Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korszerű vezetői információs rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korszerű vezetői információs rendszerek"— Előadás másolata:

1 Korszerű vezetői információs rendszerek
Korszerű vezetői információs rendszerek. Az információ, mint erőforrás MegaMenü: a változó információs igények kielégítésének új eszköze. Testre szabott alkalmazások, Webes riportok. Mint mondják, korunkat az információk irdatlan mennyisége különbözteti meg legszembetűnőbben a megelőző koroktól. S valóban, az ember még ki sem lép az utcára, máris a legkülönbözőbb információk áramlanak felé: a házmestertől megtudja, hogy asszonnyá lett a szomszédék lánya; a villamosra festett hirdetés szerint a Tomi Sztár minden foltot eltüntet; a közértben láthatja, hogy válság van, az újságosnál pedig azt, hogy a Népszabadság elfogyott, és Hírlap sincs több. A szemben lévő étteremben pacal a napi ajánlat, a sarki fűszeresnél árleszállítás van, a sógornak pedig új az autója. A moziban a Kobra megy, jegy azonban már nincs. S ha az ember megszédül e pillanatok alatt reá zúduló információtömegtől, s a fal felé fordul, hogy megpihenjen -, kiveri szemét a felirat: Bajnok a Fradi, eközben egy füttyös sztár hangja hallatszik a lépcsőházból: don't worry, be happy ...

2 Az információ természete
Információ: a bizonyta-lanságot csökkentő új is-meret, a vállalatok műkö-dését integráló folyamatok egyik összetevője. S ahogy mindegyikünk számára létfontosságú a lényeges és lényegtelen információk szétválasztása, ill. a döntéseink szempontjából fontosak megszerzése, ugyanúgy a vállalatok alapvető érdeke is ugyanez: az információval való gazdálkodás. A nagy szervezetekben az információtechnológiával foglalkozó külön csoportok jönnek létre, s ezek felelősek a szervezet információrendszeréért, a döntéshozók információigényének kielégítéséért. A vállalat működésének minden szintjén kulcsszerepe van az időben meghozott helyes döntéseknek - amelyekben a döntéshozó (a hierarchia bármely szintjén álljon is) saját intuícióján kívül leginkább az általa elérhető információkra támaszkodik. Ezek az információk a döntések inputjaiként a vállalati működés fontos erőforrásai közé tartoznak.

3 A vezetői döntéshozatal hierachikus és tevékenységi területek szerint
Döntéshozók Tulajdonosok és Felsővezetés Középszintű Vezetés Operatív Irányítás Munkavállalók Döntéstípusok Stratégiai döntések Taktikai és szabályozási Operatív Végrehajtás (tranzakciók) Stratégiai döntések: a vállalat működésének főbb irányait megszabó, a célokat és eszközöket egymáshoz rendelő, hosszabb távú döntések. Irányítási döntések: a vállalat működését stratégiai keretei között konkrétan szabályozó döntések. Operatív döntések: a tevékenységek konkrét végrehajtására irányuló döntések. Tevékenységi területek A hierarchiával kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a vállalat belső érintettjeinek minden döntése befolyásolja a vállalat működését, természetesen nem egyformán. A leghangsúlyosabb szerep a döntés szempontjából a különböző szintű és funkciójú menedzsereké: a vezetői funkció maga szinte azonosítható a döntéshozatallal. A tulajdonos a hierarchia tetején, a vállalat stratégiai döntéseiné1 kap – a legfelső szintű vezetéssel, a "top management"-tel együtt - fontos szerepet. A menedzsment mindennapos feladata az irányítási döntések meghozatala, míg a munkavállaló szintjén, a magasabb szinten hozott döntések végrehajtására vonatkozó operatív döntések születnek. Ezek információigénye is igen nagy, és különösen érzékenyek a pontosságra - itt ugyanis már kevés a korrekciós lehetőség, az információ alapján azonnal (rövid időn belül) meghatározott tevékenységek (tranzakciók) zajlanak le. Információ Marketing Innováció Logisztika erőforrás Termelés Emberi Pénzügy

4 Az információs rendszer
Információs rendszer: a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat-környezet tranzakciókra vonatkozó információk begyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek és technikai eszközök összessége. Információs rendszernek nevezzük azt a rendszert, amely a vállalat környezeti adatainak figyelésével és elérésével egyidejűleg kezeli a vállalaton belül zajló tevékenységek és a környezettel folytatott tranzakciók adatait is, ezeket rendszerezi és információként a döntéshozók rendelkezésére bocsátja.

5 Az információs rendszer három fő összetevője
Az információk A döntéshozó A technikai apparátus Az információs rendszernek tehát három fő összetevője van: A döntéshozó - az esetek többségében valamilyen szintű vezető -, aki az információs rendszer segítségével információkat kap a vállalatot érintő tényekről, és ezek felhasználásával döntéseket hoz a vállalati tevékenység tervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatban. Az információk, azaz feldolgozott adatok a külső és a belső tényekről -, amelyek éppen rendszerezettségük miatt már közvetlenül felhasználhatók a döntéshozatalban. A technikai apparátus - napjainkban rendszerint számítógépes rendszer -, amely összekapcsolja a vállalati célok eléréséért tevékenykedő különböző alrendszereket. A számítógépes rendszer standardizálja az információs és kommunikációs rendszer jelentős részét, megkönnyítve ezzel az információ előállítását és felhasználását.

6 Az információs rendszer alrendszerei I.
A számviteli információs rendszer olyan integrált keretet ad a vállalaton belüli adatok gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának, amely pénzügyi jellegű információkat biztosít a vállalati tevékenységek irányításához és végrehajtásához (vezetői számvitel), ill. a vállalat tevékenységét és annak eredményét az érintettek részére tükröző pénzügyi kimutatásokhoz (pénzügyi számvitel). A számviteli információs rendszer olyan integrált keretet ad a vállalaton belüli adatok gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának, amely pénzügyi jellegű információkat biztosít a vállalati tevékenységek irányításához és végrehajtásához, ill. a vállalat tevékenységét és annak eredményét az érintettek részére tükröző pénzügyi kimutatásokhoz (pénzügyi számvitel).

7 Az információs rendszer alrendszerei II.
A vezetői információs rendszer formális, rendszerint számítógép alkalmazására épülő rendszer, amelynek feladata, hogy információkat gyűjtsön, kezeljen és nyújtson a vezetői döntésekhez. A vezetői információs rendszer által kezelt információk között vannak adatszerűek és nem számszerűsített (vagy nem számszerűsíthető), kvalitatív információk is. A vezetői információs rendszer formális, rendszerint számítógép alkalmazására épülő rendszer, amelynek feladata, hogy információkat gyűjtsön, kezeljen és nyújtson a vezetői döntésekhez. A vezetői információs rendszer által kezelt információk között vannak adatszerűek és nem számszerűsített (vagy nem számszerűsíthető), kvalitatív információk is. A vezetői információs rendszer az ember-számítógép kapcso1at komplexitásától függően többféle fejlettségű lehet.

8 Az információs rendszer alrendszerei III.
Az informális információs rendszer főleg a vállalati kultúrából, a vállalat szociológiai jellemzői-ből levezethető struktúra, amely nem a formális forrásból szerzett, és/vagy nem a formális csatornákon átáramló információkat kezel. Ezek tartalmukat tekintve lehetnek bármilyenek (pénzügyiek, vagy nem pénzügyiek, számszerűek vagy nem számszerűek). Az informális információs rendszer főleg a vállalati kultúrából, a vállalat szociológiai jellemzőiből levezethető struktúra, amely nem a formális forrásból szerzett, és/vagy nem a formális csatornákon átáramló információkat kezel. Ezek tartalmukat tekintve lehetnek bármilyenek (pénzügyiek, vagy nem pénzügyiek, számszerűek vagy nem számszerűek). A három rendszer elválaszthatatlanul együtt él a vállalatnál, egyetlen integrált rendszert képezve.

9 Döntési hierarchia és vezetői információs rendszerek
Döntések Stratégiai Szabályozási Operatív Végrehajtási Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszer: a vezetői döntések támogatására hivatott, számszerű és nem számszerű információkat is kezelő számítógépes rendszer. Szakértői rendszer Döntéstámogató FVTR FVTR SZR DTR SZR DTR Felsővezetői támogató rendszerek VIR VIR EAF EAF Tevékenységi területek Vállalatirányítási információs rendszer Elektronikus adatfeldolgozó Említésre került már, hogy a vezetői információs rendszer eltérő tartalma és formája főként a döntéshozó és az információfeldolgozó/kezelő rendszer kapcsolatától függ. Napjainkban sokféle fejlettségű rendszer él egymás mel1ett, sokszor egy adott vállalaton belül is jól elkülöníthetően - a különböző vezetői szinteknek ugyanis eltérő információs rendszerek felelnek meg. A vezetői információs rendszereknek a vállalat döntési rendszerében való elhelyezéséhez a korábbi ábra, egy más szemléletű változatát hívjuk segítségül. Ezek a rendszerek - amelyeket együtt szokás vezetéstámogató rendszereknek nevezni - történeti fejlődés eredményei. E fejlődésnek két összetevője van: az egyik ágon a számítástechnika fejlődése, a másikon a döntésekkel kapcsolatos multidiszciplináris kutatások (pszichológiai, szociológiai, matematikai stb.) eredményei tették lehetővé egyre újabb és fejlettebb rendszerek alkalmazását. Hangsúlyozzuk, hogy a magasabb fejlettségű rendszerek nem tették (teszik) feleslegessé az alacsonyabb fejlettségűeket, hanem magukba olvasztják, integrálják őket. Tekintsük át az egyes rendszerek fő jellemzőit! Információ Marketing Innováció Logisztika erőforrás Termelés Emberi Pénzügy

10 Elektronikus adatfeldolgozó (EAF) rendszerek
Az elektronikus adatfeldolgozó (EAF) rendszerek a vállalatnál folyó gazdálkodási műveletekből származó adatokat fogadják, tárolják és egyszerű összesítő műveleteket végeznek velük. Szerepük a végrehajtási szintre, a tranzakciók követésére koncentrálódik. Adatbázis - koncepció Az elektronikus adatfeldolgozó (EAF) rendszerek a vállalatnál folyó gazdálkodási műveletekből származó adatokat fogadják, tárolják és egyszerű összesítő műveleteket végeznek velük. Mint a fenti ábrán is látható, szerepük a végrehajtási szintre, a tranzakciók követésére koncentrálódik - de alapjai ugyanakkor a magasabb szintű rendszereknek is. Az EAF rendszerek fejlődésében döntő szerepet játszott az ún. adatbázis-koncepció kialakulása, amely az adatok tárolását függetleníti a felhasználói programoktól, jelentősen meggyorsítva az adatelérést és lehetővé téve, hogy ugyanazt az adatbázist egyszerre több felhasználó is tudja használni.

11 Vállalatirányítási információs rendszer (VIR)
A Vállalatirányítási információs rendszer (VIR) olyan integrált ember-gép rendszer, amely a vállalati tevékenységeket és a vezetést szolgálja adatokkal, beszámolókkal, összefoglalókkal és a rendszerbe beépített elemzési és döntési modellekkel. Alkalmas arra, hogy a különböző funkcionális vezetők számára rutin- döntéseket alapozzon meg A vállalatirányítási információs rendszer (VIR) olyan integrált ember-gép rendszer, amely a vállalati tevékenységeket és a vezetést szolgálja adatokkal, beszámolókkal, összefoglalókkal és a rendszerbe beépített elemzési és döntési modellekkel. A vállalatirányítási információs rendszer alkalmas arra, hogy a különböző funkcionális vezetők számára rutindöntéseket alapozzon meg (pl. a megfelelő tranzakciók számítógépes rögzítésével, a költségek, kapacitások hozzárendelése révén, optimális gyártási sorozatnagyságot vagy termelésütemezést javasolhat), de nem alkalmas a közép- és felső vezetés rosszul strukturált döntési helyzeteiben hozandó nem rutin döntések megalapozására.

12 Döntéstámogató rendszerek (DTR)
A döntéstámogató rendszerek (DTR) viszont épp a nem rutin döntések segítésére, információs és döntéselemzési szempontból való megalapozására jöttek létre. A DTR három részből áll: az adatbázis, ill. az erre épülő adatfeldolgozó rendszer (VIR); a modelbázis, amelyben a döntéstámogatás célját szolgáló modellek helyezkednek el; a dialógus kezelő rendszer, amelynek feladata, hogy lehetővé tegye az interaktív kapcsolatot a számítógép, szoftver és a felhasználó között. A döntéstámogató rendszerek (DTR) viszont épp a nem rutin döntések segítésére, információs és döntéselemzési szempontból való megalapozására jöttek létre. Ezt a megalapozást nagymértékben segíti a DTR-ek azon közös sajátossága, hogy rákényszerítik a döntéshozót arra, hogy világosan fogalmazza meg gondolatait, szempontjait. Az EAF és VIR a DTR része, de ez utóbbi magasabb szintű az előzőeknél.

13 Szakértői rendszerek (SZR)
A Szakértői rendszerek (SZR) olyan számítógépes rendszerek, amelyek a logikai érvelés módszertanát alkalmazzák sajátos feladatokra, amelyeknek megoldása általában emberi tudást, ill. tapasztalatot igényel. A magyarázatokkal is ellátott következtetésekre építve javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozó számára. A szakértői rendszerek a mesterséges intelligencia felhasználására épülnek, ezzel modellezik a szakértői érvelést. A szakértői rendszerek (SZR) olyan számítógépes rendszerek, amelyek a logikai érvelés módszertanát alkalmazzák sajátos feladatokra, amelyeknek megoldása általában emberi tudást, ill. tapasztalatot igényel. A magyarázatokkal is ellátott következtetésekre építve javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozó számára. A szakértői rendszerek a mesterséges intelligencia felhasználására épülnek, ezzel modellezik a szakértői érvelését

14 Felsővezetői támogató rendszerek (FVTR)
A felsővezetői támogató rendszerek (FVTR) a felsővezetők sajátos igényét kielégítő információkra épülnek, sajátos kommunikációs technológiát (grafikonokat, táblázatokat) és felhasználó barát elemzési eszközöket alkalmaznak, összekapcsolódva az irodatechnológia korszerű eszközeivel. Pl.: A vállalat pénzügyi helyzetét összefoglaló táblázatok. A döntéstámogató rendszerek sajátos csoportját jelentik a felsővezetői támogató rendszerek (FVTR). Ezek a felsővezetők sajátos igényét kielégítő információkra épülnek (felsővezetői információs rendszerekre), sajátos kommunikációs technológiát (grafikonokat, táblázatokat) és felhasználó barát elemzési eszközöket alkalmaznak, összekapcsolódva az irodatechnológia korszerű eszközeivel. Az FVTR-ek által szokásosan kezelt témák a következők: - a vállalat pénzügyi helyzetét összefoglaló táblázatok; - jelző-szerepet betöltő adatok, kritikus értékek; - a vállalat problémái és ezek összetevői; - a főbb vállalati teljesítménymutatók felelős személyekhez (szervezeti egységekhez) kapcsolása; - a piaci pozíciók kimutatása és átfogó elemzése.

15 Köszönöm a figyelmet! Megatrend Kft. 1082 Budapest, Üllői út 52/b
Tel: , Fax: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Tel: 76/ , Fax: 76/ Köszönjük figyelmét!

16 MegaMenü bejelentkező képernyő
Jelszóval történő belépés Felhasználónkénti egyedi menüstruktúra MegaMenü - általános menükészítő és riportgenerátor, a vállalati információs rendszer elengedhetetlen része, a döntés támogatás hatékony eszköze. A MegaMenu egy rugalmasan alakítható grafikus kezelői felület. Kialakíthatjuk saját menürendszerünket, a definiált menüpontokhoz tetszőleges alkalmazásokat, riportgenerátort vagy tárolt eljárásokat rendelhetünk. A MegaMenü-vel az Infosys v2 programcsomag funkciói közvetlenül elérhetők. A MegaMenü belső és külső riportgenerátorának segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk igényes kivitelű üzleti jelentéseket.

17 Bármilyen irodai szoftver indítható Felhasználónként 250 funkció
Menüpontok Bármilyen irodai szoftver indítható Felhasználónként 250 funkció definiálható. A MegaMenu a döntéselőkészítés nélkülözhetetlen eszköze A MegaMenu ideális megoldás azoknál a vállalatoknál, ahol: - A normál irodai szoftverek (pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő) mellett egy vagy több üzleti alkalmazás (pl. ügyviteli, termelésirányító) is használatos - A munkaállomásokat több felhasználó is használja - Az adatok egy vagy több - homogén vagy heterogén adatbázisban helyezkednek el - Az adatbázisok jellemzően nagy mennyiségű adatot tárolnak - Az adatbázisok egymással összefüggő adatokat tárolnak, de a rendszer nem integrált

18 Periodikus lekérdezés indítása Készlet lekérdezés
Táblázatos lekérdezési lehetőség kialakítása tetszőleges oszlop struktúrával Táblázatos lekérdezési lehetőség kialakítása tetszőleges oszlop struktúrával. Könnyen és gyorsan lehet lekérdezéseket indítani. A lekérdezések eredményeit pl.: Excel-ben tovább szerkeszthetjük.

19 Clear:Access lekérdezés
Külső Clear:Access adatbázis lekérdezőben tetszetős, igényes lekérdezéseket készíthetünk. Külső Clear:Access adatbázis lekérdezőben tetszetős lekérdezéseket készíthetünk. Íme néhány jellemző: · Szabad elérés valamennyi népszerű adatbázishoz · Az adatok tárolás vagy újrafeldolgozás céljából elmenthetők, kinyomtathatók. · A formátumozott riportok eredményeit beillesztheti más alkalmazásokba táblázatkezelőkbe, szövegszerkesztőkbe · A Clear: Access a listázott adatokat saját adatbázisban tárolja, melyekből újabb lekérdezések generálhatók. · Az ún. script állományokban előre rögzíthetjük a riportkészítés valamennyi lépését, melyet tárolhatunk és később futtathatunk.

20 Jelszóval védett menüstruktúrát hozhatunk létre. Jelszó változtatás
Jelszóval védett menüstruktúrákat hozhatunk létre. A programot alapvetően két felhasználócsoport használja. Az egyik felhasználócsoport az amelyik kialakítja az adott felhasználóhoz tartozó menüstruktúrát, adminisztrálja, és azt a munkája során aktívan is használja, míg a másik felhasználói réteg az akik a menükre kialakított feladatokat hajtják végre.

21 Tetszőleges programok indítása, akár paraméterezetten is.
Menüszerkesztő Tetszőleges sorrendben, legördűlő menüpontokat hozhatunk létre. Clear:Access sriptek indítása Adatbázis kezelők tárolt eljárásainak indítása. Tetszőleges programok indítása, akár paraméterezetten is. Belső táblázatos lekérdezések · A menüpontokhoz rendelhető parancsok: · Adatbázis-kezelők tárolt eljárásainak közvetlen indítása BATCH jellegű programok futtatásához dinamikus paraméterezhetőséggel, paraméter mentéssel, visszatöltéssel, valamint paraméterekkel kevert automatikus végrehajtással · Beépített funkcióhívás a Clear: Access általános lekérdező rendszerhez · Egy menüponton belüli több parancs definiálása, pl. tárolt eljárás futtatása után SQLWindows táblázatos vagy Clear: Access lekérdezés indítás, ennek outputjával újabb programindítás · Bármely Microsoft Windows alatt futó program indítása

22 A menüpontokhoz egyedileg rendelhető végrehajtási idő
Időzítés A menüpontokhoz egyedileg rendelhető végrehajtási idő Egy adott feladat időzíthetőségének szükségessége gyakorta felmerülhet. Lényeges hogy a hosszabb időt igénylő feladatainkat lehetőleg ne akkor kelljen elvégezni , amikor a rendelkezésre álló számítógép, vagy adatbázis erőforrás nem áll teljes terjedelmében rendelkezésre , vagy egy feladatot nap végén zárás után lehet csak elindítani. Ezekre az igényekre a MegaMenü kiemelt de egyszerű szolgáltatása a megoldás . A menü időzítő segítségével minden egyes kialakított menüponthoz egy végrehajtási időt lehet rendelni. Majd a menüidőzítés globális elindítása után, az időpontok bekövetkeztekor a menüpontokhoz rendelt feladatok automatikusan megkezdődnek. Az időzítést egy hétre előre lehet elvégezni, másodpercnyi pontosságú időzítéssel.

23 Széles körű paraméter megadási lehetőség Paraméterek
A rendszer üzemeltetése szempontjából néhány alapvető paraméter beállítására szükség van. E beállítások elvégzésének helye a menüpont alatt megnyíló dialógus doboz, és a benne lévő paramétermegadási lehetőség. A paraméterek megadási képernyője az ábrán látható. A MegaMenü-vel ODBC driveren keresztül bármilyen adatforráshoz hozzáférhetünk, mint például indexelt XBase fájlok, Excel, Microsoft Access, SQL Windows, ORACLE, stb. adatbázisokhoz.

24 Az események teljes körű naplózása.
A menüponton keresztül lehet elérni azt a szövegszerkesztőt , amit korábban a naplózás paramétereinél határozott meg , és segítségével megtekinteni azt az állományt , amelyet menü-eseménynaplózásnak jelölt ki. Az alábbiakban egy ilyen napló tartalmának részlete látható:

25 Belső riportgenerátor
Táblázat névmeghatározó legördítő ablak Lista fejléc adatmező Táblanév meghatározó adatmező Táblázat leíró táblázatos adatmezők Statikus rendezettség A MegaMenü rendszerben lehetőség van a CLEAR Access- től eltérő riportkészítési lehetőségre. Ez a lehetőség tulajdonképpen egy dinamikusan összeállítható táblázatos lekérdező, valamint a hozzá tartozó a táblázat alapján elkészíthető oszlopelrendezésű riportformátum. A táblázatos lekérdezőben való lekérdezés összeállíthatóság az SQL nyelvi szintaxis alapján bontható részekre. Ez azt jelenti, hogy az SQL lekérdezés szerinti, általános alak - MIT? HONNAN? FELTÉTELEK ? RENDZETTSÉG? CSOPORTOSITHATÓSÁG ? - alapján egyszerű adatbeviteli eszközökkel van lehetőség e szerkezet összeállítására. A sikeres belépés után a táblázatszerkesztő jelenik meg , ami egy függőleges irányba gördíthető ablak.

26 a tábla oszlopneveinek kiválasztásában
Oszlop kiválasztás Oszlop kiolvasó segít a tábla oszlopneveinek kiválasztásában A táblázat mezőneveit egy oszlop kiválasztó segítségével könnyen definiálhatjuk.

27 Dinamikus szűrő feltételek
Dinamikus szűrőparaméterek táblázatos adatmező A táblázatok automatikus frissítési periódusának beállítása A felhasználó minden egyes táblázatos megjelenítőhöz definiálhat egy szűrőfeltételek bekérésére szolgáló táblát, ahol is a futtatás közben adhat meg szűrőfeltételként adatokat Ezen az ábrán egy ilyen szűrőparamétertábla látható. Az alsó sorban pedig a táblázatok automatikus frissítési periódusának beállítására van lehetőség.

28 Szűrőparaméter bekérő tábla Szűrő paraméterek
A megjelenítés fázisában látható a szűrőparaméter bekérő tábla.

29 Táblázatos lekérdezés
Adatforrás Menüidőzítő kapcsoló Rendszeridő A MegaMenü hasznos segítő társa lehet, ha az Ön napi munkája során gyakran előfordul, hogy: - Információra van szükség, de Ön nem ért a riportkészítéshez - Egyszerre több riportot szeretne látni a képernyőn, melyek automatikusan aktualizálódnak - Pontos és azonnali üzleti riportokat kell szolgáltatnia feletteseinek - Bizonyos riport formátumok a használt üzleti alkalmazásokban nem állnak rendelkezésre, vagy csak körülményesen kialakíthatók - Szükség van a listák továbbszerkesztésére, kozmetikázására - A listaformátum és az adattartalom gyakran változik - A riport elkészítéséhez az adatokat egy adatbázison belül több helyről vagy több adatbázisból kell összegyűjteni - Némely lekérdezés akár több órát is igénybe vesz, ezeket szeretné éjszaka futtatni - Sok problémát okoz a különböző alkalmazások keresése és futtatása, ezeket szeretné egy közös felületről elérni

30 Megtekinthető az alkalmazott SQL utasítássor SQL utasítás sor
Teljes egészében megtekinthető a lekérdezéshez használt SQL utasítás sor.

31 Tetszőleges ablak elhelyezés
Egymás mellé rendezés Tetszőleges ablak elhelyezés Egyszerre több lekérdező ablakot használhatunk és a lekérdezések eredményeit tartalmazó ablakokat tetszőleges elrendezésben tekinthetjük meg.

32 Dinamikus szűrési lehetőség bármely ablakból
Lekérdezés 2 Dinamikus szűrési lehetőség bármely ablakból Dinamikus szűrési lehetőség bármely ablakból.

33 Ország törzs karbantartás
Infosys táblák karbantartása Infosys menüpontok közvetlen hívása Integrált kapcsolat az Infosys v2-vel: A MegaMenü segítségével testre szabhatjuk a vállalat irányítási rendszerünket, kialakíthatjuk saját Infosys-ünket. Saját menüstruktúrába rendelhetjük az Infosys menüpontjait, lekérdezéseit. Közvetlenül indíthatók Infosys funkcióhívások, akár paraméterezetten is. A beépített Infosys táblákat használhatjuk, és lehetőség van közvetlen adatbázis elérésre.

34 Teljes körű használati útmutató és segítség nyújtás.
Internet kép Teljes körű használati útmutató és segítség nyújtás. Bármely böngészővel megtekinthető teljes körű használati kézikönyv, amely segítséget nyújt a MegaMenü használóinak, ha további információra van szükségük valamely funkcióval kapcsolatban. A bal oldali oszlopban egyszerűen csak rá kell klikkelni a kívánt témakörre és máris megjelenik a válasz. A Súgó akár intraneten keresztül is elérhető.

35 Technikai feltételek:
Záró kép Technikai feltételek: Microsoft Windows 3.1, 95 vagy NT operációs rendszer Fentiek futtatására alkalmas hardver környezet 20 MB szabad tárolókapacitás Az adatbázisok eléréséhez szükséges kliens oldali szoftverek vagy ODBC meghajtók A MegaMenü a Megatrend Kft. terméke. Megatrend, 1082 Budapest, Üllői út 52/b, Tel: Bővebb információ: Reméljük sikerült felkelteni érdeklődésüket. A CD-n megtalálható a MegaMenü demo változata, kérjük tekintse meg működés közben. Amennyiben további információra van szüksége látogassa meg WEB oldalunkat vagy hívja a Megatrend Kft.-t. Köszönjük megtisztelő figyelmét.


Letölteni ppt "Korszerű vezetői információs rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések