Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma."— Előadás másolata:

1 Szociális nyári gyermekétkeztetés /2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny évi 41. száma

2 Az elmúlt évek adatai országos Év Költségvetési forrás Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama ,4 milliárd Ft 140 ezer gyermek nap ,4 milliárd Ft 105 ezer gyermek nap ,4 milliárd Ft 115 ezer gyermek nap

3 2013. év Nógrád megyei adatai Állami támogatás összege összesen Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama időpontja Ft 5020gyermek nap Pályázati összeg Ft Utólagos támogatás Ft 2

4 Alapinformációk I. •A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást 2014-ben is azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy 2014.június 16-ától augusztus 29-éig terjedő időszakban, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. •A rendelkezésre álló összeg az elmúlt évek 2,4 Mrd forintjához képest 10 %-kal, 2,64 Mrd forintra nőtt. •Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440,- forint.

5 •A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló gyermek után igényelhető támogatás önerő nélkül is. • A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. • A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. Alapinformációk II.

6 Alapinformációk III. •A rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. •A feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a támogatási kérelemben megjelölt támogatási összeg 27%- nak megfelelő összegű támogatást állapít meg.

7 Változások a rendeletben I. •A tavalyihoz képest a rendelet egyértelművé teszi, hogy a nyári időszakban történő meleg ebéd biztosításához igényelhető a támogatás. •A települési önkormányzat az igényelt támogatást akkor is felhasználhatja, ha az ételt az alapanyag megvásárlásra fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő mértékben •- szociális szövetkezet által, •- közfoglalkoztatás keretében az adott településen •megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat-körében termelteti.

8 Változások a rendeletben II. •Egy új, 3. számú melléklettel bővült (Igénybevételi napló) a rendelet, melynek célja, hogy a települési önkormányzatok egységesen dokumentálják az étkeztetésben történő részvételt. •A visszafizetések és az – esetlegesen - megmaradt források terhére pótlólagos támogatásból idei évtől csak az az önkormányzat részesülhet, amely a támogatás fel nem használt összegét a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőben, teljes mértékben visszafizeti.

9 Határidők, menetrend I. •Március 20. : 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet megjelent a Magyar Közlönyben 41. számában. •Március 28-áig hívja fel elektronikus levélben a település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. •Május 2-áig méri fel a jegyző a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a településen a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket.

10 Határidők, menetrend II. •május 7-én éjfélig kell a településeknek – a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott – 1. melléklet szerinti adatlapon a támogatási kérelmet rögzíteni, és azt legkésőbb május 8-án postára adni. •( A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen ) •május 26-áig küldi meg a MÁK a támogatási kérelmeket postai úton a miniszternek, elektronikus úton pedig május 27-éig. •A MÁK a megyére vonatkozó településsoros igénylések összesített adatait május 26-ig elektronikus úton megküldi a szociális és gyámhivatalnak. •június 4-éig dönt a miniszter a támogatásokról.

11 Határidők, menetrend III. •június 5-éig a döntés megyei, fővárosi összesítését meg kell küldenünk a szociális és gyámhivataloknak, az EMMI elektronikus úton megküldi a MÁK-nak, és utalványozás céljából papír alapon és elektronikusan a BM-nek. Az összesítést e napon fel kell tenni a minisztérium honlapjára is. •június 6-áig kell az EMMI-nek értesíteni a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat a szociális és gyámhivatalok útján. •június 11-éig a MÁK - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - folyósítja a támogatást a településeknek.

12 Határidők, menetrend IV. •június 16 - augusztus 29 között zajlik az étkeztetés •szeptember 24-éig a települési önkormányzatok előzetes beszámolóikat az elektronikus rendszerben rögzítik, szeptember 25-éig postára is kell adniuk •október 22-éig értesíti a minisztert a MÁK a visszafizetett összegről •november 4-éig dönt a miniszter az esetleges maradványból és a visszafizetett támogatási összegből történő támogatásról

13 Határidők, menetrend V. •november 5-éig értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és - a szociális és gyámhivatalok útján – a települési önkormányzatokat a miniszter a döntéséről •november 7-éig folyósítja a MÁK a településeknek a megítélt összeget – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján •december 31-ei fordulónappal kell az önkormányzatoknak a MÁK felé elszámolni a támogatás felhasználásáról


Letölteni ppt "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések