Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma Törökszentmiklós, 2013. május 10.Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma Törökszentmiklós, 2013. május 10.Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke."— Előadás másolata:

1 A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma Törökszentmiklós, 2013. május 10.Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke

2  A Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda, EGYMI és Nevelési Tanácsadó komplex pedagógiai programjának bemutatása  1980-as években hiánypótló volt, hiányoztak a komplex programok : ◦ a tehetség felkutatását, ◦ speciális fejlesztéseket szolgálták. • Program kialakításának fontos elemei Cél: - a gyermek képességeinek feltárása, - intenzív fejlesztés, - személyiségfejlesztés (önismeret, motiváció, viselkedés, magatartás, attitűd stb.)

3  Alapelvek: - motiváció  tanuló öntevékenységének fejlesztése,  igényszínt formálása,  tanulók reális önképének, önértékelésének kialakítása,  egyéni feladatok motiváló erejének biztosítása, o pedagógusok motiváló ereje, o tanuló számára küldött stratégiai jelzés, o pedagógusok személyisége (továbbképzés, önképzés) -differenciálás a tanulók tevékenységében (1997-98-ban még az előíró tanterv van érvényben)

4 - anyanyelv, - matematika, - természettudomány, - rajz-esztétika, - ének-zene esztétika, - idegen nyelv (orosz, német, angol) - számítástechnika(NAT műveltségi területei, 1995) Komplex tehetségfejlesztési program - tanórai lehetőségek - gazdagítás, - differenciálás, - kompetencia alapú oktatás, - projektmódszer, - kooperatív módszerek, - IKT eszközök alkalmazása.

5 - tanórán kívüli foglalkozások kötelező (K) (11-14-óra/tanév), kötelezően választott (KV) (17-18 óra/tanév), választott (V) (36-37 óra/tanév) modulok 5. évfolyam K: önismeret, tanulásmódszertan, képességfejlesztés, KV: játékos logika, nyelvi komm., természetismeret, az ókor művészete, V: mozgáskultúra, stratégiai játékok, művészet.

6 6. évfolyam K: idegen nyelv, IKT; honismeret, helyismeret;képességfejlesztés, KV: ECDL, könyvtári ismeret, viselkedéskultúra, etika, mindennapi környezet, V. mozgáskultúra, média, kereszténységünk, 7. évfolyam K: állampolgári ismeretek, tanulástechnika, magyarok vagyunk Európában élünk, KV: ECDL, érdekes kísérletek, nyelvi komm., testi-lelki egészség, V: mozgáskultúra, ECDL, olvasókör, művészet, egyháztörténet,

7 8. évfolyam K: középiskolába készülök, EU, vizsgafelkészítés, KV: ECDL, idegen nyelv, világháborúk, magyar művészetek, V: mozgáskultúra, nyelvvizsgára felkészítő, születésünk-jövőnk titkai. A tehetségfejlesztési programra jellemző: - tartalomközpontúság, - tevékenységközpontúság, - teljesítmény centrikusság (kisebb mértékben).

8 Komplex tehetségfejlesztő program kidolgozásában hazai „jó gyakorlatként történő bemutatásában” részt vett Banáné Szőke Ilona, Srankó Anna, Tóth András, Pásztor Andrásné (1999.) Fejlesztendő tulajdonságok Általános fejlesztési követelmény ek Intell. kép. Érdeklődé s MotivációAttitűdMagatartá s, viselkedés Szoc. érzékenys ég Kreativitá s Ismeretszerz ési és feldolg. képesség Tájékozottsá g az anyagról Tájékozott ság időben Tájékozottsá g térben Tájékozottsá g a megismerésr ől

9 „Zeneművészet és vizuális kultúra” c. tehetségfejlesztő program tartalmát előkészítő mátrix Általános fejlesztési követelménye k Fejlesztendő tulajdonságok Intell. képességek Érdeklődés, motiváció Attitűd, magatartás Érzelmi tulajdonság Éneklési készség Zenei hallás fejlesztése Zenei írás, olvasás készségei Zeneértő és érző képesség A vizuális nyelv alapjai Kifejezés, képzőművészet Vizuális kommunikáció

10 A modultervek felépítése - speciális modultartalmakhoz kötődő alapelvek, célok, - kiemelt fejlesztési feladatok, követelmények, - tartalom, - a továbbhaladás feltétele, - a modul lezárását követő értékelés,  feladatok megoldása  aktív részvétel,  kapcsolatteremtés, együttműködés,  szabálykövetés,  kiselőadások, prezentációk,  szóbeli, írásbeli komm.,  információ kezelése, feldolgozása

11 - kapcsolatok a kulcskompetenciákkal. Legnagyobb értéke a moduloknak: - a körülvevő világ minden eleme jelen van a modulban, - rendező elv: társadalmi-történelmi aspektus, nyelvi kommunikáció, természettudományos szempont, művészetek, informatika, mozgáskultúra stb. „ Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” ( H. Berner )


Letölteni ppt "A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma Törökszentmiklós, 2013. május 10.Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések