Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajnal Renáta Módszertani főosztály. Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajnal Renáta Módszertani főosztály. Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt."— Előadás másolata:

1 Hajnal Renáta Módszertani főosztály

2 Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat.

3

4 …ahogy a hatóságok látják

5 …ahogy a szolgáltatók látják

6 …ahogy a kollégáink látják

7 …ahogyan a Módszertani Főosztályon dolgozók látják

8 A módszertani feladatellátás keretében a Főigazgatóság: összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi, javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében, módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

9 A módszertani feladatellátás keretében a Főigazgatóság: új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez, részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában, figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását, kutatásokat folytat, illetve szervez.

10 Jogszabályban meghatározott alapfeladatai keretében: Szakmai programok véleményezése Szakmai ellenőrzési feladatok ellátása A Szociális és Gyámhivatalok működési engedélyeztetési eljárásaival kapcsolatban megküldött határozatok alapján nyilvántartás vezetése Szakvélemény felülvizsgálata ápolási díj tekintetében Szakvélemény kiállítása emelt összegű ápolási díj megállapításához A szociális foglalkoztatás engedélyezése során szakértői feladatok keretében szakmai programok véleményezése

11 A 2013.év számai a Módszertani Főosztályon 21 munkatárs- 17 szakértői tevékenységet ellátó Szolgáltatási területenként 1-1 fő szakreferens 385 felkeresett intézmény/szolgáltató 5-15 új felkérés ellenőrzésre/nap 15-20 bejövő telefonhívás/nap

12 Ellenőrzések (1421db)

13 Szakmai programok véleményezése -436 db (hatósági megkeresésre)

14 Ápolási díjas ügyek

15 A módszertani feladatellátás új rendszere A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) számú Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése szerint: A Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátásába szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat

16 A módszertani feladatellátás új rendszere A módszertani ellátórendszer kialakítása során az alábbi szempontok figyelembe vétele elengedhetetlen: az egyes szolgáltatási területek eddigiekben kialakult módszertani gyakorlata, az adott területen működő szolgáltatások számossága, a szolgáltató rendszer struktúrája, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások. 2013. április 1-től: egyházi módszertani intézmények kijelölésének lehetősége szociális, és gyermekvédelmi területen /Szt. 58.§ (2), Gyvt. 96.§ (8)/

17 A módszertani feladatellátás struktúrája Központi szint (SZGYF Módszertani Főosztály) A módszertani feladatellátás szakmai kereteinek kidolgozása, szakmai megalapozása, a módszertani támogatórendszer munkájának működtetése, koordinálása. Megyei szint (megyei kirendeltségek) Az adott megyében a területi módszertani feladatellátás koordinálása, ellenőrzési és szakértői feladatok ellátásának szervezése, a problémák feltárása és jelzése a központi szint felé. Szakértői szint (módszertani feladatellátásba bevont intézmények, feladatellátásba bevont szakértők) egy-egy terület szakmai támogatásáért felelnek, feladatuk az adott szakterületre vonatkoztatva tanácsadás, szakmai támogatás biztosítása, az ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása.

18 A felkért intézmények, szakértők feladatai Szakértői vélemények készítése a működési engedélyezési eljárásokban, a szakmai programok megfelelősége tekintetében. Szakmai ellenőrzések elvégzése, azokról vélemények készítése a működést engedélyező hatóságok ellenőrzési eljárásaiban, kirendelés alapján A Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által szervezett, és koordinált szakmai- módszertani munkacsoportokban történő részvétel Napi szintű kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása a területen működő szolgáltatókkal Együttműködés a SzGyF területi kirendeltségeivel.

19 Szociális szakterület családsegítésintézmény7 hajléktalan ellátás intézmény2 tanya és falugondnoki szolgáltatás szakértő5 idős ellátások,házi segítségnyújtás,jhsg, étkeztetés intézmény7 pszichiátriai beteg ellátások, közösségi ellátások intézmény2 szenvedélybeteg ellátások, közösségi ellátások intézmény2 fogyatékos személyek ellátásai, támogató szolgálat intézmény3 szociális foglalkoztatásszakértő 1

20 Gyermekjóléti szakterület gyermekjóléti szolgáltatásintézmény7 bölcsődei ellátásintézmény7 családi napközi, házi gyermekfelügyelet szakértő5 alternatív napközbeni ellátásSZGYF0 helyettes szülői ellátásszakértő1 gyermekek átmeneti otthonaSZGYF0 családok átmeneti otthonaintézmény1

21 Gyermekvédelmi szakterület gyermekotthoni ellátásintézmény4 speciális gyermekotthoni ellátásintézmény2 különleges gyermekotthoni ellátásintézmény2 nevelőszülői ellátásintézmény1

22 További tevékenységeink Panaszügyek kivizsgálásában közreműködés (intézményirányítás, illetve hatóságok felkérésére) Jogszabály-tervezetek véleményezése Eljárásrendek, szakmai koncepciók kidolgozása, illetve részvétel a kidolgozásban (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal- menekült, oltalmazott integrációs szerződése, táplálkozás- egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet, EGT pályázati források tervezésére létrejött munkacsoport, a gyermekvédelmi gyámsággal foglalkozó munkacsoport, támogatott lakhatás, komplex szükségletfelmérés…stb.) Szolgáltató-rendszert érintő felmérések, adatszolgáltatások készítése

23 Továbbképzési kötelezettség felmérése (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú "Szociális képzések rendszerének modernizációja” c. kiemelt projekthez)

24 Tanfolyam elvégzése szükséges a továbbképzési kötelezettség megszerzéséhez

25 Köszönöm figyelmüket! Hajnal Renáta mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály Email: hajnal.renata@szgyf.gov.hu hajnal.renata@szgyf.gov.hu Tel.:0630/486-0518


Letölteni ppt "Hajnal Renáta Módszertani főosztály. Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések