Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni fejlesztési tervek készítése és használata az iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni fejlesztési tervek készítése és használata az iskolában"— Előadás másolata:

1 Egyéni fejlesztési tervek készítése és használata az iskolában
Készítette: Domokos Erika

2 „ … ha az embert olyannak vesszük, amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.” (Goethe)

3 Egyéni fejlesztés A szociális (szociokulturális) környezetből és a kompetenciák [ismeretek, jártasságok, készségek, képességek fejlettségéből vagy fejletlenségéből és az iskola világához való viszonyulásokból (attitűdök)] adódó hátrányok ellensúlyozását, mérséklését célzó tudatos oktató-nevelő tevékenység.

4 Az egyéni fejlesztés célja, funkciója
A HHH tanulók esélyhátránya csökkenjen -tanulásban való sikeresség -tanuláshoz kapcsolódó pozitívabb attitűd Csökken az igazolatlan hiányzás Év-vesztés nélküli továbbhaladás Magántanulóvá válás elkerülése -továbbtanulási esélyeik növekedjenek -hosszú távú munkaerő piaci esélyeik növekedjenek Hosszabb iskolai karrier -szűkebb, vagy tágabb környezetük pozitív változtatása (interakciók) Szemléletváltás – el/befogadás

5 Hogyan valósul meg? egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés egyéni fejlesztési terv portfólió

6 A fejlesztési terv Adott tanévre készül
Több pedagógus közös együttműködésével közreműködésével (tanítók, osztályfőnökök, szaktanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok) 3 havonta „jelentés az előrehaladásról” (negyedévi árnyalt szöveges értékelés) Az elért eredményekkel történő összevetés után készül el a következő 3 hónapra szóló feladat-meghatározás.

7 A fejlesztés sikerkritériumai
A fejlesztő munkát a már meglévő készségekre, képességekre építve, a gyermek önbizalmának folyamatos pozitív megerősítése mellett lehet eredményesen végezni. A gyermeket meg kell nyerni a fejlesztéshez, mert az átélt kudarcok következtében a már beépült elkerülő magatartást át kell fordítani, hogy tapasztalja meg, a tanulás lehet öröm és sikerélmény is.

8 Szervezeti keretek, színterek ( A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEKTŐL FÜGGŐEN)
Tanórákon Tanórán kívül Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások Napközi, tanulószoba Művészeti iskola Rendezvények Szakkörök, diákkörök (tehetséggondozás) Sportkörök Kirándulások, túrák

9 Támogató környezet Konzultációs lehetőség: Kapcsolattartás
Szükség esetén gyógypedagógus közreműködése, szakmai irányítása Esetmegbeszélések Az iskolai oktatásban érvényesíteni szükséges a méltányos számonkérési, értékelési, esetleg az átmeneti felmentési lehetőségeket. Kapcsolattartás Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálattal Családdal

10 Adminisztrációs feladatok
Egyéni fejlesztési terv gondozása (fejlesztő team) Az egyéni és/vagy csoportos haladási naplók vezetése (fejlesztést végző pedagógus) Tanulói portfólió készítése, rendszerezése (menedzsment) Szakértői és kontrollvélemények (ha van: TKVSZ és RB; Nev. Tan). Rendelkezésre álló diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi tudás) Negyedévi árnyalt, szöveges értékelések Félévi és év végi tanulmányi munka értékelése Egyéb dokumentumok A tanuló egy-egy jellemző munkája (rajz, fogalmazás, tantárgyi teszt, stb.), versenyen elért eredményei Fotók a tanuló tevékenységeiről

11


Letölteni ppt "Egyéni fejlesztési tervek készítése és használata az iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések