Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 „Szervezetfejlesztés megvalósítása a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 „Szervezetfejlesztés megvalósítása a."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata (ÁROP-1.A „Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban”) Hajdúnánás, november 13.

2 A pályázat két legfőbb célja
az önkormányzat megváltozott feladatköréhez igazodóan a szükséges szervezeti változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint az önkormányzat költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.

3 Felmérés terjedelme Az informatikai támogató infrastruktúra vizsgált elemei: az informatikai jellegű feladatok szabályozottságát és gyakorlati érvényesülését, az informatikai eszköz- és szoftverállományt, illetve hálózatot, a jelenleg használt informatikai alkalmazásokat, rendszereket, az informatikai beszerzések szabályozottságát és megvalósulását, az informatikai képzések szerepét, az elektronikus ügyintézés aktuális helyzetét és lehetőségeit, a belső információáramlás informatikai támogatottságát. Az alkalmazott módszerek: az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dokumentumok áttekintése, személyes interjúk lefolytatása

4 Az informatikai szakterület létszámhelyzetével kapcsolatos javaslatok
Létszámhelyzet erősítése: egy megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező új munkatárs felvétele. Informatikus munkaköri leírásának felülvizsgálata: valamennyi SZMSZ-ben rögzített informatikai feladat szerepletetése a munkaköri leírásban. Az informatikai hibaelhárítással kapcsolatos javaslatok Az informatikai hibaelhárítás folyamatához kapcsolódó legfontosabb alapelvek és rendelkezésék szabályzat formájában történő megjelenítése.

5 Az informatikai terület szabályozottságával kapcsolatos főbb javaslatok
Szabályzatok felülvizsgálata az alábbi szempontokra tekintettel : jogszabályi hivatkozások aktualizálása; kapcsolódó rendelkezések tartalmi felülvizsgálata és a hatályos joganyag alapján történő átdolgozása; az Informatikai Stratégia tekintetében új időszakra történő tervezés és a kitűzött célok teljesülésének értékelése, az Informatika Katasztrófa Elhárítási Terv felülvizsgálata és átdolgozása, a veszélyforrások bekövetkezési valószínűségének azonosításával és rangsorolásával; a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása során alkalmazott informatikai rendszerek működését leíró dokumentum tartalmának bedolgozása az informatikai infrastruktúráról vezetett nyilvántartásba és az Informatikai Biztonsági Szabályzatba; az elektronikus információbiztonság új szabályozási környezetének implementálása az Informatikai Biztonsági Szabályzatba; Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és Hivatal biztonsági szintbe sorolása önértékelés útján. Az Ibtv. szerinti elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kijelölése.

6 Informatikai infrastruktúrával kapcsolatos javaslatok
Informatikai eszköznyilvántartás aktualizálása   Szerver-virtualizáció lehetőségeinek vizsgálata. Légkondicionáló berendezés üzembe állítása a szerverteremben. Részletes szoftvernyilvántartás kialakítása Minőségbiztosítási tevékenység bevezetésének lehetősége az informatikai folyamatok tekintetében.

7 Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos javaslatok
Érintett célcsoportok körében felmérés lefolytatása a valós igények megismerése érdekében. A felméréstől függően elektronikus szolgáltatások bővítése újabb ügytípusokkal. Belső ügytípusok elektronikus úton történő intézése bevezetésének lehetőségeinek vizsgálata. Hivatalon belüli elektronikus aláírás (jóváhagyás) bevezetése lehetőségeinek felmérése. Intranet kialakítása.

8 Önkormányzati ASP projekttel kapcsolatos javaslatok
Önkormányzati ASP projekt megvalósulásának és konkrét eredményeinek figyelése.   Megvalósíthatónak tűnő ASP alkalmazások kiválasztása.   Kiválasztott ASP alkalmazás bevezetéséhez szükséges intézkedések felmérése

9 Szerződések nyilvántartásával kapcsolatos javaslatok:
Szerződés-nyilvántartás naprakész vezetése, egységes adattartalom biztosítása (pl.: szerződés típusa, száma, időszak, díjazás, stb.) Szolgáltatói szinten egységes SLA szerződés megkötéséi lehetőségének vizsgálata. Informatikai beszerzésekkel kapcsolatos javaslatok: Szoftverbeszerzésekre vonatkozó előírások szabályzat szintjén történő megjelenítése. Eszközbeszerzésekre vonatokozó szabályok kidolgozása.

10 Informatikai képzésekkel kapcsolatos javaslatok
Dolgozók informatikai tudásszintjének felmérése. Informatikai oktatási (képzési) terv kidolgozása. Informatikai képzési program kidolgozása az újonnan belépő kollégák számára. Informatikus munkatárs rendszeres szakmai továbbképzésének biztosítása.


Letölteni ppt "Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 „Szervezetfejlesztés megvalósítása a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések