Sopron, NYME-BPK

102 Többnyire témacentrikusak, alkalomhoz kötöttek, pl.: klubfoglalkozások
Alkalmazható segítő módszerek/eszközök a közösségi szociális munka során Többnyire témacentrikusak, alkalomhoz kötöttek, pl.: klubfoglalkozások magányosok klubja, alkoholbetegek családjait támogató klub karácsonyi készülődés kirándulások, táborozások gyerekeknek gyermeknapi ünnepi program játszóház Sopron, NYME-BPK

103 A szakembereket támogató módszerek/eszközök
Esetmegbeszélő team Szupervízió Továbbképzések a családgondozó lelki egészségének karbantartásához Továbbképzések a dolgozók ismeretanyagának bővítésére, fejlesztésére Sopron, NYME-BPK

104 A szakembereket támogató módszerek/eszközök
Jelzőrendszeri találkozók Esetmegbeszélés esetkonferencia szakmaközi megbeszélés, évente legalább hat alkalommal formájában. Sopron, NYME-BPK


Letölteni ppt "Gyermekjóléti alapellátás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések