Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettudatos vállalati termékpolitika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettudatos vállalati termékpolitika"— Előadás másolata:

1 Környezettudatos vállalati termékpolitika

2 Egyensúly a profitszerzés, fogyasztói igények, környezeti szempontok között
Fogyasztók környezeti tudatosságának növelése Élesebb piacverseny, fogyasztók környezettudatosságának növelése, erőteljesebb marketing tevékenység Ökológiai, zöld, környezeti vagy ökomarketing

3 Integratív ökomarketing
ökológiai problémák kihangsúlyozása a vállalati filozófiák kialakításában a vállatok megváltoztatják társadalmi és politikai keretfeltételeiket a fogyasztók vásárlási és felhasználási szokásait az ökotermékek irányába terelik

4 Transzformatív ökomarketing
a vállalat felelős a vevő jólétének, egészségének biztosításáért kötelezettségei vannak a társadalommal szemben a piaci feltételek megváltoztatására vállalkozik

5 4P eszközcsoportosítási módszer
Termékpolitika Árpolitika Értékesítési politika Kommunikációs politika

6 Termékpolitika Ökológiai szempontokat veszi figyelembe
A fogyasztók (környezettudatos vásárlók) igényeire koncentrál Környezeti szempontokat is figyelembe veszi

7 Árpolitika Piacszervezési eszköz, mennyiségi tényező
A környezetbarát termékek attraktívabb jellegét gazdaságilag elfogadhatóbbá teszi

8 Értékesítési politika
Eladási hely, módszer kiválasztása Önálló, zöld háló Kiskereskedelmi láncolat Reverz logisztika Kereskedelmi hálózatok

9 Kommunikációs politika
Felhívja a figyelmet egy termék és a környezetvédelem közötti sokoldalú kapcsolódásra Eszközök-környezetvédelem melletti elkötelezettség Offenzív környezeti magatartás

10 Vállalati arculat „Ha azt akarjuk, hogy bennünket válasszanak, választható helyzetbe kell hozzuk magunkat.

11 Termékpolitikák Integrált Termékpolitika (Integrated Product Policy, IPP) általános környezetvédelmi termékpolitika Környezetvédelmi Termékpolitikák (Hollandia, Svédország, Dánia, Ausztria, Németország, Belgium, Egyesült Királyság és Finnország). A napjainkban kifejlődőben lévő – uniós szabályozás szintjén már javaslattételi stádiumban lévő – közösségi és egyes nemzeti termékpolitikák (pl. Hollandia, Svédország) a megvalósítás gyakorlati eszközei között szerepeltetik az Ökodesign-t. Az uniós csatlakozást követően hazánkban is érvényesíteni kell az előkészületben levő direktíva ide vonatkozó elveit. Az ily módon harmonizált hazai szabályozás előírásai végső soron a vállalti terméktervezési folyamatokra is kihatással lesz. Mivel a terméktervezés egy hosszadalmas folyamat, javasolt már a kezdetekben figyelembe venni a KTTT eszközrendszerét, mivel az utólagos módosítás, kiegészítés lassú és költséges lehet. Az Integrált Termékpolitika az Európai Unió kezdeményezése, melynek célja egy általános környezetvédelmi termékpolitika létrehozása az Unió országai számára. Ettől konkrétabbak a Környezetvédelmi Termékpolitikák, amelyek már nemzeti szintű környezetvédelmi termékpolitikákat jelentenek, az Unión belül, illetve azon kívül is. Ilyen Környezetvédelmi Termék Politikája van Hollandiának, Svédországnak, Dániának, Ausztriának és Németországnak és több más országban, mint Belgium, az Egyesült Királyság és Finnország is kidolgozás alatt állnak. Az Unió szintjén az IPP ezen nemzeti szabályozásokat kívánja harmonizálni. HEFOP

12 Integrált Termékpolitika - IPP
A Német Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonság Minisztériumának definíciója alapján az IPP: “Olyan közösségi politika, amely a termékek és szolgáltatások környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését az életciklusra kiterjedően szemléli.” 2001. február 7-én fogadta el az Európai Bizottság az Integrált Termékpolitika Zöld Könyvét. Ennek fő célja a termékek széles körének környezeti teljesítményének javítása azok teljes életciklusa során. A Zöld Könyv egy stratégiát javasol a termék orientált környezetvédelmi szabályozások erősítésére és átdolgozására annak érdekében, hogy elősegítse a környezetet kímélő termékek piacának a fejlődését (COM(2001) 68 final). Az IPP-nek három fő célja van, melyek gazdasági elveken alapulnak: Az első, hogy a fogyasztók zöld termékek iránti keresletét stimulálják. Ezt csak könnyen hozzáférhető, közérthető és megbízható információkkal lehet megvalósítani. A Zöld Könyvben ennek elérésére megjelölt eszközök a különböző öko-címkék. A második ilyen cél, a vállalati vezetők motiválása a zöld termékek kínálati oldalán. Az erre a célra megjelölt eszközök: az életciklus elemzés, az ökodesign és a környezetvédelmi aspektusoknak a szabványosításba történő megjelenítése. A Zöld Könyv egyik új eleme, a termék-bizottság, mely az érdekelt felek számára nyújtana fórumot a megbeszélésekre, egyeztetésekre. A harmadik cél a zöld termékek piacának fejlesztésére egy árazó mechanizmus alkalmazása. Az itt alkalmazható eszközök közé tartoznak a különböző adók - pl. a termelői felelősség kiterjesztése újabb termékcsoportokra -, valamint az állami támogatási eszközök. Az IPP-vel kapcsolatos kutatások és elemzések még folyamatban vannak. A jelenleg folyó kutatások - többek között - a Környezetbarát Termék Deklarációra, a termékek és szolgáltatások életciklusára, valamint a termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak információs adatbázisának az elkészítésére irányulnak. HEFOP

13 Környezettudatos vállalati termékpolitika
1. A vállalat környezeti teljesítménye Környezettudatos vállalatirányítási eszközök alkalmazása a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében (környezetvédelmi jogszabálygyűjtemény) A környezettudatos vállalat ennél többet akar!

14 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Környezettudatos vállalatirányítási eszközök alkalmazása komoly környezeti eredmények elérése érdekében (pl. LCA)

15 Környezettudatos irányítás
A szervezet által végzett tevékenység és kibocsátott termékek, szolgáltatások: - ne veszélyeztessék az emberek egészségét - kevésbé terheljék a munkahelyi, települési, természeti környezetet Eszközök: KIR, környezeti teljesítményértékelés, tisztább termelés, környezetbarát termék

16 A környezettudatos vállalatirányítás célja:
A természeti és emberi erőforrások megóvása A szennyezések, a környezeti kockázatok csökkentése A dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése A vállalat gazdaságos működése

17 A környezettudatos vállalatirányítás hasznai
Gazdasági okok: csökkentjük a költségeket (bírságok, díjak, ártalmatalanítási kiadások), más megtakarítási lehetőségek Hatósági kapcsolatok javítása A közbeszerzésnél elbírálási szempont Új (zöld) piaci szeletek A vállalat piaci értéke Az irányítás korszerűsítése (adatgyűjtés, kezelés és kommunikáció segítése) Műszaki haladás, innováció a környezeti teljesítményjavítás eredményeként A termékek és szolgáltatások minősége A dolgozók ösztönzése, egyéni és közegészség, a munkakörülmények javulása A bankok és biztosítók szempontjai (a környezetszennyezés kockázatának csökkentése)

18 Környezettudatos vállalati termékpolitika
2. Beszállítók megválasztása Azonos alacsony környezeti teljesítmény esetén - együtt kell megtalálni a megfelelő módszereket - a termék újratervezésénél figyelembe kell venni a beszállító lehetőségeit - közös fejlesztési program

19 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Ha a beszállító környezeti teljesítménye magasabb át kell venni az ötleteket, módszereket környezetbarát termékeiket integrálni kell a technológiánkba

20 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Ha a beszállító környezeti teljesítménye alacsonyabb - továbbadhatjuk tapasztalatainkat – fórumok, képzési lehetőségek - követelményekkel élhetünk, határidőket szabhatunk a fejlesztéseknek

21 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Azonos, magas környezeti teljesítmény esetén - magas szakmai színvonalú együttműködés

22 Környezettudatos vállalati termékpolitika
3. A vásárolt termékek és alapanyagok megválogatása Környezetbarát termékek preferálásával támogatjuk a vállalatok környezetbarát működését Az alacsony veszélyességi fokozatú termékek munkavédelmi, tűzmegelőzési, környezetvédelmi költségei és kockázatai alacsonyabbak

23 Környezettudatos vállalati termékpolitika
4. Szállítás, raktározás A termékek életciklusa során előforduló környezeti hatások közt eltérő hangsúllyal szerepelhet (pl. speciális hűtési követelmények) Energiatakarékosság, az alvállalkozók ösztönzése

24 Környezettudatos vállalati termékpolitika
5. Termékünk környezeti teljesítménye Itt érhetjük el a leghatékonyabb környezeti eredményeket (környezettudatos terméktervezés, LCA) Támogatás marketingtevékenységgel

25 Környezettudatos vállalati termékpolitika
6. Értékesítési csatornák partnerek: viszonteladók, felhasználók, szállítók nem szelekcióra van szükség, hanem a környezetbarát termék ajánlására eszközök: csomagolás, kísérő termékek, szolgáltatások, stb.

26 Környezettudatos vállalati termékpolitika
7. A környezeti értékek közvetítése a vevők felé Viszonteladók - ajánlhatunk környezetbarát kereskedelmi módszereket

27 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Profi felhasználók (ipar, közület, stb.) - megtanítjuk a termékek optimális használatát, munkavédelmi és környezeti kockázatait - megszervezzük a hulladék-visszavétel rendszerét

28 Környezettudatos vállalati termékpolitika
Amatőr felhasználók - hagyományos marketingcsatornákon keresztül (reklám, csomagolás, akciók, stb.)

29 alapvetően ők határozzák meg a termék ökológiai jellemzőit
Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Tervező, előállító - alapvetően ők határozzák meg a termék ökológiai jellemzőit

30 Összeállítók, forgalmazók -
Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Összeállítók, forgalmazók - ők választják ki a piaci kínálatból az ökológiai szempontból előnyös változatokat, mellőzik a nagyobb terheléssel járókat

31 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Beszerzők - a vállalat környezeti céljainak megfelelően döntenek, kiválaszthatják az alacsonyabb erőforrás-és energiafelhasználású terméket

32 környezeti előírások betartása, rendeltetésszerű használat
Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Üzemeltetők - környezeti előírások betartása, rendeltetésszerű használat

33 tervezők, környezeti elemzők (pl. ártalmatlanítás lebonyolítása)
Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Szakemberek - tervezők, környezeti elemzők (pl. ártalmatlanítás lebonyolítása)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezettudatos vállalati termékpolitika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések