Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma."— Előadás másolata:

1 Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma

2 Az elmúlt évek adatai országos Év Költségvetési forrás Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama 2011 2,4 milliárd Ft 140 ezer gyermek143045-55nap 2012 2,4 milliárd Ft 105 ezer gyermek106444-54nap 2013 2,4 milliárd Ft 115 ezer gyermek117044-54nap

3 2013. év Nógrád megyei adatai Állami támogatás összege összesen Étkeztetésben részesülő gyermekek száma Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama időpontja 115.474.400 Ft 5020gyermek47 44-54 nap 2013.06-17-08.30 Pályázati összeg 115.001.840 Ft Utólagos támogatás 472.560 Ft 2

4 Alapinformációk I. •A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást 2014-ben is azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy 2014.június 16-ától-2014. augusztus 29-éig terjedő időszakban, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. •A rendelkezésre álló összeg az elmúlt évek 2,4 Mrd forintjához képest 10 %-kal, 2,64 Mrd forintra nőtt. •Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440,- forint.

5 •A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló gyermek után igényelhető támogatás önerő nélkül is. • A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. • A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. Alapinformációk II.

6 Alapinformációk III. •A rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. •A feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a támogatási kérelemben megjelölt támogatási összeg 27%- nak megfelelő összegű támogatást állapít meg.

7 Változások a rendeletben I. •A tavalyihoz képest a rendelet egyértelművé teszi, hogy a nyári időszakban történő meleg ebéd biztosításához igényelhető a támogatás. •A települési önkormányzat az igényelt támogatást akkor is felhasználhatja, ha az ételt az alapanyag megvásárlásra fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő mértékben •- szociális szövetkezet által, •- közfoglalkoztatás keretében az adott településen •megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat-körében termelteti.

8 Változások a rendeletben II. •Egy új, 3. számú melléklettel bővült (Igénybevételi napló) a rendelet, melynek célja, hogy a települési önkormányzatok egységesen dokumentálják az étkeztetésben történő részvételt. •A visszafizetések és az – esetlegesen - megmaradt források terhére pótlólagos támogatásból idei évtől csak az az önkormányzat részesülhet, amely a támogatás fel nem használt összegét a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőben, teljes mértékben visszafizeti.

9 Határidők, menetrend I. •Március 20. : 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet megjelent a Magyar Közlönyben 41. számában. •Március 28-áig hívja fel elektronikus levélben a település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. •Május 2-áig méri fel a jegyző a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a településen a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket.

10 Határidők, menetrend II. •május 7-én éjfélig kell a településeknek – a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott – 1. melléklet szerinti adatlapon a támogatási kérelmet rögzíteni, és azt legkésőbb május 8-án postára adni. •( A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen ) •május 26-áig küldi meg a MÁK a támogatási kérelmeket postai úton a miniszternek, elektronikus úton pedig május 27-éig. •A MÁK a megyére vonatkozó településsoros igénylések összesített adatait május 26-ig elektronikus úton megküldi a szociális és gyámhivatalnak. •június 4-éig dönt a miniszter a támogatásokról.

11 Határidők, menetrend III. •június 5-éig a döntés megyei, fővárosi összesítését meg kell küldenünk a szociális és gyámhivataloknak, az EMMI elektronikus úton megküldi a MÁK-nak, és utalványozás céljából papír alapon és elektronikusan a BM-nek. Az összesítést e napon fel kell tenni a minisztérium honlapjára is. •június 6-áig kell az EMMI-nek értesíteni a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat a szociális és gyámhivatalok útján. •június 11-éig a MÁK - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - folyósítja a támogatást a településeknek.

12 Határidők, menetrend IV. •június 16 - augusztus 29 között zajlik az étkeztetés •szeptember 24-éig a települési önkormányzatok előzetes beszámolóikat az elektronikus rendszerben rögzítik, szeptember 25-éig postára is kell adniuk •október 22-éig értesíti a minisztert a MÁK a visszafizetett összegről •november 4-éig dönt a miniszter az esetleges maradványból és a visszafizetett támogatási összegből történő támogatásról

13 Határidők, menetrend V. •november 5-éig értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és - a szociális és gyámhivatalok útján – a települési önkormányzatokat a miniszter a döntéséről •november 7-éig folyósítja a MÁK a településeknek a megítélt összeget – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján •december 31-ei fordulónappal kell az önkormányzatoknak a MÁK felé elszámolni a támogatás felhasználásáról


Letölteni ppt "Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet Magyar Közlöny 2014. évi 41. száma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések