Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja 12013.02.13.dr. Papp Emese.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja 12013.02.13.dr. Papp Emese."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja 12013.02.13.dr. Papp Emese

2 A konszolidáció indokai • Nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási rendszer hibáiból eredt, • a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt az önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is átvenni, • a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó kevés feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az állam, • a többcélú kistérségi társulások többsége megszűnik, feladataik jó részt az államhoz kerülnek, ezért adósságuk teljes mértékben visszafizetésre került, • az 5 ezer fő feletti településeknél a forrásokkal arányosan 40-70%- ban kerül átvállalásra az adósság. 22013.02.13.dr. Papp Emese

3 Az 5 ezer fő alatti települések adósságkonszolidációja • Jogszabályi háttér: 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § • 2012. december 28-áig visszafizetésre került • 1700 települési önkormányzat 73,7 milliárd forint értékű, és • 10 többcélú kistérségi társulás 284 millió forint értékű adóssága • a konszolidáció 2012 decemberi felmérés alapján történt, így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló szerint nem volt adósságuk, de az óta keletkezett, • a likvid hitelek is átvállalásra kerültek, így azokat nem kellett meghosszabbítani. 32013.02.13.dr. Papp Emese

4 Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok konszolidációjának részletei • 2012-ben, teljes mértékben átvételre és kifizetésre került az adósság, • az önkormányzatoknak testületi döntésben el kellett fogadniuk az állam általi teljesítést, • a konszolidáció a december 12-ei állományra és annak december 28-áig esedékes járulékai terjedt ki, • az önkormányzatoknak december 17-éig kellett adatot szolgáltatniuk az ügyleteikről, amiben a bankok segítettek, • a kifizetés december 28-áig történt meg, a bankoknak történő utalással, • az esetleges különbözetekkel történő elszámolás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi rendezés 2013. január 31-én lezárult. 42013.02.13.dr. Papp Emese

5 Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok konszolidációjának részletei • Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei alapján a törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti (minimum 40%), • 14 önkormányzat esetében döntött a Kormány az adósság csökkentett mértékű átvállalásáról, • esetükben az adósságkonszolidációra 2013. június 28-áig kerül sor. • A 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt állt önkormányzatok esetében a konszolidációra az adósságrendezési eljárás lezárását követően kerül sor. 52013.02.13.dr. Papp Emese

6 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása • Jogszabályi háttér: 2013. évi költségvetési törvény 72-75. § • A konszolidáció tartalma: • az önkormányzat 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegének részbeni átvállalása, • az állam által átvett fekvőbeteg-szakellátó intézmények, valamint szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények működtetéshez és fejlesztéshez kötődő adósság teljes mértékű átvállalása. 62013.02.13.dr. Papp Emese

7 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása • Az átvállalás mértéke a település egy főre jutó adóerejétől függ. • Amennyiben az átvállalással érintett önkormányzat adóerő- képessége a településkategóriája adóerő-képessége korrigált átlagának: • 100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság 40%-a, • 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50%-a, • 50%-a és 75%-a között van, az adósság 60%-a, • 50%-a alatt van, az adósság 70%-a szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául. • Különösen indokolt esetben a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter magasabb átvállalási mértéket is meghatározhat. 72013.02.13.dr. Papp Emese

8 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása • 2013. január 11-éig szolgáltattak adatot az önkormányzatok és a pénzintézetek a konszolidációval érintett, 2012. december 31-én fennálló adósságelemek vonatkozásában, • 2012. február 28-ig születik megállapodás az állam és az önkormányzatok között az átvállalás mértékéről, • 2012. június 28-áig 3 oldalú szerződéskötés keretében az Államadósság Kezelő Központ, a pénzintézetek és a település rögzíti az adósságátvállalás részleteit, • az eü. és szoc. ágazati intézmények átadásához kapcsolódó és az azon kívüli konszolidáció egy eljárás keretében lesz lebonyolítva, • az ágazati átvállalás 100%-os mértékű, az alapja nem számítódik bele az azon kívüli konszolidáció alapjába. 82013.02.13.dr. Papp Emese

9 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása • A 2012. január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján 278 önkormányzat 2015 szerződésre vonatkozóan 1 033,1 milliárd forint összegű adósság vonatkozásában szolgáltatott adatot. • Az érintetett települések közül forint alapú adósság 1527 szerződéshez kapcsolódik, melyek december 31-i állománya 334,5 milliárd forint, • CHF alapú adósság 370 szerződéshez kapcsolódik, ez 1,8 milliárd CHF adósságot jelent (422,1 milliárd forint), • EUR alapú adósság 118 szerződéshez kapcsolódik, ez 949,4 millió EUR (276,5 milliárd forint). • A jelzett adósságból – a költségvetési törvény szerinti alap átvállalási mértékek figyelembevételével – 477,1 milliárd forint összegű adósság átvállalására kerülhet sor. • 477,1 milliárdos adóssága kerülhet konszolidálásra: 92013.02.13.dr. Papp Emese

10 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása • Az adósság átvállalás miatt 2012. végén átmenetileg lehetőség nyílt a likvid hitelek évek közti átvitelére, a likvid hitelek futamidejét kormányzati hozzájárulás nélkül meg lehetett hosszabbítani 2013. június 30-áig. • Az adósságkonszolidáció, adósság átvállalás miatt és az önkormányzati adósság újrakeletkeztetésének megakadályozása érdekében • az adósságkonszolidáció után az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályozás szigorodni fog, • a konszolidációs tárgyalások zavartalan lefolytatása érdekében a fejlesztési célú ügyletekre moratórium került bevezetésre 102013.02.13.dr. Papp Emese

11 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok  2013. január 1. és március 31. között nem kötethetnek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : • a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, • az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, • a likvid hitelre (működési célra), • adósságmegújító hitelre, 112013.02.13.dr. Papp Emese

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 122013.02.13.dr. Papp Emese


Letölteni ppt "Belügyminisztérium A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja 12013.02.13.dr. Papp Emese."

Hasonló előadás


Google Hirdetések