Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/ Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/ Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék"— Előadás másolata:

1 „Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/ Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék (valkol@eik.bme.hu)

2 ZH I. Kérdések a 2013. évi őszi szemeszterre /Építő MSc/ Nevezze meg és röviden értelmezze az ENSZ II. Környezetvédelmi Világkonferencia (1992. Rio) dokumentumait! Mutassa be a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés fontosabb állomásait (stratégiáit)! Sorolja fel és röviden értelmezze a jelenkori környezetpolitikák alapelveit! Fogalmazza meg a fenntartható fejlődés lényegét, értelmezze szintjeit és dimenzióit! Értelmezze a környezeti externáliák jelenségét, a környezeti károk és környezetvédelmi költségek kapcsolatát! Hasonlítsa össze a hagyományos makrogazdasági és az újtípusú jóléti (fenntarthatósági) mutatókat! Mutassa be a környezetszabályozás rendszerét és abban az egyes „alrendszerek” sajátos szerepét! Milyen szerepet játszanak a gazdasági (piaci) szabályozók a környezetszabályozásban? Milyen főbb tendenciák érvényesülnek a környezetszabályozás jelenkori nemzetközi (EU) gyakorlatában? Melyek a környezetszabályozási eszközök-módszerek választásának/alkalmazásának alapvető kritériumai (nevezzen meg és értelmezzen közülük legalább ötöt)? Mi a szerepük a menedzsment típusú szabályozóknak a környezetszabályozásban? Értelmezze a környezeti externáliákat, valamint a jelenkori környezetpolitikák alapelveit! Tananyag: 1. Szlávik J. (szerk.): Környezetgazdaságtan. BME GTK BSc-tankönyvek. TYPOTEX, Bp. 2007. /1-2., 4., 6-7. fejezetek/ 2. Kósi K.- Valkó L.: Környezetmenedzsment. BME GTK BSc-tankönyvek. TYPOTEX, Bp. 2006. /1. és 11. fejezetek/ + Előadáson leadott témakörök.

3 A kurzus szerepe, tárgya, építkezése A „környezettudomány” építkezése Környezeti kihívás és az üzleti világ A „Környezetgazdaságtan és –menedzsment” kurzus tárgya A kurzus építkezése, tematikája

4 „Jelenkori” környezeti problematika „Jelenkor” értelmezése Környezeti problémák sajátosságai Komplexitás Globalitás Az együttműködés igénye és szervezeti keretei Az együttműködés gyakorlata, stratégiái és „paradigmaváltó” állomásai

5 A természeti környezet, mint a közgazdaságtan tárgya Alapvető termelési tényezők halmaza Használati értékek halmaza Nemzeti vagyon része A „rekreáció” színtere …..

6 Nemzetközi környezetvédelmi együttműködés (világgazdasági szintű összefüggések – stratégiák) I. szakasz: 1972. Stockholm ENSZ I. Környezetvédelmi Világértekezlet („Római Klub” – „Leontief-modell”) Stratégia I.: „0” növekedés 1975. Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (környezetbiztonság!) 1979. Genf Első összeurópai környezetvédelmi egyezmény („levegő keretegyezmény”) 1985. Helsinki-1994. Oslo Kéndioxid jegyzőkönyv I-II. 1988. Szófia Nitrogénoxid jegyzőkönyv 1985. Bécs-1987. Montreal “Ózon”egyezmény és jkönyv 1999. Göteborg Jegyzőkönyv a Genfi Egyezmény végrehajtására 1984-87. Brundtland Bizottság = ENSZ „Környezet és Fejlődés” Világbizottsága Stratégia II.: Harmonikus növekedés

7 II. szakasz: 1992. Rio de Janeiro - ENSZ II.Környezetvédelmi Világértekezlet Stratégia III.: Fenntartható fejlődés Rio-i Dokumentumok: 1. Nyilatkozat a környezetről és fejlődésről 2. Feladatok a XXI. századra (AGENDA 21.) 3. Nyilatkozat az erdőkre vonatkozó elvekről 4. Biológiai Sokféleség Egyezmény – 2010. október –Nagoja /Stratégiai terv 2020-ig/ 5. Éghajlat változási Keretegyezmény 1997. december – Kyoto-i Jegyzőkönyv 2005. február 16.- Hatálybalépés 2007. Bali /EU 3x20%/ 2009. Koppenhága 2010. Cancún (Mexikó) 2012. Doha ????? 2002. Johannesburg - ENSZ III. Környezetvédelmi Világértekezlet 2012. Rio de Janeiro – „Rio + 20” konferencia

8 2002. Johannesburg - ENSZ III. Környezetvédelmi Világértekezlet Dokumentumok: 1. Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről /szintek és dimenziók értelmezése/ 2. Végrehajtási terv /~2015-ig/ Szegénység felszámolása Fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták megváltoztatása Természeti erőforrás-alapok (pl. föld, víz, élővilág/ védelme és kezelése Fenntartható idegenforgalom támogatása (pl.”nem-fogyasztó”- és ökoturizmus) Egészség és fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés a …. kis fejlődő szigetállamokban Afrikában egyéb régiókban…

9 Fenntartható fejlődés Fogalma Szintjei:globális (AGENDA 21) regionális (NKP ?) lokális (LA 21) Dimenziói:cél – szociális/társadalmi eszköz – ökonómiai/gazdasági módszer – ökológiai/környezeti Indikátorai:Újtípusú jóléti/fenntarthatósági mutatók Például:HDI NEW ISEW GPI Efp…

10 ÚJTÍPUSÚ / FENNTARTHATÓSÁGI mutatók HDI /Human Development Index=Emberi fejlődési index/ NEW /Net Economic Welfare=Nettó gazdasági jólét ISEW /Index of Sustainable Welfare=Fenntartható jóléti index/ GPI /Genuine Progress Indicator=Valódi fejlődési mutató/ EFp /Ecological Footprint=Ökológiai lábnyom/ A GDP-hiányosságai (a jólét mérésének szempontjából) : Számbavételi kör-probléma Előjel-probléma

11 A környezetszennyezés, mint „sajátos” externália Üzem profiljaIgényelt tisztítási költségek Ténylegesen vállalt tisztítási költségek 1. Vegyipari üzem (részleges tisztítás) 400200 2.Élelmiszeripari üzem (előtisztítás és teljeskörű szennyvízkezelés) 200800 3.Kohászati üzem (nincs „tisztítás) 3000 4Bőrgyár (előtisztítás és részleges szennyvízkezelés) 600900 5.Papírgyár (előtisztítás és …) 500700 Összes költség: 2 0002 600 „Kár”- költség: 0600

12 Környezeti kár – környezetvédelmi költség ∑ környezeti kár = környezetvédelmi költség de … ∑ környezetvédelmi költség ≠ környezeti kár

13 Környezetpolitika Alapelvek, célok + Eszközrendszer OKOZÓ ELV /KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS / KÖZTEHERVISELÉS ELVE MEGELŐZÉS ELVE KOOPERÁCIÓ ELVE SZUBSZIDIARITÁS ELVE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVE

14 A környezetvédelem szabályozásának rendszere I. KÖZVETLEN, DIREKT SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (utasítások, tilalmak + bírságolás) emissziós normák + immissziós normák +termékszabályozás +….. +ELLENŐRZŐ- ÉS SZANKCIÓRENDSZER II. KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (érdekeltség, ösztönzés) környezetszanáló adók fiskális környezetvédelmi hozzájárulás Adójellegű szab. (öko-adók, díjak)KHD k. szabályozóKTD termékdíj letéti díj „Szennyezési jogok piaca” modell

15 III. KÖRNYEZETI MENEDZSMENT TECHNIKÁK ( rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás) környezeti hatásvizsgálat/KHV/ + környezetvédelmi felülvizsgálat KMR-KIR+ auditálás /ISO 14 001; EMAS/ öko-marketing + környezetbarát termékminősítés /öko-címkézés/ környezetszempontú életciklus-elemzés öko-design, öko-sponsoring, … IV. ETIKAI SZABÁLYOZÁS (demonstrativitás) önkéntes szakmai szerződések + teljesítményértékelés (indikátorok) + Local Agenda 21, + környezeti/fenntarthatósági/CSR-jelentés, … V. EGYÉB SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK környezeti felelősségbiztosítás +biztosítékadás elrendelése+kötelező céltartalékképzés+adatbankok+szubvenciók+oktatás-képzés, …

16 Nemzetközi tendenciák a környezetszabályozás jelenkori gyakorlatában Közvetett kontra közvetlen szabályozási módok Öko-adók kompenzációja Adórendszer egészének ökologizálása

17 A SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK-MÓDSZEREK VÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI /EU tapasztalatok alapján/ 1.A PROBLÉMA TÍPUSA, SÚLYA ÉS SÜRGŐSSÉGE 2.KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁG /ökológiai találati biztonság/ 3.GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG /gazdasági találati biztonság/ 4.IGAZSÁGOSSÁG, ARÁNYOS TEHERVISELÉS /szociális találati biztonság/ 5.MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK /nyomonkövethetőség/ 6.KÖZIGAZGATÁSI ALKALMAZHATÓSÁG (konzisztencia) 7.MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉGEI 8.ELFOGADHATÓSÁG, ELFOGADTATHATÓSÁG 9.VERSENYSEMLEGESSÉG és RUGALMASSÁG

18 Köszönöm egész féléves figyelmüket! Remélem/kívánom, hogy a tanultakat a továbbiakban hasznosítani akarják/tudják is.


Letölteni ppt "„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/ Előadó : Dr. Valkó László c. egyetemi tanár BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések