Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014."— Előadás másolata:

1 Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014.
20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny évi 41. száma

2 Az elmúlt évek adatai országos
Költségvetési forrás Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama 2011 2,4 milliárd Ft 140 ezer gyermek 1430 45-55 nap 2012 105 ezer 1064 44-54 2013 115 ezer 1170

3 2013. év Nógrád megyei adatai
Állami támogatás összege összesen Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama időpontja Ft 5020 gyermek 47 44-54 nap 2013. Pályázati összeg Ft Utólagos támogatás Ft 2

4 Alapinformációk I. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást 2014-ben is azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy 2014.június 16-ától augusztus 29-éig terjedő időszakban, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. A rendelkezésre álló összeg az elmúlt évek 2,4 Mrd forintjához képest 10 %-kal, 2,64 Mrd forintra nőtt. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440,- forint.

5 Alapinformációk II. A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló gyermek után igényelhető támogatás önerő nélkül is. A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után.

6 Alapinformációk III. A rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a támogatási kérelemben megjelölt támogatási összeg 27%-nak megfelelő összegű támogatást állapít meg.

7 Változások a rendeletben I.
A tavalyihoz képest a rendelet egyértelművé teszi, hogy a nyári időszakban történő meleg ebéd biztosításához igényelhető a támogatás. A települési önkormányzat az igényelt támogatást akkor is felhasználhatja, ha az ételt az alapanyag megvásárlásra fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő mértékben - szociális szövetkezet által, - közfoglalkoztatás keretében az adott településen megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat-körében termelteti.

8 Változások a rendeletben II.
Egy új, 3. számú melléklettel bővült (Igénybevételi napló) a rendelet, melynek célja, hogy a települési önkormányzatok egységesen dokumentálják az étkeztetésben történő részvételt. A visszafizetések és az – esetlegesen - megmaradt források terhére pótlólagos támogatásból idei évtől csak az az önkormányzat részesülhet, amely a támogatás fel nem használt összegét a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőben, teljes mértékben visszafizeti.

9 Határidők, menetrend I. Március 20. : 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet megjelent a Magyar Közlönyben 41. számában. Március 28-áig hívja fel elektronikus levélben a település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. Május 2-áig méri fel a jegyző a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a településen a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket.

10 Határidők, menetrend II.
május 7-én éjfélig kell a településeknek – a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott – 1. melléklet szerinti adatlapon a támogatási kérelmet rögzíteni, és azt legkésőbb május 8-án postára adni. (A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen) május 26-áig küldi meg a MÁK a támogatási kérelmeket postai úton a miniszternek, elektronikus úton pedig május 27-éig. A MÁK a megyére vonatkozó településsoros igénylések összesített adatait május 26-ig elektronikus úton megküldi a szociális és gyámhivatalnak. június 4-éig dönt a miniszter a támogatásokról.

11 Határidők, menetrend III.
június 5-éig a döntés megyei, fővárosi összesítését meg kell küldenünk a szociális és gyámhivataloknak, az EMMI elektronikus úton megküldi a MÁK-nak, és utalványozás céljából papír alapon és elektronikusan a BM-nek. Az összesítést e napon fel kell tenni a minisztérium honlapjára is. június 6-áig kell az EMMI-nek értesíteni a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat a szociális és gyámhivatalok útján. június 11-éig a MÁK - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - folyósítja a támogatást a településeknek.

12 Határidők, menetrend IV.
június 16 - augusztus 29 között zajlik az étkeztetés szeptember 24-éig a települési önkormányzatok előzetes beszámolóikat az elektronikus rendszerben rögzítik, szeptember 25-éig postára is kell adniuk október 22-éig értesíti a minisztert a MÁK a visszafizetett összegről november 4-éig dönt a miniszter az esetleges maradványból és a visszafizetett támogatási összegből történő támogatásról

13 Határidők, menetrend V. november 5-éig értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és - a szociális és gyámhivatalok útján – a települési önkormányzatokat a miniszter a döntéséről november 7-éig folyósítja a MÁK a településeknek a megítélt összeget – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján december 31-ei fordulónappal kell az önkormányzatoknak a MÁK felé elszámolni a támogatás felhasználásáról


Letölteni ppt "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések