Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok évi finanszírozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok évi finanszírozása"— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok 2014. évi finanszírozása
Belügyminisztérium Az önkormányzatok évi finanszírozása

2 2014. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer
forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti „finomhangolások” elvégzése, 2013. évi kiegészítő források (Szerkezetátalakításai tartalék) beépültek a jövő évi források közé 2014. évi költségvetési törvény: évi XXCCC. törvény IX. fejezet főösszege : 715,8 milliárd forint

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása
Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (nem új jogcím!) Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, bejáró gyermekek utaztatása), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása (étkeztetés itt szerepel!), Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Lényegi változás az előző évhez képest, hogy a támogatást kizárólag a székhely önkormányzat kapja, az elismert hivatali létszám a községek és a városok esetében korrigálásra került, kiegyenlítve a meglévő különbséget a közel azonos lakosságszámú községi és kisvárosi hivatalok finanszírozott létszáma között, a korrekció után a központi költségvetés által finanszírozott létszám továbbra is fő.

5 Település-üzemeltetési feladatok finanszírozása
Továbbra is a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemetők fenntartásának támogatásához kapcsolódik költségvetési forrás. A kiinduló adatokat továbbra is az önkormányzatok által szolgáltatott költségvetési beszámoló adatok (2012. évi) jelentik, illetve az egyes feladatokhoz tartozó – közhiteles nyilvántartásokból származó - naturáliák. Változás: az egy egységre jutó településkategória szerinti átlag és naturália szorzata nem kerül viszonyításra az önkormányzat ténylegesen teljesített nettó működési kiadásához. Településkategóriánkénti fajlagos összegek szerinti finanszírozás került bevezetésre.

6 Beszámítás 2014-ben megváltozott a beszámítás rendszere:
differenciált beszámítás egy főre jutó adóerő-képesség szerint, településkategóriánként : a nagyon kevés bevétellel rendelkező önkormányzatokat egyáltalán nem érinti a beszámítás (5000 forint/fő adóerő-képesség alatt 0%, 15 000 forint/fő adóerő- képesség felett 100%-os mértékű lenne a beszámítás); a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál 5 százalékponttal kisebb beszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok miatt; az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni, egyúttal bővül az érintett jogcímek köre (Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 50%-ig, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, Önkormányzati hivatal működésének támogatása).

7 Kiegészítő támogatás kistelepüléseknek
Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepüléseknek: 2000 fő lakosságszám alatti településeknek jár, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képessége forint alatti; ezen települések az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen az eddigi minimum millió forint helyett 4 millió forint támogatást kapnak, a szociális feladatok ellátásához pedig 1000 Ft/fő, de legalább Ft támogatásban részesülnek.

8 Ágazati feladatok támogatása
Köznevelés: Az óvodai feladatok tekintetében lényegi változás nincs, a pedagógus életpályamodellel kapcsolatos többletigények jelennek meg a rendszerben. Gyermekétkeztetés: szociális támogatások között jelenik meg a finanszírozása változott: bevezetésre került a feladat alapú bér- és üzemeltetési támogatás a normatív alapú elosztás helyett

9 Ágazati feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: E támogatások esetén jelentős változás nem történt. 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épült be a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére nyújtott támogatás. A többletforrás alapvetően a bölcsődék finanszírozását javítja. Kulturális támogatások: Alapvető változás nem történt. Egyes támogatások esetén növekszik a költségvetési forrás mértéke (pl. a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátásának, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak, illetve a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásainak támogatása, az előadó-művészeti szervezetek támogatása).

10 További támogatások Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. EU Önerő Alap támogatás, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás.

11 Többletforrások, új előirányzatok
Központosított előirányzatok: EU Önerő Alap: millió forint, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: +300 millió forint, Helyi közösségi közlekedési feladatok (települési önkormányzatok): millió forint Új jogcímek: E-útdíj miatti kompenzáció ( millió forint) Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatása ( millió forint) Települési önkormányzati köznevelési feladatainak egyéb támogatása (2 500 millió forint) Egyéb fejlesztések támogatása

12 BM rendeletek A helyi önkormányzatokért felelős miniszter jogalkotási felelősségébe tartozó miniszteri rendeletek: létszámcsökkentési támogatás, EU Önerő Alap támogatás, adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok fejlesztési támogatása, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, megyei önkormányzati tartalék. A miniszteri rendeletek előkészítése jelenleg zajlik.

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok évi finanszírozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések