Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani munkájának bemutatása Szakmai nap,Szedres 2013.szeptember 26. Hajnal Renáta Módszertani főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani munkájának bemutatása Szakmai nap,Szedres 2013.szeptember 26. Hajnal Renáta Módszertani főosztály."— Előadás másolata:

1 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani munkájának bemutatása Szakmai nap,Szedres 2013.szeptember 26. Hajnal Renáta Módszertani főosztály

2 Módszertani feladatellátás
A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése december 31-én megszűnt január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat.

3 A módszertani feladatellátás…

4 …ahogy a hatóságok látják

5 …ahogy a szolgáltatók látják

6 …ahogy a kollégáink látják

7 …ahogyan a Módszertani Főosztályon dolgozók látják

8 A módszertani feladatellátás keretében a Főigazgatóság:
összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi, javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében, módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

9 A módszertani feladatellátás keretében a Főigazgatóság:
új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez, részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában, figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását, kutatásokat folytat, illetve szervez.

10 Jogszabályban meghatározott alapfeladatai keretében:
Szakmai programok véleményezése Szakmai ellenőrzési feladatok ellátása A Szociális és Gyámhivatalok működési engedélyeztetési eljárásaival kapcsolatban megküldött határozatok alapján nyilvántartás vezetése Szakvélemény felülvizsgálata ápolási díj tekintetében Szakvélemény kiállítása emelt összegű ápolási díj megállapításához A szociális foglalkoztatás engedélyezése során szakértői feladatok keretében szakmai programok véleményezése

11 A 2013.év számai a Módszertani Főosztályon
21 munkatárs- 17 szakértői tevékenységet ellátó Szolgáltatási területenként 1-1 fő szakreferens 385 felkeresett intézmény/szolgáltató 5-15 új felkérés ellenőrzésre/nap 15-20 bejövő telefonhívás/nap

12 Ellenőrzések (1421db)

13 Szakmai programok véleményezése -436 db (hatósági megkeresésre)

14 Ápolási díjas ügyek

15 A módszertani feladatellátás új rendszere
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) számú Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése szerint: A Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátásába szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat

16 A módszertani feladatellátás új rendszere
A módszertani ellátórendszer kialakítása során az alábbi szempontok figyelembe vétele elengedhetetlen: az egyes szolgáltatási területek eddigiekben kialakult módszertani gyakorlata, az adott területen működő szolgáltatások számossága, a szolgáltató rendszer struktúrája, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások. 2013. április 1-től: egyházi módszertani intézmények kijelölésének lehetősége szociális, és gyermekvédelmi területen /Szt. 58.§ (2), Gyvt. 96.§ (8)/

17 A módszertani feladatellátás struktúrája
Központi szint (SZGYF Módszertani Főosztály) A módszertani feladatellátás szakmai kereteinek kidolgozása, szakmai megalapozása, a módszertani támogatórendszer munkájának működtetése, koordinálása. Megyei szint (megyei kirendeltségek) Az adott megyében a területi módszertani feladatellátás koordinálása, ellenőrzési és szakértői feladatok ellátásának szervezése, a problémák feltárása és jelzése a központi szint felé. Szakértői szint (módszertani feladatellátásba bevont intézmények, feladatellátásba bevont szakértők) egy-egy terület szakmai támogatásáért felelnek, feladatuk az adott szakterületre vonatkoztatva tanácsadás, szakmai támogatás biztosítása, az ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása.

18 A felkért intézmények, szakértők feladatai
Szakértői vélemények készítése a működési engedélyezési eljárásokban, a szakmai programok megfelelősége tekintetében. Szakmai ellenőrzések elvégzése, azokról vélemények készítése a működést engedélyező hatóságok ellenőrzési eljárásaiban, kirendelés alapján A Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által szervezett, és koordinált szakmai- módszertani munkacsoportokban történő részvétel Napi szintű kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása a területen működő szolgáltatókkal Együttműködés a SzGyF területi kirendeltségeivel.

19 Szociális szakterület
családsegítés intézmény 7 hajléktalan ellátás 2 tanya és falugondnoki szolgáltatás szakértő 5 idős ellátások,házi segítségnyújtás,jhsg, étkeztetés pszichiátriai beteg ellátások, közösségi ellátások szenvedélybeteg ellátások, közösségi ellátások fogyatékos személyek ellátásai, támogató szolgálat 3 szociális foglalkoztatás 1

20 Gyermekjóléti szakterület
gyermekjóléti szolgáltatás intézmény 7 bölcsődei ellátás családi napközi, házi gyermekfelügyelet szakértő 5 alternatív napközbeni ellátás SZGYF helyettes szülői ellátás 1 gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona

21 Gyermekvédelmi szakterület
gyermekotthoni ellátás intézmény 4 speciális gyermekotthoni ellátás 2 különleges gyermekotthoni ellátás nevelőszülői ellátás 1

22 További tevékenységeink
Panaszügyek kivizsgálásában közreműködés (intézményirányítás, illetve hatóságok felkérésére) Jogszabály-tervezetek véleményezése Eljárásrendek, szakmai koncepciók kidolgozása, illetve részvétel a kidolgozásban (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal- menekült, oltalmazott integrációs szerződése, táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet, EGT pályázati források tervezésére létrejött munkacsoport, a gyermekvédelmi gyámsággal foglalkozó munkacsoport, támogatott lakhatás, komplex szükségletfelmérés…stb.) Szolgáltató-rendszert érintő felmérések, adatszolgáltatások készítése

23 Továbbképzési kötelezettség felmérése (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP / azonosítószámú "Szociális képzések rendszerének modernizációja” c. kiemelt projekthez)

24 Tanfolyam elvégzése szükséges a továbbképzési kötelezettség megszerzéséhez

25 Köszönöm figyelmüket! Hajnal Renáta Email: hajnal.renata@szgyf.gov.hu
mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály Tel.:0630/


Letölteni ppt "A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani munkájának bemutatása Szakmai nap,Szedres 2013.szeptember 26. Hajnal Renáta Módszertani főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések