Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettudatos vállalati termékpolitika. Egyensúly a profitszerzés, fogyasztói igények, környezeti szempontok között Fogyasztók környezeti tudatosságának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettudatos vállalati termékpolitika. Egyensúly a profitszerzés, fogyasztói igények, környezeti szempontok között Fogyasztók környezeti tudatosságának."— Előadás másolata:

1 Környezettudatos vállalati termékpolitika

2 Egyensúly a profitszerzés, fogyasztói igények, környezeti szempontok között Fogyasztók környezeti tudatosságának növelése Élesebb piacverseny, fogyasztók környezettudatosságának növelése, erőteljesebb marketing tevékenység Ökológiai, zöld, környezeti vagy ökomarketing

3 Integratív ökomarketing ökológiai problémák kihangsúlyozása a vállalati filozófiák kialakításában a vállatok megváltoztatják társadalmi és politikai keretfeltételeiket a fogyasztók vásárlási és felhasználási szokásait az ökotermékek irányába terelik

4 Transzformatív ökomarketing a vállalat felelős a vevő jólétének, egészségének biztosításáért kötelezettségei vannak a társadalommal szemben a piaci feltételek megváltoztatására vállalkozik

5 4P eszközcsoportosítási módszer Termékpolitika Árpolitika Értékesítési politika Kommunikációs politika

6 Termékpolitika Ökológiai szempontokat veszi figyelembe A fogyasztók (környezettudatos vásárlók) igényeire koncentrál Környezeti szempontokat is figyelembe veszi

7 Árpolitika Piacszervezési eszköz, mennyiségi tényező A környezetbarát termékek attraktívabb jellegét gazdaságilag elfogadhatóbbá teszi

8 Értékesítési politika Eladási hely, módszer kiválasztása Önálló, zöld háló Kiskereskedelmi láncolat Reverz logisztika Kereskedelmi hálózatok

9 Kommunikációs politika Felhívja a figyelmet egy termék és a környezetvédelem közötti sokoldalú kapcsolódásra Eszközök-környezetvédelem melletti elkötelezettség Offenzív környezeti magatartás

10 Vállalati arculat „Ha azt akarjuk, hogy bennünket válasszanak, választható helyzetbe kell hozzuk magunkat.

11 HEFOP 3.3.1. Termékpolitikák  Integrált Termékpolitika (Integrated Product Policy, IPP) általános környezetvédelmi termékpolitika  Környezetvédelmi Termékpolitikák (Hollandia, Svédország, Dánia, Ausztria, Németország, Belgium, Egyesült Királyság és Finnország).

12 HEFOP 3.3.1. Integrált Termékpolitika - IPP A Német Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonság Minisztériumának definíciója alapján az IPP: “Olyan közösségi politika, amely a termékek és szolgáltatások környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését az életciklusra kiterjedően szemléli.”

13 Környezettudatos vállalati termékpolitika 1. A vállalat környezeti teljesítménye Környezettudatos vállalatirányítási eszközök alkalmazása a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében (környezetvédelmi jogszabálygyűjtemény) A környezettudatos vállalat ennél többet akar!

14 Környezettudatos vállalati termékpolitika Környezettudatos vállalatirányítási eszközök alkalmazása komoly környezeti eredmények elérése érdekében (pl. LCA)

15 Környezettudatos irányítás A szervezet által végzett tevékenység és kibocsátott termékek, szolgáltatások : - ne veszélyeztessék az emberek egészségét - kevésbé terheljék a munkahelyi, települési, természeti környezetet Eszközök: KIR, környezeti teljesítményértékelés, tisztább termelés, környezetbarát termék

16 A környezettudatos vállalatirányítás célja: A természeti és emberi erőforrások megóvása A szennyezések, a környezeti kockázatok csökkentése A dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése A vállalat gazdaságos működése

17 A környezettudatos vállalatirányítás hasznai Gazdasági okok: csökkentjük a költségeket (bírságok, díjak, ártalmatalanítási kiadások), más megtakarítási lehetőségek Hatósági kapcsolatok javítása A közbeszerzésnél elbírálási szempont Új (zöld) piaci szeletek A vállalat piaci értéke Az irányítás korszerűsítése (adatgyűjtés, kezelés és kommunikáció segítése) Műszaki haladás, innováció a környezeti teljesítményjavítás eredményeként A termékek és szolgáltatások minősége A dolgozók ösztönzése, egyéni és közegészség, a munkakörülmények javulása A bankok és biztosítók szempontjai (a környezetszennyezés kockázatának csökkentése)

18 Környezettudatos vállalati termékpolitika 2. Beszállítók megválasztása Azonos alacsony környezeti teljesítmény esetén - együtt kell megtalálni a megfelelő módszereket - a termék újratervezésénél figyelembe kell venni a beszállító lehetőségeit - közös fejlesztési program

19 Környezettudatos vállalati termékpolitika Ha a beszállító környezeti teljesítménye magasabb -át kell venni az ötleteket, módszereket -környezetbarát termékeiket integrálni kell a technológiánkba

20 Környezettudatos vállalati termékpolitika Ha a beszállító környezeti teljesítménye alacsonyabb - továbbadhatjuk tapasztalatainkat – fórumok, képzési lehetőségek - követelményekkel élhetünk, határidőket szabhatunk a fejlesztéseknek

21 Környezettudatos vállalati termékpolitika Azonos, magas környezeti teljesítmény esetén - magas szakmai színvonalú együttműködés

22 Környezettudatos vállalati termékpolitika 3. A vásárolt termékek és alapanyagok megválogatása Környezetbarát termékek preferálásával támogatjuk a vállalatok környezetbarát működését Az alacsony veszélyességi fokozatú termékek munkavédelmi, tűzmegelőzési, környezetvédelmi költségei és kockázatai alacsonyabbak

23 Környezettudatos vállalati termékpolitika 4. Szállítás, raktározás A termékek életciklusa során előforduló környezeti hatások közt eltérő hangsúllyal szerepelhet (pl. speciális hűtési követelmények) Energiatakarékosság, az alvállalkozók ösztönzése

24 Környezettudatos vállalati termékpolitika 5. Termékünk környezeti teljesítménye Itt érhetjük el a leghatékonyabb környezeti eredményeket (környezettudatos terméktervezés, LCA) Támogatás marketingtevékenységgel

25 Környezettudatos vállalati termékpolitika 6. Értékesítési csatornák partnerek: viszonteladók, felhasználók, szállítók nem szelekcióra van szükség, hanem a környezetbarát termék ajánlására eszközök: csomagolás, kísérő termékek, szolgáltatások, stb.

26 Környezettudatos vállalati termékpolitika 7. A környezeti értékek közvetítése a vevők felé Viszonteladók - ajánlhatunk környezetbarát kereskedelmi módszereket

27 Környezettudatos vállalati termékpolitika Profi felhasználók (ipar, közület, stb.) - megtanítjuk a termékek optimális használatát, munkavédelmi és környezeti kockázatait - megszervezzük a hulladék-visszavétel rendszerét

28 Környezettudatos vállalati termékpolitika Amatőr felhasználók - hagyományos marketingcsatornákon keresztül (reklám, csomagolás, akciók, stb.)

29 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Tervező, előállító - alapvetően ők határozzák meg a termék ökológiai jellemzőit

30 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Összeállítók, forgalmazók - ők választják ki a piaci kínálatból az ökológiai szempontból előnyös változatokat, mellőzik a nagyobb terheléssel járókat

31 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Beszerzők - a vállalat környezeti céljainak megfelelően döntenek, kiválaszthatják az alacsonyabb erőforrás-és energiafelhasználású terméket

32 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Üzemeltetők - környezeti előírások betartása, rendeltetésszerű használat

33 Az egyes termékek vonatkozásában fellépő szereplők, akik befolyásolják a termék környezetterhelésének alakulását Szakemberek - tervezők, környezeti elemzők (pl. ártalmatlanítás lebonyolítása)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezettudatos vállalati termékpolitika. Egyensúly a profitszerzés, fogyasztói igények, környezeti szempontok között Fogyasztók környezeti tudatosságának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések