Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/"— Előadás másolata:

1 „Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/
Előadó: Dr. Valkó László c. egyetemi tanár BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

2 ZH I. Kérdések a 2013. évi őszi szemeszterre /Építő MSc/
Nevezze meg és röviden értelmezze az ENSZ II. Környezetvédelmi Világkonferencia (1992. Rio) dokumentumait! Mutassa be a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés fontosabb állomásait (stratégiáit)! Sorolja fel és röviden értelmezze a jelenkori környezetpolitikák alapelveit! Fogalmazza meg a fenntartható fejlődés lényegét, értelmezze szintjeit és dimenzióit! Értelmezze a környezeti externáliák jelenségét, a környezeti károk és környezetvédelmi költségek kapcsolatát! Hasonlítsa össze a hagyományos makrogazdasági és az újtípusú jóléti (fenntarthatósági) mutatókat! Mutassa be a környezetszabályozás rendszerét és abban az egyes „alrendszerek” sajátos szerepét! Milyen szerepet játszanak a gazdasági (piaci) szabályozók a környezetszabályozásban? Milyen főbb tendenciák érvényesülnek a környezetszabályozás jelenkori nemzetközi (EU) gyakorlatában? Melyek a környezetszabályozási eszközök-módszerek választásának/alkalmazásának alapvető kritériumai (nevezzen meg és értelmezzen közülük legalább ötöt)? Mi a szerepük a menedzsment típusú szabályozóknak a környezetszabályozásban? Értelmezze a környezeti externáliákat, valamint a jelenkori környezetpolitikák alapelveit! Tananyag: 1. Szlávik J. (szerk.): Környezetgazdaságtan. BME GTK BSc-tankönyvek. TYPOTEX, Bp /1-2., 4., 6-7. fejezetek/ 2. Kósi K.- Valkó L.: Környezetmenedzsment. BME GTK BSc-tankönyvek. TYPOTEX, Bp /1. és 11. fejezetek/ + Előadáson leadott témakörök.

3 A kurzus szerepe, tárgya, építkezése
A „környezettudomány” építkezése Környezeti kihívás és az üzleti világ A „Környezetgazdaságtan és –menedzsment” kurzus tárgya A kurzus építkezése, tematikája

4 „Jelenkori” környezeti problematika
„Jelenkor” értelmezése Környezeti problémák sajátosságai Komplexitás Globalitás Az együttműködés igénye és szervezeti keretei Az együttműködés gyakorlata, stratégiái és „paradigmaváltó” állomásai

5 A természeti környezet, mint a közgazdaságtan tárgya
Alapvető termelési tényezők halmaza Használati értékek halmaza Nemzeti vagyon része A „rekreáció” színtere …..

6 Nemzetközi környezetvédelmi együttműködés (világgazdasági szintű összefüggések – stratégiák)
I. szakasz: 1972. Stockholm ENSZ I. Környezetvédelmi Világértekezlet („Római Klub” – „Leontief-modell”) Stratégia I.: „0” növekedés 1975. Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (környezetbiztonság!) 1979. Genf Első összeurópai környezetvédelmi egyezmény („levegő keretegyezmény”) 1985. Helsinki Oslo Kéndioxid jegyzőkönyv I-II. 1988. Szófia Nitrogénoxid jegyzőkönyv 1985. Bécs Montreal “Ózon”egyezmény és jkönyv 1999. Göteborg Jegyzőkönyv a Genfi Egyezmény végrehajtására Brundtland Bizottság = ENSZ „Környezet és Fejlődés” Világbizottsága Stratégia II.: Harmonikus növekedés

7 II. szakasz: 1992. Rio de Janeiro - ENSZ II.Környezetvédelmi Világértekezlet Stratégia III.: Fenntartható fejlődés Rio-i Dokumentumok: 1. Nyilatkozat a környezetről és fejlődésről 2. Feladatok a XXI. századra (AGENDA 21.) 3. Nyilatkozat az erdőkre vonatkozó elvekről 4. Biológiai Sokféleség Egyezmény – 2010. október –Nagoja /Stratégiai terv 2020-ig/ 5. Éghajlat változási Keretegyezmény 1997. december – Kyoto-i Jegyzőkönyv 2005. február 16.- Hatálybalépés 2007. Bali /EU 3x20%/ 2009. Koppenhága 2010. Cancún (Mexikó) 2012. Doha ????? 2002. Johannesburg - ENSZ III. Környezetvédelmi Világértekezlet 2012. Rio de Janeiro – „Rio + 20” konferencia

8 2002. Johannesburg - ENSZ III. Környezetvédelmi Világértekezlet
Dokumentumok: 1. Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről /szintek és dimenziók értelmezése/ 2. Végrehajtási terv /~2015-ig/ Szegénység felszámolása Fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták megváltoztatása Természeti erőforrás-alapok (pl. föld, víz, élővilág/ védelme és kezelése Fenntartható idegenforgalom támogatása (pl.”nem-fogyasztó”- és ökoturizmus) Egészség és fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés a …. kis fejlődő szigetállamokban Afrikában egyéb régiókban…

9 Fenntartható fejlődés
Fogalma Szintjei: globális (AGENDA 21) regionális (NKP ?) lokális (LA 21) Dimenziói: cél – szociális/társadalmi eszköz – ökonómiai/gazdasági módszer – ökológiai/környezeti Indikátorai: Újtípusú jóléti/fenntarthatósági mutatók Például: HDI NEW ISEW GPI Efp…

10 ÚJTÍPUSÚ / FENNTARTHATÓSÁGI mutatók
HDI /Human Development Index=Emberi fejlődési index/ NEW /Net Economic Welfare=Nettó gazdasági jólét ISEW /Index of Sustainable Welfare=Fenntartható jóléti index/ GPI /Genuine Progress Indicator=Valódi fejlődési mutató/ EFp /Ecological Footprint=Ökológiai lábnyom/ A GDP-hiányosságai (a jólét mérésének szempontjából): Számbavételi kör-probléma Előjel-probléma

11 A környezetszennyezés, mint „sajátos” externália
Üzem profilja Igényelt tisztítási költségek Ténylegesen vállalt 1. Vegyipari üzem (részleges tisztítás) 400 200 2. Élelmiszeripari üzem (előtisztítás és teljeskörű szennyvízkezelés) 800 3. Kohászati üzem (nincs „tisztítás) 300 4 Bőrgyár (előtisztítás és részleges szennyvízkezelés) 600 900 5. Papírgyár (előtisztítás és …) 500 700 Összes költség: 2 000 2 600 „Kár”- költség:

12 Környezeti kár – környezetvédelmi költség
∑ környezetvédelmi költség ≠ környezeti kár

13 Környezetpolitika Alapelvek, célok + Eszközrendszer
OKOZÓ ELV /KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS / KÖZTEHERVISELÉS ELVE MEGELŐZÉS ELVE KOOPERÁCIÓ ELVE SZUBSZIDIARITÁS ELVE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVE

14 A környezetvédelem szabályozásának rendszere
I. KÖZVETLEN, DIREKT SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (utasítások, tilalmak + bírságolás) emissziós normák + immissziós normák +termékszabályozás +….. +ELLENŐRZŐ- ÉS SZANKCIÓRENDSZER II. KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK (érdekeltség, ösztönzés) környezetszanáló adók fiskális környezetvédelmi hozzájárulás Adójellegű szab. (öko-adók, díjak) KHD k. szabályozó KTD termékdíj letéti díj „Szennyezési jogok piaca” modell

15 (rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás)
III. KÖRNYEZETI MENEDZSMENT TECHNIKÁK (rendszerintegráció + önkéntesség + kommunikativitás) környezeti hatásvizsgálat/KHV/ + környezetvédelmi felülvizsgálat KMR-KIR+ auditálás /ISO ; EMAS/ öko-marketing + környezetbarát termékminősítés /öko-címkézés/ környezetszempontú életciklus-elemzés öko-design, öko-sponsoring, … IV. ETIKAI SZABÁLYOZÁS (demonstrativitás) önkéntes szakmai szerződések + teljesítményértékelés (indikátorok) + Local Agenda 21, + környezeti/fenntarthatósági/CSR-jelentés, … V. EGYÉB SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK környezeti felelősségbiztosítás +biztosítékadás elrendelése+kötelező céltartalékképzés+adatbankok+szubvenciók+oktatás-képzés, …

16 Nemzetközi tendenciák a környezetszabályozás jelenkori gyakorlatában
Közvetett kontra közvetlen szabályozási módok Öko-adók kompenzációja Adórendszer egészének ökologizálása

17 A SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK-MÓDSZEREK VÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI /EU tapasztalatok alapján/
A PROBLÉMA TÍPUSA, SÚLYA ÉS SÜRGŐSSÉGE KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁG /ökológiai találati biztonság/ GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG /gazdasági találati biztonság/ IGAZSÁGOSSÁG, ARÁNYOS TEHERVISELÉS /szociális találati biztonság/ MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK /nyomonkövethetőség/ KÖZIGAZGATÁSI ALKALMAZHATÓSÁG (konzisztencia) MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉGEI ELFOGADHATÓSÁG, ELFOGADTATHATÓSÁG VERSENYSEMLEGESSÉG és RUGALMASSÁG

18 Köszönöm egész féléves figyelmüket!
Remélem/kívánom, hogy a tanultakat a továbbiakban hasznosítani akarják/tudják is.


Letölteni ppt "„Környezetgazdaságtan I.” előadásvázlat /2013. ősz – Éő/MSc/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések