Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Valkó László c. egyetemi tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Valkó László c. egyetemi tanár"— Előadás másolata:

1 A „Környezetgazdaságtan” kurzus előadásainak vázlata a II. zh-hoz (2014. ősz – BME-társkari-Éő MSc)
Előadó: Dr. Valkó László c. egyetemi tanár Horváth György egyetemi tanársegéd

2 Környezetpolitika Alapelvek, célok + Eszközrendszer
OKOZÓ ELV /KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS / KÖZTEHERVISELÉS ELVE MEGELŐZÉS ELVE KOOPERÁCIÓ ELVE SZUBSZIDIARITÁS ELVE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVE

3 A környezetvédelem szabályozásának rendszere
I. KÖZVETLEN, DIREKT SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (utasítások, tilalmak + bírságolás) emissziós normák + immissziós normák +termékszabályozás +….. +ELLENŐRZŐ- ÉS SZANKCIÓRENDSZER II. KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (érdekeltség, ösztönzés) környezetszanáló adók fiskális környezetvédelmi hozzájárulás Adójellegű szab. (öko-adók, díjak) KHD k. szabályozó KTD termékdíj letéti díj „Szennyezési jogok piaca” modell

4 (rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás)
III. KÖRNYEZETI MENEDZSMENT TECHNIKÁK (rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás) környezeti hatásvizsgálat/KHV/ + környezetvédelmi felülvizsgálat KMR-KIR+ auditálás /ISO ; EMAS/ öko-marketing + környezetbarát termékminősítés /öko-címkézés/ környezetszempontú életciklus-elemzés öko-design, öko-sponsoring, … IV. ETIKAI SZABÁLYOZÁS (demonstrativitás) önkéntes szakmai szerződések + teljesítményértékelés (indikátorok) + Local Agenda 21, + környezeti/fenntarthatósági/CSR-jelentés, … V. EGYÉB SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (egyedi, sajátos funkciók) környezeti felelősségbiztosítás +biztosítékadás elrendelése+kötelező céltartalékképzés+adatbankok+szubvenciók+oktatás-képzés, …

5 Nemzetközi tendenciák a környezetszabályozás jelenkori gyakorlatában
Közvetett kontra közvetlen szabályozási módok Öko-adók kompenzációja Adórendszer egészének ökologizálása

6 A SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK-MÓDSZEREK VÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI /EU tapasztalatok alapján/
A PROBLÉMA TÍPUSA, SÚLYA ÉS SÜRGŐSSÉGE KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁG /ökológiai találati biztonság/ GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG /gazdasági találati biztonság/ IGAZSÁGOSSÁG, ARÁNYOS TEHERVISELÉS /szociális találati biztonság/ MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK /nyomonkövethetőség/ KÖZIGAZGATÁSI ALKALMAZHATÓSÁG (konzisztencia) MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉGEI ELFOGADHATÓSÁG, ELFOGADTATHATÓSÁG VERSENYSEMLEGESSÉG és RUGALMASSÁG

7 „Öko-marketing” Előadásvázlat /2014. ősz/
Előadó: Dr. Valkó László címzetes egyetemi tanár BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

8 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing)
1. Alapelvek (a fenntartható fejlődés „Üzleti Kartája”-ICC/1991): Kiemelt vállalati cél Integrált menedzsment Folyamatos fejlesztés Előzetes hatásvizsgálat Üzemeltetési-,termék- ill. szolgáltatási felelősség Környezeti K+F+I Nyitottság, tájékozódás és tájékoztatás …. BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

9 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing)
2. Jellemzők: Többdimenziós célrendszer Társadalmi célok Piaci célok Környezeti célok Vállalaton és funkcióin túlmutató karakter Vertikális színt Horizontális színt Termék- ill. technológiai színt Proaktív stratégia Kockázatok kezelése Sikerfaktorok beazonosítása BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

10 Vállalati környezetmenedzsment (Öko-marketing)
3. Előnyök - kockázatok Előnyök: A vállalat társadalmi elismertségének (imázs) javulása Költségmegtakarítás (anyag- és energiafelhasználás területén) Új és tartós vásárlói kör megnyerése (fogyasztói környezeti piac) Konkurenciával szembeni versenyelőny Új piaci irányultság (beruházási/technológiai környezeti piac) Piaci partnerekkel való kapcsolat javulása (bankok, biztosítók, stb.) Állami megrendelések növekedése (közbeszerzés!) … Hátrányok: Költségnyomás (főleg a kezdeti periódusban) Csökkenő nemzetközi versenyképesség (átmeneti hatás) Piaci bizonytalanságok a környezeti termékek iránt Hiányzó kooperációs hajlam, vállalaton belüli ellenállás … BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

11 Vállalati öko-marketing koncepció
Lépés : Pozicionálás (profilírozás) A vállalat általános környezeti helyzetének feltérképezése Stratégiainak tűnő kulcstényezők beazonosítása (pl. SWOT-analízis = extern / intern faktorok számbavétele) „Környezeti” termékek lehetséges körének felmérése Fogyasztói szempontok szerint Versenytényezők szerint Termék-, technológiai- és termeléspolitikai jellemzők alapján ….. Fontos: Egyértelmű választ adni a kockázat / előny relációra ! BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

12 Vállalati öko-marketing koncepció
2. lépés: Öko-marketing stratégia (portfolió) Offenzív stratégia (aktív) Innovatív (proaktív) Indifferens (passzív) Defenzív (reaktív) környezeti előnyök környezeti kockázatok BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

13 Vállalati öko-marketing koncepció
3. lépés: Öko-marketing-mix (eszközkombináció) Termék-, termeléspolitika Árpolitika Értékesítés (disztribúciós) politika Kommunikációs politika !? Strukturális-szervezeti komponensek Tartalmi komponensek BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

14 Vállalati öko-marketing koncepció (egy lehetséges mix)
Mix-területek Szervezeti, strukturális komponensek Tartalmi komponensek Termék-, termelés politika Partneri kooperációban „környezeti” szabványok Öko-címkézés, öko-design, termékszortiment, K+F+I, technológia-váltás Árpolitika Kooperációs árdifferencia, „önkorlátozó” árengedmény, kártérítési kötelezettség „Vegyes” árkalkuláció, kedvezményes fizetési lehetőség, erőforráskorlátra érzékeny ár Elosztás (disztribúciós) Közös értékesítési csatornák (bio-üzletek), Szakképzett tanácsadó, „útvonal”tervezés, visszavételi garancia, „több-utas”rendszer Kommunikációs Öko-sponsoring, vásárlói fórumok, környezeti oktatás, szaktanácsadás „környezettartalmú” reklám, konferenciák, kiállítások,… BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

15 BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

16 Fenntartható/környezetbarát fogyasztás (Alapdokumentumai)
• Rió-i Nyilatkozat a környezetről és fejlődésről (8. alapelv) • AGENDA 21 /Feladatok a XXI. századra/ (4.fejezet: A fogyasztási modellek megváltoztatása) EU V-VI. Környezetvédelmi Akcióprogram Célok: - A társadalom magatartási szokásainak megváltoztatása - A fogyasztók támogatása a „megfelelő” fogyasztáshoz, vásárláshoz (öko-címkézési rendszerek fejlesztése) BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

17 Fenntartható/környezetbarát fogyasztás (Stratégiai feladatok)
1. Hatékonyabb energia- és erőforrás felhasználás elősegítése 2. Hulladéktermelés minimalizálása 3. Az egyének és háztartások segítése a környezetkímélő vásárlási döntések meghozatalában 4. Példamutatás kormányzati „vásárlásokkal” (közbeszerzések !) 5. Környezetbarát ármegállapítás 6. A fenntartható fogyasztást támogató értékek erősítése BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

18 A fenntartható fogyasztás fogalma
„Fenntartható fogyasztásnak nevezzük a szolgáltatások és a termékek olyan módon történő felhasználását, amely megfelel az alapvető szükségleteknek, jobb életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás illetve termék teljes életciklusa során annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségleteit ne veszélyeztessék.„ (Report of the Symposium on Sustainable Consumption. Norvegian Ministry of the Environment, Oslo 1994). BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

19 AZ ÖKO-CÍMKE 1. Jelentős segítség azoknak a fogyasztóknak, akik vásárlásaik során a kevésbé környezetterhelő termékek mellett döntenek. 2. Szolgálja a környezetbarát termék gyártójának az érdekeit is, mivel versenyelőnyt biztosít számára a hagyományos termékek előállítóival szemben. 3. Támogatja azokat a forgalmazókat (kereskedőket), akik az azonos funkciójú termékek között igyekeznek elkülönítetten tárolni a környezetbarát termékeket, segítvén a környezettudatos vásárlók tájékozódását. 4. A fentiek megvalósulása esetén minden bizonnyal csökken a természeti környezetre nehezedő nyomás, tehát… mindnyájan nyertesek lehetünk! BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

20 „Környezetbarát” termék
A „környezetbarát termék”, „környezetkonform termék” fogalmak relatív kapcsolatra utalnak. Azt fejezik ki, hogy a „környezetbarát”-nak minősített termék legalább egy jellemzőjét tekintve (pl. anyagösszetétel, felhasználhatóság gyakorisága, csomagolás módja, újrahasznosíthatóság, stb.) kevésbé veszi igénybe terhelően a természeti környezetet, mint alternatívái, vagy előző önmaga. BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

21 Környezetbarát termékek védjegyezése Termékek öko-címkézése
Termékek öko-címkézése (Különbség: Környezetszempontú életciklus-elemzés!) BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

22 „Környezetszempontú”(!) életciklus-elemzés (LCA)
Két terméket legalaposabban az életciklus-elemzéssel lehet összehasonlítani. Az életciklus-elemzés (elterjedt angol kifejezéssel: life cycle analysis – LCA) egy olyan módszer, amely a termékek környezeti hatásait összegzi a „bölcsőtől a bölcsőig” szemléletnek megfelelően (az alapanyagok kiválasztásától kezdve, a gyártás, szállítás, használat-fogyasztás és a hulladékká válás környezeti hatásait is figyelembe véve). BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

23 AMIT AZ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK VÉDJEGYEZÉSÉRŐL TUDNI KELL…
BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László

24 AMIT AZ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK VÉDJEGYEZÉSÉRŐL TUDNI KELL…
EGY ELLEN-PÉLDA!! BME Környezetgazdaságtan Tanszék Dr. Valkó László


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Valkó László c. egyetemi tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések