Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az információ, mint erőforrás 2015. március 30.2015. március 30.2015. március 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az információ, mint erőforrás 2015. március 30.2015. március 30.2015. március 30."— Előadás másolata:

1 Az információ, mint erőforrás 2015. március 30.2015. március 30.2015. március 30.

2 Az információ hatalma Jonathan Lebed kis cégek részvényeit vásárolta meg, kis cégek részvényeit vásárolta meg, gazdasági rovatokba leveleket küldése, gazdasági rovatokba leveleket küldése, 800 000 dollár nyereség, 800 000 dollár nyereség, 285 000 dollár büntetés. 285 000 dollár büntetés.

3 Információ: bizonytalanságot csökkentő ismeret, a vállalatok működését integráló folyamatok egyik összetevője. Az információ, mint erőforrás munkaerő tőke Befektetett eszköz információ

4 Az információ felhasználása döntéshozatal, kommunikáció, folyamatok lebonyolítása.

5 Döntés, információ, szervezet Problémamegoldás: egy nem megfelelő helyzet feloldására irányuló folyamat. Döntés: cselekvési változatok közötti választás. Herbert Simon (1982): skála, amelyben a problémák strukturálva vannak. Nobel-díj (1978)

6 Herbert Simon-féle skála jól strukturált probléma rosszul strukturált probléma Jól strukturált probléma: a célok és a cselekvési változatok ismertek és megfelelő algoritmus áll rendelkezésre a kedvező változat kiválasztására.

7 Herbert Simon-féle skála Rosszul strukturált probléma: csak tünetek, jelzések észlelhetők és hiányoznak vagy éppen pontatlanok az adatok. Egy probléma Újabb probléma A vezetői döntések szinte kivétel nélkül rosszul strukturált problémákra vonatkoznak.

8 Döntéshozatal és érintettek A döntéshozatal csökkenti a bizonytalanságot. szubjektív fogalom A személy szervezeten belüli helye és személyes tulajdonságai is befolyásolják az információ tartalmát és értelmezését.

9 A vállalati működés érintettjei TULAJDONOSOK MUNKAVÁLLALÓK MENEDZSEREK Belső érintettek Nyereség (pénzügyi helyzet). Folyamatok lebonyolítása, jövedelem. Működési folyamatokkal kapcsolatos információk.

10 A vállalati működés érintettjei FOGYASZTÓK VERSENYTÁRSAK STRATÉGIAI PARTNEREK ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK ÁLLAMPOLGÁRI KÖZÖSSÉGEK TERMÉSZETI KÖRNYEZET SZÁLLÍTÓK Külső érintettek A vállalat tényleges piaci helyzetéről és változtatási szándékairól akarnak információt. Jogszerű működés.

11 Probléma lehet…… A döntés előkészítés és a az alternatívák közötti választás elkülönül. Megbízó-ügynök viszony (speciális eset) Döntéshozói attitűd: a döntéshozó viszonya a döntéshez a döntési folyamat során.

12 Döntéshozói attitűd Egyik lényeges eleme a kockázathoz való viszonyulás. Kockázat: egy cselekvési változat lehetséges negatívan értékelt következményeinek teljes leírása, beleértve a következmények súlyának és bekövetkezésük valószínűségének megmutatását is.

13 Kockázat……Kockázat……

14 Döntéshozói attitűd A kockázat a bizonytalanság következménye. Bizonytalanság: az emberek és a környezet viszonyának azon tulajdonsága, hogy e viszony alakulása nem látható előre.

15 Információs rendszer A megfelelő információ a megfelelő emberhez jusson el. Információs rendszer: adatok transzformálása a vállalati működésben felhasználható információkká, ezek rendszerezése, tárolása és továbbítása a vezetés által meghatározott módon.

16 Információs rendszer részei Emberek: akik funkciókat töltenek be és létrehozzák, valamint felhasználják az információkat. Emberek: akik funkciókat töltenek be és létrehozzák, valamint felhasználják az információkat. Szervezeti struktúra: kapcsolat az emberek és az információs rendszer egyéb elemei között. Szervezeti struktúra: kapcsolat az emberek és az információs rendszer egyéb elemei között. Működtető rendszer: hardver és szoftver elemek összessége. Működtető rendszer: hardver és szoftver elemek összessége. Vállalati folyamatok: amelyeket az információs rendszer segítségével lebonyolítani, irányítani lehet. Vállalati folyamatok: amelyeket az információs rendszer segítségével lebonyolítani, irányítani lehet.

17 Információs és szervezeti szerep Tulajdonosok és vezetők Döntéshozók Döntés típusok Stratégiai ás irányítási döntések Stratégiai döntések: a vállalat működésének főbb irányait megszabó, célokat és eszközöket egymáshoz rendelő, hosszabb távú döntések.

18 Információs és szervezeti szerep Tulajdonosok és vezetők Döntéshozók Döntés típusok Stratégiai ás irányítási döntések Irányítási döntések: a vállalat működését a stratégiai keretek között konkrétan szabályozó döntések

19 Információs és szervezeti szerep Tulajdonosok és vezetők Középszintű vezetés Operatív irányítás Döntéshozók Döntés típusok Stratégiai döntések Taktikai és szabályozási döntések Operatív döntések Operatív döntések: a tevékenységek konkrét végrehajtására irányuló döntések.

20 Információs és szervezeti szerep Tulajdonosok és vezetők Középszintű vezetés Operatív irányítás Munkavállalók Döntéshozók Döntés típusok Stratégiai döntések Taktikai és szabályozási döntések Operatív döntések Végrehajtás

21 Összekapcsolódó informális információs rendszerek Számviteli információs rendszer Vezetői információs rendszer Informális információs rendszer Számviteli információk nem vezetői célra (pl. tulajdonosoknak) Számviteli információk vezetői célra Nem számviteli információk vezetői célra Informális információk vezetőknek és nem vezetőknek

22 Számviteli információs rendszer Számviteli információs rendszer: pénzügyi információkat biztosít a vállalati működés megítéléséhez, a pénzügyi kimutatások elvégzéséhez. Funkciói: Követi a vállalatnál folyó eseményeket, azokat rögzíti. Követi a vállalatnál folyó eseményeket, azokat rögzíti. Pénzügyi kimutatásokhoz, jelentésekhez adatokat biztosít (kontrolling). Pénzügyi kimutatásokhoz, jelentésekhez adatokat biztosít (kontrolling). Adatokat szolgál a vezetői döntésekhez. Adatokat szolgál a vezetői döntésekhez.

23 Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer: a vezetői döntések támogatására hivatott, számszerű és nem számszerű információkat is kezelő számítógépes rendszer.

24 Vezetői információs rendszerek Döntés típusok Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtás EAF EAF: elektronikus adatfeldolgozó rendszer. Gazdálkodási adatokat fogadnak, tárolnak és egyszerű művelteket végeznek vele.

25 Vezetői információs rendszerek Döntés típusok StratégiaiSzabályozási Operatív Végrehajtás EAF VIR VIR: vállalatirányítási információs rendszer. A vállalati tevékenységet és vezetést szolgálja adatokkal, beszámolókkal, elemzési, döntési modellekkel (rutin döntéseknél).

26 Vezetői információs rendszerek Döntés típusok Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtás SZRDTR EAF VIR DTR (döntéstámogatói rendszer): Nem rutinszerű döntéseknél segít. Rákényszeríti a döntéshozókat, hogy fogalmazzák meg világosan a gondolataikat, szempontjaikat.

27 Vezetői információs rendszerek Döntés típusok Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtás SZRDTR EAF VIR SZR: Szakértői rendszerek. Olyan számítógépes rendszerek, amelyek tanulni képesek a döntéshozó tapasztalatainak felhasználásával.

28 Vezetői információs rendszer Döntés típusok StratégiaiSzabályozási Operatív Végrehajtás FVTR SZRDTR EAF VIR FVTR: Felső vezetői támogató rendszerek. A felső vezetők sajátos igényeit elégíti ki. Pl. piaci pozíciók kimutatása, a vállalat legaktuálisabb problémái, pénzügyi helyzet.

29 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság

30 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás.

31 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás. Időbeliség Késleltetett, múltbeli.Aktuális, jövőorientált.

32 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás. Időbeliség Késleltetett, múltbeli.Aktuális, jövőorientált. Szabályozás Szabályozott. Számviteli Törvény. Kötetlen.

33 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás. Időbeliség Késleltetett, múltbeli.Aktuális, jövőorientált. Szabályozás Szabályozott. Számviteli Törvény. Kötetlen. Információ típusa Csak pénzügyi.Pénzügyi és működési.

34 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás. Időbeliség Késleltetett, múltbeli.Aktuális, jövőorientált. Szabályozás Szabályozott. Számviteli Törvény. Kötetlen. Információ típusa Csak pénzügyi.Pénzügyi és működési. Információ természete Objektív: megbízható, konzisztens, precíz. Szubjektív: aktuális, releváns, pontos.

35 Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célközönség Külső: tulajdonosok, hitelezők, hatóságok Belső: alkalmazottak, vezetők, igazgatóság Cél A múltbeli teljesítmény bemutatása a külső érintetteknek. A belső döntések támogatása, elkészítése, visszacsatolás. Időbeliség Késleltetett, múltbeli.Aktuális, jövőorientált. Szabályozás Szabályozott. Számviteli Törvény. Kötetlen. Információ típusa Csak pénzügyi.Pénzügyi és működési. Információ természete Objektív: megbízható, konzisztens, precíz. Szubjektív: aktuális, releváns, pontos. Mértéke A vállalat egészére vonatkozik. Részletezett, az egyedi döntések előkészítéséhez igazított.

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az információ, mint erőforrás 2015. március 30.2015. március 30.2015. március 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések