Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „ Környezetgazdaságtan ” kurzus előadásainak vázlata a II. zh-hoz (2014. ősz – BME-társkari-Éő MSc ) Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár Horváth.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „ Környezetgazdaságtan ” kurzus előadásainak vázlata a II. zh-hoz (2014. ősz – BME-társkari-Éő MSc ) Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár Horváth."— Előadás másolata:

1 A „ Környezetgazdaságtan ” kurzus előadásainak vázlata a II. zh-hoz (2014. ősz – BME-társkari-Éő MSc ) Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár Horváth György egyetemi tanársegéd

2 Környezetpolitika Alapelvek, célok + Eszközrendszer OKOZÓ ELV /KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS / KÖZTEHERVISELÉS ELVE MEGELŐZÉS ELVE KOOPERÁCIÓ ELVE SZUBSZIDIARITÁS ELVE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVE

3 A környezetvédelem szabályozásának rendszere I. KÖZVETLEN, DIREKT SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (utasítások, tilalmak + bírságolás) emissziós normák + immissziós normák +termékszabályozás +….. +ELLENŐRZŐ- ÉS SZANKCIÓRENDSZER II. KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (érdekeltség, ösztönzés) környezetszanáló adók fiskális környezetvédelmi hozzájárulás Adójellegű szab. (öko-adók, díjak)KHD k. szabályozóKTD termékdíj letéti díj „Szennyezési jogok piaca” modell

4 III. KÖRNYEZETI MENEDZSMENT TECHNIKÁK ( rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás) környezeti hatásvizsgálat/KHV/ + környezetvédelmi felülvizsgálat KMR-KIR+ auditálás /ISO 14 001; EMAS/ öko-marketing + környezetbarát termékminősítés /öko-címkézés/ környezetszempontú életciklus-elemzés öko-design, öko-sponsoring, … IV. ETIKAI SZABÁLYOZÁS (demonstrativitás) önkéntes szakmai szerződések + teljesítményértékelés (indikátorok) + Local Agenda 21, + környezeti/fenntarthatósági/CSR-jelentés, … V. EGYÉB SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (egyedi, sajátos funkciók) környezeti felelősségbiztosítás +biztosítékadás elrendelése+kötelező céltartalékképzés+adatbankok+szubvenciók+oktatás-képzés, …

5 Nemzetközi tendenciák a környezetszabályozás jelenkori gyakorlatában Közvetett kontra közvetlen szabályozási módok Öko-adók kompenzációja Adórendszer egészének ökologizálása

6 A SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK-MÓDSZEREK VÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI /EU tapasztalatok alapján/ 1.A PROBLÉMA TÍPUSA, SÚLYA ÉS SÜRGŐSSÉGE 2.KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁG /ökológiai találati biztonság/ 3.GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG /gazdasági találati biztonság/ 4.IGAZSÁGOSSÁG, ARÁNYOS TEHERVISELÉS /szociális találati biztonság/ 5.MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK /nyomonkövethetőség/ 6.KÖZIGAZGATÁSI ALKALMAZHATÓSÁG (konzisztencia) 7.MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉGEI 8.ELFOGADHATÓSÁG, ELFOGADTATHATÓSÁG 9.VERSENYSEMLEGESSÉG és RUGALMASSÁG

7 „Öko-marketing” Előadásvázlat /2014. ősz/ Előadó : Dr. Valkó László címzetes egyetemi tanár (valkol@eik.bme.hu) BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

8 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing) 1. Alapelvek (a fenntartható fejlődés „Üzleti Kartája”- ICC/1991): Kiemelt vállalati cél Integrált menedzsment Folyamatos fejlesztés Előzetes hatásvizsgálat Üzemeltetési-,termék- ill. szolgáltatási felelősség Környezeti K+F+I Nyitottság, tájékozódás és tájékoztatás …. BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

9 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing) 2. Jellemzők: 1.Többdimenziós célrendszer Társadalmi célok Piaci célok Környezeti célok 2.Vállalaton és funkcióin túlmutató karakter Vertikális színt Horizontális színt Termék- ill. technológiai színt 3.Proaktív stratégia Kockázatok kezelése Sikerfaktorok beazonosítása BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

10 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing) 3. Előnyök - kockázatok Előnyök: –A vállalat társadalmi elismertségének (imázs) javulása –Költségmegtakarítás (anyag- és energiafelhasználás területén) –Új és tartós vásárlói kör megnyerése (fogyasztói környezeti piac) –Konkurenciával szembeni versenyelőny –Új piaci irányultság (beruházási/technológiai környezeti piac) –Piaci partnerekkel való kapcsolat javulása (bankok, biztosítók, stb.) –Állami megrendelések növekedése (közbeszerzés!) … Hátrányok: –Költségnyomás (főleg a kezdeti periódusban) –Csökkenő nemzetközi versenyképesség (átmeneti hatás) –Piaci bizonytalanságok a környezeti termékek iránt –Hiányzó kooperációs hajlam, vállalaton belüli ellenállás … BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

11 Vállalati öko-marketing koncepció 1.Lépés : Pozicionálás (profilírozás) A vállalat általános környezeti helyzetének feltérképezése Stratégiainak tűnő kulcstényezők beazonosítása (pl. SWOT-analízis = extern / intern faktorok számbavétele) „Környezeti” termékek lehetséges körének felmérése Fogyasztói szempontok szerint Versenytényezők szerint Termék-, technológiai- és termeléspolitikai jellemzők alapján ….. Fontos: Egyértelmű választ adni a kockázat / előny relációra ! BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

12 Vállalati öko-marketing koncepció 2. lépés: Öko-marketing stratégia (portfolió ) Offenzív stratégia (aktív) Innovatív stratégia (proaktív) Indifferens stratégia (passzív) Defenzív stratégia (reaktív) környezeti előnyök környezeti kockázatok BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

13 Vállalati öko-marketing koncepció 3. lépés: Öko-marketing-mix (eszközkombináció) –Termék-, termeléspolitika –Árpolitika –Értékesítés (disztribúciós) politika –Kommunikációs politika !? Strukturális-szervezeti komponensek Tartalmi komponensek BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

14 Vállalati öko-marketing koncepció (egy lehetséges mix) „4 P” Mix-területek Szervezeti, strukturális komponensek Tartalmi komponensek Termék-, termelés politika Partneri kooperációban „környezeti” szabványok Öko-címkézés, öko-design, termékszortiment, K+F+I, technológia-váltás Árpolitika Kooperációs árdifferencia, „önkorlátozó” árengedmény, kártérítési kötelezettség „Vegyes” árkalkuláció, kedvezményes fizetési lehetőség, erőforráskorlátra érzékeny ár Elosztás (disztribúciós) politika Közös értékesítési csatornák (bio-üzletek), Szakképzett tanácsadó, „útvonal”tervezés, visszavételi garancia, „több-utas”rendszer Kommunikációs politika Öko-sponsoring, vásárlói fórumok, környezeti oktatás, szaktanácsadás Szakképzett tanácsadó, „környezettartalmú” reklám, konferenciák, kiállítások,… BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

15

16 Fenntartható/környezetbarát fogyasztás (Alapdokumentumai) Rió-i Nyilatkozat a környezetr ő l és fejl ő désr ő l (8. alapelv) Rió-i Nyilatkozat a környezetr ő l és fejl ő désr ő l (8. alapelv) AGENDA 21 /Feladatok a XXI. századra/ ( 4.fejezet: A fogyasztási modellek megváltoztatása)AGENDA 21 /Feladatok a XXI. századra/ ( 4.fejezet: A fogyasztási modellek megváltoztatása) EU V-VI. Környezetvédelmi AkcióprogramEU V-VI. Környezetvédelmi AkcióprogramCélok: - A társadalom magatartási szokásainak megváltoztatása - A társadalom magatartási szokásainak megváltoztatása - A fogyasztók támogatása a „megfelel ő ” fogyasztáshoz, vásárláshoz ( öko-címkézési rendszerek fejlesztése ) - A fogyasztók támogatása a „megfelel ő ” fogyasztáshoz, vásárláshoz ( öko-címkézési rendszerek fejlesztése ) BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

17 1. Hatékonyabb energia- és er ő forrás felhasználás el ő segítése 2. Hulladéktermelés minimalizálása 3. Az egyének és háztartások segítése a környezetkímél ő vásárlási döntések meghozatalában 4. Példamutatás kormányzati „vásárlásokkal” (közbeszerzések !) 5. Környezetbarát ármegállapítás 6. A fenntartható fogyasztást támogató értékek er ő sítése BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László Fenntartható/környezetbarát fogyasztás ( Stratégiai feladatok )

18 A fenntartható fogyasztás fogalma „Fenntartható fogyasztásnak nevezzük a szolgáltatások és a termékek olyan módon történ ő felhasználását, amely megfelel az alapvet ő szükségleteknek, jobb életmin ő séget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgez ő anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyez ő anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás illetve termék teljes életciklusa során annak érdekében, hogy a jöv ő nemzedékek szükségleteit ne veszélyeztessék.„ (Report of the Symposium on Sustainable Consumption. Norvegian Ministry of the Environment, Oslo 1994). BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

19 1.Jelent ő s segítség azoknak a fogyasztó knak, akik vásárlásaik során a kevésbé környezetterhel ő termékek mellett döntenek. 2.Szolgálja a környezetbarát termék gyártó jának az érdekeit is, mivel versenyel ő nyt biztosít számára a hagyományos termékek el ő állítóival szemben. 3.Támogatja azokat a forgalmazó kat (keresked ő ket), akik az azonos funkciójú termékek között igyekeznek elkülönítetten tárolni a környezetbarát termékeket, segítvén a környezettudatos vásárlók tájékozódását. 4.A fentiek megvalósulása esetén minden bizonnyal csökken a természeti környezetre nehezed ő nyomás, tehát… mindnyájan nyertesek lehetünk! BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László AZ ÖKO-CÍMKE

20 „Környezetbarát” termék A „környezetbarát termék”, „környezetkonform termék” fogalmak relatív kapcsolatra utalnak. Azt fejezik ki, hogy a „környezetbarát”-nak min ő sített termék legalább egy jellemz ő jét tekintve (pl. anyagösszetétel, felhasználhatóság gyakorisága, csomagolás módja, újrahasznosíthatóság, stb.) kevésbé veszi igénybe terhel ő en a természeti környezetet, mint alternatívái, vagy el ő z ő önmaga. A „környezetbarát termék”, „környezetkonform termék” fogalmak relatív kapcsolatra utalnak. Azt fejezik ki, hogy a „környezetbarát”-nak min ő sített termék legalább egy jellemz ő jét tekintve (pl. anyagösszetétel, felhasználhatóság gyakorisága, csomagolás módja, újrahasznosíthatóság, stb.) kevésbé veszi igénybe terhel ő en a természeti környezetet, mint alternatívái, vagy el ő z ő önmaga. BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

21 Környezetbarát termékek védjegyezése ≠ Termékek öko-címkézése (Különbség: Környezetszempontú életciklus-elemzés !) BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

22 „Környezetszempontú”(!) életciklus-elemzés (LCA) Két terméket legalaposabban az életciklus- elemzéssel lehet összehasonlítani. Az életciklus-elemzés (elterjedt angol kifejezéssel: life cycle analysis – LCA) egy olyan módszer, amely a termékek környezeti hatásait összegzi a „bölcs ő t ő l a bölcs ő ig” szemléletnek megfelel ő en (az alapanyagok kiválasztásától kezdve, a gyártás, szállítás, használat-fogyasztás és a hulladékká válás környezeti hatásait is figyelembe véve). Két terméket legalaposabban az életciklus- elemzéssel lehet összehasonlítani. Az életciklus-elemzés (elterjedt angol kifejezéssel: life cycle analysis – LCA) egy olyan módszer, amely a termékek környezeti hatásait összegzi a „bölcs ő t ő l a bölcs ő ig” szemléletnek megfelel ő en (az alapanyagok kiválasztásától kezdve, a gyártás, szállítás, használat-fogyasztás és a hulladékká válás környezeti hatásait is figyelembe véve). BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

23 AMIT AZ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK VÉDJEGYEZÉSÉR Ő L TUDNI KELL… BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

24 AMIT AZ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK VÉDJEGYEZÉSÉR Ő L TUDNI KELL… BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László EGY ELLEN- PÉLDA! !


Letölteni ppt "A „ Környezetgazdaságtan ” kurzus előadásainak vázlata a II. zh-hoz (2014. ősz – BME-társkari-Éő MSc ) Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár Horváth."

Hasonló előadás


Google Hirdetések