Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csoportos tevékenységek megvalósítása Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása 2015. januárDr. Polonkai Mária a MATEHETSZ alelnöke a MATEHETSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csoportos tevékenységek megvalósítása Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása 2015. januárDr. Polonkai Mária a MATEHETSZ alelnöke a MATEHETSZ."— Előadás másolata:

1 Csoportos tevékenységek megvalósítása Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása 2015. januárDr. Polonkai Mária a MATEHETSZ alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

2 Komplex tehetségfejlesztő programok Komplex programok céljai: - a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése, - a tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának fejlesztése, - „megelőzés”, „légkörjavítás”, - olyan területek támogatása, melyek kiegészítik a gyermekek tehetségfejlesztését.

3 Fejlődéslélektani szempontok: - Óvodáskor: „csak” alapozó szakasznak tekinthető, érzelmi fejlődést kell biztosítani, „törődni” kell a gyermekekkel, nem szabad „elkülöníteni” a tehetségnek látszó gyermekeket. - Kisiskoláskor: alapozó szakasz (más értelemben mint az óvodás kor), az általános képességet kell fejleszteni, speciális képességfejlesztés korai (speciális osztályok), ha felbukkan a speciális képességfejlesztés igénye, egyéni programmal fejleszthető.

4 - Felső tagozat (középiskola): színterei lehetnek a speciális fejlesztésnek. Iskola kettős funkciója: tehetséges gyermekek felderítéséhez változatos programokat kell biztosítani, tehetséges gyermekek felderítéséhez változatos programokat kell biztosítani, a megtalált tehetség fejlesztése változatos szervezeti keretek között történjen. a megtalált tehetség fejlesztése változatos szervezeti keretek között történjen.

5 - Középiskolás kor: hatékony terepe a speciális tehetségfejlesztésnek Sokféle szervezeti forma: - tanórán kívüli tevékenység, - program hétvége, - program hétvége, - szakkör, - szakkör, - fakultáció, - fakultáció, - speciális osztály, stb. - speciális osztály, stb. Cél: - általános képességek fejlesztése, - érdeklődés felkeltése, változtatási lehetőség biztosítása a tanulóknak. a tanulóknak. - Felsőoktatás: kiemelkedő tehetségek speciális fejlesztése.

6 Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása a TÁMOP 3.4.5 - 12 - 2012 – 0001 Tehetséghidak programból, gyermekek, diákok, számára, közösségi formában, szervezeteken keresztül Támogatott tevékenységek köre: 1. Versenyfelkészítés, versenyfelkészítő szakkörök támogatása 2. Gazdagító programpárok támogatása 3. Szülő - diák - pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok támogatása

7 1. Versenyfelkészítés, versenyfelkészítő szakkörök - diákmentorok bevonása, - versenyfelkészítés (házi, járási, megyei, országos, nemzetközi) tehetséggondozó versenyre, - máshonnan érkező diákok bevonása a versenyfelkészítésbe, - együttműködés tanulása feladatmegoldás, feladatmegoldás, egyéb tevékenységek, kísérlet, dramatikus játék, kommunikáció (idegen nyelv), kreatív írás, stb. egyéb tevékenységek, kísérlet, dramatikus játék, kommunikáció (idegen nyelv), kreatív írás, stb.

8 - versenyzők klubja alakítás, - diákmentorok saját (pl. OTDK, munka világából, stb.) produktumainak bemutatása, - külső előadó előadása, ami a szakkör témájához kapcsolódik, - külső előadó előadása pl. versenyre való felkészítés metodikája, logikus gondolkodás, rendszerezett ismeretelsajátítás, problémák többoldalú megközelítése, ismeretek alkalmazása képességének kialakítása, tudásvágy erősítése, stb.

9 A versenyfelkészítés főbb céljai: - esélyteremtés, - személyiség-és képességfejlesztés, - kommunikáció fejlesztése, - a tehetséges tanulókkal kis csoportban vagy egyéni foglalkozás, - team munka gyakorlása, - motivációs bázis fejlesztése, - kreativitás növelése, - az összetartozás tudatának alakítása, - intézményközi kapcsolat-”hálózatosodás” fejlesztése

10 2. Gazdagító programpárok támogatása Programelemek: 1. a kötelező óvodai, kollégiumi, tanodai foglalkozáson és iskolai tanórán kívüli tevékenységek (extracurriculáris) 12 órában, 2. tömbösített alkalmak ( intramurális vagy extramurális) a fejlesztés mellett egyéb készség-, képességfejlesztő, lazító, stb.) programelemekkel kiegészítve (3 nap, 15 óra).

11 Gazdagító programok tervezésével szembeni elvárások: - elkezdett foglalkozások folytatása, - tanórán kívüli ill. iskolai vagy iskolán kívüli tehetségfejlesztő programok tartalmának, szervezeti formáinak tervezése, - diákmentorok munkájának beépítése a tehetségfejlesztő folyamatba, - tömbösített tehetségfejlesztő, lazító stb. programok előkészítése, - a programok megvalósítása, - a programok zárása, bemutató, kiállítás, poszter, helyi diák konferencia (mini TDK), stb.

12 Tehetségfejlesztő programokat befolyásoló tényezők I. Tantervmodellek 1. A tartalmi modell: 1. A tartalmi modell: gyors tempójú, gyors tempójú, előrehaladásra alapozó, előrehaladásra alapozó, előíró orientáltságú, előíró orientáltságú, az intellektuális tartalom szervezi, az intellektuális tartalom szervezi, a tanár, mint facilitátor. a tanár, mint facilitátor.

13 2. A folyamat/eredmény modell: a kiválasztott témákban elmélyülő, a kiválasztott témákban elmélyülő, produktumra alapozó, produktumra alapozó, forrás orientáltságú, forrás orientáltságú, természettudomány vagy más modell köré szervezett, természettudomány vagy más modell köré szervezett, kollaboratív. kollaboratív.

14 3. Az ismeretelméleti modell: ismeretelméleti indíttatású, ismeretelméleti indíttatású, esztétikára alapozó, esztétikára alapozó, megbeszélés orientáltságú, megbeszélés orientáltságú, a témák és eszmék szervezik, a témák és eszmék szervezik, szókratészi módszer. szókratészi módszer.

15 Szempontok a gazdagító programpárok kidolgozásához ( Polonkai, 1999. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.) 1. A probléma felvetése, döntés 2. Kapcsolódások (NAT, tehetségmodellek, stb.) 3. Célok megfogalmazása 4. Célcsoport(ok) meghatározása 5. Szervezeti formák 6. Gazdagító program választása vagy készítése 7. A gazdagító tantervek megvalósításához szükséges források figyelembe vétele 8. A gazdagító tanterv értékelése

16 Gazdagító programok tanterv-előkészítő mátrixa I. Gazdagító programok tanterv-előkészítő mátrixa I. Személyiség tulajdonságok Ált. fejlesztési követelmények Értelmi képesség (tények, összefüggések, fogalmak, stb.) ÉrdeklődésMotivációAttitűdök, érzelmek Magatartás, viselkedés Szociális érzékenység Ismeretszerzési, feldolgozási, alkalmazási képesség Tájékozottság az anyagról Tájékozottság az időben Tájékozottság a térben

17 Gazdagító programok tanterv-előkészítő mátrixa II. A kreatív probléma-megoldási eljárás elemeire bontásával TantárgyakProbléma megoldó képesség ek Probléma- meghatár ozás FelkészítésÖtletkeresésA kritériumok kiválasztása ÉrtékelésMegvalósít ás Társadalom -ismeret Anyanyelv Rajz Matematika Irodalom

18 3. Szülő – diák – pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése Felkínált tevékenységek: 1. egynapos közös szülő – diák – pedagógus lazító program, 2. filmklub megvalósítása szülői közreműködéssel (szakértő bevonásával), 3. sikeres szülői életpályákat bemutató foglakozások szervezése diákoknak, szülőknek, 4. szülők számára nyitott jó tehetségfejlesztő gyakorlatok, szakkörök szervezése, 5. szakkörön résztvevő diákok szüleit bevonó, a versenyzés/versenyeztetés pszichológiai és pedagógiai határait vizsgáló műhelybeszélgetés szervezése (szakértő bevonásával), 6. kiadványok megjelentetése szülő - diák - pedagógus bevonásával.

19 A program összeállításánál a feladatok: - célmeghatározás, - tevékenységek tervezése, - a szereplők feladatainak meghatározása, - a program értékelése a három szereplővel. Az elérni kívánt eredmények: Szülő:- megismeri a gyermeke tehetségfejlesztését, - részt vesz a fejlesztő programokban, - segít a programok szervezésében, - vetélkedőt, versenyt szerveznek a szülők részvételével,

20 - a tanulók tevékenység végzése alatt a szülők pl. előadást hallgatnak, majd közösen folytatódik a program, - segítik a programok a szülők társas hálózatának kiépülését, - gyarapodnak a szülők kapcsolatai, - a szülők jobban hozzáférnek az oktatási forrásokhoz, a tehetségfejlesztő lehetőségekhez gyermekeik számára.

21 „…a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig,…” (Ottlik Géza: Iskola a határon)

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! polonkaim@t-online.hu


Letölteni ppt "Csoportos tevékenységek megvalósítása Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása 2015. januárDr. Polonkai Mária a MATEHETSZ alelnöke a MATEHETSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések